www.humanisti.sk
www.humanisti.sk
Inzeráty
Predám ochrannú známku s logom
Jedálny lístok
BILLA
Webhouse.sk
Humanistická zbierka
Transparentný účet pre humanistov
Humanisti, už môžete pomáhať aj cez transparentný účet. Pozri: Zbierka na pomoc chudobným.
Zbierka na ochranu humanistov vo svete
Humanists International crowd-funds for persecuted humanists
Pomôžte humanistom vo svete! Mnohí čelia prenasledovaniu, mučeniu a trestu smrti za svoje presvedčenie. Pozri: Zbierka na ochranu humanistov vo svete.
Sčítanie ľudí bez náboženského vyznania
Atheist Census
Podporujeme
Spoločnosť PrometheusEthos – občianske združenie so zameraním na etiku, humanizmus a sekularizmusHumanisti Slovenska – občianske združenieZošity humanistovVladislav Marušic – ALTERNATÍVA Voľná myšlienka v ČeskuThe BrightsAdam RomanSlovenské súťaže.skNAJsúťaže.skeSúťaže.skKochlear.czÚnia nevidiacich a slabozrakých SlovenskaEurobabička Českej a Slovenskej republikyHoax.sk
Iné médiá
Adresa redakcie
e-mailová adresa redakcie
Internetový čas
Internet time: @440
Počítadlo


Spam poison

Program Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

Január 2013

Centrum hudby, Zichyho palác, Ventúrska 9

17. 1., 10.00 h
VÝCHOVNÉ KONCERTY pre 9. ročník ZŠ
Putovanie za populárnou hudbou
V spolupráci s Nadáciou VÚB

17. 1., 18.00 h
DUCHOVNÝ ROZVOJ ČLOVEKA
Poňatie ľudského vývoja v klasickej filozofii Východu a Západu. Psychický a duchovný svet.
Spoluusporiadateľ: Kultúrna asociácia Nová Akropolis
Vstupné 2 €, študenti a dôchodcovia 1 €

17. 1., 18.00 h
PANI PROFESORKE S LÁSKOU
Absolventi a žiaci profesorky Emílie Chudovskej

22. 1., 18.00 h
GALA MLADÝCH UMELCOV u ZICHYHO
Gentle Strings
Vstupné: 2 €, študenti a dôchodcovia 1 €

5. 2., 15.00 h
FAŠIANGOVÁ ZÁBAVA PRE SENIOROV
Hotel Carlton
Do tanca hrá Memory
Vstupné: 2 €
Rezervácia a predaj vstupeniek na tel. č.: 0911 238 714

GALÉRIA Z

Web: www.galeria-z.sk
ikonaviktor.hulik@galeria-z.sk alebo info@galeria-z.sk

Otvorené pondelok – sobota, 13.00 – 18.00 h

VIKTOR HULÍK – ARS GEOMETRICA (−1993)
Trvanie výstavy: od 9. 1. do 24. 2. 2013

Výstava bude sprístupnená od 9. 1. 2013 a predstaví autorovu tvorbu spred roku 1993.

Druhá časť výstavy Viktor Hulík – Ars Geometrica (1993+) s dielami od roku 1993 po súčasnosť bude prezentovaná v rovnakom čase v priestoroch Domu umenia na Námestí SNP 12.

„Geometrická abstrakcia predstavuje jeden princíp a nevyčerpateľné množstvo výtvarných možností. Za uplynulé storočie prešla zaujímavým vývojom, mnohými autorskými vkladmi, jedinečnými mutáciami, rôznymi syntézami a protikladnými silami, formálnymi i filozofickými ozvenami. Tejto línii je vždy bez ohľadu na aktuálne trendy oddaná istá množina umelcov. Mnohí ju vývojovo posúvajú a obohacujú o nové dimenzie. K nim sa inovatívnym a komplexným chápaním problematiky radí aj Viktor Hulík, v súčasnosti ústredná osobnosť slovenskej geometrickej abstrakcie – i vďaka záslužným organizačným aktivitám.“

„Výstava Ars Geometrica v dvoch časových pásmach – do roku 1993 a od roku 1993 – mapuje postupný, teleskopický vývoj tvorby VH z jednej polohy do nasledujúcej. Zameriava sa na súvislosti, postupné tvarovanie myslenia, videnia a uchopenia problému. Kontinuitu v priamočiarej gravitácii v tvorbe vlastného autorského systému, ktorého témou i formou vyjadrenia je geometrická abstrakcia.“

„Ďalšou konštantou synergickou s priestorom a pohybom je mystifikácia, zneistenie, premenlivosť. Hra na dva plány, realitu – fikciu a medzi nimi napätie. Cesta z plochy pokračuje do priestoru. Krajina s cudzorodým geometrickým reliéfom. Vizuálne rozvibrovanie obrazu. Kompozícia vypadne – vytečie z plochy a za ňou ostane nič – čierna plocha. Útvar zmení svoje zoskupenie, siluetu i farebnosť. Posun prvkov odhalí spodné vrstvy opozitnej kvality. Digitálna interpretácia analógového sveta. Nič nie je tak, ako to na prvý pohľad vyzerá. Pracuje s prekvapivým vyústením, spojenie naberá atribúty hlavolamu, optického klamu, hry nielen manuálnej ale v pôsobivejšom zábere i mentálnej. Prejav je puristický, racionálny, hravosť je iba v celku, nie v detailoch, či jednotlivých elementoch. Premenlivosť a zneistenie je značkou stálosti výtvarného názoru VH.“

„Vo všetkých médiách pracuje v sériách. Ich vývoj je priamo úmerný línii myslenia, vrstvenia nápadu a dohľadávania potenciálnych riešení výtvarnej pointy. Je to hra v tomto prípade dvomi smermi na rozkrývanie možností podľa scenára postupnosti. Jedným sú už spomínané série verzií tvaru, farby, pohybu, harmónie… druhým je narúšanie úvodného systému v ‚animovanom‘ slede deštrukciou, poruchami, rozpadom, odstredivou/dostredivou silou… Ambíciou je nájsť v téme silné variácie výtvarných možností. V tomto zmysle sa niekedy s časovým odstupom vráti k problému, ktorý následným rozvíjaním naklonuje, prípadne tretím návratom vytvorí mutanty. Stratégiou sérií a variácií sa Viktorovi Hulíkovi už ako zrelému autorovi, ktorý má za sebou výsledky a obrovské penzum práce, v tvorbe difúzne usadila ďalšia konštanta – couveé. Scelením svojich najlepších odrodových línii dosahuje výnimočné, harmonicky vyvážene autorské couveé na svetovej šachovnici univerzálnej geometrickej abstrakcie.“

„P. S.: Potvrdením medzinárodnej váhy a kvality tvorby VH je reinštalácia súčasnej výstavy Ars Geometrica v marci vo Vasarelyho múzeu v Budapešti a v máji v Topičovom salóne v Prahe.“

Xénia Lettrichová
úryvky z textu kurátorky výstavy

Bratislavské centrum vizuálneho umenia
GALÉRIA CYPRIÁNA MAJERNÍKA, Ventúrska 9

ikonacyprian.majernik@gmail.com
ikonatel. č.: +421(2) 59 201 605

Otvorené: utorok – sobota, 14.00 – 18.00 h

Názov výstavy: TRANZSCENDENTEAOQ 5.D. (4.3.)
Autor: STANO FILKO – OKLIF ONATS
Kurátorka: Nina Vrbanová
Trvanie výstavy: do 2. 2. 2013

Výstava prezentuje dôležitý segment z tvorby jedného z najvýznamnejších iniciátorov a predstaviteľov slovenského konceptuálneho a intermediálneho umenia 2. polovice 20. storočia a súčasnosti. Stanislav Filko (* 1937) už počas štúdia na VŠVU v Bratislave (1959 – 1965) a krátko nato zaznamenal ohlas doma a rovnako výrazne i v zahraničí. Jeho mimoriadne obsiahla tvorba prechádza už viac ako polstoročie vývinom bohatým na štýlové i mediálne variácie – nájdeme tu odkazy na pop art, konceptualizmus, neoexpresionizmus, maliarsku abstrakciu i figuráciu, ktoré vždy v danom období realizuje naprieč aktuálnymi formami umenia, od veľkorysých inštalácií a prostredí k vizuálne subtílnym konceptom na papieri či text artom. Širokospektrálnu povahu jeho umenia, ktorú je možné vysvetliť pre autora typickým avantgardným prístupom, pritom v časovom slede zjednocuje logická ideová niť – jeho životný koncept troch dimenzií („5.4.3.D.“) ako modelu sveta a univerza.

V hierarchickom systéme existenciálnych sfér a im prináležiacich farebných čakier sa Filko nepokúša o nič menej, než obsiahnuť podstatu a zákonitosti bytia v jeho univerzálnom, subjektívno-objektívnom celku. Postupne vytvára štruktúrovaný a v istom zmysle abstraktný systém spektra farieb, ktorý predstavuje jednotlivé dimenzie existencie človeka od pozemskej (3. dimenzia – červená – biológia), cez vesmírnu (4. dimenzia – modrá – kozmológia) až po metafyzickú (5. dimenzia – biela – duchovno). Tvorbu Filka, systematizovanú podľa týchto farieb, tak možno chápať ako konceptuálny gesamtkunstwerk, ako utopickú a o to viac poetickú víziu umenia ako vizuálnej ontológie. Výstava v Galérii Cypriána Majerníka, usporiadaná pri príležitosti jeho 75. narodenín, sa sústredí na tematiku piatej dimenzie („5.D.“), ktorá v autorovej tvorbe reprezentuje sféru metafyziky, nadzmyslovosti života a umenia zároveň. Je vyjadrená prevažne bielou farbou v maľbe, objektoch, ale aj autorských konceptuálnych textoch.

Piata dimenzia ako téma i bohatý okruh vizuálnych diel pritom zrejme predstavuje vrchol Filkovho diela, ako aj umeleckej koncepcie. Reflektuje ju v celej šírke svojej tvorby, sústredenejšie od začiatku 70. rokov minulého storočia. Od komornejších realizácií v duchu konceptuálnej dematerializácie prechádza cez neoexpresívnu periódu objektov a inštalácií až k tvorbe komplexného prostredia – totálnej inštalácie ako metafyzického sveta osebe. Filko v tejto téme vychádza z osobných skúseností klinických smrtí ako brán do iného – nepredmetného a čisto spirituálneho sveta. Nadzmyslovosť piatej dimenzie ako abstraktnej, v podstate len mysliteľnej sféry sa preto pokúša vyjadriť rovnako abstraktnými tvarmi horizontál a vertikál, kruhov, ale aj slovom, textom resp. pojmom, odhmotnenou „levitujúcou“ inštaláciou diel, a predovšetkým bielou afarbou ako symbolom duchovna a metafyziky. Výstava výberovo mapuje vývin tejto sugestívnej témy na ploche rôznych médií a ich presahov (inštalácia, objekt, maľba, kresba, fotografia, xerox a pod.). Prezentované diela pochádzajú z majetku autora.

(-nv-)

Výstava sa koná pod záštitou starostky Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto PhDr. Táne Rosovej.

Staromestský klub 10 × 10
Centrum divadla, literatúry a vzdelávania, Školská 14

Výstava
DÉJÀ VU OČAMI VÝTVARNÍKOV

Výstava malieb študentov Katedry výtvarnej výchovy Pedagogickej fakulty UK inšpirovaných inscenáciou Divadla TICHO a spol.
Otvorené pondelok – piatok od 09.00 do 20.00 h

12. – 13. 1., 10.00 – 18.00 h
ASTROLOGICKÝ VÍKENDOVÝ SEMINÁR
Lektor: Enkhi Hogh

18. 1., 18.00 h
INTUITÍVNA PEDAGOGIKA
Séria diskusných večerov: Alternatíva v školskom vzdelávaní
Hosť: Peter Živý
Hudobný hosť: Janko Majerčík
Moderátor: Mgr. Vladimír Červenák
Vstupné: 4 €

22. 1., 18.00 h
ÚVOD DO ETIKOTERAPIE
AKO PREŽIŤ ŠŤASTNÝ ŽIVOT?

Prednáška spojená s besedou
Lektor: Mgr. Vladimír Červenák
Vstupné: 3 €

TICHO a spol.

Divadlo ÍVERY

10. 1., 19.00 h
Jiří Suchý, Ivan Vyskočil
FAUST, MARGARÉTA, SLÚŽKA A JA
Réžia: Jana Krčmářová

17. 1., 19.00 h
Eugéne Ionesco
HOLOHLAVÁ SPEVÁČKA
Réžia: Jana Krčmářová

24. 1., 19.00 h
Ivan Vyskočil
CESTA DO ÚBIC
Réžia: Jana Krčmářová

31. 1., 19.00 h
Slavomir Mrožek
RADOSTNÁ UDALOSŤ
Réžia: Jana Krčmářová

Predaj vstupeniek hodinu pred predstavením
Predpredaj vstupeniek – www.ticketportal.sk

PRE DETI

20. 1., 15.00 h
Prešporské divadlo
KONČÉRTO DY KOMEDIÁNTY (FANTÁSTYKO KLAUNIÁDY)
Rozprávka o troch klaunoch, ktorí v skutočnosti ani klaunmi nie sú
Hrajú: Judita Hansman/Simona Miháliková, Elena Kolek Spaskov, Štefan Richtárech/Gabriel Tóth
Scéna a kostýmy: Jan Kocman
Réžia: Ivan Blahút
Vstupné: 3 €

27. 1., 15.00 h
Divadlo PIKI
PES (PRÍ)TULÁK
Podľa knihy D. Pennaca Cabot Caboche napísala: Katka Aulitisová
Réžia, hrajú: Katka Aulitisová, Ľubo Piktor
Výprava: Markéta Plachá
Hudba: Andrej Kalinka
Vstupné: 3 €

Predaj vstupeniek hodinu pred predstavením
Predpredaj vstupeniek – www.ticketportal.sk

KURZY

Jazykové kurzy angličtina, nemčina, francúzština, španielčina, taliančina, gréčtina, švédčina, čínština

Pohybové kurzy joga (powerjoga, hathajoga, joga v dennom živote, joga pre seniorov), pilakalajoga, kondičné cvičenie pre ženy, taiji qikong shibashi, cvičenie s fitloptou a overballmi

ZÁUJMOVÉ KRÚŽKY

Dramatický krúžok pre mladšie i staršie deti
Detské baletné štúdio
Prvá súkromná škola pohybového divadla – KAUKLIAR
Lektor: Juraj Benčík

Do pozornosti

ASTROŠKOLA
Nový astrologický kurz pre začiatočníkov od februára 2013
ikonaBližšie informácie: astro.logicky@gmail.com

KLUBY

fotoklub B & W

Kurzy a krúžky – viac informácií:
ikonatel. č.: 02/52496868
ikonaalebo píšte na e-mail beata.greksakova@staremesto.sk
prihlášky online na www.kulturastaremesto.sk

Staromestský klub G19

Centrum divadla, literatúry a vzdelávania, Gaštanová 19

7. 1., 14.00 h
STRETNUTIE S POSLANCOM SNR
Beseda
Hosť: Jozef Mikloško
Vstup pre členov KD!

7. 1., 18.00 h
SPLNENÉ ŽELANIA
Prednáška spojená s besedou
Lektor: Marína Terenová
Vstupné: 4 €, dôchodcovia 2 €

14.1., 14.00 h
POPOLUDNIE S…
Kombinovaný program
Hosť: Eva Mária Chalupová
Vstup pre členov KD!

15. 1., 18.00 h
ÚVOD DO ETIKOTERAPIE
AKO PREŽIŤ ŠTASTNÝ ŽIVOT

Prednáška spojená s besedou
Lektor: Mgr. Vladimír Červenák
Vstupné: 3 €

21. 1., 14.00 h
HISTÓRIA ARCHITEKTÚRY BRATISLAVY
Prednáška spojená s besedou
Lektor: Prof. Ing. arch. Štefan Šlachta PhD.
Vstupné: 4 €, dôchodcovia 2 €

21. 1., 18.00 h
BLOKY V PODVEDOMÍ
Prednáška spojená s besedou
Lektor: Marína Terenová
Vstupné: 4 €, dôchodcovia: 2 €

Každý štvrtok, 9.30 h
JOGA V DENNOM ŽIVOTE
Relaxačné cvičenie
Vedie: Viera Diešková
Vstupné: 4 € (dôchodcovia 2 €)

KLUBY A ZDRUŽENIA

ZZPO ZO 1 – utorok
ZZPO ZO 3 – streda
Klub dôchodcov I – pondelok a štvrtok od 12.30 – 16.30 h
AkSen – utorok a štvrtok od 10.00 – 12.00 h

KURZY

Gitara – pondelok – štvrtok
Pilates – pondelok a štvrtok
Body balance – pondelok a streda
Tai-chi chuan – začiatočníci – utorok
Tai-chi chuan – pokročilí – štvrtok
Joga – streda
Etikoterapia – 1. a 2. stupeň – utorok a streda
Etikoterapia – 3. a 4. stupeň – štvrtok
Cvičenie pre dámy – štvrtok

Staromestský klub F7

Centrum divadla, literatúry a vzdelávania, Františkánske námestie 7

Divadlo GUnaGU
Františkánske námestie 7
Predaj vstupeniek v sieti Ticketportal
Web: www.gunagu.sk

18. 1., 19.30 h
Karol Vosátko
TELENOVELA
(je krásne byť bohatý)
Hrajú: Roman Pomajbo, Zuzana Šebová, Hera Turban, Marián Prevendarčík a Pavel Vitko Réžia: Karol Vosátko

19. 1., 19.30 h
Karol Vosátko
MODELKY II
(krása neni šetko)
Hrajú: Zuzana Šebová, Tomáš Palonder, Lucia/Petra Molnárová, Fany a modelky
Réžia: Karol Vosátko

20. 1., 19.30 h
Peter Kolečko
POKER FACE
(pravda a láska vždy nevíťazia)
Hrajú: Darina Abrahámová, Zuzana Porubjaková, Zuzana Šebová, Peter Sklár, Michal Režný Réžia: Hans Escher

21. 1., 19.30 h
Karol Vosátko
MODELKY II
(krása neni šetko)

24. 1., 19.30 h
Viliam Klimáček
MUTANTI
(posledný valčík v hoteli Kriváň)
Hrajú: Csongor Kassai, Viktor Horján, Zuzana Šebová
Réžia: Viliam Klimáček

27. 1., 19.30 h
Viliam Klimáček
DÍLERI
(všetko je na predaj)
Hrajú: Roman Pomajbo, Viktor Horján, Darina Abrahámová, Zuzana Šebová, Renáta Ryníková
Réžia: Viliam Klimáček

28. 1., 19.30 h
Viliam Klimáček
PITBULL
(hra o Slovensko)
Hrajú: Roman Pomajbo, Zuzana Porubjaková, Darina Abrahámová, Zuzana Šebová, Viliam Klimáček, Tomáš Palonder
Réžia: Karol Vosátko

29. 1., 19.30 h
Viliam Klimáček
BALETKY, HACKERI, HOMLESÁCI A MANAŽÉRI
(papier znesie všetko)
Hrajú: Csongor Kassai, Viktor Horján, Zuzana Šebová, Róbert Maduna
Réžia: Viliam Klimáček

30. 1., 19.30 h
Viliam Klimáček
IN DA HOUSE
(žúrka v Londýne)
Hrajú: Darina Abrahámová, Zuzana Mauréry, Zuzana Porubjaková, Barbara Kelíšková Réžia: Karol Vosátko

STAROMESTSKÁ KNIŽNICA

Pracoviská:

Blumentálska 10/a, tel.: 5542 2268
pobočka Panenská 1, tel.: 5441 1874
pobočka Záhrebská 8, tel.: 5249 1633
pobočka Západná rad 5, tel.: 5477 3732
pobočka Karadžičova 1, tel.: 5292 1104

Výpožičný čas:

Blumentálska 10/a a pobočky Záhrebská 8, Západný rad 5, Karadžičova 1:

pondelok: 12.00 – 18.30 h
utorok: 10.00 – 15.30 h
streda: 12.00 – 18.30 h
štvrtok: 12.00 – 18.30 h
piatok: 10.00 – 15.30 h

pobočka Panenská 1

pondelok 8.00 – 18.30 h
utorok 8.00 – 15.30 h
streda 8.00 – 18.30 h
štvrtok 8.00 – 18.30 h
piatok 8.00 – 15.30 h

1. 10. 2012 – 28. 2. 2013
ČÍTAM, ČÍTAŠ – ČÍTAME
8. ročník veľkej čitateľskej súťaže pre deti materských škôl, žiakov základných škôl a 1. ročníkov stredných škôl, ktorí radi čítajú a súťažia

18. 1., 10.30 h
KTO ZACHRÁNIL ĽUDSKÝ ŽIVOT
– ZACHRÁNIL CELÝ SVET?

prednáška spojená s besedou pri príležitosti Medzinárodného dňa pamiatky obetí holokaustu s PhDr. Petrom Salnerom, DrSc.
pobočka Panenská 1

5. 11. 2012 – 31. 1. 2013
MAĽOVANIE SRDCOM
Výstava obrazov Ľudmily Balkovej
V pobočke Panenská 1 v čase výpožičných hodín

Bližšie informácie na každom pracovisku Staromestskej knižnice a na www.starlib.sk

Chcete sa vyjadriť? Využite diskusné fórum.

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto
– je srdcom hlavného mesta SR Bratislavy, spoločenským, kultúrnym, politickým a turistickým centrom Slovenska.
Čerpané z: www.staremesto.sk

Bratislava-Staré Mesto, 11. 12. 2012 | Prečítané: 1856 | Rubrika: Rubrika pána Rubika

Doba slovenská
BILLA
Webhouse.sk
Webhouse

Odporúčame najlepší webhosting a domény za super ceny!

Iné médiá
Sociálne siete
Etická výchova
Ako by mala vyzerať etická výchova — alternatíva nábo­ženskej výchovy pre deti bez vyznania? Aký je váš názor?
Nové vo fóre
 Re: Kurča na fazuľke
08-08-20 * 12:17
 Re: Moje poznámky
08-08-20 * 09:55
 Re: Kurča na fazuľke
08-08-20 * 09:39
Lipka – diskusné fórum
Lipka
Diskuteri.sk
Diskuteri.sk
Brajti
The Brights
K teórii a praxi humanistickej výchovy
K teórii a praxi humanistickej výchovy
Kniha
Sumeri
Dobré knihy
Kniha Zakázané ovocie – Etika humanizmuKniha Nemnožme sa!Thomas Paine – Vek rozumu
Biblia očami vedy
Biblia očami vedy
Podporte útulok pre zvieratká
Podporte útulok pre zvieratká v Humennom
Spotrebiteľská Poradňasc
Vytvorené v redakčnom systéme phpRS © Jiří Lukáš | RSS | Návrat hore