www.humanisti.sk
www.humanisti.sk
Inzeráty
Predám ochrannú známku s logom
Jedálny lístok
BILLA
Webhouse.sk
Humanistická zbierka
Transparentný účet pre humanistov
Humanisti, už môžete pomáhať aj cez transparentný účet. Pozri: Zbierka na pomoc chudobným.
Zbierka na ochranu humanistov vo svete
Humanists International crowd-funds for persecuted humanists
Pomôžte humanistom vo svete! Mnohí čelia prenasledovaniu, mučeniu a trestu smrti za svoje presvedčenie. Pozri: Zbierka na ochranu humanistov vo svete.
Sčítanie ľudí bez náboženského vyznania
Atheist Census
Podporujeme
Spoločnosť PrometheusEthos – občianske združenie so zameraním na etiku, humanizmus a sekularizmusHumanisti Slovenska – občianske združenieZošity humanistovVladislav Marušic – ALTERNATÍVA Voľná myšlienka v ČeskuThe BrightsAdam RomanSlovenské súťaže.skNAJsúťaže.skeSúťaže.skKochlear.czÚnia nevidiacich a slabozrakých SlovenskaEurobabička Českej a Slovenskej republikyHoax.sk
Iné médiá
Adresa redakcie
e-mailová adresa redakcie
Internetový čas
Internet time: @104
Počítadlo


Spam poison

Program „Naučiť lepšie, odmeniť viac“ bude pokračovať

Petržalka vyzýva učiteľov

Do programu Naučiť lepšie, odmeniť viac, ktorý v minulom školskom roku ponúkla učiteľom základných škôl samospráva, sa zapojilo 18 učiteľov. O 100 eur mesačne si prilepšili pedagógovia, ktorí prišli s projektom obsahujúcim inovatívnosť v poznatkoch, spôsoboch, metódach a využívaní informačných komunikačných technológií. Najaktívnejšia bola ZŠ Turnianska a najviac bodov získali projekty učiteľov z Budatínskej, Černyševského a Dudovej, ktoré sa zamerali na rozvoj čitateľskej gramotnosti a čítanie s porozumením.

Samuel Michlík

Samuel Michlík študuje pod pedagogickým vedením Mgr. art. Milana Spodniaka na Základnej umeleckej škole Jána Albrechta v Bratislave.

Cieľom programu je motivovať učiteľov k zvýšeniu kvality vzdelávacieho procesu, nakoľko existuje viac problémov, ktoré ovplyvňujú vzdelávací proces, jeho výsledky, ako aj samotný priebeh výučby a mieru spokojnosti učiteľov, ale aj žiakov a ich rodičov. Medzi také patrí výrazný rozdiel medzi platmi pedagógov v porovnaní s priemerným platom v Bratislavskom kraji, či fluktuácia učiteľov z verejných škôl do škôl s inými zriaďovateľmi alebo do iných profesií. Aj tento rok vyčlenila samospráva 22,5 tisíc, ktorými chce motivovať svojich učiteľov k zavádzaniu a uplatňovaniu projektov inovácií vo výučbe. Učitelia si týmto spôsobom navzájom pomáhajú pri tvorbe názornejšej a pre deti atraktívnejšej formy odovzdávania vedomostí. Ďalším benefitom programu je, že najlepšie projekty budú postupne začlenené do vyučovacieho procesu aj na ostatných školách. Tento rok rozšírili kritéria podporených projektov o posilnenie prevencie proti xenofóbii, rasovej, etnickej a národnostnej neznášanlivosti a fašizmu.

Na základe schváleného materiálu vyzýva Petržalka všetkých pedagógov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti na predkladanie projektov do programu Naučiť lepšie, odmeniť viac. Vyplnený formulár pošle uchádzač v elektronickej podobe najneskôr do 31. augusta 2016. Viac informácií získajú pedagógovia na Oddelení školstva a športu. Projekty aj tento rok vyhodnotí odborná komisia do konca septembra 2016.

Pod čiarou

Hodnotiaca komisia:

– zamestnanec mestskej časti Bratislava-Petržalka z oddelenia školstva, kultúry a športu,
– zástupca starostu,
– 2 členovia školskej komisie,
– 3 externí členovia.

Komisia vyberie projekty podľa presne zadefinovaných kritérií, ktoré tento rok rozšírili o posilnenie prevencie proti xenofóbii, rasovej, etnickej a národnostnej neznášanlivosti a fašizmu. Projekty sa môžu týkať akéhokoľvek vyučovacieho predmetu.

So zreteľom na skutočnosť, že stále odchádza množstvo žiakov do 8-ročných gymnázií, budú preferované projekty pre 4. a 5. ročník a z predmetov, ktoré sú celoštátne testované u žiakov 5. a 9. ročníka.

Pri hodnotení budú posudzované najmä:

– počet žiakov zapojených do projektu,
– uplatňovanie inovatívnych a netradičných foriem, metód a prostriedkov na vyučovacích hodinách,
– aktívne využívanie informačných a komunikačných technológií na jednotlivých vyučovacích hodinách,
– prínos projektu pre zvyšovanie kompetencií, kreativity a zručností žiakov,
– prínos projektu pri rozvoji nadania a talentu žiakov,
– prínos projektu k zvyšovaniu kvality obsahu vzdelávania a primeranosti veku,
– prínos projektu pri zvyšovaní odborných kompetencií pedagogických zamestnancov ZŠ zavádzaním inovatívneho obsahu, metód, foriem a prostriedkov do vzdelávania v jednotlivých predmetoch,
– posilňovanie medzipredmetových vzťahov,
– posilnenie prevencie proti xenofóbii, rasovej, etnickej a národnostnej neznášanlivosti a fašizmu,
– záverečné výstupy – projekty, prezentácie pedagogických zamestnancov a žiakov, zapojených do projektu.

Typy podporovaných projektov

Podporované budú inovatívne projekty (v nových poznatkoch, spôsoboch, metódach, rozvíjaní a posilňovaní medzipredmetových vzťahov, využívaní informačných komunikačných technológií) pedagógov pôsobiacich na základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka.

Trvanie projektu

Výučbová časť celý I. polrok školského roka 2016/2017 (1. 10. 2016 – 31. 1. 2017) alebo celý školský rok 2016/2017 (1. 10. 2016 – 30. 6. 2017), prezentácia projektu v priebehu 8 mesiacov po skončení výučbovej časti.

Forma a výška podpory

Mesačná odmena pre učiteľov vo výške 100 eur brutto za každý mesiac trvania výučbovej časti projektu. Celkové náklady na program sú vyčlenené vo výške 22 500 eur.

Termíny

Podávanie žiadostí o podporu projektov je do 31. 8. 2016 elektronicky na adresy michal.radosa@petrzalka.sk a eva.benackova@petrzalka.sk a v jednom vytlačenom exemplári na sekretariát zástupcu starostu. Komisia vyhodnotí projekty do 30. 9. 2016.

Obsah žiadosti

Formulár obsahuje základné údaje ako meno, priezvisko a trvalé bydlisko pedagóga, názov základnej školy, ročník, v ktorom sa má projekt realizovať, termín, v ktorom sa má projekt realizovať, stručný abstrakt projektu obsahujúci informáciu o metóde, postupe, poznatkoch, využívaní informačných komunikačných technológií ktoré predstavujú inovatívnosť projektu.

Bratislava 8. júla 2016
Michaela Platznerová

Chcete sa vyjadriť? Využite diskusné fórum.

PetržalkaMestská časť Bratislava-Petržalka
Kutlíkova 17
852 12 Bratislava
– nositeľ titulu Efektívny používateľ modelu CAF
Čerpané z: www.petrzalka.sk a Viem byť Petržalčan

Súvisiace články:
Petržalka prijíma opatrenia v súvislosti s potvrdením vtáčej chrípky v Dúbravke (30.12.2016)
Bezdomovci nám nie sú ľahostajní (21.12.2016)
Dve dobré správy z Petržalky (13.12.2016)
V Petržalke sa teraz rokuje najmä o rozpočte, parkovaní a miestnych poplatkoch (13.12.2016)
Slovenské zabíjačkové špeciality ochutnáte v Petržalke (09.12.2016)
Mikuláš daroval sladkosti, Petržalčania vzácnu krv (07.12.2016)
Petržalka oceňovala učiteľov (02.12.2016)
Petržalka dostala prestížne ocenenie (09.11.2016)
Stanovisko k parkovacej politike v Bratislave (31.10.2016)
Sauny budú otvorené dlhšie (28.10.2016)
Petržalka je senior friendly (24.10.2016)
Keď sa sily spoja, riešenie sa nájde (12.10.2016)
Poézia a próza sú nám stále blízke (11.10.2016)
Petržalčania dostali ďalšiu príležitosť na šport (10.10.2016)
Petržalská super škola odomkla ďalšiu komnatu vedomostí (06.10.2016)
SeniorFest odštartoval (05.10.2016)
Najväčšia rekonštrukcia školskej kuchyne (05.10.2016)
Podnety od obyvateľov riešime prioritne (26.09.2016)
Petržalka má slovenský unikát (21.09.2016)
Riaditeľské voľno (12.09.2016)
Príspevok na škôlku dostane 19 detí (30.08.2016)
Ďalšie multifunkčné ihrisko je na Dudovej (25.08.2016)
Petržalská plaváreň tesne pred otvorením (18.08.2016)
Slávnostné otvorenie prvej petržalskej plavárne (16.08.2016)
Petržalčania otestujú plaváreň (10.08.2016)
Diskusie o divadle (09.08.2016)
Petržalská plaváreň je skolaudovaná (04.08.2016)
Kým sa brány škôl otvoria (27.07.2016)
Podajte si žiadosť o nenávratný príspevok na materskú školu (15.07.2016)
Petržalka získala prestížne ocenenie za kombinovanú výrobu elektriny a tepla na systéme CZT (29.06.2016)
Nové tanečné divadlo by mohlo vyrásť v Petržalke (21.06.2016)
Petržalka opätovne zabezpečila záchranárov na Draždiaku (20.06.2016)
Petržalka a UniCare predstavia unikátny projekt Mamy mamám (17.06.2016)
Zdevastované ihrisko nahradia nové parkovacie miesta (09.06.2016)
Do materských škôl sme umiestnili o 111 detí viac ako vlani (08.06.2016)
Poznáme Osobnosti Petržalky za rok 2016 (24.05.2016)
Tak sme sa dočkali (19.05.2016)
Plánujeme ďalší oplotený výbeh pre chovateľov psov (13.05.2016)
Knižnica otvorila jedenástu pobočku (05.05.2016)
Všetky informácie o cyklistike pod jednou strechou (02.05.2016)
Solidaritu voči malým čaká zmena (29.04.2016)
Hlavné mesto pripravilo celomestský návrh na riešenie parkovania (29.04.2016)
Vo veci parkovania v Petržalke nezákonne postupoval NKÚ (19.04.2016)
Jubilejný 20. ročník Čistenia Chorvátskeho ramena bude na Deň Zeme (15.04.2016)
Samospráva pripravila pre obyvateľov mapu sociálnych služieb (15.04.2016)
Petržalskí poslanci zasadnú po prvý raz v tomto roku (14.03.2016)
Petržalka uspela s ďalším projektom (09.03.2016)
Ubytovanie pre matky s deťmi (02.03.2016)
Začínajúci autori z celého Slovenska dostanú šancu v Petržalke (19.02.2016)
Parkovanie v Petržalke alebo ako Mitrík sám seba obvinil z porušenia zákona (17.02.2016)
Aká bude Petržalka v roku 2023? (05.02.2016)
Vyhlásenie k nepodpísaniu Memoranda o spolupráci pri zavádzaní jednotnej parkovacej politiky na území hlavného mesta SR Bratislavy (04.02.2016)
Aká bola Petržalka v rokoch 1973 až 1989? (02.02.2016)
Petržalka opäť podporí rôzne aktivity (29.01.2016)
Nezodpovedných vlastníkov nájdu Petržalčania na webe (22.01.2016)
Informácia pre rodičov detí navštevujúcich petržalské školy (22.01.2016)
Petržalka je ľahšia o 433 ton odpadu (15.01.2016)
Lúky už majú svoj oplotený výbeh pre psov (14.01.2016)
Ďakujeme Bratislavčania! (08.01.2016)

Petržalka, 08. 07. 2016 | Prečítané: 1016 | Rubrika: Veda a spoločnosť

Doba slovenská
BILLA
Webhouse.sk
Webhouse

Odporúčame najlepší webhosting a domény za super ceny!

Iné médiá
Sociálne siete
Etická výchova
Ako by mala vyzerať etická výchova — alternatíva nábo­ženskej výchovy pre deti bez vyznania? Aký je váš názor?
Nové vo fóre
 Re: Paradox kapitalizmu
06-08-20 * 18:46
 Re: Tomáš Profant
06-08-20 * 18:14
 Re: Paradox kapitalizmu
06-08-20 * 18:14
Lipka – diskusné fórum
Lipka
Diskuteri.sk
Diskuteri.sk
Brajti
The Brights
K teórii a praxi humanistickej výchovy
K teórii a praxi humanistickej výchovy
Kniha
Sumeri
Dobré knihy
Kniha Zakázané ovocie – Etika humanizmuKniha Nemnožme sa!Thomas Paine – Vek rozumu
Biblia očami vedy
Biblia očami vedy
Podporte útulok pre zvieratká
Podporte útulok pre zvieratká v Humennom
Spotrebiteľská Poradňasc
Vytvorené v redakčnom systéme phpRS © Jiří Lukáš | RSS | Návrat hore