www.humanisti.sk
www.humanisti.sk
Inzeráty
Predám ochrannú známku s logom
Jedálny lístok
Quasars Ensemble
BILLA
Webhouse.sk
Humanistická zbierka
Transparentný účet pre humanistov
Humanisti, už môžete pomáhať aj cez transparentný účet. Pozri: Zbierka na pomoc chudobným.
Zbierka na ochranu humanistov vo svete
Humanists International crowd-funds for persecuted humanists
Pomôžte humanistom vo svete! Mnohí čelia prenasledovaniu, mučeniu a trestu smrti za svoje presvedčenie. Pozri: Zbierka na ochranu humanistov vo svete.
Sčítanie ľudí bez náboženského vyznania
Atheist Census
Podporujeme
Spoločnosť PrometheusEthos – občianske združenie so zameraním na etiku, humanizmus a sekularizmusHumanisti Slovenska – občianske združenieZošity humanistovVladislav Marušic – ALTERNATÍVA Voľná myšlienka v ČeskuThe BrightsAdam RomanSlovenské súťaže.skNAJsúťaže.skeSúťaže.skKochlear.czÚnia nevidiacich a slabozrakých SlovenskaEurobabička Českej a Slovenskej republikyHoax.sk
Iné médiá
Adresa redakcie
e-mailová adresa redakcie
Internetový čas
Internet time: @783
Počítadlo


Spam poison

Povedz NIE – Spoločne za ukončenie násilia na ženách

Kampaň: Say NO – UNiTE to End Violence against Women

Kampaň „Povedz NIE – Spoločne za ukončenie násilia na ženách

Násilie páchané na ženách

Súčasný stav

Násilie páchané na ženách sa vyskytuje v mnohých podobách – ako fyzické, sexuálne, psychické a ekonomické násilie. Tieto formy násilia sú navzájom prepojené a postihujú ženy od narodenia až po starobu. Niektoré podoby násilia ako napríklad obchodovanie, prekračujú hranice jedného štátu. Ženy, ktoré násilie zažívajú, trpia množstvom zdravotných problémov a ich schopnosť zúčastňovať sa na verejnom živote je významne znížená. Násilie páchané na ženách ubližuje rodinám a ich viacgeneračným komunitám, pričom podporuje ďalšie formy násilia v spoločnosti. Tento problém taktiež spôsobuje chudobu žien, ich rodín, komunít ako aj samotného národa (krajiny). Násilie na ženách nie je úzko prepojené len s jednou kultúrou, regiónom alebo krajinou alebo len s určitými sociálnymi skupinami žien v rámci spoločnosti. Korene násilia na ženách spočívajú v neustále pretrvávajúcej diskriminácii žien. Až 70 % žien počas svojho života zažije násilie.

Násilie zo strany partnera

Najčastejšou formou vyskytujúceho sa násilia u žien je vo všeobecnosti fyzické násilie zo strany partnera; týranie, nútenie k sexuálnemu styku alebo iná forma zneužívania. Výsledky štúdie Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) vedenej v 11 krajinách ukázali, že percento žien, ktoré sa stali obeťou sexuálneho násilia zo strany svojho partnera, sa pohybuje od 6 % v Japonsku po 59 % v Etiópii. Viaceré celosvetové prieskumy dokazujú, že príčinou úmrtia u polovice zavraždených žien bol ich súčasný alebo bývalý manžel alebo partner.

• Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie WHO bolo v Austrálii, Kanade, Izraeli, Južnej Afrike a Veľkej Británii obeťou násilia svojho partnera 40 – 70 percent zavraždených žien.
• V Kolumbii sa údajne každú ženu pokúša jej súčasný alebo bývalý partner zabiť každých šesť dní.
Rovnako je rozšírené aj psychologické a citové násilie zo strany partnerov.

Sexuálne násilie

Odhaduje sa, že v celosvetovom meradle jedna z piatich žien sa počas svojho života môže stať obeťou znásilnenia alebo pokusu o znásilnenie. Tradícia predčasných manželstiev – ako forma sexuálneho násilia – je bežná na celom svete, najmä v Afrike a Južnej Ázii. Mladé dievčatá sú často do manželstva a do sexuálnych vzťahov nútené, čo zapríčiňuje zdravotné riziká, napr. vystavenie sa riziku HIV/AIDS a obmedzenie ich školskej dochádzky. Jedným z dopadov sexuálneho násilia je traumatická gynekologická fistula: zranenie, ktoré je výsledkom viacnásobného potrhania vaginálneho tkaniva, a ktoré u žien spôsobuje inkontinenciu, čo je sociálne neželateľný príznak.

Sexuálne násilie počas konfliktov

Sexuálne násilie počas konfliktov je v súčasnosti vážnym problémom, ktorý ovplyvňuje milióny ľudí, najmä ženy a dievčatá. Často sa je využívané ako vedomá stratégia, ktorú ozbrojené skupiny vo veľkom používajú na to, aby ponižovali svojich protivníkov, zastrašovali jednotlivcov a ničili spoločnosti. Ženy a dievčatá taktiež môžu byť vystavené sexuálnemu vykorisťovaniu aj zo strany tých, ktorí by im naopak mali poskytovať ochranu. Ženy vo veku starých matiek ale aj vo veku batoliat sa bežne stávajú obeťou agresívneho sexuálneho násilia zo strany vojenských jednotiek a rebelov.

Znásilňovanie bolo dlho používané ako vojenská taktika, pričom násilie páchané na ženách je hlásené počas alebo po ozbrojených konfliktoch v každej vojenskej zóne, ktorá je alebo nie je medzinárodnou.

• V Demokratickej republike Kongo je každý mesiac hlásených približne 1 100 znásilnení, pričom priemerne je každodenne znásilnených 36 žien. Od začiatku ozbrojeného konfliktu v príslušnej krajine sa obeťou sexuálneho násilia stalo viac ako 200 000 žien.
• Znásilňovanie a sexuálne násilie žien a dievčat je všadeprítomné v konfliktoch v regióne Darfúru v Sudáne.
• Počas genocídy v Rwande v roku 1994 bolo znásilnených približne 250 000 až 500 000 žien.
• Sexuálne násilie charakterizovalo 14 rokov trvajúcu občiansku vojnu v Libérii.
• Počas konfliktu v Bosne na začiatku 90-tych rokov bolo znásilnených približne 20 000 až 50 000 žien.

Násilie a HIV/AIDS

Fakt, že ženy v takýchto situáciách nemajú možnosť hovoriť o bezpečnom sexe a zároveň odmietnuť neželaný sex, je úzko spojený s vysokým výskytom HIV/ AIDS. Neželaný sex prináša vyššie riziko odrenín, krvácania a ľahšieho prenosu vírusu.

U žien, ktoré sú týrané svojimi partnermi, je o 48 % vyššia pravdepodobnosť infekcie HIV/AIDS.

Mladé ženy sú obzvlášť ohrozené núteným sexom a vysokým rizikom nakazenia sa HIV/AIDS. Viac ako polovica nových nakazených prípadov na celom svete sa vyskytne medzi mladými ľuďmi vo veku 15 – 24 rokov, pričom viac ako 60% mládeže nakazenej HIV sú ženy.

Zmrzačovanie ženských genitálií/Odrezávanie genitálií

Zmrzačovanie ženských genitálií (odrezávanie genitálií – FGM/C) predstavuje niekoľko typov tradičného odrezávania genitálií ženám a dievčatám.

• Odhaduje sa, že FGM/C podstúpilo približne už viac ako 130 miliónov dievčat, najmä v Afrike a v krajinách na Blízkom východe.
• Riziku zmrzačovania genitálií je vystavených približne 2 milióny dievčat ročne.

Vražda kvôli venu

Vražda kvôli venu je brutálnou praktikou, prostredníctvom ktorej je žena zabitá svojim manželom alebo príbuznými, pretože jej rodina nevie splniť ich požiadavky týkajúce sa vena – platba príbuzným manžela ako darček jej novej rodine. Zatiaľ čo vená alebo podobné platby sa vyskytujú celosvetovo, vraždy kvôli venu sa vyskytujú najmä v Južnej Afrike.

„Vražda zo cti“

V mnohých spoločnostiach sú ženy svojimi príbuznými zavraždené po tom, čo sa stali obeťami znásilnenia, ak sú podozrievané z mimomanželského vzťahu alebo obvinené z nevery, pretože zneuctenie ženskej cti je chápané ako urážka cti celej rodiny.

Podľa odhadov Populačného fondu OSN (UNFPA) sa na celom svete ročne približne 5 000 žien stane obeťami tzv. vrážd zo cti.

Obchodovanie s ľudskými bytosťami

Ročne sa do situácie prostitúcie, nútenej práce, otroctva a slúženia podľa dohadov tejto situácie dostáva 500 000 až 2 milióny ľudí. Podľa zistených údajov z nich ženy a dievčatá tvoria 80 %.

Násilie počas tehotenstva

Násilie pred a počas tehotenstva má vážne zdravotné následky na matku aj dieťa. Vedie k vysoko rizikovým tehotenstvám a ďalším problémom súvisiacim s tehotenstvom ako je napríklad potrat, ďalej predčasným pôrodom a nízkej pôrodnej váhe detí. Vraždenie novorodencov matkami, vyberanie pohlavia a systematické zanedbávanie dievčat je rozšírené v Južnej a Východnej Ázii, Severnej Afrike a Blízkom Východe.

Diskriminácia a násilie

Mnohé ženy čelia viacerým formám diskriminácie a zvýšenému riziku hrozby násilia.

• Domorodé ženy v Kanade sú päť krát viac vystavené riziku smrti ako dôsledku zažitého násilia ako iné ženy v ich veku.
• V Európe, Severnej Amerike a Austrálii viac ako polovica žien so znevýhodnením zažila fyzické zneužitie v porovnaní s jednou tretinou žien bez nevýhod.

Cena a dôsledky

Cena násilia páchaného na ženách je mimoriadne vysoká. Zahŕňa priame náklady vynaložené na starostlivosť a podporu zneužitých žien a ich detí a na postavenie páchateľov pred súd. Nepriame náklady v sebe nesú stratu zamestnania a produktivity ako aj cenu ľudskej bolesti a utrpenia.

• Len samotná cena násilia zo strany partnera v Spojených štátoch presahuje ročne 5,8 miliardy USD: 4,1 miliardy USD predstavuje priame lekárske a zdravotné, pričom strata produktivity približne 1,8 miliardy USD.
• Štúdia Veľkej Británie z roku 2004 odhaduje celkovú cenu priamych a nepriamych nákladov domáceho násilia vrátane bolesti a utrpenia na 23 miliárd libier ročne alebo 440 libier na osobu.

Podľa údajov Svetovej banky sú ženy vo veku 15 – 44 rokov viac vystavené riziku znásilnenia a domáceho násilia ako riziku rakoviny, automobilovej nehody, vojny a malárie.

Násilie na ženách v policajnej väzbe je bežné a zahŕňa sexuálne násilie, neprimerané sledovanie, dôkladnú osobnú prehliadku vykonávanú mužmi a žiadosti o sexuálny pomer výmenou za privilégiá a poskytnutie základných potrieb.

Čo robí OSN pre to, aby ukončila násilie páchané na ženách a dievčatách?

Kampaň „Povedz NIE – Spoločne za ukončenie násilia na ženáchCieľom kampane generálneho tajomníka OSN Pan Kimuna Spoločne za ukončenie násilia páchaného na ženáchUNiTE to End Violence against Women je zabraňovať a odstraňovať násilie na ženách a dievčatách na celom svete. UNiTE spolu spája agentúry a úrady OSN s cieľom povzbudiť ich aktivity v rámci systému OSN týkajúce sa zabraňovania a trestania násilia páchaného na ženách. Počas tejto kampane OSN spája svoje sily s jednotlivcami, tretím sektorom a vládami s cieľom ukončiť násilie páchané na ženách vo všetkých jeho formách.

Do roku 2015 UNiTE plánuje dosiahnuť vo všetkých krajinách nasledujúcich päť cieľov:

• Prijať a presadiť legislatívne normy na národnej úrovni zamerané na potrestanie všetkých foriem násilia páchaného na ženách a dievčatách.
• Prijať a implementovať národné akčné plány so záberom vo viacerých oblastiach.
• Posilniť zber údajov o výskyte násilia na ženách a dievčatách.
• Zvýšiť verejnú osvetu a sociálnu mobilizáciu.
• Zamerať sa na sexuálne násilie počas konfliktov.

Ďalej uvedieme len niektoré z mnohých aktivít OSN v snahe dosiahnuť tieto ciele.

Cieľ 1
Prijať a presadiť legislatívne normy na národnej úrovni zamerané na potrestanie všetkých foriem násilia páchaného na ženách a dievčatách.

• Rozvojový fond OSN pre ženy (UNIFEM), ktorý pracuje so ženami na miestnej úrovni, podporil prijatie zákonov proti domácemu a sexuálnemu násiliu, znásilňovaniu ako aj opatrenia týkajúce sa rodín v Kolumbii, Sierra Leone, Vietname a Zimbabwe a ďalších krajinách.
• Vo Rwande podpora, ktorú Rozvojový program OSN (UNDP) poskytol poslankyniam národného parlamentu, prispela k vypracovaniu zákona, ktorý rodovo založené násilie považuje za trestný čin.
• V roku 2007 Ekonomický a sociálny výbor OSN pre Západnú Áziu, ktorý v spolupráci s Divíziou OSN pre pokrok žien zorganizoval seminár pre sudcov a členov parlamentu zameraný na násilie na ženách.
• Ekonomický výbor OSN pre Afriku v spolupráci s Africkou úniou a ďalšími partnermi, vytvoril Sieť pre rodovo založené násilie/Násilie páchané na ženách, ktoré prehodnocuje celosvetové a regionálne právne záväzky a povinnosti štátov smerujúce k ukončeniu násilia na ženách.

Cieľ 2
Prijať a implementovať národné akčné plány so záberom vo viacerých oblastiach.

• Na Jamajke, výsledky výskumu UNDP o rodovo založenom násilí, ktoré zahŕňali identifikovanie iniciatív pod záštitou školy a úlohu rodiny v procese ukončovania násilia páchaného na ženách – boli zahrnuté do národného akčného plánu.
• Populačný fond OSN (UNFPA) podporil tréning zameraný na zvyšovanie pozornosti/citlivosti medicínskych odborníkov, aby mohli lepšie vychádzať v ústrety zdravotným potrebám žien v Ekvádore, Libanone, Nepále, Rusku, na Srí Lanke a ďalších krajinách.
• V Nigérii UNIFEM spolu so svojimi ďalšími partnermi podporil školenie policajných zložiek na tému násilia na ženách a obchodovania s ľudskými bytosťami v Nigérii.
• UNICEF vypracoval manuál pre futbalových trénerov, ktorý je stavaný tak, aby ich motivoval diskutovať s futbalistami o násilí na ženách a dievčatách s cieľom podporovať kultúru nenásilia a nediskriminovania.

Cieľ 3
Posilniť zber údajov o výskyte násilia na ženách a dievčatách.

• UNIFEM, UNDP a UNICEF poskytli školenie a podporu policajným zložkám a mimovládnym organizáciám.
• UNIFEM podporil úsilie zlepšiť zber údajov a národný štatistický monitoring rodovo založeného násilia v Afganistane, Alžírsku, Pobreží Slonoviny, Mexiku, Maroku, Senegale a Venezuele.

Zlepšenie vzájomnej výmeny informácií

The UN Secretary-General's database on violence against womeV marci 2009 spustil zástupca generálneho tajomníka OSN generál Asha-Rose Migiro databázu generálneho tajomníka o násilí páchanom na ženách, ktorý sa stal prvým celosvetovým zdrojom komplexných a rýchlych informácií o údajoch a štatistikách ako aj o opatreniach, ktoré členské štáty OSN urobili v rámci riešenia problému násilia páchaného na ženách. Obsahuje informácie o službách potrebných pre obete a tých, čo ostali nažive, o relevantných informáciách ohľadom posilňovania kapacity ako aj o aktivitách zvyšujúcich informovanosť verejných predstaviteľov a ohľadom výskytu násilia a spôsobe riešenia tejto otázky zo strany súdnictva a spravodlivosti. Túto databázu môžete nájsť na adrese: The UN Secretary-General's database on violence against women.

Udeľovanie grantov na ukončenie násilia na ženách a dievčatách

Trust Fund OSN podporujúci aktivity smerujúce k odstraňovaniu násilia na ženách, ktorý riadi UNIFEM v mene OSN, je jediným multilaterálnym grantovým mechanizmom, ktorý podporuje úsilie na miestnej, regionálnej a národnej úrovni zamerané na ukončenie násilia na ženách a dievčatách.
Od svojho vzniku v roku 1997 Trust Fund udelil viac ako 44 miliónov USD ako podporu 291 iniciatívam v 119 krajinách a územiach (k máju 2009).

• UNHCR – agentúra OSN pre utečencov – spolupracuje s UNFPA a Medzinárodným záchranným výborom na vývoji riadiaceho informačného systému o rodovo založenom násilí s cieľom zlepšiť zber dát a vzájomnú výmenu informácií.
• UN-HABITAT prostredníctvom svojho programu „Bezpečnejšie miesta“ (Safer Cities) urobil prieskumy o probléme násilia páchaného na ženách v Južnej Afrike, Tanzánii, Keni, Kamerune a Papui – Novej Guinei s cieľom podporiť politické opatrenia a presadzovanie tejto problematiky.

Cieľ 4
Zvýšiť verejnú osvetu a sociálnu mobilizáciu.

• Kampaň „Povedz NIE – Spoločne za ukončenie násilia na ženách“ (Say NO – UNiTE to End Violence against Women je platformou sociálnej mobilizácie pre kampaň UNiTE. Say NO – UNiTE ráta, informuje a napomáha aktérom ako jednotlivcom, vládam, mimovládnym organizáciám a partnerom OSN na miestnej a národnej úrovni snažiacim sa o ukončenie násilia páchaného na ženách a dievčatách. Prostredníctvom tejto interaktívnej a prehľadnej webovej stránky kampaň Say NO – UNiTE zapája ľudí zo všetkých oblastí života a spája všetky miestne akcie do rozrastajúcej sa celosvetovej siete.

• UNFPA v roku 2009 zorganizovala medzinárodnú výstavu fotografií nazvanú Kongo/Ženy: portréty vojny, ktoré návštevníkov výstavy nútia uznať existenciu utrpenia znášaného ženami a dievčatami v Demokratickej republike Kongo a reagovať naň určitým spôsobom, a ktorá ich núti spoznať za týmto všetkým ľudskú tvár. Výstava Kongo/Ženy putovala po mestách v Spojených štátoch amerických a návštevníci ju budú môcť ešte vidieť aj v Európe. On-line prezentáciu, ktorá dáva do kontrastu fotografie a reakcie pozerajúcich sa ľudí si možno pozrieť na adrese Congo/Women Exhibition.
• V Kambodži sa približne 2 485 dedinčanov zúčastnilo počas roka 2008 na diskusných stretnutiach v komunite, ktoré spolu organizovali miestni koordinátori a UNDP, aby podporili porozumenie komunít ohľadom sociálnych a právnych otázok týkajúcich sa domáceho násilia.
• „Partneri pre prevenciu: spolupráca s chlapcami a mužmi ako prevencia rodovo založeného násilia“ je iniciatívou UNDP, UNFPA, UNIFEM a dobrovoľníkov OSN v Ázii a v Tichomorí.

Cieľom programu je znižovať násilie páchané na ženách a dievčatách čiastočne pomocou osvetových kampaní mobilizujúcich chlapcov a mužov k tomu, aby robili viac v oblasti prevencie ako aj pomocou podpory miestnych kampaní v miestnych jazykoch.

Cieľ 5
Zamerať sa na sexuálne násilie počas konfliktov.

• „Okamžite stop znásilňovaniu“ (Stop Rape Now) je spoločná iniciatíva niekoľkých agentúr OSN známa ako Akcia OSN proti sexuálnemu násiliu počas konfliktov na prevenciu využívania znásilňovania ako vojenskej taktiky a na efektívnu reakciu na potreby tých, čo prežili. Ich iniciatíva GET CROSS! vyzýva verejnosť ako aj známe osobnosti a ďalších popredných predstaviteľov na národnej úrovni, aby zaslali svoju fotografiu s výrazným gestom s prekríženými rukami, dávajúc najavo, že sexuálny teror nesmie byť tolerovaný. Tieto fotografie budú umiestnené na webovej stránke Get Cross! a na výstave v centre OSN.
• Na základe správ šíriacich sa prípadov znásilnení a ďalších ohavných činov šíriacich sa z východných provincií Kivu v Demokratickej republike Kongo (DRK), mierotvorná misia v DRK MONUC vyslala v roku 2009 približne 40 tímov do tohto regiónu, aby posilnila ochranu civilistov. Tieto tímy identifikovali včasné varovné signály potenciálneho ohrozenia civilistov, aby tak jednotky mierových síl mohli urýchlene reagovať.
• Prostredníctvom programu Globálny program o posilňovaní vlády zákona v konfliktných a postkonfliktných podmienkach UNDP podporil 20 krajín počas konfliktu a po skončení konfliktu s cieľom posilniť národné kapacity ukončiť beztrestnosť rodovo založeného násilia.
• V roku 2009, Africká únia/Zmiešaná operácia OSN v Darfúre UNAMID zorganizovala seminár o sexuálne a rodovo založenom násilí pre tábor násilne premiestnených ľudí v rámci krajiny (IDP) v Tawille, severnom Darfúre. Na seminári sa zúčastnilo tridsať ženských vodkýň, ktoré sa sústredili na spôsoby ako zastaviť sexuálne a rodovo založené násilie v ich komunitách a o mechanizmoch ako o tom informovať. Podobné semináre boli zorganizované v tábore Al Salam blízko El Fasher.

Prístup Bezpečnostnej rady OSN k sexuálnemu násiliu počas konfliktov

V septembri 2009 Bezpečnostná rada OSN prijala rezolúciu 1888, ktorá požaduje, aby všetky strany ozbrojeného konfliktu urobili okamžité opatrenia na to, aby ochránili civilistov vrátane žien a detí pred všetkými formami sexuálneho násilia a žiada členské štáty ako aj OSN, aby prijali opatrenia na ukončenie tejto odsúdeniahodnej praktiky.

Chcete sa vyjadriť? Využite diskusné fórum.

Organizácia Spojených národov
Oddelenie OSN pre informovanie verejnosti (UN Department of Public Information)
Čerpané z: DPI/2546A, november 2009 (preklad UNIS Viedeň)
publikácie Súčasný stav a Čo robí OSN pre to, aby ukončila násilie páchané na ženách a dievčatách?

Súvisiace články:
Svetový humanitárny deň (19.08.2012)
Reklamná súťaž OSN na tému voda (18.12.2011)
CEDAW (25.02.2011)

OSN, 10. 09. 2010 | Prečítané: 4306 | Rubrika: Polemika o…

Doba slovenská
BILLA
Webhouse.sk
Webhouse

Odporúčame najlepší webhosting a domény za super ceny!

Iné médiá
Sociálne siete
Anketa
Ktorý vtáčik z týchto fotografií sa vám najviac páči?

Kolibkárik čipčavý (12 hl.)
 
Sýkorka belasá (15 hl.)
 
Stehlík obyčajný (6 hl.)
 
Sokol myšiar (5 hl.)
 
Drozd plavý (2 hl.)
 

Celkom hlasovalo: 40
Etická výchova
Ako by mala vyzerať etická výchova — alternatíva nábo­ženskej výchovy pre deti bez vyznania? Aký je váš názor?
Nové vo fóre
 Re: Čítam
13-07-20 * 17:12
 RE: Zdravá výživa
12-07-20 * 16:56
 Re: Ženy neplačú
12-07-20 * 09:12
Lipka – diskusné fórum
Lipka
Diskuteri.sk
Diskuteri.sk
Brajti
The Brights
K teórii a praxi humanistickej výchovy
K teórii a praxi humanistickej výchovy
Kniha
Sumeri
Dobré knihy
Kniha Zakázané ovocie – Etika humanizmuKniha Nemnožme sa!Thomas Paine – Vek rozumu
Biblia očami vedy
Biblia očami vedy
Podporte útulok pre zvieratká
Podporte útulok pre zvieratká v Humennom
Spotrebiteľská Poradňasc
Vytvorené v redakčnom systéme phpRS © Jiří Lukáš | RSS | Návrat hore