www.humanisti.sk
www.humanisti.sk
Inzeráty
Predám ochrannú známku s logom
Jedálny lístok
BILLA
Webhouse.sk
Humanistická zbierka
Transparentný účet pre humanistov
Humanisti, už môžete pomáhať aj cez transparentný účet. Pozri: Zbierka na pomoc chudobným.
Zbierka na ochranu humanistov vo svete
Humanists International crowd-funds for persecuted humanists
Pomôžte humanistom vo svete! Mnohí čelia prenasledovaniu, mučeniu a trestu smrti za svoje presvedčenie. Pozri: Zbierka na ochranu humanistov vo svete.
Sčítanie ľudí bez náboženského vyznania
Atheist Census
Podporujeme
Spoločnosť PrometheusEthos – občianske združenie so zameraním na etiku, humanizmus a sekularizmusHumanisti Slovenska – občianske združenieZošity humanistovVladislav Marušic – ALTERNATÍVA Voľná myšlienka v ČeskuThe BrightsAdam RomanSlovenské súťaže.skNAJsúťaže.skeSúťaže.skKochlear.czÚnia nevidiacich a slabozrakých SlovenskaEurobabička Českej a Slovenskej republikyHoax.sk
Iné médiá
Adresa redakcie
e-mailová adresa redakcie
Internetový čas
Internet time: @282
Počítadlo


Spam poison

Viac peňazí na vzdelávanie a kombinované financovanie – aj tak môžu vyzerať eurofondy po roku 2020

Podpredseda vlády Peter Pellegrini dlhodobo vyvíja aktivity, aby aj po roku 2020 mohlo Slovensko čerpať eurofondy

Partnerstvo pre politiku súdržnosti 2020Po roku 2020 by podpora regiónov z eurofondov mala vyzerať ako kombinácia grantov, návratnej pomoci a financovania z viacerých zdrojov. Vzdelávanie a odborná príprava, výskum, vývoj a inovácie, doprava a malé a stredné podniky sú hlavnými oblasťami, kam by mala smerovať. Zhodli sa na tom respondenti v dotazníku o eurofondoch po roku 2020.

Podpredseda vlády Peter Pellegrini dlhodobo vyvíja aktivity, aby aj po roku 2020 mohlo Slovensko čerpať eurofondy. Jednou z týchto aktivít bolo aj vytvorenie pracovnej skupiny „Partnerstvo pre politiku súdržnosti 2020“ a dotazníka o budúcej podobe eurofondov.

„Veľký prínos politiky súdržnosti pre Slovensko je nespochybniteľný, budeme preto podporovať zachovanie jej silnej pozície aj po roku 2020,“ zdôraznil P. Pellegrini.

„Naďalej je mojou prioritou smerovať podporu do všetkých regiónov s dôrazom na najmenej rozvinuté. Chcem venovať pozornosť aj mestám, ktoré sú motorom ekonomického rozvoja, ale aj ich prepojeniu s vidieckym prostredím. Kľúčovým prvkom v príprave obdobia po roku 2020 musí byť flexibilita a zjednodušenie celého procesu. Samozrejmosťou musí byť zameranie sa na dosahovanie reálnych výsledkov,“ dodal Pellegrini.

V priebehu apríla 2017 vypĺňali dotazník zástupcovia verejného a súkromného sektora, samospráv, mimovládnych organizácií, akademickej sféry a profesijných združení. Vyjadrili svoje názory na to, čo je z fondov EÚ potrebné ďalej podporovať, aká forma pomoci a v akých oblastiach je efektívna, aké územia majú byť do finančnej podpory zahrnuté a ako zjednodušiť systém čerpania eurofondov. Výsledky dotazníka boli predstavené na odbornom seminári, kde vystúpili aj renomovaní zahraniční experti napríklad prof. John Bachtler z Výskumného centra európskych politík na Univerzita Strathclyde vo Veľkej Británii, Peter Wostner z Úradu vlády pre rozvoj a európsku politiku súdržnosti v Slovinsku, Vasilis Margaras z Generálneho riaditeľstva pre parlamentné výskumné služby v Belgicku. Tí predstavili svoje doterajšie skúsenosti a názory na ďalšie smerovanie tejto hlavnej investičnej politiky EÚ.

Všetky prezentované názory a skúsenosti budú zúročené pri príprave analytických, strategických a koncepčných materiálov v oblasti politiky súdržnosti, ktoré pripravuje ÚPVII.

„Musíme však byť pripravení aj na to, že sa nám vybojovať zdroje po roku 2020 podariť nemusí a preto toto programové obdobie musíme využiť, aby sa naše univerzity, výskumné vývojové centrá, ale aj podnikatelia naučili pripravovať kvalitné projekty, ktoré budú schopné súperiť po roku 2020 pri získavaní zdrojov z globálnych grantov ako je HORIZONT 2020 a iné, v ktorých už budú súperiť s krajinami ako je Nemecko, Taliansko, Francúzsko či Fínsko a podobne,“ dodal vicepremiér Pellegrini.

Pod čiarou

Príloha:

Tematické oblasti dotazníka a hlavné výsledky dotazníkového prieskumu

Základné črty politiky súdržnosti

 • podpora koncentrácie fondov EÚ do menšieho počtu priorít
 • prioritné oblasti podpory z fondov EÚ po roku 2020 – vzdelávanie a odborná príprava; výskum, vývoj a inovácie; dopravná infraštruktúra; malé a stredné podnikanie; zamestnanosť
 • podpora kombinácie grantov a finančných nástrojov, ako aj viaczdrojové financovanie

Územné zameranie politiky súdržnosti

 • rešpektovanie špecifických potrieb jednotlivých regiónov; integrované nástroje územného rozvoja by mali reflektovať na špecifické potreby jednotlivých územných jednotiek
 • podpora financovania multifondových projektov; kombinácia zdrojov z niekoľkých prioritných osí jedného alebo viacerých OP
 • väčšia flexibilita pri využívaní integrovaných nástrojov územného rozvoja
 • osobitný prístup pre mestá a mestské funkčné oblasti
 • podpora projektov územnej spolupráce pri spoločnom riešení podobných problémov členských štátov EÚ

Osobité špecifiká politiky súdržnosti

 • širšie zapájanie regionálnych a lokálnych aktérov do tvorby národných politík
 • zohľadnenie územných aspektov jednotlivých regiónov v Špecifických odporúčaniach Rady
 • užšie prepojenie Špecifických odporúčaní Rady s ex-ante kondicionalitami
 • posilnenie flexibility politiky súdržnosti v programovom období po roku 2020, s cieľom pružne reagovať na nepredvídané výzvy, avšak so zachovaním jej strategického zamerania

Riadenie politiky súdržnosti

 • pozitívne vnímanie možnosti prehodnotenia súčasného rozdelenia právomocí medzi Európskou komisiou, členskými štátmi a regiónmi EÚ
 • posilnenie kompetencie regiónov v procese riadenia fondov EÚ
 • pozitívne vnímanie jednotnej komunikačnej stratégie na úrovni EÚ – nástroj, ktorý má potenciál zviditeľniť výsledky politiky súdržnosti
 • inšpiráciou pri tvorbe pravidiel pre nové programy EŠIF sú centrálne riadené programy na úrovni EÚ, ktoré sú menej administratívne náročné pre žiadateľov

Zjednodušovanie politiky súdržnosti

 • zjednodušovanie legislatívnych pravidiel, zníženie rozsahu legislatívy EÚ, zníženie administratívnej záťaže prijímateľov
 • zjednodušenie systému verejného obstarávania a pravidiel štátnej pomoci
 • využívanie zjednodušeného vykazovania výdavkov, najmä paušálnych sadzieb
 • harmonizácia pravidiel politiky súdržnosti s politikou rozvoja vidieka prostredníctvom spoločného integrovaného prístupu v procese plánovania a implementácie a podpora vytvárania multifondových programov
 • zosúlaďovanie pravidiel rôznych nástrojov podpory EÚ (EŠIF, finančné nástroje, centrálne riadené programy na úrovni EÚ)
 • zabránenie sprísňovaniu legislatívnych a implementačných pravidiel EÚ na národnej úrovni
 • zjednodušovanie riadiacej dokumentácie, najmä pre malé projekty

Chcete sa vyjadriť? Využite diskusné fórum.

Štátny znakÚrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
– úrad sa podieľa na tvorbe a uskutočňovaní jednotnej štátnej politiky v oblasti využívania finančných prostriedkov z fondov Európskej únie, ako aj v oblasti informatizácie spoločnosti a investícií
Čerpané z: www.vicepremier.gov.sk

Súvisiace články:
Schválili štyri projekty, ktoré informatizáciu opäť viac priblížia ľuďom (14.12.2017)
Eurofondy: Prispejte k zníženiu byrokracie, vyjadrite sa! (07.12.2017)
Spolupráca medzi Slovenskom a Mongolskom má nevyužitý potenciál (29.11.2017)
Hanoj osvetlia Slováci (28.11.2017)
Slovenská delegácia vedená Petrom Pellegrinim na návšteve v Ázii (26.11.2017)
O odbúraní byrokracie diskutujeme aj v Bruseli (18.11.2017)
Rada vlády pre digitalizáciu podporila riešenia pre automatizáciu 25 životných situácií na úradoch (11.11.2017)
Záujem mladých o Úniu dosiahneme len tak, že prídeme za nimi (07.11.2017)
Peter Pellegrini a Peter Žiga vyhlásili vojnu byrokracii! (03.11.2017)
Čerpanie a kontrahovanie eurofondov výrazne akceleruje (27.10.2017)
Ak by mala byť ohrozená bezpečnosť, jediným možným riešením bude zneplatnenie elektronických podpisov v občianskych preukazoch (25.10.2017)
Do Bardejova môže smerovať 55-miliónová investícia (21.10.2017)
Vyhlásili sme boj rozbujnenej byrokracii (19.10.2017)
Historické príležitosti pre slovenské firmy, inovácie, výskum a vývoj v Ománe (17.10.2017)
Výmena študentov a univerzitná spolupráca pri výskume s Ománom (17.10.2017)
Priebežná správa Implementačnej jednotky súčasťou návrhu rozpočtu (12.10.2017)
25 životných situácií budú riešiť úrady automaticky (11.10.2017)
Podpisom Tallinnskej deklarácie sa približujeme k digitálnej Európe (07.10.2017)
Neplaťte drahých konzultantov kvôli eurofondom! (05.10.2017)
Implementácia eurofondov sa citeľne zrýchlila (04.10.2017)
Opatrenia na zvýšenie transparentnosti v eurofondoch sú už uverejnené (29.09.2017)
Slovensko má Digitálnu koalíciu (25.09.2017)
Najlepší doktorandi zo Slovenska pôjdu študovať do Berkeley (22.09.2017)
Úrad podpredsedu vlády Petra Pellegriniho nadviazal spoluprácu s ďalšou univerzitou (19.09.2017)
Jedenkrát a dosť vďaka prepojeniu dát (19.09.2017)
Peter Pellegrini je krstným otcom knihy programovania pre deti (06.09.2017)
Slovenská republika a Česká republika sa zhodli na postupe pri zabezpečovaní eurofondov po roku 2020 (05.09.2017)
Smart Cities: Chcete hodnotiť projekty za milión? (28.08.2017)
Otcovia e-Governmentu Estónska a Spojeného kráľovstva na Pellegriniho úrade (18.08.2017)
Polepší si štát aj internetová komunita (05.08.2017)
Nové štátne informačné systémy: Rýchlejší zápis do obchodného registra, lacnejšia správa financií (21.07.2017)
Peter Pellegrini: Nesúhlasím so schránkami finančnej správy (21.07.2017)
Dátová ekonomika ako konkrétna výzva pre Slovensko (18.07.2017)
Univerzity dostanú takmer pol milióna na vzdelávanie odborníkov na eurofondy (18.07.2017)
Všetko o eurofondoch? (13.07.2017)
Plán pre inovatívne Slovensko schválený (01.07.2017)
Milión na Smart Cities (29.06.2017)
Eurofondy nesmú byť brané ako rukojemník (27.06.2017)
Vláda rokuje o nových transparentnejších pravidlách hodnotenia veľkých projektov (25.06.2017)
IDEA-HACK – moderný štýl tvorby tém v informatizácii (15.06.2017)
Takmer dvojmiliónové úspory na informačnom systéme štátnej služby (28.05.2017)
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu hľadá možnosti financovania rozvoja inteligentných miest (29.04.2017)
Elektronické podávanie žiadostí o eurofondy odbúra časť byrokracie (29.04.2017)
Konferencia CKO: štát by mal obstarávať najvýhodnejšie, nie najlacnejšie (22.04.2017)
Chcete hodnotiť štátne IT projekty? Prihláste sa! (19.04.2017)
P. Pellegrini navyšuje peniaze pre vysoké školy (14.04.2017)
P. Pellegrini: Projektu testovacej diaľnice pre prepojené autá dalo zelenú aj Česko (29.03.2017)
8. zasadnutie Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie pripravilo transformáciu vedeckých inštitúcií (16.03.2017)
Lehota prihlásiť sa do workshopu IDEA-HACK1 je predĺžená do 17. marca (10.03.2017)
Slovenská ekonomická delegácia odcestovala na pracovnú návštevu Iránu (05.03.2017)
Slovensko stúpa v hodnotení digitálnej konkurencieschopnosti (03.03.2017)
Varšava o kohéznej politike po roku 2020 (03.03.2017)
M. Šefčovič a P. Pellegrini o budovaní smart cities na Slovensku (28.02.2017)
III. zasadnutie Rady vlády SR pre digitalizáciu verejnej správy a jednotný digitálny trh (28.02.2017)
P. Pellegrini: Historicky prvá výzva pre tretí sektor v hodnote štvrť milióna eur (23.02.2017)
Workshop IDEA-HACK 1 prepojí inovácie s technológiami a nápadmi (21.02.2017)
Slovensko je prepojené integrovanou sieťou informačno-poradenských centier (21.02.2017)
Úrad podpredsedu vlády Petra Pellegriniho otvára dvere spolupráci univerzít a štátnej správy (09.02.2017)

ÚPVII, 31. 05. 2017 | Prečítané: 634 | Rubrika: Veda a spoločnosť

Doba slovenská
BILLA
Webhouse.sk
Webhouse

Odporúčame najlepší webhosting a domény za super ceny!

Iné médiá
Sociálne siete
Etická výchova
Ako by mala vyzerať etická výchova — alternatíva nábo­ženskej výchovy pre deti bez vyznania? Aký je váš názor?
Nové vo fóre
 Re: Kurča na fazuľke
08-08-20 * 12:17
 Re: Moje poznámky
08-08-20 * 09:55
 Re: Kurča na fazuľke
08-08-20 * 09:39
Lipka – diskusné fórum
Lipka
Diskuteri.sk
Diskuteri.sk
Brajti
The Brights
K teórii a praxi humanistickej výchovy
K teórii a praxi humanistickej výchovy
Kniha
Sumeri
Dobré knihy
Kniha Zakázané ovocie – Etika humanizmuKniha Nemnožme sa!Thomas Paine – Vek rozumu
Biblia očami vedy
Biblia očami vedy
Podporte útulok pre zvieratká
Podporte útulok pre zvieratká v Humennom
Spotrebiteľská Poradňasc
Vytvorené v redakčnom systéme phpRS © Jiří Lukáš | RSS | Návrat hore