www.humanisti.sk
www.humanisti.sk
Inzeráty
Predám ochrannú známku s logom
Pozvánka na koncert
Webhouse.sk
Humanistická zbierka
Transparentný účet pre humanistov
Humanisti, už môžete pomáhať aj cez transparentný účet. Pozri: Zbierka na pomoc chudobným.
Zbierka na ochranu humanistov vo svete
Humanists International crowd-funds for persecuted humanists
Pomôžte humanistom vo svete! Mnohí čelia prenasledovaniu, mučeniu a trestu smrti za svoje presvedčenie. Pozri: Zbierka na ochranu humanistov vo svete.
Sčítanie ľudí bez náboženského vyznania
Atheist Census
Podporujeme
Spoločnosť PrometheusEthos – občianske združenie so zameraním na etiku, humanizmus a sekularizmusHumanisti Slovenska – občianske združenieZošity humanistovVladislav Marušic – ALTERNATÍVAAteisti Českej republikyVoľná myšlienka v ČeskuThe BrightsAdam RomanSlovenské súťaže.skNAJsúťaže.skeSúťaže.skKochlear.czÚnia nevidiacich a slabozrakých SlovenskaEurobabička Českej a Slovenskej republikyHoax.sk
Iné médiá
Adresa redakcie
e-mailová adresa redakcie
Internetový čas
Internet time: @616
Počítadlo


Spam poison

Výzva k vedeckej integrite a otvorenej komunikácii

Memorandum spoločenských a humanitných vedcov na Slovensku

V strhujúcom životnom tempe našej doby sa čoraz výraznejšie prejavuje synergia nedocenenia humanitných a spoločenských vied v našej spoločnosti. Reaguje na to Memorandum spoločenských a humanitných vedcov na Slovensku, ktoré predstavili v pondelok v Bratislave jeho signatári. Pred novinármi vysvetlili potrebu, víziu a objednávku reflexie a sebareflexie v dobe a spoločnosti, v ktorej žijeme.

Ambíciou memoranda je iniciovať dialóg o hodnote, prínose aj o zodpovednosti spoločenských a humanitných vied a humanitných vedcov na Slovensku. V troch častiach spolu v pätnástich bodoch memorandu prezentuje záujem o dialóg s vedcami iných vedných odborov aj s verejnosťou, zodpovednosť v kontexte absencie reflexie a sebareflexie a podmienky rozvoja spoločenských a humanitných vied.

Doc. Gabriel Bianchi zo Slovenskej akadémie vied priznal, že memorandum vychádza z ekonomického, politického i spoločenského nedocenenia humanitných a spoločenských vied.

„Našou snahou je upozorniť na to, že rozvoj humanitných a spoločenských vedných disciplín sa nezaobíde bez primeraných ekonomických podmienok, porozumenia a kooperácii s technickými a prírodnými vedami a tiež rozvíjania dialógu s verejnosťou o prínose humanitných a spoločenských vied.“

Prof. Emil Višňovský zo SAV a UK v Bratislave doplnil, že memorandum uvádza aj oblasti spoločenskej zodpovednosti, ku ktorým sa spoločenské a humanitné vedy hlásia.

„Upozorňujeme napríklad na kritickú a tvorivú reflexiu, ktorá na Slovensku chýba,“ uviedol Višňovský.

Prof. Peter Zajac zo SAV a Humboldtovej univerzity v Berlíne pripomenul, že spoločenské a humanitné vedy majú schopnosť prinášať overené a spoľahlivé informácie, ktoré pomáhajú poznaniu sveta, civilizačných výziev a existenciálnych hrozieb.

„Tým pomáhajú spoločnosti i politickým elitám nájsť účinný prostriedok ako čeliť deformáciám, relativizácii i manipuláciám s faktmi, ktoré sa v súčasnej dobe dejú stále viac a viac.“

Ivan Gerát zo SAV a Trnavskej univerzity v Trnave uviedol, že ambíciou spoločenských a humanitných vedcov je pestovať kvalitnú kolektívnu pamäť.

„V súčasnosti často zabúdame odkiaľ sme prišli, takže nevieme celkom vysvetliť našu súčasnosť i to kam smerujeme. Často sa preto stáva, že za nás na tieto otázky odpovedajú iní,“ naznačil Gerát jednu z oblastí, kde spoločenské a humanitné vedy môžu pomôcť pri riešení kľúčových problémov.

Doteraz podpísalo memorandum 305 signatárov. Jeho podporovatelia veria, že dokument nájde široký pozitívny ohlas nielen medzi spoločenskými a humanitnými vedcami, ale aj u kolegov z oblasti prírodných a technických vied.

(spn)

Memorandum spoločenských a humanitných vedcov na Slovensku

Spoločenské a humanitné vedy sa v súčasnom svete ocitli vo zvláštnom postavení. Na jednej strane sú predmetom častého spochybňovania a nedôvery, na druhej strane sa objavuje názor, že 21. storočie bude storočím spoločenských a humanitných vied vzhľadom na ich význam pre riešenie kľúčových problémov ľudstva.

Komunita spoločenských a humanitných vedcov na Slovensku potrebuje vedeckú integritu a otvorenú komunikáciu svojho poslania. Preto predkladáme verejnosti toto Memorandum.

I. Spoločenské a humanitné vedy:

 1. poskytujú porozumenie sveta a miesta človeka v ňom v spoločenských a historických súvislostiach;
 2. prispievajú k utváraniu kultúrnej pamäti, rozvoju kultúrneho dedičstva, národných tradícií a pilierov štátotvornosti;
 3. prinášajú kultiváciu verejného priestoru a účinné metódy účasti vo verejných diskusiách;
 4. tvoria intelektuálnu súčasť kvality života občanov a úrovne riadenia spoločenských inštitúcií;
 5. predstavujú hodnotový rámec vzdelanosti, nástroj orientácie v rozmanitých obrazoch sveta a v praktickom využívaní výsledkov vedeckého a technologického pokroku.

II. Spoločenskí a humanitní vedci na Slovensku prijímajú spoločenskú zodpovednosť za:

 1. kritické skúmanie ľudskej existencie a súčasného stavu našej spoločnosti a rizikových trendov jej vývoja (najmä historického bezvedomia, extrémizmu, rasizmu, sociálneho vylúčenia, korupcie, krízy sociálnej dôvery);
 2. vytváranie spoľahlivého zázemia pre vykonávanie verejných politík a rozhodovanie spoločenských aktérov a inštitúcií;
 3. poznávanie civilizačných výziev a existenciálnych hrozieb, ktoré prináša súčasný svet (najmä terorizmu, migrácie, priemyselnej revolúcie 4.0, environmentálnej krízy);
 4. hľadanie a koncipovanie pozitívnych alternatív spoločenského vývoja a riešenia konfliktov, protirečení, ohrození a katakliziem;
 5. rozvíjanie otvoreného demokratického dialógu s cieľom utvárať slobodnú, pluralitnú a tvorivú spoločnosť.

III. Rozvoj spoločenských a humanitných vied na Slovensku nevyhnutne vyžaduje:

 1. spoločenské uznanie pre ich kritické, analytické, interpretačné a projektívne výkony;
 2. dôstojné a primerané ekonomické podmienky na plnenie ich poslania;
 3. vzájomné porozumenie a kooperáciu s prírodnými a technickými vedami;
 4. spájanie globálneho a lokálneho, národného a medzinárodného rozmeru ich skúmania;
 5. podporu skutočných akademických hodnôt a motivácií, uplatňovanie vedeckej etiky a racionality.

Spoločenskí a humanitní vedci na Slovensku sú pripravení čeliť výzvam našej doby, jej myšlienkovému a hodnotovému chaosu, nepodloženej relativizácii faktov a skepse. Zároveň vyzývajú na vysoký stupeň vnímavosti voči narúšaniu zásad ľudskej dôstojnosti, na nekompromisnosť voči akejkoľvek forme ohlupovania a na obozretnosť voči informačným manipuláciám. Namiesto toho ponúkajú svoje poznanie v prospech spoločnosti a humanistickej nádeje.

Bratislava 17. novembra – 5. decembra 2016

doc. PhDr. Gabriel Bianchi, PhD., Slovenská akadémia vied
prof. PaedDr. René Bílik, CSc., Trnavská univerzita v Trnave a Slovenská akadémia vied
prof. PhDr. Ivan Gerát, PhD., Slovenská akadémia vied a Trnavská univerzita v Trnave
prof. PhDr. Erich Mistrík, CSc., Univerzita Komenského v Bratislave
prof. Mgr. Martin Slobodník, PhD., Univerzita Komenského v Bratislave
prof. PhDr. Emil Višňovský, PhD., Slovenská akadémia vied a Univerzita Komenského v Bratislave
prof. PhDr. Peter Zajac, DrSc., Slovenská akadémia vied a Humboldtova univerzita v Berlíne
prof. PhDr. Marián Zervan, PhD., Vysoká škola výtvarných umení a Trnavská univerzita v Trnave

Fotografie z tlačovej konferencie 16. januára 2017:

Z tlačovej konferencie 16. januára 2017Z tlačovej konferencie 16. januára 2017Z tlačovej konferencie 16. januára 2017

Chcete sa vyjadriť? Využite diskusné fórum.

SAVÚrad Slovenskej akadémie vied
– vykonáva úlohy spojené s odborným, organizačným a technickým zabezpečením činnosti akadémie ako vedeckej inštitúcie a úlohy spojené s povinnosťami akadémie ako správcu rozpočtovej kapitoly a zriaďovateľa organizácií
Čerpané zo: SAV

Súvisiace články:
Vedecká konferencia o sexualite (04.11.2017)
Ústav polymérov SAV rieši projekt – PlasticFreeDanube (01.11.2017)
Jesenné sviatky si nekonkurujú, prelínajú sa (31.10.2017)
Hlavné ciele Programového vyhlásenia Predsedníctva SAV na obdobie 2017 – 2021 (21.10.2017)
Mladí vedci Vyšehradského regiónu prezentovali témy z oblasti biomedicíny (10.10.2017)
Zjazd chemikov v Starom Smokovci (15.09.2017)
Strojček na srdce, ktorý by dobíjalo telo (08.09.2017)
Zjazd chemikov vo Vysokých Tatrách (01.09.2017)
Prázdninová stáž v špičkovom výskumnom tíme (22.08.2017)
Hodnotenia ponúkli odporúčania (09.08.2017)
Užšia spolupráca SAV a Univerzity Mateja Bela (03.08.2017)
Hlava štátu na návšteve SAV (20.07.2017)
Cena SAV pre monografiu z edície Flóra Slovenska (13.07.2017)
Chemický ústav SAV získal Cenu SAV za svetový výskum (06.07.2017)
Päť rokov od objavu Higgsovho bozónu (04.07.2017)
Ceny SAV sú ocenením za významné výsledky (22.06.2017)
Ekonomické krízy v monografii Daniela Dujavu (21.06.2017)
SAV bude modernejšia, efektívnejšia a lepšie financovaná (30.05.2017)
Veda fotogenická (11.05.2017)
Hydrogély – polyméry, ktoré majú rady vodu (25.04.2017)
Nová metóda zmerania vektorových veličín v nanosvete (11.04.2017)
Alzheimerova choroba si nevyberá, ona jednoducho príde (11.04.2017)
Mŕtve zóny v Jadranskom mori (08.04.2017)
Sme súčasťou medzinárodnej vedy (29.03.2017)
Ďalšie „dieťa“ Beliany (21.03.2017)
Detské mapy našich žiakov budú vystavené vo Washingtone (16.03.2017)
Igor Lacík: Pohľad medzinárodného panela nás potešil (09.03.2017)
Šváb ako zo Star Wars (09.03.2017)
Odporúčania medzinárodných expertov pre SAV (03.03.2017)
Projekt Millenium Seed Banka Kew – budovanie svetovej banky semien (21.02.2017)
Pri mozgovej porážke pomáha látka proteínovej povahy (10.02.2017)

SAV, 16. 01. 2017 | Prečítané: 846 | Rubrika: Veda a spoločnosť

Webhouse.sk
Webhouse

Odporúčame najlepší webhosting a domény za super ceny!

Iné médiá
Voliči, pozor na Kisku!
Keď klamal v minulosti, bude klamať aj v budúcnosti. Pozri: Kiska povedal: „Nezaložím stranu.“ a Kiska je hanba Slovenska.
Etická výchova
Ako by mala vyzerať etická výchova — alternatíva nábo­ženskej výchovy pre deti bez vyznania? Aký je váš názor?
Nové vo fóre
Brajti
The Brights
K teórii a praxi humanistickej výchovy
K teórii a praxi humanistickej výchovy
Kniha
Sumeri
Dobré knihy
Kniha Zakázané ovocie – Etika humanizmuKniha Nemnožme sa!Thomas Paine – Vek rozumu
Podporte útulok pre zvieratká
Podporte útulok pre zvieratká v Humennom
Vytvorené v redakčnom systéme phpRS © Jiří Lukáš | RSS | Návrat hore