www.humanisti.sk
www.humanisti.sk
Inzeráty
Predám ochrannú známku s logom
Jedálny lístok
BILLA
Webhouse.sk
Humanistická zbierka
Transparentný účet pre humanistov
Humanisti, už môžete pomáhať aj cez transparentný účet. Pozri: Zbierka na pomoc chudobným.
Zbierka na ochranu humanistov vo svete
Humanists International crowd-funds for persecuted humanists
Pomôžte humanistom vo svete! Mnohí čelia prenasledovaniu, mučeniu a trestu smrti za svoje presvedčenie. Pozri: Zbierka na ochranu humanistov vo svete.
Sčítanie ľudí bez náboženského vyznania
Atheist Census
Podporujeme
Spoločnosť PrometheusEthos – občianske združenie so zameraním na etiku, humanizmus a sekularizmusHumanisti Slovenska – občianske združenieZošity humanistovVladislav Marušic – ALTERNATÍVA Voľná myšlienka v ČeskuThe BrightsAdam RomanSlovenské súťaže.skNAJsúťaže.skeSúťaže.skKochlear.czÚnia nevidiacich a slabozrakých SlovenskaEurobabička Českej a Slovenskej republikyHoax.sk
Iné médiá
Adresa redakcie
e-mailová adresa redakcie
Internetový čas
Internet time: @174
Počítadlo


Spam poison

Za daňovú konkurenciu v EÚ

V EÚ dlhodobo panuje snaha obmedziť voľnosť členských štátov v tvorbe daňovej politiky

Jedným z nástrojov je odstránenie potreby jednohlasného rozhodovania pri prijímaní nových spoločných európskych daňových zákonov.

V rámci konzultácií k tomuto návrhu dostala možnosť vyjadriť sa aj verejnosť. INESS túto možnosť využil, inšpirujúc sa partnermi v rámci siete 4liberty.eu, najmä bulharského inštitútu IME.

Plné vyjadrenie (vypracované v spolupráci s IME):

V ostatnom období vnímame so znepokojením rôzne iniciatívy, ktorých cieľom je odklon Európskej únie od jej pôvodných princípov. Takou iniciatívou je aj návrh „preskúmať, ako by bolo možné zefektívniť rozhodovanie EÚ o určitých daňových otázkach odstránením potreby jednomyseľnej dohody všetkých krajín“.

V tomto liste predstavujeme naše argumenty, kvôli ktorým silne odmietame tento návrh. Všetky citácie sú prevzaté z Cestovnej mapy publikovanej Európskou komisiou.

Nie je žiadnym prekvapením, že „od Rímskej zmluvy (1958), rozhodnutia o daniach v rámci Európskej únie, boli prijímané jednohlasne“ a „oblasť daní je poslednou, kde jednohlasnosť pri hlasovaní je jediným pravidlom“. Základné pravidlo, ktoré odráža národnú zvrchovanosť v Európskej únii v oblasti daní, je plne garantované. Inými slovami, nie je možné aplikovať pravidlá na úrovni Európskej únie v oblasti daní (vrátane tých o konkrétnych daňových úrovniach, daňovom základe, daňovej štruktúre atď.) bez súhlasu všetkých krajín s týmito pravidlami. Toto je základný a kľúčový princíp pre Európsku úniu, ktorý umožňuje daňovú konkurenciu. Veríme, že daňová súťaživosť je extrémne dôležitá v rámci jednotného trhu na vytvorenie tlaku na národné administratívy, aby mali efektívnu a konkurencieschopnú daňovú politiku. Daňová harmonizácia, na druhej strane, odrádza štáty od zlepšovania daňových systémov a pravidiel z hľadiska konkurencieschopnosti a efektívnosti. Namiesto toho sú štáty ponechané na pasívnom prijímaní pravidiel a regulácií zo strany Európskej únie.

To neznamená, že harmonizácia nie je možná v niektorých oblastiach, ako napríklad v oblasti spotrebných daní. Existujú spoločné pravidlá v oblasti spotrebných daní v Európskej únii, ktoré sú veľmi špecifické, vrátane pravidiel o konkrétnych úrovniach, štruktúre spotrebnej dane, minimálnych úrovniach spotrebnej dane a podobne. Všetky krajiny sa dohodli na týchto pravidlách a začali ich uplatňovať. Oblasť spotrebnej dane je jednou oblasťou, kde členské krajiny Európskej únie majú spoločnú dohodu v oblasti harmonizácie, ktorá sa vzťahuje aj na oblasť implementácie.

Inštitút INESS bol veľmi negatívne zaskočený, keď si prečítal, že jedným z cieľov nového návrhu je umožniť „efektívnejšiu tvorbu zákonov v oblasti daní“, nakoľko „jednohlasnosť v oblasti daní je prekážkou efektívneho rozhodovacieho procesu“. Zdá sa, že sa nevenujeme daňovým opatreniam a ich dopadom, ale zameriavame sa čisto na administratívne záležitosti odstránenia „prekážok“ daňovej harmonizácie. Návrh ďalej tvrdí, že hoci sú rôzne príklady daňovej harmonizácie – „spoločné pravidlá o základoch dane z pridanej hodnoty, minimálne úrovne spotrebných daní alebo pravidlá zabraňujúce dvojitému zdaneniu firiem“, tieto pravidlá boli dohodnuté „v čase, kedy mala Európska únia menej členských krajín a jednohlasnosť bola dosiahnutá oveľa jednoduchšie“. Zdá sa, že tento spôsob myslenia sa pozerá na nové členské krajiny nie ako na rovnocenné krajiny, ale ako na „prekážky“.

Veríme, že potenciálne zrušenie pravidiel jednohlasnosti je zjavne cielené na oblasti priameho zdaňovania – zdaňovanie ziskov a príjmov, čo je priamom rozpore s daňovou konkurenciou. Nemôže existovať daňová konkurencia, pokiaľ väčšina krajín, ktoré nie sú konkurencieschopné v oblasti daní z dôvodov vlastnej fiškálnej politiky, môže uvaliť pravidlá na ostatné krajiny, ktoré sú fiškálne zodpovedné a môžu ponúknuť lepšie daňové podmienky pre zamestnancov a firmy. Podľa nášho názoru to nie je „jednohlasnosť v otázkach daní“, ktorá by šla proti efektívnemu jednotnému trhu, ale práve také návrhy, ktoré obmedzujú daňovú konkurenciu. Je takisto úplne jasné, že za ostatných pár rokov sa daňová politika Európskej únie zameriavala na znižovanie výhod daňovej konkurencie rôznych krajín (ako Írsko, Holandsko, Cyprus), ktoré dokázali pritiahnuť významné zahraničné investície, najmä v oblasti informačných a komunikačných technológií, práve vďaka priaznivým daňovým pravidlám. Je pravdepodobné, že ak sa jednohlasné rozhodovanie stane vecou minulosti, do minulosti pôjde aj komparatívna výhoda malých liberálnych ekonomík.

Na základe hodnotenia návrhu, by sme chceli pripomenúť, prečo je daňová konkurencia prospešná pre ekonomiku Európskej únie. Daňová súťaž nie je pokusom oklamať alebo kompromitovať nejakú imaginárnu spravodlivosť. Naopak, umožňuje krajinám poskytnúť najlepšie podmienky svojim občanom a podnikom na prácu, zatiaľ čo daňová harmonizácia bráni ich schopnosti tak urobiť. Práve z tohto dôvodu by mala Európska únia byť veľmi opatrná pri pokusoch zmeniť súčasné podmienky a rozhodovací proces, keďže tieto zmeny môžu poškodiť konkurencieschopnosť celkovej ekonomiky Európskej únie.

Veríme, že na to, aby Európska únia prosperovala ako politický, hospodársky alebo spoločenský konštrukt. EÚ potrebuje byť viac súťaživá – vrátane oblasti daňovej politiky a tiež z hľadiska rešpektovania suverenity a nájdenia jednohlasne dohodnutých riešení v hlavných otázkach. Iniciatívy zamerané na obmedzenie súťaživosti a snaha obísť zvyčajné procesy, tak ako boli zapísané v Zmluvách o Európskej únii, idú proti spoločným hodnotám Európskej únie.

Pod čiarou

Naše vyjadrenie (v angličtine):

Date: 17/01/2019

Re: Response to the Roadmap for more efficient law-making in the field of taxation: identification of areas for a move to qualified majority voting.

 

Dear Sir/Madam,

The Institute of Economic and Social Studies (INESS) is a non-governmental and apolitical civic association founded by concerned individuals and financed by private donations and revenues from its own activities. As an independent think tank, INESS monitors the functioning and financing of the public sector, evaluates the effects of legislative changes on the economy and society, and comments on current economic and social issues. We have witnessed both the economic struggles and successes of our country during the past decades.

Seeing the importance of innovative policies, market approach and bold reforms for building prosperity, we are increasingly concerned about some initiatives that aim to shift the Union away from its founding principles. Such is the case with the proposal to “explore how EU decision-making on certain tax issues could be streamlined by removing the need for unanimous agreement by all countries”. We join the voices of other think tanks from Eastern Europe, notably IME from Bulgaria, to strongly oppose the proposal.

Competition is important not only in the field of business, but also in the field of policymaking, including tax policies. In the dynamic global economy, policymakers need to continuously rediscover the fragile balance between providing for public services and crippling economy by offering reasonable tax policies. Setting tax policies from the centre, especially in such diverse economic area like the EU (with very different structures of capital, wages, grey economy, consumption patterns, even economic growth and inflation), massively increases the risk of policy rigidity, economic losses, and stifled growth.

One size does not fit all.

 

Kind regards,

Richard Durana, PhD.
Director,
INESS – Institute of Economic and Social Studies

Chcete sa vyjadriť? Využite diskusné fórum.

INESSINESS – Inštitút ekonomických a spoločenských analýz
Pôsobí v oblasti analýz zameraných na uplatňovanie princípov a nástrojov voľného trhu a ich dopadov v podmienkach slovenskej ekonomiky od januára 2006. Nezávislý think tank INESS monitoruje činnosť a financovanie verejného sektora, hodnotí efekty legislatívnych zmien, vypracováva sektorové analýzy a tiež komentuje aktuálne ekonomické a spoločenské témy. Cieľom INESS je rozšíriť všeobecné povedomie o spôsobe fungovania trhového mechanizmu, efektov štátnych zásahov a ich dopadov na spoločnosť a životy bežných ľudí. Medzi prioritné oblasti záujmu INESS patrí daňový a odvodový systém, zdravotníctvo, monetárna politika, problematika EÚ, regulácie a vlastnícke práva. V súčasnosti je INESS najcitovanejším ekonomickým think tankom v médiách na Slovensku.
Čerpané z: INESS.sk

Súvisiace články:
Výsledky prieskumu na tému práce v nedeľu (11.06.2020)
Proti zákazu nedeľného predaja (21.05.2020)
Koľko stojí ľudský život? (20.04.2020)
Market Finesse (ročník 15/číslo 2) (20.03.2020)
Index pružnosti zamestnávania 2020 (29.01.2020)
Kedy budeme mať nemecké mzdy a ako zvyšovať minimálku? (22.09.2019)
Slovenskí stredoškoláci zvíťazili v medzinárodnom finále Ekonomickej olympiády (12.09.2019)
Ekonomická gramotnosť mladých Slovákov v medzinárodnom porovnaní (11.09.2019)
Trojitý zásah minimálnej mzdy (21.08.2019)
Poslanec Fico zle vypočítal výšku minimálnej mzdy (03.08.2019)
Brexit: Is there actually a British Strategy? (01.08.2019)
Index Zdravie za peniaze (25.07.2019)
Market Finesse jún 2019 (16.06.2019)
Index pružnosti zamestnávania v roku 2019 (11.01.2019)
Market Finesse 2018/05 (05.01.2019)
INESS PF 2019 (28.12.2018)
Ako sa nebáť rastúcich výdavkov na zdravotníctvo (17.12.2018)
Odvod reťazcov (11.12.2018)
Vyššie výdavky vzdelávanie nezachránia (17.11.2018)
Minimálna mzda ako nástroj politického marketingu (12.10.2018)
Elektrická daň vzrástla (27.08.2018)
Zamestnávanie cudzincov trpí zbytočnou byrokraciou (28.07.2018)
A čo urobil INESS pre zdieľanú ekonomiku? (03.07.2018)
Dve tváre a jedna facka trhu práce (29.06.2018)
Ako nezabíjať inovácie reguláciami (24.06.2018)
Prežije zdieľaná ekonomika na Slovensku? (25.05.2018)
Cena štátu (21.05.2018)
Free Market Roadshow 2018 (06.05.2018)
Poznáme najlepších mladých ekonómov a ekonómky na Slovensku (27.04.2018)
Rýchlejšie súdnictvo pre kvalitnejšie podnikanie (09.03.2018)
Februárový Market Finesse (24.02.2018)
Investičné stimuly v roku 2017 (06.02.2018)
INESS, KI a OKS žiadajú nezavádzať daň z poistenia (29.01.2018)
Index pružnosti zamestnávania 2018 (20.01.2018)
Slovensko 2044 (27.10.2017)
Byrokratický index 2017 (29.09.2017)
Divoký západ na internete (22.09.2017)
Menej novelizácií pre lepšie podnikanie (18.09.2017)

INESS, 24. 01. 2019 | Prečítané: 428 | Rubrika: Polemika o…

Doba slovenská
BILLA
Webhouse.sk
Webhouse

Odporúčame najlepší webhosting a domény za super ceny!

Iné médiá
Sociálne siete
Etická výchova
Ako by mala vyzerať etická výchova — alternatíva nábo­ženskej výchovy pre deti bez vyznania? Aký je váš názor?
Nové vo fóre
 Re: Kurča na fazuľke
08-08-20 * 12:17
 Re: Moje poznámky
08-08-20 * 09:55
 Re: Kurča na fazuľke
08-08-20 * 09:39
Lipka – diskusné fórum
Lipka
Diskuteri.sk
Diskuteri.sk
Brajti
The Brights
K teórii a praxi humanistickej výchovy
K teórii a praxi humanistickej výchovy
Kniha
Sumeri
Dobré knihy
Kniha Zakázané ovocie – Etika humanizmuKniha Nemnožme sa!Thomas Paine – Vek rozumu
Biblia očami vedy
Biblia očami vedy
Podporte útulok pre zvieratká
Podporte útulok pre zvieratká v Humennom
Spotrebiteľská Poradňasc
Vytvorené v redakčnom systéme phpRS © Jiří Lukáš | RSS | Návrat hore