www.humanisti.sk
www.humanisti.sk
Inzeráty
Predám ochrannú známku s logom
Jedálny lístok
Quasars Ensemble
BILLA
Webhouse.sk
Humanistická zbierka
Transparentný účet pre humanistov
Humanisti, už môžete pomáhať aj cez transparentný účet. Pozri: Zbierka na pomoc chudobným.
Zbierka na ochranu humanistov vo svete
Humanists International crowd-funds for persecuted humanists
Pomôžte humanistom vo svete! Mnohí čelia prenasledovaniu, mučeniu a trestu smrti za svoje presvedčenie. Pozri: Zbierka na ochranu humanistov vo svete.
Sčítanie ľudí bez náboženského vyznania
Atheist Census
Podporujeme
Spoločnosť PrometheusEthos – občianske združenie so zameraním na etiku, humanizmus a sekularizmusHumanisti Slovenska – občianske združenieZošity humanistovVladislav Marušic – ALTERNATÍVA Voľná myšlienka v ČeskuThe BrightsAdam RomanSlovenské súťaže.skNAJsúťaže.skeSúťaže.skKochlear.czÚnia nevidiacich a slabozrakých SlovenskaEurobabička Českej a Slovenskej republikyHoax.sk
Iné médiá
Adresa redakcie
e-mailová adresa redakcie
Internetový čas
Internet time: @223
Počítadlo


Spam poison

Úrad podpredsedu vlády Petra Pellegriniho otvára dvere spolupráci univerzít a štátnej správy

Memorandum o spolupráci

Bratislava 9. februára 2017 – Podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini a rektori Univerzity Komenského, Slovenskej technickej univerzity a Ekonomickej univerzity dnes podpísali Memorandum o spolupráci. Spoločné programy a projekty univerzít a štátnych orgánov budú orientované na kohéznu politiku EÚ, investície, informačno-komunikačné technológie a výskum verejnej správy, s cieľom zvýšiť kvalitu a flexibilitu reagovania vzdelávacieho systému na požiadavky praxe, podporiť prílev kvalitných kvalifikovaných absolventov, ako aj efektívne realizovať vedecké výsledky a využívať odborné kapacity univerzít.

Memorandum o spolupráci

Po kliknutí na fotografiu sa v novom okne zobrazí v lepšom rozlíšení o rozmeroch 1 200 × 799 bodov.

Memorandum o spolupráci

Po kliknutí na fotografiu sa v novom okne zobrazí v lepšom rozlíšení o rozmeroch 4 608 × 3 456 bodov.

Snaha naštartovať spoluprácu medzi orgánmi štátnej správy a akademickou obcou a realizovať spoločné programy a projekty je vedená najmä záujmom zvyšovať efektívnosť výskumu, zlepšovať praktické skúsenosti absolventov a celkovo pozdvihnúť atraktívnosť vysokoškolského štúdia na Slovensku, ale aj reflektovať prognózy budúceho vývoja a priority zamerané na dosahovanie stabilného a udržateľného rozvoja slovenskej spoločnosti priamo vo vzdelávacom systéme pri príprave ľudských zdrojov, a to aj pre verejnú a štátnu správu.

„Tak, ako súkromné firmy pracujú so študentmi stredných a vysokých škôl a už počas štúdia odchytávajú tých najlepších, rovnako sa musí začať správať aj štát. Už na škole musíme podchytiť šikovných mladých ľudí, ktorí majú záujem sa podieľať na správe vecí verejných, na riešení zložitých úloh v oblasti fondov Európskej únie či informatizácie,“ uviedol vicepremiér Peter Pellegrini po podpise.

Zvukový záznam (23 s):


Peter Pellegrini

Po kliknutí na fotografiu sa v novom okne zobrazí v lepšom rozlíšení o rozmeroch 1 200 × 900 bodov.

Signatári memoranda budú spolupracovať pri vytvorení platformy pre motivačné nástroje na štúdium prioritných odborov a pri efektívnej realizácii vedeckých výsledkov týchto odborov, ako aj využívať odborné kapacity univerzít v jednotlivých oblastiach.

„Už dnes môžeme potvrdiť, že bez ohľadu na oblasť spolupráce, vybraní študenti alebo zamestnanci univerzít získajú jedinečnú možnosť využívať nadobudnuté teoretické vedomosti v odbornej praxi,“ dodal podpredseda vlády Peter Pellegrini.

„Aj Univerzita Komenského a jej fakulty vo všetkých svojich oblastiach intenzívne rozvíjajú spoluprácu s praxou a orientujú sa na aktuálne celospoločenské výzvy. Memorandum je predpokladom efektívnejších riešení reálnych potrieb našej spoločnosti,“ konštatoval rektor Univerzity Komenského v Bratislave prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.

„Expertíza našich ľudí i tvorivosť študentov STU je vysoko žiadaná a som rád, že môžeme otvoriť spoluprácu aj s Úradom podpredsedu vlády SR. Vnímame to nielen ako možnosť získať praktické skúsenosti pre našich študentov, ale najmä ako napĺňanie tretej misie univerzít – prispievanie k spoločenskému pokroku. Veď prečo by sme nemohli prispieť v oblastiach ako kybernetická bezpečnosť, šifrovanie, priemyselná bezpečnosť či rozhodovanie vo verejnej správe, keď máme na STU takýchto odborníkov,“ uviedol rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave prof. Ing. Robert Redhammer, PhD.

„Vysoko pozitívne hodnotím iniciatívu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu vedúcu k prehĺbeniu spolupráce univerzít so štátnymi orgánmi. Je to krok, ktorého realizácia bude viesť k synergickým efektom s úžitkom tak pre štátnu správu, ako aj pre akademickú sféru. Sme pripravení aktívne pristúpiť k napĺňaniu spolupráce najmä v oblasti prípravy expertov pre oblasť verejnej správy a regionálnej politiky koncipovaním nových študijných predmetov do študijných programov orientovaných na túto problematiku, ako aj participovať na príprave a realizácii analýz a výskumných štúdií vo verejnej správe, pre ktoré disponujeme kvalitnými a kvalifikovanými vedeckými a odbornými kapacitami,“ vyhlásil rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD.

Spolupráca je memorandom vymedzená do troch oblastí. Prvá oblasť sa týka jednak kohéznej politiky EÚ, v rámci ktorej bude možné pripravovať mladých odborníkov s potenciálom prinášať inovatívne riešenia a uplatňovať integrovaný prístup v problematike regionálnej politiky, tak aj analýzy investičných projektov s dôrazom na dosahovanie maximálnej hodnoty za vynaložené verejné prostriedky. Druhá oblasť je orientovaná na informačné a komunikačné technológie a možnosti ich riešenia v súlade s koncepciami inteligentného priemyslu Industry 4.0 a potrebami EÚ. Projekty spolupráce budú taktiež zamerané na podporu európskeho digitálneho hospodárstva a jednotný digitálny trh. V poslednej, tretej oblasti, bude spolupráca prebiehať v rovine výskumu verejnej správy, ktorý vychádza z analýzy slovenského legislatívneho prostredia a súčasne preberá aj príklady dobrej praxe zo zahraničia. Hlavnou výzvou v tejto oblasti je najmä hľadanie možností a riešení prieniku verejného záujmu a ekonomicky udržateľného rozvoja. V nadväznosti na oblasť IKT sa aplikovaný výskum zamieria aj na návrhy zlepšení prístupu k online službám.

Signatári memoranda

Univerzita Komenského v Bratislave, významná vedecká inštitúcia podieľajúca sa na výskume v rôznych vedných oblastiach dôležitých pre rozvoj spoločnosti, najmä v oblasti práva, právno-informačnej bezpečnosti a informatizácie spoločnosti, manažmentu, ochrany životného prostredia a zdravia obyvateľstva ako aj iných spoločenských výziev
Slovenská technická univerzita v Bratislave, moderná, výskumno-vzdelávacia inštitúcia a dlhodobo najlepšia univerzita pre chemické technológie, počítačové a technické vedy
Ekonomická univerzita v Bratislave, ktorá si ako centrum ekonomického vzdelávania a vzdelania na Slovensku kladie za cieľ zabezpečiť vysoký stupeň kvality ekonomického vzdelávania
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (skrátene ÚPVII), ústredný orgán štátnej správy zodpovedný za tvorbu a realizáciu jednotnej štátnej politiky z hľadiska riadenia, koordinácie a dohľadu nad čerpaním finančných prostriedkov z fondov Európskej únie, oblasť informatizácie spoločnosti a oblasť investícií

Stiahni súborÚplné znenie Memoranda o spolupráci (súbor je vo formáte PDF a má 364 kB).

Chcete sa vyjadriť? Využite diskusné fórum.

Štátny znakÚrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
– úrad sa podieľa na tvorbe a uskutočňovaní jednotnej štátnej politiky v oblasti využívania finančných prostriedkov z fondov Európskej únie, ako aj v oblasti informatizácie spoločnosti a investícií
Čerpané z: www.vicepremier.gov.sk

Súvisiace články:
Schválili štyri projekty, ktoré informatizáciu opäť viac priblížia ľuďom (14.12.2017)
Eurofondy: Prispejte k zníženiu byrokracie, vyjadrite sa! (07.12.2017)
Spolupráca medzi Slovenskom a Mongolskom má nevyužitý potenciál (29.11.2017)
Hanoj osvetlia Slováci (28.11.2017)
Slovenská delegácia vedená Petrom Pellegrinim na návšteve v Ázii (26.11.2017)
O odbúraní byrokracie diskutujeme aj v Bruseli (18.11.2017)
Rada vlády pre digitalizáciu podporila riešenia pre automatizáciu 25 životných situácií na úradoch (11.11.2017)
Záujem mladých o Úniu dosiahneme len tak, že prídeme za nimi (07.11.2017)
Peter Pellegrini a Peter Žiga vyhlásili vojnu byrokracii! (03.11.2017)
Čerpanie a kontrahovanie eurofondov výrazne akceleruje (27.10.2017)
Ak by mala byť ohrozená bezpečnosť, jediným možným riešením bude zneplatnenie elektronických podpisov v občianskych preukazoch (25.10.2017)
Do Bardejova môže smerovať 55-miliónová investícia (21.10.2017)
Vyhlásili sme boj rozbujnenej byrokracii (19.10.2017)
Historické príležitosti pre slovenské firmy, inovácie, výskum a vývoj v Ománe (17.10.2017)
Výmena študentov a univerzitná spolupráca pri výskume s Ománom (17.10.2017)
Priebežná správa Implementačnej jednotky súčasťou návrhu rozpočtu (12.10.2017)
25 životných situácií budú riešiť úrady automaticky (11.10.2017)
Podpisom Tallinnskej deklarácie sa približujeme k digitálnej Európe (07.10.2017)
Neplaťte drahých konzultantov kvôli eurofondom! (05.10.2017)
Implementácia eurofondov sa citeľne zrýchlila (04.10.2017)
Opatrenia na zvýšenie transparentnosti v eurofondoch sú už uverejnené (29.09.2017)
Slovensko má Digitálnu koalíciu (25.09.2017)
Najlepší doktorandi zo Slovenska pôjdu študovať do Berkeley (22.09.2017)
Úrad podpredsedu vlády Petra Pellegriniho nadviazal spoluprácu s ďalšou univerzitou (19.09.2017)
Jedenkrát a dosť vďaka prepojeniu dát (19.09.2017)
Peter Pellegrini je krstným otcom knihy programovania pre deti (06.09.2017)
Slovenská republika a Česká republika sa zhodli na postupe pri zabezpečovaní eurofondov po roku 2020 (05.09.2017)
Smart Cities: Chcete hodnotiť projekty za milión? (28.08.2017)
Otcovia e-Governmentu Estónska a Spojeného kráľovstva na Pellegriniho úrade (18.08.2017)
Polepší si štát aj internetová komunita (05.08.2017)
Nové štátne informačné systémy: Rýchlejší zápis do obchodného registra, lacnejšia správa financií (21.07.2017)
Peter Pellegrini: Nesúhlasím so schránkami finančnej správy (21.07.2017)
Dátová ekonomika ako konkrétna výzva pre Slovensko (18.07.2017)
Univerzity dostanú takmer pol milióna na vzdelávanie odborníkov na eurofondy (18.07.2017)
Všetko o eurofondoch? (13.07.2017)
Plán pre inovatívne Slovensko schválený (01.07.2017)
Milión na Smart Cities (29.06.2017)
Eurofondy nesmú byť brané ako rukojemník (27.06.2017)
Vláda rokuje o nových transparentnejších pravidlách hodnotenia veľkých projektov (25.06.2017)
IDEA-HACK – moderný štýl tvorby tém v informatizácii (15.06.2017)
Viac peňazí na vzdelávanie a kombinované financovanie – aj tak môžu vyzerať eurofondy po roku 2020 (31.05.2017)
Takmer dvojmiliónové úspory na informačnom systéme štátnej služby (28.05.2017)
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu hľadá možnosti financovania rozvoja inteligentných miest (29.04.2017)
Elektronické podávanie žiadostí o eurofondy odbúra časť byrokracie (29.04.2017)
Konferencia CKO: štát by mal obstarávať najvýhodnejšie, nie najlacnejšie (22.04.2017)
Chcete hodnotiť štátne IT projekty? Prihláste sa! (19.04.2017)
P. Pellegrini navyšuje peniaze pre vysoké školy (14.04.2017)
P. Pellegrini: Projektu testovacej diaľnice pre prepojené autá dalo zelenú aj Česko (29.03.2017)
8. zasadnutie Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie pripravilo transformáciu vedeckých inštitúcií (16.03.2017)
Lehota prihlásiť sa do workshopu IDEA-HACK1 je predĺžená do 17. marca (10.03.2017)
Slovenská ekonomická delegácia odcestovala na pracovnú návštevu Iránu (05.03.2017)
Slovensko stúpa v hodnotení digitálnej konkurencieschopnosti (03.03.2017)
Varšava o kohéznej politike po roku 2020 (03.03.2017)
M. Šefčovič a P. Pellegrini o budovaní smart cities na Slovensku (28.02.2017)
III. zasadnutie Rady vlády SR pre digitalizáciu verejnej správy a jednotný digitálny trh (28.02.2017)
P. Pellegrini: Historicky prvá výzva pre tretí sektor v hodnote štvrť milióna eur (23.02.2017)
Workshop IDEA-HACK 1 prepojí inovácie s technológiami a nápadmi (21.02.2017)
Slovensko je prepojené integrovanou sieťou informačno-poradenských centier (21.02.2017)

ÚPVII, 09. 02. 2017 | Prečítané: 1119 | Rubrika: Veda a spoločnosť

Doba slovenská
BILLA
Webhouse.sk
Webhouse

Odporúčame najlepší webhosting a domény za super ceny!

Iné médiá
Sociálne siete
Anketa
Ktorý vtáčik z týchto fotografií sa vám najviac páči?

Kolibkárik čipčavý (27 hl.)
 
Sýkorka belasá (19 hl.)
 
Stehlík obyčajný (11 hl.)
 
Sokol myšiar (10 hl.)
 
Drozd plavý (6 hl.)
 

Celkom hlasovalo: 73
Etická výchova
Ako by mala vyzerať etická výchova — alternatíva nábo­ženskej výchovy pre deti bez vyznania? Aký je váš názor?
Lipka – diskusné fórum
Lipka
Diskuteri.sk
Diskuteri.sk
Brajti
The Brights
K teórii a praxi humanistickej výchovy
K teórii a praxi humanistickej výchovy
Kniha
Sumeri
Dobré knihy
Kniha Zakázané ovocie – Etika humanizmuKniha Nemnožme sa!Thomas Paine – Vek rozumu
Biblia očami vedy
Biblia očami vedy
Podporte útulok pre zvieratká
Podporte útulok pre zvieratká v Humennom
Spotrebiteľská Poradňasc
Vytvorené v redakčnom systéme phpRS © Jiří Lukáš | RSS | Návrat hore