www.humanisti.sk
www.humanisti.sk
Inzeráty
Predám ochrannú známku s logom
Jedálny lístok
Quasars Ensemble
BILLA
Webhouse.sk
Humanistická zbierka
Transparentný účet pre humanistov
Humanisti, už môžete pomáhať aj cez transparentný účet. Pozri: Zbierka na pomoc chudobným.
Zbierka na ochranu humanistov vo svete
Humanists International crowd-funds for persecuted humanists
Pomôžte humanistom vo svete! Mnohí čelia prenasledovaniu, mučeniu a trestu smrti za svoje presvedčenie. Pozri: Zbierka na ochranu humanistov vo svete.
Sčítanie ľudí bez náboženského vyznania
Atheist Census
Podporujeme
Spoločnosť PrometheusEthos – občianske združenie so zameraním na etiku, humanizmus a sekularizmusHumanisti Slovenska – občianske združenieZošity humanistovVladislav Marušic – ALTERNATÍVA Voľná myšlienka v ČeskuThe BrightsAdam RomanSlovenské súťaže.skNAJsúťaže.skeSúťaže.skKochlear.czÚnia nevidiacich a slabozrakých SlovenskaEurobabička Českej a Slovenskej republikyHoax.sk
Iné médiá
Adresa redakcie
e-mailová adresa redakcie
Internetový čas
Internet time: @612
Počítadlo


Spam poison

Projekty s témou aktívneho občianstva a inklúzie získali podporu viac ako 1,5 milióna eur

Fond pre mimovládne organizácie

Nadácia Ekopolis spoločne s nadáciou SOCIA a Nadáciou pre deti Slovenska podporili 34 projektov mimovládnych organizácií v celkovej výške 1 562 987 eur. Vďaka Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je súčasťou Finančného mechanizmu EHP 2009 – 2014 tak od tohto leta odštartujú po celom Slovensku projekty v oblastiach Aktívne občianstvo, Ochrana životného prostredia a klimatické zmeny, Deti a mládež a Rozvoj služieb v sociálnej oblasti.

Podporu v oblasti Aktívne občianstvo získalo 9 projektov v celkovej výške 415 022 eur.

Príspevok vo výške 27 977 eur získala Aliancia Fair-play na zorganizovanie verejného ocenenia spoločensky prínosných a odvážnych občianskych činov Biela vrana Občianske združenie Svatobor, z východoslovenskej obce Durďoš získalo na projekt Produkcia bioosív – kľúč k rozvoju trvalo udržateľnej zelenej ekonomiky podporu 60 000 eur. Cieľom projektu je zníženie chudoby, sociálnych nerovností a vylúčenia vo vybraných rómskych komunitách okresu Vranov prostredníctvom ich zapojenia do ekofarmárskych prác zacielených na produkciu bioosív.

Medzi ďalšie podporené patria projekty organizácií No Gravity, o.z., Bratislava, Centrum komunitného organizovania, Banská Bystrica, Záhrada – centrum nezávislej kultúry, n.o., Banská Bystrica, Centrum pre filantropiu, n.o., Bratislava, Inštitút zamestnanosti, o.z., Bratislava a Truc sphérique, o.z., Žilina.

V oblasti podpory Ochrany životného prostredia a klimatických zmien bolo vybratých 5 projektov v celkovej výške 255 504 eur.

V prioritnej oblasti Účasť verejnosti, zvyšovanie povedomia a aktívne občianstvo získal podporu vo výške 26 815 eur projekt organizácie Špirála. Cieľom je vytvorenie novej Koncepcie environmentálnej výchovy a vzdelávania v SR do r. 2030, s účasťou zástupcov štátnych inštitúcií, škôl a MVO. Ďalším podporeným je organizácia Daphne – Inštitút aplikovanej ekológie.

V prioritnej oblasti Podpora udržateľného rozvoja bol podporený projekt Centra environmentálnej a etickej výchovy Živica. Cieľom projektu Záhrada, ktorá učí je naučiť pedagógov a žiakov inovatívne a holisticky využívať školské pozemky a ukázať tak praktické príklady pre trvalo udržateľný život. Z podpory vo výške 66 713 eur okrem iného vybuduje aj záhrady na 8 pilotných školách so zapojením 80 učiteľov a 900 žiakov a prepojí projekt s konceptom Zelená škola.

Podporu získali aj projekty organizácií SOSNA a Priatelia Zeme-SPZ.

V oblasti podpory Deti a mládeže získalo podporu 12 projektov v celkovej sume 371 280 eur.

V prioritnej oblasti Deti, mládež a aktívne občianstvo zaujal projekt Inštitútu pre dobre spravovanú spoločnosť, ktorý bol podporený sumou 39 057 eur. Jedným z cieľov projektu je prostredníctvom vzdelávacích workshopov a aktívnej participácie povzbudiť občiansku aktivitu mladých ľudí, ukázať im dôvody, pre ktoré sa oplatí zapájať do verejného diania a tiež im pomôcť k lepšej orientácii vo fungovaní a kompetenciách samospráv. Podporu ďalej získali projekty organizácií Strom života, Nitrianska komunitná nadácia, Prameň radosti.

V prioritnej oblasti Posilnenie ohrozených skupín detí, mládeže a Rómov získal podporu aj projekt Prinášame skúsenosti z Európy, na ktorý získala organizácia KASPIAN 28 017 eur. Projekt je zameraný na zvyšovanie kvality poskytovania sociálnych služieb nízkoprahových programov pre deti a mladých ľuďí v ohrození. Jedným z výstupov je vytvorenie programu evidencie klientov, ktorý bude predstavený na konferencii ostatným nízkoprahovým programom na Slovensku. Medzi ďalšie podporené patria organizácie Liga za duševné zdravie SR, o.z., ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj, Stopka n.o., Mládež ulice, OZ Odyseus, Pomoc ohrozeným deťom, Miestne združenie YMCA NESVADY.

V oblasti podpory Rozvoja služieb v sociálnej oblasti získalo finančnú podporu vo výške 521 181 eur 8 projektov.

Občianske združenie Návrat prinesie v rámci podporeného projektu ART nové know-how v práci s klientmi, ktorí používajú agresivitu ako spôsob zvládania svojej ťažkej životnej situácie. Agression Replacement Training je licencovaný program, ktorý nórska partnerská organizácia Diakonhjemmet Hogskole AS prinesie na Slovensko a vyškolí u nás trénerov, ktorí budú schopní rozširovať túto metódu práce pre ďalších odborníkov. Projekt bol podporený sumou 81 383,65 eur.

Medzi ďalšie podporené patria projekty organizácií OZ Vagus, M.E.S.A. 10, AUTISTI – agentúra špecializovaných služieb, pre autistov a iné zdravotné postihnutia, Drahuška a my …, o.z, Náruč – Pomoc deťom v kríze, Člověk v tísni, o.p.s. – pobočka Slovensko a ZPMP v Petržalke PSC Impluz.

Výsledky hodnotenia Žiadostí o nenávratné finančné prostriedky sú zverejnené na webových stránkach www.eeango.sk/aoi.

Pod čiarou

Viac o Fonde pre mimovládne organizácie

Fond pre mimovládne organizácie je zameraný na posilnenie rozvoja občianskej spoločnosti, podporu sociálnej spravodlivosti, demokracie a udržateľného rozvoja. Fond je súčasťou Finančného mechanizmu EHP 2009 – 2014, prostredníctvom ktorého sa donorské krajiny Island, Lichtenštajnsko a Nórske kráľovstvo podieľajú na znižovaní hospodárskych a sociálnych rozdielov v Európskom hospodárskom priestore.

Fond pozostáva z dvoch hlavných programov, ide o Demokracia a ľudské práva a Aktívne občianstvo a inklúzia. Program Demokracia a ľudské práva spravuje Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation. Program Aktívne občianstvo a inklúzia je spravovaný konzorciom Nadácia Ekopolis, Nadácia SOCIA a Nadácia pre deti Slovenska.

Obdobie realizácie programu je február 2013 – december 2015. Celková finančná alokácia na podporu projektov mimovládnych organizácií je 2,9 mil. eur. Druhé kolo výziev sa uskutoční v októbri 2013.

Záujemcovia môžu získať informácie a dokumenty potrebné k predloženiu žiadosti o nenávratný finančný príspevok na webovej stránke www.eeango.sk/aoi.

Chcete sa vyjadriť? Využite diskusné fórum.

Nadácia Ekopolis
– víziou nadácie je vyspelá občianska spoločnosť, v ktorej si ľudia uvedomujú svoju zodpovednosť za jej vývoj a za stav životného prostredia. Spoločnosť, v ktorej majú občania záujem zapájať sa do správy vecí verejných, majú odvahu zaujať kritický postoj a záleží im na tom, aby rozvoj našej spoločnosti nebol na úkor budúcich generácií.
Čerpané z: www.ekopolis.sk

Súvisiace články:
Podporte obnovu náučného chodníka v Banskej Bystrici (16.12.2013)
Malé projekty občanov na ochranu vôd získajú podporu takmer 30 000 eur (16.12.2013)
Program Pohoda za mestom podporí oživenie ďalších rekreačných miest (27.11.2013)
Mŕtve rameno Váhu v Žihárci ožilo (21.11.2013)
Projekty z Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce získali podporu takmer 650 tisíc eur (12.11.2013)
Stromom roka 2013 sa stal 350-ročný dub z Kremnice (29.10.2013)
V Kremnických vrchoch obnovili 20 km turistických trás (26.10.2013)
Grantový program Zelené oázy v ôsmom ročníku osobitne podporí projekty okolo Malého Dunaja (23.10.2013)
Solárna energia sa dá využiť i v cestnej premávke (10.10.2013)
Projekt Sauna Kunstdorf Dúbravica – otvorenie prvej saunovacej sezóny (04.10.2013)
Ochutnajte palacinky pri prameni Medokýš (27.09.2013)
Pribudla ďalšia zelená oáza, tentokrát v Hnúšti (25.09.2013)
Otvorenie rozária v Banskej Štiavnici (25.09.2013)
Projekty s témou aktívneho občianstva a inklúzie môžu získať podporu viac ako 1,4 milióna eur (25.09.2013)
Sfunkčnenie artézskej studne v Šali (18.09.2013)
Do konca septembra môžete rozhodnúť o Strome roka 2013 (13.09.2013)
CEEV Živica spolu s Technickou univerzitou vo Zvolene otvárajú Sokratov inštitút (09.09.2013)
Solárna revolúcia na školách (29.08.2013)
Vďaka Nadačnému fondu Živá energia dokončila Spojená škola Nižná svoje vzdelávacie centrum (26.08.2013)
Fond Živá energia pomohol hradu Krásna Hôrka a kaštieľu Betliar (20.08.2013)
Kultúrne centrum Stanica Žilina-Záriečie je viac EKO (08.08.2013)
Ožíva cesta 14. storočím (07.08.2013)
Projekty z Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce získali podporu vyše 600 tisíc eur (31.07.2013)
Hlasovanie o Strom roka 2013 je odštartované (11.07.2013)
Otvorenie levickej zelenej oázy (30.06.2013)
Prvé kroky k revitalizácii Mestského parku v meste Prievidza (24.06.2013)
Fond Živá energia opäť pomohol na správnom mieste (19.06.2013)
Janez Potočnik ocenil Európsky strom roku 2013 (14.06.2013)
Do konca mája môžete prihlásiť svoj strom do ankety Strom roka 2013 (20.05.2013)
Z programu Živé chodníky upravia 189 km turistických trás (07.05.2013)
Nadácia Ekopolis vyhlásila 11. ročník ankety Strom roka (24.04.2013)
O2 Think Big podporí 65 skvelých nápadov z celého Slovenska (23.04.2013)
Treťohorný park na Lánoch sa stáva skutočnosťou (17.04.2013)
V roku 2013 ožije ďalších 23 zelených oáz po celom Slovensku (15.04.2013)
Stromy namiesto letákov: Spoločnosť METRO v spolupráci s Nadáciou Ekopolis podporila ďalšie tri zelené výsadby po celom Slovensku (28.03.2013)
ZSE pomáha už piaty rok s ekologickými riešeniami (28.03.2013)
Projekty z Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce získali podporu takmer pol milióna eur (14.03.2013)
V programe Pohoda za mestom 2013 sa rozdelilo 30 000 € na úpravu rekreačných plôch (11.03.2013)
Stromy namiesto letákov (04.03.2013)
Z Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce získalo podporu ďalších 12 projektov vo výške 1,2 milióna eur (01.03.2013)
V 1. kole výziev sa na projekty s témou aktívneho občianstva a inklúzie prerozdelí viac ako 1,6 miliónov eur (28.02.2013)
Fond pre MVO (25.02.2013)
Think Big a Zuzana Fialová odkazujú: Hlavou múr neprerazíš, preraz nápadom! (08.02.2013)
Hlasujte za slovenský platan v ankete Európsky strom roka 2013 (05.02.2013)
V zariadení sociálnych služieb v Diviackej Novej Vsi začali zohrievať vodu slnkom (23.01.2013)
Alej Milana Rastislava Štefánika (16.01.2013)

Nadácia Ekopolis, 09. 07. 2013 | Prečítané: 2641 | Rubrika: Veda a spoločnosť

Doba slovenská
BILLA
Webhouse.sk
Webhouse

Odporúčame najlepší webhosting a domény za super ceny!

Iné médiá
Sociálne siete
Anketa
Ktorý vtáčik z týchto fotografií sa vám najviac páči?

Kolibkárik čipčavý (26 hl.)
 
Sýkorka belasá (18 hl.)
 
Stehlík obyčajný (11 hl.)
 
Sokol myšiar (9 hl.)
 
Drozd plavý (6 hl.)
 

Celkom hlasovalo: 70
Etická výchova
Ako by mala vyzerať etická výchova — alternatíva nábo­ženskej výchovy pre deti bez vyznania? Aký je váš názor?
Lipka – diskusné fórum
Lipka
Diskuteri.sk
Diskuteri.sk
Brajti
The Brights
K teórii a praxi humanistickej výchovy
K teórii a praxi humanistickej výchovy
Kniha
Sumeri
Dobré knihy
Kniha Zakázané ovocie – Etika humanizmuKniha Nemnožme sa!Thomas Paine – Vek rozumu
Biblia očami vedy
Biblia očami vedy
Podporte útulok pre zvieratká
Podporte útulok pre zvieratká v Humennom
Spotrebiteľská Poradňasc
Vytvorené v redakčnom systéme phpRS © Jiří Lukáš | RSS | Návrat hore