www.humanisti.sk
www.humanisti.sk
Inzeráty
Predám ochrannú známku s logom
Jedálny lístok
BILLA
Webhouse.sk
Humanistická zbierka
Transparentný účet pre humanistov
Humanisti, už môžete pomáhať aj cez transparentný účet. Pozri: Zbierka na pomoc chudobným.
Zbierka na ochranu humanistov vo svete
Humanists International crowd-funds for persecuted humanists
Pomôžte humanistom vo svete! Mnohí čelia prenasledovaniu, mučeniu a trestu smrti za svoje presvedčenie. Pozri: Zbierka na ochranu humanistov vo svete.
Sčítanie ľudí bez náboženského vyznania
Atheist Census
Podporujeme
Spoločnosť PrometheusEthos – občianske združenie so zameraním na etiku, humanizmus a sekularizmusHumanisti Slovenska – občianske združenieZošity humanistovVladislav Marušic – ALTERNATÍVA Voľná myšlienka v ČeskuThe BrightsAdam RomanSlovenské súťaže.skNAJsúťaže.skeSúťaže.skKochlear.czÚnia nevidiacich a slabozrakých SlovenskaEurobabička Českej a Slovenskej republikyHoax.sk
Iné médiá
Adresa redakcie
e-mailová adresa redakcie
Internetový čas
Internet time: @685
Počítadlo


Spam poison

Viktor Hulík bude mať jubilantskú výstavu v Danubiane

Prehliadka prác medzinárodne renomovaného slovenského výtvarníka, kurátora a galeristu potrvá od 14. septembra do 27. októbra 2019

Danubiana Meulensteen Art Museum

Po kliknutí na obrázok sa v novom okne zobrazí v lepšom rozlíšení o rozmeroch 2 048 × 1 448 bodov.

V sobotu 14. septembra sa vernisážou o 16.00 h začne v Danubiana Meulensteen Art Museum v Bratislave-Čunove jubilantská výstava Variabily (74 + 460/28 = 70 VH) Viktora Hulíka pri príležitosti umelcových 70. narodenín. Prehliadka diel medzinárodne renomovaného slovenského výtvarníka, kurátora a galeristu potrvá do 27. októbra 2019.

„Tých 74 na začiatku ‚rovnice‘ znamená počet mojich doterajších samostatných výstav. Následný údaj 460/28 vypovedá o účasti na 460 kolektívnych expozíciách v 28 krajinách,“ vysvetľuje akademický maliar Viktor Hulík, ktorý záverečným číslom 70 sprevádzaným iniciálkami poukazuje na svoje okrúhle jubileum.

Výstava vrátane viacerých prác zapožičaných na tento účel zo súkromných zbierok ponúkne retrospektívu tvorby približne od 90. rokov minulého storočia až po súčasnosť, nebudú chýbať diela z roku 2019.

„Približne 70 diel vystavených v Danubiane mapuje obdobie, v ktorom som sa zaoberal rozvíjaním variabilných možností vo Veľkých, Stredných ako aj Malých Geo-Posúvačoch, sériách Porúch a Variácií, a to v redukovanej prevažne čierno&bielo&šedej farebnosti – na rozdiel od ‚farebného‘ obdobia pred rokom 1990,“ vysvetľuje Viktor Hulík.

„Pre mňa samotného ako autora je niekedy prekvapujúce, koľko variantov je možné vytvoriť v rámci jedného diela. Pri jednej príležitosti som mal možnosť spýtať sa fundovaného profesora matematiky v USA, či mi vie vypočítať výsledný počet variantov veľkej kompozície Variácie na štvorce pozostávajúcej z 15 pláten, kde je možné meniť poradie jednotlivých pláten, natočenia strán a podobne. Výsledkom som bol šokovaný – bolo to viac než 8 kvadriliónov!“ konkretizuje Viktor Hulík.

Diela plné polarity

„Predstavujeme diela plné polarity jedinečného a bežného, s rôznymi podobami percepcií a alternatívnych interpretácií. Tak ako všetky umelcove práce, aj vybrané vystavené diela majú v sebe veľa významového napätia, či už sú to veľké, stredné či malé posúvače. V mnohých Hulíkových obrazoch a objektoch ide o určité spochybnenie pravidelnosti geometrickej štruktúry ako aj o narušenie konštruktívnej a racionálnej osnovy pomocou pohybu geometrických znakov,“ konštatuje kurátorka Dagmar Srnenská.

Konkretista Viktor Hulík sa venuje tvorbe kinetických reliéfov i svetelných objektov, ale aj maľbe, grafike, kresbe a sochárstvu. Participoval na početných medzinárodných sympóziách, workshopoch a rezidenčných pobytoch.

„Už od detstva som bol fascinovaný prírodou, jej premenami, variáciami, rôznorodosťou tvarov, foriem, farieb, všadeprítomnosťou pohybu, množstvom prekvapujúcich spojitostí, vzťahov a súvislostí…“ siaha do spomienok Viktor Hulík, ktorý pôsobí na výtvarnej scéne od roku 1974, keď absolvoval štúdiá na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave v ateliéri profesora Petra Matejku.

„Na základe skúsenosti alebo možno intuitívne charakterizujeme priestor okolo nás tými istými základnými vlastnosťami, ktoré sú zachytené axiómami geometrie. Presvedčenie že geometria tkvie v prírode a nie je len súčasťou systému, ktorý používame na opísanie prírody, má pôvod už v gréckom myslení,“ podotýka Viktor Hulík.

A dopĺňa:

„Geometria bola považovaná za dokonalú kombináciu logiky a krásy. A práve tento zdroj inšpirácie sprevádza moju prácu a odráža sa v mojom dlhodobo rozvíjanom výtvarnom programe vo forme nikdy neustálených geometrických variabilných objektov – posúvačov.“

Prestavba základného obrazového motívu, ktorým je obyčajne jednoduchý geometrický tvar, forma alebo štruktúra, zaujíma Viktora Hulíka podľa jeho vlastných slov už od 80. rokov minulého storočia, keď do svojej tvorby zaradil aj možnosť pohybu a preskupenia obrazových prvkov tvoriacich východiskovú kompozíciu.

Viktor Hulík

Po kliknutí na fotografiu sa v novom okne zobrazí v lepšom rozlíšení o rozmeroch 4 248 × 2 785 bodov.

Priestor, pohyb, geometrický poriadok, deštrukcia a transformácia

Východiskovými veličinami, s ktorými vo svojej tvorbe narába Viktor Hulík, teda sú priestor, pohyb, geometrický poriadok, deštrukcia a transformácia do nových vizuálnych celkov. Princíp rozpracoval v sérii tzv. posúvačov – objektov, pri ktorých pracoval s reálnym priestorom a pohybom. Formuloval v nich základný vzorec premeny pravidelnej geometrickej štruktúry na nový systém. Podobný princíp používa aj v grafike: východiskové veličiny prispôsobuje možnostiam plochy, pričom logicky nadobúdajú fiktívny charakter. Koncepcia je založená na transformácii pôvodne uzatvoreného systému na otvorený, ktorý umožňuje takmer nespočetné vizuálne premeny.

Pod čiarou

Viktor HulíkViktor Hulík od roku 1974 prezentoval svoje diela na mnohých samostatných výstavách doma aj v zahraničí: v Prahe, Berlíne, Paríži, Bruseli, Clevelande, Baltimore, Dallase, Hamburgu, Grazi, Oldenburgu, Sunderlande, Moskve, Herningu, Budapešti, Györi, Pécsi, Veszpréme, Le Mans, Reutlingene, Novom Sade, Brne či Mikulove, ale aj na takmer 500 kolektívnych výstavách v Česku, Poľsku, Maďarsku, Rakúsku, Bulharsku, Rumunsku, Turecku, Nemecku, Taliansku, Slovinsku, Chorvátsku, Srbsku, Švajčiarsku, Francúzsku, Španielsku, Belgicku, Holandsku, Dánsku, Švédsku, Nórsku, Spojenom kráľovstve, Rusku, USA, Kanade, Mexiku, Japonsku, Alžírsku a na Kube.

Na umeleckom veľtrhu „ART PARIS ART FAIR“ v apríli 2018 v Grand Palais v Paríži mal Viktor Hulík vystavené svoje diela zo spomenutého cyklu „Posúvače“. Vo februári a marci 2019 mal v Galérii Z v Zichyho paláci v Bratislave spoločnú výstavu „Štruktúry“ so svojím synom Tomášom – fotografom, filmárom, publicistom, vyštudovaným environmentalistom a ambasádorom Nikonu.

Významný príspevok k utváraniu medzinárodného imidžu Bratislavy i Slovenska

Spomenutú Galériu Z v roku 1996 práve Viktor Hulík založil. Výstava pri príležitostí 20. výročia existencie mala v roku 2016 tiež trochu tajuplný názov, ten terajší je alúziou: 168 + 2275/35 = 20. Čiže za 20 rokov 168 výstav pri sumárnom počte 2275 autorov z 35 krajín. Aj tieto čísla, medzičasom, pochopiteľne, ešte zvýšené, vypovedajú o tom, akým významným spôsobom sa Viktor Hulík už desaťročia podieľa na utváraní medzinárodného imidžu Bratislavy i Slovenska.

Umelec je širokej verejnosti známy najmä ako autor populárnej sochy Čumila (ktorý je akýmsi úsmevným vybočením z autorovho tvorivého programu), nielen v hlavnom meste sa však výrazne zapísal do povedomia aj zorganizovaním 22 ročníkov rozsiahleho projektu „Socha a objekt“, pričom na túto pravidelnú súčasť metropolitného kultúrneho diania počas prázdnin aktuálne voľne nadviazal dvoma nemenej ambicióznymi prehliadkami s názvom „Konkrétne leto – súčasné európske geometrické tendencie“: tento rok v júni a júli z pozície hlavného zostavovateľa prezentoval v štyroch galériách dovedna 49 autorov z 9 krajín.

Člen medzinárodnej skupiny INT ART a hnutia geometrických výtvarníkov MADI

Hulíkova tvorba bola už od 80. rokov minulého storočia konfrontovaná s poprednými európskymi a svetovými umelcami. Keď sa v roku 1988 stal členom medzinárodnej skupiny výtvarníkov INT ART a v roku 2001 sa zapojil do takisto nadnárodného hnutia geometrických výtvarníkov MADI, otvorila sa mu cesta pravidelne predstavovať svoje diela v mnohých renomovaných svetových galériách a vystavovať spoločne s umelcami globálneho významu.

Napríklad ako jediný zo slovenských autorov sa dostal do koncepcie takého prestížneho európskeho projektu, akým bola výstava „Náhoda ako princíp, svet hry, metóda a systém v umení 20. storočia“ vo Wilhelm-Hack-Museum v Ludwigshafene nad Rýnom (1992). Hulíkova tvorba sa tým dostala do interakcie s menami ako Arman, Arp, Beuys, Cage, Calder, César, Duchamp, Ernst, Kaprow, Klein, Pollock, Rauschenberg, Rotella či Tinguely.

Virtuálne alegórie

„Viktor Hulík vždy systematicky riešil jeden filozofický a výtvarný problém za druhým, aby nám spôsobom jemu vlastným umelecky predostrel zákonitosti tohto sveta a zmysel existencie súčasnej spoločnosti, prírody a vecí okolo nás. Od subjektívneho a objektívneho obrazu krajiny smeruje k istej manipulácii, a tým k zmnoženiu výrazových možností zvolených umeleckých prostriedkov. Možnosti skladby a rozloženia, štruktúry makrokozmu a konkrétneho mikrokozmu v sebe obsahujú filozofiu poriadku a chaosu, pohybu v čase a priestore. Preto je pre Viktora Hulíka prirodzeným vyústením tvorby konfrontovanie diela s voľným priestorom, okolím, zemou a tým i s nekonečným vesmírom, čo vyvrcholí v priestorovom objekte. Tým sa zvyšuje mnohovýznamovosť permutácií, variácií a transformácií prezentovaných diel,“ dodáva Dagmar Srnenská.

Popredný český organizátor umeleckých podujatí Ivo Janoušek nadväzuje:

„Hulíkove virtuálne alegórie sú spredmetnením vnútorného zraku umelca presahujúcim bariéry javovej skutočnosti, modelovaním hybnosti javov zároveň sú aj tlmočením otvorených možností sveta budúcnosti.“

Vložil: Mikuláš Kočan.

Archív:

ART PARIS ART FAIRAteliérDisorder 2 (2017)
Kruhový posúvač 4 (2018)

Chcete sa vyjadriť? Využite diskusné fórum.

MCCMedia & Communication Consulting, spol. s.r.o. (MCC Professionals)
– sme marketingovo-komunikačná agentúra, ktorá kreatívnymi nápadmi a efektívnymi riešeniami mení ciele našich klientov na príbehy so šťastným koncom
Čerpané z: www.mcc.sk

Súvisiace články:
Umelecké leto v Bratislave je znova Konkrétne (05.07.2019)

MCC, 06. 09. 2019 | Prečítané: 312 | Rubrika: Rubrika pána Rubika

Doba slovenská
BILLA
Webhouse.sk
Webhouse

Odporúčame najlepší webhosting a domény za super ceny!

Iné médiá
Sociálne siete
Etická výchova
Ako by mala vyzerať etická výchova — alternatíva nábo­ženskej výchovy pre deti bez vyznania? Aký je váš názor?
Nové vo fóre
 Re: Moje poznámky
07-08-20 * 11:09
 Re: Paradox kapitalizmu
06-08-20 * 18:46
 Re: Tomáš Profant
06-08-20 * 18:14
Lipka – diskusné fórum
Lipka
Diskuteri.sk
Diskuteri.sk
Brajti
The Brights
K teórii a praxi humanistickej výchovy
K teórii a praxi humanistickej výchovy
Kniha
Sumeri
Dobré knihy
Kniha Zakázané ovocie – Etika humanizmuKniha Nemnožme sa!Thomas Paine – Vek rozumu
Biblia očami vedy
Biblia očami vedy
Podporte útulok pre zvieratká
Podporte útulok pre zvieratká v Humennom
Spotrebiteľská Poradňasc
Vytvorené v redakčnom systéme phpRS © Jiří Lukáš | RSS | Návrat hore