www.humanisti.sk
www.humanisti.sk
Inzeráty
Predám ochrannú známku s logom
Jedálny lístok
Quasars Ensemble
BILLA
Webhouse.sk
Humanistická zbierka
Transparentný účet pre humanistov
Humanisti, už môžete pomáhať aj cez transparentný účet. Pozri: Zbierka na pomoc chudobným.
Zbierka na ochranu humanistov vo svete
Humanists International crowd-funds for persecuted humanists
Pomôžte humanistom vo svete! Mnohí čelia prenasledovaniu, mučeniu a trestu smrti za svoje presvedčenie. Pozri: Zbierka na ochranu humanistov vo svete.
Sčítanie ľudí bez náboženského vyznania
Atheist Census
Podporujeme
Spoločnosť PrometheusEthos – občianske združenie so zameraním na etiku, humanizmus a sekularizmusHumanisti Slovenska – občianske združenieZošity humanistovVladislav Marušic – ALTERNATÍVA Voľná myšlienka v ČeskuThe BrightsAdam RomanSlovenské súťaže.skNAJsúťaže.skeSúťaže.skKochlear.czÚnia nevidiacich a slabozrakých SlovenskaEurobabička Českej a Slovenskej republikyHoax.sk
Iné médiá
Adresa redakcie
e-mailová adresa redakcie
Internetový čas
Internet time: @960
Počítadlo


Spam poison

Výročná správa 2016 (1. časť)

Krok za krokom

Výročná správa 2016Každý z nás má tú svoju.
V mnohom inú, v mnohom rovnakú, jednou prejdeme priamo, bez zaváhania, iná je samé rázcestie. Jedna je oddychom, inou siahame na dno svojich síl.
Nikto nám ju ale nevyšliape, nikto ju za nás nezdolá.
Krok za krokom. K cieľu. K samostatnosti.

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska je na tejto ceste ľuďom so zrakovým postihnutím spoľahlivým sprievodcom už 26 rokov. Sme im oporou pri vyrovnávaní sa s postihnutím, učiteľom sebaobsluhy, poradcom pri sociálnoprávnych problémoch, tešíme sa z ich prvých samostatných, hoci sprvu neistých krokov s bielou palicou, s hrdosťou sa prizeráme, ako úspešne študujú, pracujú, vychovávajú deti…

A akými cestami-necestami sme sa v roku 2016 po túto pomoc vybrali?

Vďaka legislatívnemu zápasu si ľudia s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorí sú odkázaní na sprevádzanie psom so špeciálnym výcvikom, budú môcť slobodne vykračovať aj tam, kde je obvykle vstup so psom zakázaný. Webové sídla a mobilné aplikácie subjektov verejného sektora im spriechodnila európska smernica – EU 2102/2016, našliapnuté máme aj k schváleniu Európskeho aktu o prístupnosti. Krokov, ktorými mohla v roku 2016 vyjadriť solidaritu a podporu ľuďom so zrakovým postihnutím široká verejnosť, bolo neúrekom.

Jeden z hlavných zbierkových dní Bielej pastelky totiž ponúkol možnosť vykročiť so simulačnými okuliarmi alebo klapkami na očiach a bielou palicou v ruke na 15 metrov dlhú trať. Celkovo 3 593 ľudí svojou chôdzou s týmto symbolom nevidiacich pomohlo pripraviť našej verejnej zbierke k jej už 15. narodeninám krásny darček – zápis do Slovenskej knihy rekordov.

Aby nebola biela palica v doprave strašiakom, iniciovali sme zaradenie témy signalizácie bielou palicou na priechodoch pre chodcov do výučbových materiálov i testov autoškôl a o účastníkoch cestnej premávky so zrakovým postihnutím sme pripravili krátky inštruktážny film, ktorý je pod názvom Bezpečne na cestách s bielou palicou k dispozícii na našej webovej stránke www.unss.sk.

V roku 2016 sme však kráčali aj na opätkoch či v kravatách. Príležitosťou na to boli Dni Mateja Hrebendu, expozície fotografickej súťaže Cesta svetla či konferencia s názvom Kultúrne aktivity ľudí so zrakovým postihnutím.

Neprehliadnuteľným v živote ÚNSS bol 8. zjazd, na ktorom sme hodnotili uplynulé obdobie činnosti, stanovili sme si stratégiu na najbližšie 4 roky a na toto obdobie sme zvolili najvyššie orgány. Výnimočnou poctou bola Cena ministra spravodlivosti, ktorú si za mimoriadny prínos v oblasti ochrany a podpory ľudských práv prevzal na pôde Úradu vlády SR predseda Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska a Národnej rady občanov so zdravotným postihnutím Branislav Mamojka.

A čo naše plány?
Jednoduché – míľovými krokmi vpred!
K cieľu.
K samostatnosti ľudí so zrakovým postihnutím.

Štatistika poskytnutých sociálnych služieb v roku 2016

Druh služby Počet
klientov
Počet
úkonov
Hodiny
Základné sociálne poradenstvo 42 49 42
Špecializované sociálne poradenstvo 2 298 9 340 12 245
Sociálna rehabilitácia 1 164 4 109 9 461
Sprievodcovská a predčitateľská služba 86 243 716
Požičiavanie pomôcok 28 37 30
Výcvik používania pomôcky 16 207 784
Súhrn 2 448 13 985 23 278

* Celkový počet klientov nie je súčtom klientov v jednotlivých oblastiach poskytovaných sociálnych služieb. Ide o celkový počet tých, s ktorými sme počas roka 2016 pracovali, niektorým sme poskytli viacero typov služieb.

Štatistika členenia poskytovania špecializovaného sociálneho poradenstva v roku 2016

Druh služby Poskytnutá služba Počet
klientov
Počet
úkonov
Hodiny
Špecializované
sociálne
poradenstvo
Súhrn poskytnutých
služieb
2 298 9 340 12 245
pri vyrovnávaní sa s postihnutím 188 243 267
sociálnoprávne 1 529 3 342 4 094
pri výbere kompenzačných a optických pomôcok 1 802 4 081 5 510
v oblasti vzdelávania 118 214 259
v oblasti zamestnávania 81 115 141
pre sociálne prostredie 466 1 066 1 634
pri úprave fyzického prostredia klienta 145 182 228
pre rodičov detí so zrakovým postihnutím 50 97 112

Štatistika členenia poskytovania sociálnej rehabilitácie v roku 2016

Druh služby Poskytnutá služba Počet
klientov
Počet
úkonov
Hodiny
Sociálna
rehabilitácia
Súhrn poskytnutých
služieb
1 164 4 109 9 461
Priestorová orientácia a samostatný pohyb 168 456 1 249
Sebaobsluha 242 391 908
Nácvik práce s optickými pomôckami 533 881 1 350
Nácvik práce s kompenzačnými pomôckami 379 771 1 608
Komunikácia 154 726 1 860
Nácvik práce s technicky náročnými pomôckami 179 884 2 486

Štatistika členenia poskytnutých sociálnych služieb v roku 2016

Miesto poskytnutia služby Počet
klientov
Počet
úkonov
Hodiny
Ambulantná služba 2 275 10 221 13 358
Terénna služba 971 3 708 9 670
Pobyt 27 56 250
Spolu 2 448 13 985 23 278

Poskytnutie služby Počet
klientov
Počet
úkonov
Hodiny
Individuálna práca 2 375 13 750 22 139
Skupinová práca 214 235 1 139
Spolu 2 448 13 985 23 278

Odborné služby poskytovalo v roku 2016 spolu 26,5 sociálnych pracovníkov/poradcov a sociálnych pracovníkov/poradcov – inštruktorov sociálnej rehabilitácie, ktorí spĺňajú kvalifikačné a odborné predpoklady na vykonávanie sociálnych služieb dané zákonom o sociálnych službách č. 448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.

ÚNSS je držiteľom akreditácie na Kurz inštruktorov sociálnej rehabilitácie. Ide o vzdelávací program zacielený na potreby odbornej praxe v oblasti sociálnej rehabilitácie pre ľudí so zrakovým postihnutím. Umožňuje nám udržiavať vysokú odbornosť našich zamestnancov.

Kurz inštruktorov sociálnej rehabilitácie zahŕňa 5 modulov:

 • Kurz priestorovej orientácie a samostatného pohybu,
 • Kurz sebaobsluhy,
 • Kurz čítania a písania Braillovho písma,
 • Kurz zrakovej terapie,
 • Kurz inštruktora informačných technológií pre zrakovo postihnutých.

Sociálne služby v roku 2016

Na ich poskytovanie využívame sieť stredísk, ktoré sa nachádzajú v každom krajskom meste na Slovensku. Základom našich služieb je ich komplexnosť a prispôsobenie individuálnym potrebám človeka so zrakovým postihnutím. Sme presvedčení, že ľudia so zrakovým postihnutím majú právo na kvalitné sociálne služby, ktoré im umožnia osobný rozvoj, uspokoja ich potreby a prispejú k naplneniu ich života v rodine, komunite a spoločnosti. V súlade s týmto presvedčením sa usilujeme poskytované služby neustále skvalitňovať. Jedným z dôležitých momentov je v tomto smere zavedenie elektronického informačného systému evidencie poskytovaných sociálnych služieb. Vďaka nemu môžeme už od roku 2014 analyzovať a zvyšovať úroveň poskytovaných sociálnych služieb, ich rozsah, štruktúru a obsah. Tento rozbor ukazuje, že sme v roku 2016 napriek nižšiemu počtu zamestnancov poskytli sociálne služby väčšej skupine klientov, dokonca sa zvýšil aj počet hodín týchto služieb (o 2 294). Oproti roku 2015 evidujeme aj nárast počtu hodín sociálnej rehabilitácie a terénnej práce a to vo všetkých krajoch Slovenska. V roku 2016 sa nám pre odborných pracovníkov našich KS podarilo zabezpečiť špecializované vzdelávanie zamerané na rozvoj zrakového vnímania pre deti od 0 do 7 rokov. Jeho lektorkami boli inštruktorky stimulácie zraku s dlhoročnými skúsenosťami zo spoločnosti EDA – raná péče z Prahy. Pokračovali sme s ďalšími modulmi akreditovaného vzdelávania inštruktorov informačných technológií pre zrakovo postihnutých, ktorý sa začal v roku 2015.

Ciele a aktivity na nasledujúci rok

V roku 2017 plánujeme pokračovať v rozpracovaní a doplnení metodických materiálov, ktoré vychádzajú z Prílohy č. 2 zákona č. 448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov, a v aktualizácii Štandardov kvality sociálnych služieb v ÚNSS. Ďalším zámerom je postupne vytvoriť podmienky na sprístupnenie služby komplexnej zrakovej terapie a rozvoj zrakového vnímania pre deti v predškolskom veku v niektorých krajoch Slovenska. Najdôležitejším cieľom na nasledujúci rok je však aj naďalej poskytovať komplexné a kvalitné služby ľuďom so zrakovým postihnutím. Len tak môžeme prispieť k ich osobnému rozvoju a k uspokojovaniu ich individuálnych potrieb.

Legislatívne zápasy roku 2016

Legislatívnu činnosť štátnych orgánov utlmil volebný rok. Vzhľadom na termín parlamentných volieb (marec 2016) sa legislatívne aktivity ústredných orgánov štátnej správy rozbehli až v druhom polroku. Navyše, viaceré návrhy zákonov z konca roku budú schvaľované až v roku 2017. Napriek tomu však predsa len môžeme na poli legislatívy hovoriť o niekoľkých výrazných úspechoch.

Prvým z nich (týkajúcim sa všetkých skupín občanov so zdravotným postihnutím) je fakt, že sa zrušila hranica 12 rokov na účely platenia poistného štátom na dôchodkové poistenie za fyzické osoby, ktoré opatrujú blízkeho, poberajú peňažný príspevok na opatrovanie alebo vykonávajú osobnú asistenciu v rozsahu najmenej 140 hodín mesačne. Po novom bude štát za tých, ktorí takúto starostlivosť poskytujú, platiť poistné na dôchodkové poistenie bez ohľadu na to, ako dlho túto činnosť vykonávajú. V tejto súvislosti musíme s poľutovaním skonštatovať, že sa nám naďalej nedarí presvedčiť MPSVaR SR, aby umožnilo osobným asistentom dobrovoľne sa poistiť osobitne na nemocenské poistenie a osobitne na poistenie v nezamestnanosti.

Rovnako nezdarom sa skončila naša snaha presadiť do novely zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia viaceré návrhy. Za všetky uvedieme návrh na minimálne zvýšenie percentuálnej sadzby, ktorá určuje výšku peňažného príspevku na osobnú asistenciu alebo požiadavku na vyplácanie peňažných príspevkov na kompenzáciu zvýšených výdavkov a na osobnú asistenciu bez ohľadu na príjem osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. MPSVaR SR považovalo schválenú novelu len za čiastkovú úpravu zákona zameranú najmä na úpravu peňažného príspevku na opatrovanie pre osoby v produktívnom veku. K rozsiahlejším zmenám možno pristúpi až v rámci novely, ktorá sa predbežne pripravuje na roky 2018 – 2019.

Úspechom je presadenie myšlienky, aby sa prísne pravidlá stanovené pre subjekty, ktoré prijímajú finančné prostriedky z verejných zdrojov stanovené zákonom o registri partnerov verejného sektora, nevzťahovali na subjekty, ktoré pôsobia prevažne v neziskovom sektore. Plnenie týchto pravidiel je natoľko náročné, že by značne sťažilo až znemožnilo činnosť organizácií, ktoré zo svojej podstaty nie sú určené na vytváranie a delenie si zisku. Kompenzačné a optické pomôcky výrazne skvalitňujú ľuďom so zrakovým postihnutím život. Pozitívne hodnotíme presadenie legislatívnej úpravy, podľa ktorej fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá je odkázaná na sprevádzanie psom so špeciálnym výcvikom, má právo využívať ho na verejne prístupných miestach. V meste či v obci sa teda môže pohybovať aj na miestach, kde je obvykle vstup so psom zakázaný.

Do opatrenia MPSVaR SR, ktorým sa ustanovuje zoznam pomôcok a maximálne zohľadňované sumy z ceny pomôcok, sa nám podarilo zaradiť dve nové pomôcky – sú určené prevažne ľuďom so zrakovým postihnutím: multifunkčné zariadenie a prenosné digitálne čítacie zariadenie s hlasovým výstupom. Naopak, MPSVaR SR neakceptovalo naše návrhy predložené v rámci medzirezortného pripomienkového konania na zvýšenie maximálne zohľadňovaných súm z ceny pomôcky pri niektorých skupinách pomôcok. Postihuje to najmä záujemcov o mobilný telefón s klávesnicou a dotykovou obrazovkou, ktorý je špeciálne navrhnutý pre potreby osôb so zrakovým postihnutím. Výška doplatku zaň v roku 2017 neúmerne vzrastie.

Čo nás čaká v budúcom roku?

Podľa zverejneného plánu legislatívnych úloh vlády SR sa zameriame najmä na úpravy v zákone o sociálnom poistení a v zákone o sociálnych službách.

Preč s bariérami!

Poradenstvo pre odborníkov pri zapracovávaní debarierizačných požiadaviek do konkrétnych architektonických návrhov a projektov a pri realizácii stavieb poskytujeme v rámci oddelenia prevencie architektonických a dopravných bariér. Smerodajnou je pritom vyhláška 532 z roku 2002, ktorá upravuje technické požiadavky na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

Počas roka 2016 sme posúdili a vydali záväzné stanoviská k 189 projektom pre stavebné konanie, k 133 projektom pre územné konanie a zúčastnili sme sa na 65 kolaudačných konaniach. Z posudzovaných projektov boli v Bratislave najvýznamnejšie Nosný systém MHD – Starý most a nová električková trať do Petržalky, Dúbravsko-Karloveská radiála II. etapa, Twin City – autobusová stanica, súbor Čulenova, Danubia Park Čunovo a Film Park Jarovce; v Košiciach Business Centre Košice II. a Polyfunkčný súbor Popradská. Z dopravných projektov uvedieme železničné stanice vo Zvolene a v Bratislave a rekonštrukciu železničnej trate Púchov – Lúky pod Makytou. Vytvárať zrozumiteľný a prehľadný výklad spomínanej vyhlášky (predovšetkým grafického a schematického vyjadrenia jednotlivých pravidiel) je ťažiskom našej metodickej činnosti.

V spolupráci so Železnicami SR boli stanovené zásady pri zaraďovaní cestujúcich pri kúpe cestovných lístkov s ohľadom na ľudí so zrakovým postihnutím vo veľkých staničných halách.

Bariéry možno búrať aj slovom

Projekt YALTA si v roku 2016 vyžiadal prednášky na tému bezbariérového prístupu a užívania stavieb a spracovanie kapitoly o bariérach v pripravovanej metodickej príručke. Tvorbou bezbariérového prostredia a súčasnou situáciou na ÚPSVaR-och sa zaoberal článok pre TASR uverejnený na www.teraz.sk, téma akustických majákov v hlavnom meste zaujala spravodajský portál Bratislava24.sk, realizácia bezbariérových úprav Starého mosta cez Dunaj zas RTVS a TV Markíza. Odborné podklady sme pripravovali aj pre medzinárodnú konferenciu, ktorá sa pod názvom Stav implementácie akustických majákov v SR konala v Prahe. Rok 2016 priniesol aj pracovné stretnutie s poslankyňou NR SR Silviou Shahzadovou, ktorá sa intenzívne zaoberá problematikou bariér. Spolu s komisárkou pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzanou Stavrovskou prebrala záštitu nad panelovou diskusiou Bariéry a diverzity, na ktorej sme sa aktívne zúčastnili.

V spolupráci s bratislavskou MČ Karlova Ves sme sa podieľali na príprave plánu rozvoja jej Sekcie dopravy. Ako členovia novovytvoreného Diversity teamu sme spolu so zástupcami iných organizácií ľudí so zdravotným postihnutím vykonali audit prístupnosti administratívnej budovy firmy IBM.

CETIS – informačné technológie pre zrakovo postihnutých

Centrum technických a informačných služieb je špecializované pracovisko ÚNSS, ktorého poslaním je vzdelávanie a poradenstvo ľuďom so zrakovým postihnutím v oblasti informačných technológií. Okrem toho im poskytuje aj technické poradenstvo a podporu v oblasti vzdelávania, zamestnávania a nezávislého života.

Ako súčasť pracovnej skupiny pre štandardy prístupnosti MF SR Centrum technických a informačných služieb ÚNSS spolupracuje na štandardizácii pravidiel prístupnosti internetových sídiel verejnej správy. V tomto roku sme v rámci súťaže Zlatý erb hodnotili uplatňovanie týchto pravidiel pri webových sídlach 67 samospráv. Pokračovali sme v poskytovaní poradenstva farmaceutickým firmám pri popisovaní liekov Braillovým písmom, ktoré realizujeme už od roku 2005. Venovali sme sa poradenstvu pri výbere kompenzačných a optických pomôcok, vydávaniu odporúčaní k žiadostiam o poskytnutie finančného príspevku na ich zakúpenie a osvete o technických možnostiach prekonávania dôsledkov zrakového postihnutia (výstavy, semináre a konferencie, napr. Non-Handicap). Zvyšovať informovanosť o novinkách v oblasti informačných technológií, úrovni ich prístupnosti a poskytovať návody na ovládanie aplikácií sa od roku 2016 snažíme aj prostredníctvom on-line magazínu Blindrevue.sk. Celkovo 13 ľudí so zrakovým postihnutím absolvovalo kurzy základov práce s počítačom s asistenčnou technológiou JAWS či MaGIC. S nácvikom práce s technicky náročnými pomôckami (mobilnými telefónmi, elektronickými čítacími lupami) sme pomohli 179 klientom. Pre zamestnancov KS sme v rámci kurzu akreditovaného MPSVaR SR organizovali školenia inštruktorov informačných technológií pre zrakovo postihnutých.

Venujeme sa aj komentovanému vysielaniu. Pracujeme na budovaní databázy informácií o možnostiach komentovaného vysielania, programoch s audiokomentárom, šírení a prijímaní signálu s AD.

Pripomienkujeme zákony a smernice

CETIS sa v roku 2016 intenzívne venoval pripomienkovaniu a presadzovaniu európskej smernice – EU 2102/2016 o prístupnosti webových sídiel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora, ktorá bola schválená 26. októbra. Jej úlohou je aj pre ľudí s postihnutím zabezpečiť jednotný prístup k digitálnemu priestoru a trhu v celej EÚ. Takisto sme sa venovali Európskemu aktu o prístupnosti, ktorý by mal osobám so zdravotným postihnutím zaručiť, že aj pre nich budú prístupné služby a tovary ponúkané na jednotnom trhu EÚ. Presadzovali sme rozšírenie tejto smernice na viac tovarov a služieb, zákaz pohodlných výnimiek a jasný harmonogram implementácie vo všetkých členských štátoch, v roku 2016 však stále nedošlo k jej schváleniu. Po ukončení hodnotenia implementácie Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím Výbor OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím odporučil vláde SR okrem iného zriadiť národnú braillovskú autoritu, ktorá by sa systematicky zaoberala štandardizáciou Braillovho písma pre všetky oblasti poznania.

Spolková činnosť

Členovia ÚNSS

V ÚNSS sú dobrovoľne organizovaní nevidiaci a slabozrakí ľudia každého veku – dospelí i deti, ich rodičia, príbuzní, priatelia a priaznivci. Elementárnymi organizačnými článkami ÚNSS sú tzv. základné organizácie (ZO), ktoré vykonávajú svoju činnosť na základe územnej pôsobnosti. K 31. 12. 2016 sme ich mali 65, organizovaných v nich bolo 4 022 členov. Vďaka elektronickej evidencii sa v údajoch o našich členoch a o zložení členskej základne z hľadiska štruktúry organizácie vieme rýchlo a ľahko orientovať. Umožňuje nám to na všetkých úrovniach priorizovať riešenia potrieb jednotlivých skupín osôb so zrakovým postihnutím (z hľadiska stupňa postihnutia, veku atď.) a cielene im prinášať konkrétne informácie, ktoré im pomôžu riešiť problémy vyplývajúce zo zdravotného postihnutia.

Štruktúra členov ÚNSS z hľadiska stupňa zrakového postihnutia

Stupeň zrakového postihnutia Podiel v %
Nevidiaci 9,44
Prakticky nevidiaci 36,14
Slabozrakí 35,36
Hluchoslepí 0,43
Bez zrakového postihnutia 18,63

Štruktúra členov z hľadiska veku

Vekové rozpätie Podiel v %
0 až 18 rokov 1,30
18 až 35 rokov 6,24
35 až 50 rokov 13,41
50 až 60 rokov 16,71
60 až 70 rokov 30,55
Nad 70 rokov 31,79

Na základe týchto informácií zvyšujeme dôraz na realizáciu programov pre mladých ľudí a seniorov či podporu a rozvoj výučby Braillovho písma, a to nielen pri vytváraní portfólia poskytovaných sociálnych služieb, ale aj pri organizovaní voľnočasových aktivít.

Organizačná štruktúra ÚNSS

Naši členovia sú registrovaní v základných organizáciách, v ktorých sa realizuje všetko, čo je s členstvom spojené – vznik a zánik členstva, evidencia preukazov a členských kariet, výber členských príspevkov, organizovanie aktivít na miestnej úrovni. Najvyšším orgánom ZO je členská schôdza. Koná sa minimálne raz ročne a jej úlohou je schvaľovať dokumenty ZO: správy o činnosti a hospodárení, kontrolná správa, plán činnosti, rozpočet a na dvojročné funkčné obdobie si volí výbor, ktorý riadi ZO v čase medzi členskými schôdzami.

Činnosť ZO na úrovni krajov koordinuje 8 krajských rád (KR). Volené sú na krajských zhromaždeniach (KZ), ktoré sa konajú vždy v párnom roku a každá ZO v nich má minimálne jedného zástupcu. Na celoštátnej úrovni riadi celú ÚNSS a tým aj spolkovú činnosť Ústredná rada, v ktorej je každá KR zastúpená svojím predsedom. Ďalší členovia Ústrednej rady sú volení raz za 4 roky na zjazde ÚNSS. V roku 2016 sa od 5. do 31. mája vo všetkých krajoch uskutočnili KZ, na ktorých 165 zástupcov zvolených na výročných členských schôdzach ZO zvolilo 70 delegátov 8. zjazdu ÚNSS.

Činnosť krajských rád a základných organizácií ÚNSS

Naše nižšie organizačné zložky každoročne pripravia takmer 600 najrôznejších podujatí, na ktorých sa zúčastní vyše 10 000 osôb. Presné čísla o týchto aktivitách získame zo správ o činnosti ZO a KR ÚNSS.

Dobrovoľná práca funkcionárov je zameraná najmä na tieto oblasti:

 • obhajoba záujmov nevidiacich a slabozrakých,
 • aktivizácia, vzdelávanie členov a rozvoj ich zručností, ktoré im uľahčujú prekonať dôsledky závažných postihnutí zraku,
 • monitoring spokojnosti členov so sociálnymi službami,
 • prezentačné akcie pre verejnosť,
 • klubová činnosť a zážitkové aktivity (tvorivé dielne, besedy, zájazdy, rekreačný šport),
 • organizovanie spoločenských a kultúrnych podujatí.

Nielen chlebom je človek živý

Časopisy pre ľudí so zrakovým postihnutím ÚNSS nepretržite už niekoľko desaťročí zabezpečuje pre nevidiacich a slabozrakých vydávanie periodík v prístupných formátoch. Rok 2016 priniesol tituly Priezor (vo zväčšenej čiernotlači), Nový život a Vierka (oba v Braillovom písme), Dúha (v oboch formátoch) a Rozhľady (audio). Vydávanie časopisov bolo realizované v spolupráci so Slovenskou knižnicou pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči a spolufinancované MPSVaR SR.

Cesta svetla 2016

Súťaž otvorená každému bez obmedzenia, ktorej cieľom je prostredníctvom fotografií priblížiť problematiku zrakového postihnutia širokej verejnosti – fotografom cez ich umelecké vnímanie a stvárnenie tejto témy, verejnosti zas cez výstavy najlepších prác a každoročne vydávaný kalendár so snímkami. To je Cesta svetla. Do 13. ročníka tejto tradičnej kultúrnej aktivity ÚNSS sa prihlásilo 28 autorov so 120 súťažnými fotografiami. Počas roka sa uskutočnilo 13 expozícií vybraných diel na rôznych miestach Slovenska. Realizáciu tohto podujatia finančne podporilo Ministerstvo kultúry SR.

Kultúrne aktivity ľudí so zrakovým postihnutím (6. konferencia o sprístupňovaní kultúry nevidiacim a slabozrakým osobám)

Šlo o ďalšie zo série podujatí, ktoré ponúklo množstvo informácií o sprístupňovaní obsahov rôznych kultúrnych inštitúcií nevidiacim a slabozrakým. Táto konferencia bola zameraná na prehľad kultúrnych aktivít, ktoré realizujú priamo ľudia so zrakovým postihnutím. Formou prezentácií a workshopov sme predstavili spôsob a obsahy kultúrnych aktivít jednotlivcov, skupín či na kultúru orientovaných projektov. Konferencia sa s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR konala od 3. do 5. novembra v Poprade a zúčastnilo sa na nej 141 ľudí.

Dni Mateja Hrebendu

S finančnou podporou Ministerstva kultúry SR a v spolupráci so Slovenskou knižnicou pre nevidiacich Mateja Hrebendu a Národným osvetovým centrom sme v dňoch 11. – 13. novembra 2016 zorganizovali už 18. ročník celoslovenskej súťažnej prehliadky nevidiacich a slabozrakých recitátorov a literárnych tvorcov. V ZŠI pre nevidiacich v Levoči sa v piatich kategóriách predstavilo 19 recitátorov, Slovenská knižnica pre nevidiacich poskytla priestory literárnym tvorcom a hostila 10 autorov súťažiacich v troch kategóriách.

Aktivizácia mládeže – dlhodobá ambícia (Youth Activation – Long Term Ambition)

Od septembra 2015 sa datuje realizácia medzinárodného projektu, ktorého ambíciou je pripraviť skupinu aktívnych mladých ľudí so zrakovým postihnutím na to, aby v budúcnosti sami vytvárali možnosti a príležitosti na aktívne trávenie voľného času pre rovnako znevýhodnených mládežníkov. V roku 2016 sme začali s intenzívnym vzdelávaním 21 mladých ľudí (13 nevidiacich a slabozrakých a 8 bez zrakového postihnutia) a 8 pracovníkov KS.

Hlavným zámerom bolo povzbudiť mladých ľudí k angažovanosti a samostatnému tvorivému rozvoju svojich myšlienok a vlastných projektov. Celkovo sa uskutočnilo 5 školení – 3 pre mladých lídrov a dobrovoľníkov a 2 pre pracovníkov KS, ktoré viedli lektori zo všetkých partnerských organizácií projektu: ÚNSS, Slovinskej asociácie zdravotne postihnutých študentov a Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií. Mladí nevidiaci, slabozrakí a dobrovoľníci bez postihnutia sa venovali líderstvu, komunikačným zručnostiam, tvorbe projektov a spolupráci v tíme. Pracovníci ÚNSS si zas osvojili nové metódy neformálneho vzdelávania a podpory mládeže, následne uskutočnili dve školenia zamerané na vhodné formy pomoci, prístupnosť informácií a komunikáciu pre asistentov a pracovníkov slovinského partnera. V závere roka 2016 sa rozbehli aj pravidelné stretnutia mládežníckych skupín v zapojených krajoch (Bratislava, Banská Bystrica, Nitra a Prešov). Mladí lídri a dobrovoľníci si vďaka nim priamo v praxi vyskúšajú nadobudnuté kompetencie. Projekt YALTA realizujeme vďaka podpore z európskeho programu Erasmus+.

Vkráčali sme do Slovenskej knihy rekordov

Ponuku stať sa ambasádorom Bielej pastelky 2016 prijal Matej Tóth, víťaz v chôdzi na 50 km z olympiády v Riu, a tak sa celá kampaň niesla v duchu prepojenia chôdze – športovej disciplíny a tej s bielou palicou. Jej vyvrcholením bol pokus o rekord v zapojení sa čo najväčšieho počtu ľudí do chôdze s týmto symbolom nevidiacich. Na trati dlhej 15 metrov (presne toľko rokov oslavovala Biela pastelka) si to v Bratislave, Trnave, Nitre, Topoľčanoch, Trenčíne, Žiline, Martine, Poprade, Prešove, Svidníku, Banskej Bystrici a v Košiciach vyskúšalo celkovo 3 593 ľudí. V piatok 23. septembra sme si v Nitre prevzali certifikát o zápise do Slovenskej knihy rekordov a odovzdali pohár pre mesto Poprad, kde bol počet účastníkov najvyšší – 477. Slávnostnú atmosféru jubilejného ročníka umocnila aj záštita prezidenta SR Andreja Kisku.

Hlavné podujatie kampane sa uskutočnilo v piatok 23. septembra v OC Eurovea v Bratislave. Nechýbali ukážky z výcviku vodiacich psov, možnosť napísať si niečo v Braillovom písme či prezrieť si reliéfne obrázky. Mnohí využili bezplatné preventívne vyšetrenie očného pozadia či zbierku Lions klubov a odovzdali staré nepoužívané okuliare.

Vyčistené, odmerané a vytriedené poputujú do krajín tretieho sveta.

Počas septembrových hlavných zbierkových dní (23. a 24.) sa do ulíc 300 miest a obcí celého Slovenska vybralo takmer 3 500 dobrovoľníkov a darcom za dobrovoľný príspevok ponúkali spinku s vyobrazením bielej pastelky. Výnos hlavných zbierkových dní dosiahol 112 379,67 €. Najaktívnejšie zbierkové tímy z jednotlivých krajov sme opäť odmenili – 30. novembra strávili v priestoroch športového areálu Dukly Banská Bystrica deň s Matejom Tóthom.

Verejnosť nás mohla podporiť príspevkom na účet verejnej zbierky, zaslaním SMS v hodnote 2 € v sieti troch najväčších mobilných operátorov alebo on-line cez www.bielapastelka.sk.

Celkový výnos ovplyvnil aj výťažok charitatívneho podujatia Fashion sparkling charity night, ktorého prijímateľom bola v roku 2016 naša verejná zbierka. Počas slávnostného večera prevzal Matej Tóth symbolické šeky na takmer 26 000 €. V spolupráci s portálom LudiaLuďom.sk sme pripravili dražbu predmetov špičkových slovenských olympionikov, z ktorej Biela pastelka získala 967 €.

Počas roka 2016 sa nám podarilo urobiť redizajn webovej stránky www.bielapastelka.sk. Nový formát je popretkávaný množstvom fotografií, rozdelenie výnosu a meranie jeho výšky je zobrazené graficky, pribudla možnosť priameho príspevku a preklik na Facebook Bielej pastelky. Úvodná stránka bola obohatená o rubriku Čo je nové, sekcia Zbierkové predmety o manuál dobrovoľníka.

Celkový výnos verejnej zbierky Biela pastelka 2016 dosiahol čiastku 156 109,99 €, z toho čistý výnos predstavoval sumu 130 512,63 €.

Ďakujeme všetkým dobrovoľníkom a partnerom za pomoc a darcom za príspevok. Každá zakúpená biela pastelka sa premení na pomocnú ruku podanú pri snahe ľudí so zrakovým postihnutím viesť samostatný a plnohodnotný život.

Aby nebola biela palica v doprave strašiakom

Svetový deň bielej palice je pre nás každoročne príležitosťou upozorniť na chodcov so zrakovým postihnutím, ktorých zákon špeciálne vymedzuje ako tých, voči ktorým je vodič povinný dbať na zvýšenú opatrnosť. Počas našej celoslovenskej dopravno-výchovnej akcie, na ktorej spolupracujeme s Prezídiom Policajného zboru, nevidiaci figuranti (aktívni používatelia bielej palice) v dvojhodinovom intervale signalizujú podľa stanovenej metodiky svoj úmysel prejsť na opačnú stranu cesty, dobrovoľníci zaznamenávajú ohľaduplnosť vodičov a policajné hliadky, stojace niekoľko desiatok metrov za priechodom, zastavujú vodičov – nedisciplinovaných poučia o priestupku a odovzdajú im informačný leták o význame a funkcii bielej palice, disciplinovaným osviežovač vzduchu do auta s motívom Dňa bielej palice.

Už 7. ročník Dňa bielej palice sa uskutočnil v piatok 14. októbra v 49 mestách na 57 priechodoch pre chodcov. Z výsledkov vyplýva, že nevidiacim chodcom nezastavilo v priemere 19,5 % áut, čo je oproti predchádzajúcemu roku zlepšenie o 1,1 %. Už druhý rok po sebe si pozíciu najzodpovednejších držia vodiči v Trenčianskom kraji (len 13 % áut nedalo nevidiacemu prednosť), najmenej zodpovedne sa v roku 2016 jazdilo v Prešovskom kraji (29 %).

Za veľký krok v zvyšovaní povedomia vodičov o účastníkoch cestnej premávky so zrakovým postihnutím považujeme výsledok rokovaní s kompetentnými orgánmi, ktoré sme viedli v roku 2016 – zaradenie témy signalizácie bielou palicou do výučbových materiálov i testov autoškôl. Navyše, vďaka podpore Nadácie Allianz a Nadácie KIA Motors Slovakia sme pripravili krátky inštruktážny film s ukážkami signalizácie orientačnou, signalizačnou a opornou bielou palicou. Určený je predovšetkým autoškolám ako výučbový materiál pre budúcich vodičov. Video je k dispozícii aj verejnosti na www.unss.sk pod názvom Bezpečne na cestách s bielou palicou.

Zaostrené na zrak najmenších

Chráňte si svoje oči!Odhaľovať existujúce alebo začínajúce vývinové poruchy zraku detí, ako sú astigmatizmus, tupozrakosť či škuľavosť. To je cieľom celoslovenského programu Zdravé oči už v škôlke, v rámci ktorého robia zrakoví terapeuti ÚNSS skríning detí vo veku 3 – 6 rokov. Merania autorefraktometrom sú bezplatné, bezdotykové, vyznačujú sa vysokou mierou spoľahlivosti a realizujú sa priamo v materských školách. V roku 2016 sme ich navštívili 123 v 57 mestách a obciach Slovenska. Zrakové parametre sme odmerali 6 739 deťom, pričom 1 001 z nich (15 %) dostalo na základe zistených hodnôt odporúčanie na návštevu detského oftalmológa.

Binokulárnym autorefraktometrom sú už vybavené všetky krajské strediská ÚNSS. V záujme spresniť merania sme v roku 2016 rozšírili ponuku o vyšetrenia zrakovej ostrosti a stereovidenia. Odbornú spôsobilosť zamestnancov sme zvýšili špecializovaným školením zameraným na rozvoj zrakového vnímania pre deti v predškolskom veku, ktoré viedli zahraniční lektori – inštruktori stimulácie zraku.

Program je otvorený aj pre samosprávy, ktoré majú v zriaďovateľskej právomoci materské školy, i firemné a osvetové podujatia našich partnerov. Zrakoví terapeuti zaostrili na zrak stoviek detí v Košiciach na podujatí Veselá planéta a Míľa pre mamu, v bratislavskom Sade Janka Kráľa na akcii Na palube jednorožca, v Prešove na dni otvorených dverí Dopravného podniku, na akcii Odbory deťom spoločnosti Volkswagen či materských školách, ktoré patria pod samosprávu mesta Trenčín a mestskú časť Bratislava-Dúbravka.

Aktuálne informácie a kontakty na regionálne pracoviská sa nachádzajú na internetovej stránke www.zdraveocivskolke.sk. Odbornou garantkou programu je hlavná odborníčka pre oftalmológiu MZ SR Marta Ondrejková a ambasádorkou moderátorka Aneta Parišková.

Program Zdravé oči už v škôlke sme v roku 2016 realizovali s podporou partnerov:

Nadácia Slovenskej sporiteľne
Novartis Slovakia
Seoyon E-HWA Automotive Slovakia
Terezia Company

Obzreli sme sa za ostatnými štyrmi rokmi

V dňoch 3. – 5. novembra sa v Poprade konal 8. zjazd ÚNSS. Prítomní zhodnotili uplynulé obdobie činnosti organizácie, schválili zmeny a doplnenie stanov, prijali stratégiu na najbližšie štyri roky a na toto obdobie zvolili členov Ústrednej rady a Ústrednej kontrolnej komisie. Vďaka podpore delegátov ostáva na čele ÚNSS Branislav Mamojka, prvým podpredsedom Milan Měchura, funkciu podpredsedov obhájili Renata Oláhová a Josef Zbranek.

Ako ďalej ÚNSS?

Naďalej presadzovať a podporovať uplatňovanie práv ľudí so zrakovým postihnutím a rozvíjať ich schopnosti sebaobhajoby a poskytovať sociálne služby vrátane sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie. Sústredíme sa na podporu vybudovania komplexnej siete včasnej intervencie pre deti so zrakovým postihnutím. Nezanedbáme ani účasť na tvorbe a podpore implementácie súvisiacej legislatívy, a to nielen na národnej, ale aj medzinárodnej úrovni. Chceme sa podieľať na implementácii a monitorovaní Národného programu rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky 2014 – 2020 ako akčného plánu implementácie Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím. Naším cieľom je podporovať výučbu a aktívne používanie Braillovho písma a presadzovať vytvorenie slovenskej braillovskej autority zodpovednej za kodifikáciu Braillovho písma.

Chceme zatraktívniť organizáciu pre mladých nevidiacich a slabozrakých, pre dobrovoľníkov, rozvíjať aktivity na podporu zamestnávania ľudí so zrakovým postihnutím, presadzovať bezbariérovosť, sprístupňovanie internetu, mobilných aplikácií, finančných služieb a e-governmentu.

Hosťom 8. zjazdu ÚNSS bol prezident SR Andrej Kiska

Prezident SR Andrej Kiska (4. zľava).
Po kliknutí na fotografiu sa v novom okne zobrazí v lepšom rozlíšení o rozmeroch 752 × 500 bodov.

Najvzácnejším hosťom 8. zjazdu ÚNSS bol prezident SR Andrej Kiska, ktorý vo svojom príhovore k delegátom vyjadril presvedčenie, že úlohou štátu a politikov je pomáhať a poskytovať pomoc občanom v ťažkej životnej situácii. Zároveň zablahoželal tým, ktorí si prevzali čestné uznania ÚNSS.

Za výnimočný prínos v oblasti propagácie a rozvoja hnutia nevidiacich a slabozrakých a za šírenie dobrého mena našej organizácie sme ich pri príležitosti 8. zjazdu udelili devätnástim jednotlivcom a trom spoločnostiam.

Aktivity na našu podporu

Štvornohé oči

„Viesť nevidiaceho je možno najnáročnejšia práca, akú ľudský tvor vyžaduje od akéhokoľvek zvieraťa.“

Tento výrok britského psychológa a konzultanta v oblasti výcviku vodiacich psov Bruca Johnstona sa stal mottom 13. ročníka verejnej zbierky slúžiacej na dofinancovanie výchovy a výcviku vodiacich psov a prípravu klientov na prácu s touto neoceniteľnou pomôckou. Vďaka výraznej podpore partnerov BILLA, OLEJÁR a Nadácie VÚB prešla zbierka doteraz najvýznamnejšou revitalizáciou – pôvodného plyšového psa vystriedali pokladnice v podobe makety vodiaceho psa so šteniatkami. Ku koncu roka 2016 ich bolo na verejných miestach po celom Slovensku umiestnených 85 (z toho 66 v prevádzkach spoločnosti Billa). Táto revitalizácia nepochybne prispela k čiastke 23 243,71 €, čo je historicky najvyšší hrubý výnos zbierky.

Svetový deň vodiacich psov ponúkol príležitosť predstaviť nielen verejnú zbierku, samotný program výchovy a výcviku vodiacich psov, prípravu klientov na prácu s nimi, ale aj ambasádorku, herečku Zuzanu Šebovú. Autorom fotografií kampane Štvornohé oči 2016 je fotograf s ťažkým zrakovým postihnutím Ján Miškovič.

Naše mesto v našom sídle

ÚNSS sa aj v roku 2016 zapojila do najväčšieho podujatia firemného dobrovoľníctva v strednej Európe, ktoré pod názvom Naše mesto zorganizovala 10. a 11. 6. Nadácia Pontis. Dvadsať dobrovoľníkov z Veolie Energia Slovensko a Allianz – Slovenskej poisťovne, spolu s desiatkou našich zamestnancov poumývali všetky okná a dvere budovy Úradu ÚNSS, poupratovali záhradu a obnovili nátery priestorov využívaných na výcvik vodiacich psov. V rámci ponúkaného Pro Bono Maratónu sme sa od profesionálov dozvedeli, ako tvoriť marketingové kampane a stratégie, stavať biznis modely či orientovať sa v zložitom právnom prostredí.

Výdatnou pomocou v roku 2016 nám boli aj firemní dobrovoľníci zo spoločností Novartis a Dell, ktorí nám pomáhali s prípravou Bielej pastelky a 8. zjazdu ÚNSS.

Dve percentá nás posúvajú ďalej

Aj v roku 2016 sme boli prijímateľom podielu zo zaplatenej dane. Verejnosť sme o tom informovali prostredníctvom našej webovej stránky, Facebooku, mailing listov, potenciálnych darcov spomedzi podnikateľov sme kontaktovali aj individuálnymi žiadosťami. Už tretí rok počas kampane oslovuje verejnosť aj plagát na oplotení nášho sídla.

Darček pod stromček

Herečka Zuzana Vačková ako vyslankyňa spoločnosti NaturaMed Pharmaceuticals nám na slávnostnom kultúrnom podujatí odovzdala darovací poukaz na 3 000 € na nákup pomôcok a techniky. Vďaka tejto sume sme bohatší o diagnostické testy na rozvoj zrakového vnímania detí do veku 7 rokov, notebooky, tablet, tlačiareň a iné príslušenstvo.

Pokračovanie výročnej správy v 2. časti.

Pod čiarou

Autori výročnej správy za rok 2016 (v abecednom poradí):

Dušana Blašková, Hana Cápayová, Michaela Hajduková, Igor Harušťák, Tímea Hóková, Marián Horanič, Pavol Korček, Marek Macko, Branislav Mamojka, Milan Měchura, Ján Podolinský, Ivana Potočňáková, Zuzana Rovňáková, Peter Teplický, Tatiana Winterová a Josef Zbranek.

Grafika: SASIDA production, s. r. o.
Fotografie: archív ÚNSS.
Fotografie na obálke: Martina Ivaničová, Peter Orvoš. Autori prihlásili fotografie do súťaže Cesta svetla 2016.

Stiahni súborVýročná správa 2016 (súbor je vo formáte PDF a má 9,2 MB).

Táto publikácia v PDF spĺňa zásady jasnej tlače. Ide o metódy sprístupňovania tlačených textových informácií ľuďom so zrakovým postihnutím. Ich dodržiavanie je však prospešné aj pre širokú verejnosť, napríklad pre seniorov či ľudí, ktorí potrebujú v texte rýchlo nájsť potrebnú informáciu.

Pozri: Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska – výročná správa 2015.

Chcete sa vyjadriť? Využite diskusné fórum.

ÚNSSÚnia nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS)
Slovak Blind and Partially Sighted Union
– je občianske združenie, ktorého členmi sú ľudia so zrakovým postihnutím, ich priaznivci, priatelia a rodičia nevidiacich a slabozrakých detí. Poslaním ÚNSS je poskytovanie sociálnych služieb, obhajoba záujmov ľudí so zrakovým postihnutím zameraná na vytváranie rovnakých príležitostí, zabezpečenie rovnakého zaobchádzania a realizáciu pozitívnych opatrení na prekonávanie a kompenzáciu dôsledkov zrakového postihnutia.
Čerpané z: www.unss.sk

ÚNSS, 27. 07. 2017 | Prečítané: 957 | Rubrika: Kto sú humanisti?

Doba slovenská
BILLA
Webhouse.sk
Webhouse

Odporúčame najlepší webhosting a domény za super ceny!

Iné médiá
Sociálne siete
Anketa
Ktorý vtáčik z týchto fotografií sa vám najviac páči?

Kolibkárik čipčavý (5 hl.)
 
Sýkorka belasá (10 hl.)
 
Stehlík obyčajný (6 hl.)
 
Sokol myšiar (2 hl.)
 
Drozd plavý (0 hl.)
 

Celkom hlasovalo: 23
Etická výchova
Ako by mala vyzerať etická výchova — alternatíva nábo­ženskej výchovy pre deti bez vyznania? Aký je váš názor?
Nové vo fóre
 Podporte 2 percentami ľudské práva
02-07-20 * 22:34
 Re: Werner
02-07-20 * 19:16
 Re: Werner
02-07-20 * 16:45
Lipka – diskusné fórum
Lipka
Diskuteri.sk
Diskuteri.sk
Brajti
The Brights
K teórii a praxi humanistickej výchovy
K teórii a praxi humanistickej výchovy
Kniha
Sumeri
Dobré knihy
Kniha Zakázané ovocie – Etika humanizmuKniha Nemnožme sa!Thomas Paine – Vek rozumu
Biblia očami vedy
Biblia očami vedy
Podporte útulok pre zvieratká
Podporte útulok pre zvieratká v Humennom
Spotrebiteľská Poradňasc
Vytvorené v redakčnom systéme phpRS © Jiří Lukáš | RSS | Návrat hore