www.humanisti.sk
Podporujeme
Spoločnosť PrometheusEthos – občianske združenie so zameraním na etiku, humanizmus a sekularizmusHumanisti Slovenska – občianske združenieZošity humanistov Ateisti Českej republiky Voľná myšlienka v ČeskuThe BrightsAdam Roman
Spolupracujeme
Kochlear.czÚnia nevidiacich a slabozrakých SlovenskaEurobabička Českej a Slovenskej republiky
Sčítanie ľudí bez náboženského vyznania
Atheist Census
Kultúrny program (Staré Mesto)
Bratislava-Staré Mesto
Adresa redakcie
e-mailová adresa redakcie
Internetový čas
Internet time: @416
Počítadlo


Spam poison

Spomienka za profesorom Jaroslavom Čelkom

„Myslením som ateista, spôsobom života svetský humanista“

Vysokoškolský učiteľ, kultúrno-osvetový a vedecký pracovník, účastník protifašistického odboja v SNP, iniciátor a zakladajúci vedúci organizátor hnutia svetských humanistov na Slovensku, Jaroslav Čelko sa narodil 17. apríla 1923 v Sádočnom (okres Považská Bystrica) v rodine murára a poľnohospodárskej stavebnej robotníčky.

Profesor Čelko patrí k povojnovej generácii marxistickej slovenskej inteligencie. Táto generácia sa formovala z radov mladých ľudí, ktorí sa zúčastnili protifašistického odboja v Slovenskom národnom povstaní (SNP, 1944), a potom aj obnovy vojnou zničeného Slovenska. Práve predvojnová sociálna skúsenosť a životná skúsenosť z boja proti fašizmu boli pravdepodobne najmocnejšími zdrojmi a podnetmi inklinácie k teórii a praxi socializmu. Marxistické vízie a plány sociálneho rozvoja Komunistickej strany Československa (KSČ) priťahovali stovky mladých ľudí, ktorí sa chceli teoreticky vzdelávať a vedecky pracovať v prospech, v tej dobe veľmi progresívnych programových projektov sociálneho, ekonomického a kultúrneho rozvoja. V tomto kontexte nazeráme aj na osobný vzdelanostný rozvoj profesora Čelka, ktorý začal v roku 1946 na Vysokej škole sociálnej v Brne. Svoje vedecké ambície a schopnosti naplnil, rozšíril a potvrdil získaním vedeckej hodnosti kandidáta historických vied v roku 1960, a v roku 1982 získaním vedeckej hodnosti doktora filozofických vied. V roku 1964 sa habilitoval a získal docentúru, v septembri 1970 ho vymenovali za profesora.

Ako vedecký pracovník sa realizoval jednak vo vlastnej vedecko-výskumnej práci, ale aj v jej organizácii a riadení. Pracoval vo Filozofickom ústave Slovenskej akadémie vied (SAV), v Osvetovom ústave, v Kabinete pre výskum verejnej mienky, v Múzeu vývoja spoločenského vedomia, pôsobil na Ministerstve kultúry SR, kde pracoval vo funkcii poradcu ministra pre vedu a výskum, a nakoniec v Ústave vedeckého ateizmu SAV, najskôr ako radový pracovník, potom vedúci oddelenia a neskôr ako jeho riaditeľ až do roku 1989. Bol členom viacerých vedeckých orgánov – kolégií, vedeckých rád, národných, celoštátnych i medzinárodných komisií, riešiteľských tímov a pracovných skupín, ako aj skúšobných komisií. Pôsobil vo viacerých komisiách pre obhajoby kandidátskych a doktorských dizertácií, i v Slovenskej komisii pre vedecké hodnosti.

Vedecko-výskumné a organizátorské aktivity priviedli profesora Čelka aj do oblasti edičnej a vydavateľskej, najmä ako člena redakčných rád vedeckých a osvetových časopisov. Počas vychádzania časopisu Ateizmus bol členom jeho redakčnej rady, a v rokoch 1986 – 1990 bol jeho hlavným redaktorom. Okrem toho bol členom edičných rád vo vydavateľstvách. Niekoľko rokov bol členom Edičnej rady Predsedníctva SAV, členom lexikálnej skupiny „náboženstvo“ pre Encyklopédia Slovenska a podpredsedom Hlavnej redakcie Encyklopédie vedeckého ateizmu Slovenska.

Veľmi bohatá je aj pedagogická činnosť prof. Čelka. Ako vysokoškolský učiteľ, neskôr docent a univerzitný profesor, prednášal spoločenské vedy, filozofiu, kultúrnu politiku, vedecký ateizmus, teóriu kultúry a verejnej mienky na Univerzite Komenského v Bratislave, i na iných vysokých školách.

Hlavnou oblasťou jeho vedecko-výskumného záujmu bola filozofia a vedecký ateizmus.

Publikoval samostatné knižné publikácie, početné štúdie v zborníkoch i vedeckých časopisoch, preklady a články v rôznych periodikách. Okrem toho vystúpil v mnohých rozhlasových a televíznych reláciách, spolupracoval s Československým filmom na tvorbe krátkych vedecko-náučných filmov z oblasti vedeckého svetonázoru, je autorom hesiel s vedecko-ateistickou problematikou v slovníkoch a encyklopédiách.

Inicioval a organizoval vznik Spoločnosti Prometheus – združenia svetských humanistov na Slovensku. Bol zakladajúcim predsedom Prípravného výboru Spoločnosti Prometheus (SP), predsedom Dočasnej ústrednej rady SP, predsedom Ústrednej rady SP, a až do konca života čestným predsedom Spoločnosti Prometheus a členom Predsedníctva Ústrednej rady tejto spoločnosti. V roku 2007 založil v rámci Spoločnosti Prometheus záujmový Klub teórie a histórie slobodomyseľnosti.

Svoje nesporné vedomosti a poznatky pravidelne využíval pri publikovaní v časopise Prometheus, a pri spracovaní historického prehľadu o 150 protagonistoch dejín slobodomyseľnosti v brožúre Protagonisti dejín slobodomyseľnosti, ktorú vydal v roku 2009. Spracoval tiež brožúru o svojom ujovi pod názvom František Čelko – slovenský novinár a literát v Amerike (2013). V roku 2014 vydal September 1944 v údolí Rajčanky, Domanižskej a Pružinskej doline, v roku 2015 vydal Spomínanie, a v roku 2016 Obrázky z môjho života.

Prvý predseda a čestný predseda Spoločnosti Prometheus profesor Jaroslav Čelko bol v roku 2009 ocenený hneď ako druhý (v poradí) čestným titulom Veľvyslanec humanizmu. Prvýkrát bol udelený čestný titul Veľvyslanec humanizmu profesorovi Alexandrovi Rehákovi v roku 2008.

Uvedený text sa nachádza na 12. a 13. strane v publikácii Dvorana slovenského humanizmu s podtitulom Ceny humanistov 2008 – 2017.

Pri príležitosti 90. narodenín profesora Čelka spravil šéfredaktor časopisu Prometheus Matej Beňo rozhovor s profesorom Čelkom. Pod názvom „Myslením som ateista, spôsobom života svetský humanista“ bol uverejnený v časopise Prometheus 1/2013 na 8. strane.

Matej Beňo sa počas rozhovoru opýtal Jaroslava Čelka:

„Ako by si charakterizoval svoj svetonázor?“

Profesor Čelko odpovedal:

„Myslením som ateista a spôsobom života svetský humanista.“

Profesor PhDr. Ing. Jaroslav Čelko, DrSc. zomrel 9. augusta 2017. Posledná rozlúčka so zosnulým bola v utorok 15. augusta 2017 v obradnej sieni bratislavského krematória.

Česť jeho pamiatke!

Fotografie z pohrebu:Po kliknutí na fotografie sa v novom okne zobrazia v lepšom rozlíšení. Na pohrebe fotografovala Alena Mižíková, ktorá bola v roku 2017 ocenená čestným titulom Humanistka roka.

Chcete sa vyjadriť? Využite diskusné fórum.

Ján ParadaJán Parada
laik s celoživotným vzdelávaním
Čerpané z:
vlastný zdroj

Ján Parada, 21. 08. 2017 | Prečítané: 369 | Rubrika: Kto sú humanisti?

Zbierka na ochranu humanistov
Pomôžte humanistom vo svete! Mnohí čelia prenasle­dovaniu, mučeniu a trestu smrti za svoje presvedčenie. Pozri: Globálna kampaň na ochranu humanistov.
HELP US PROTECT HUMANISTS AT RISK
Anketa
Podpísali by ste sa ako občan pod petíciu, aby mohol kandidovať na prezidenta SR Martin Daňo?

Áno (32 hl.)
 
Asi áno (6 hl.)
 
Asi nie (3 hl.)
 
Nie (29 hl.)
 

Celkom hlasovalo: 70
Etická výchova
Ako by mala vyzerať etická výchova — alternatíva nábo­ženskej výchovy pre deti bez vyznania? Aký je váš názor?
Nové vo fóre
 Boh zomrel na syfilis
21-02-18 * 21:08
 RE: Projekt cesty na Mars
21-02-18 * 17:49
 RE: Projekt cesty na Mars
20-02-18 * 21:39
Brajti
The Brights
Kniha
Sumeri
Dobré knihy
Kniha Zakázané ovocie – Etika humanizmuKniha Nemnožme sa!
Vytvorené v redakčnom systéme phpRS © Jiří Lukáš | RSS | Návrat hore