www.humanisti.sk
www.humanisti.sk
Inzeráty
Predám ochrannú známku s logom
Jedálny lístok
Quasars Ensemble
BILLA
Webhouse.sk
Humanistická zbierka
Transparentný účet pre humanistov
Humanisti, už môžete pomáhať aj cez transparentný účet. Pozri: Zbierka na pomoc chudobným.
Zbierka na ochranu humanistov vo svete
Humanists International crowd-funds for persecuted humanists
Pomôžte humanistom vo svete! Mnohí čelia prenasledovaniu, mučeniu a trestu smrti za svoje presvedčenie. Pozri: Zbierka na ochranu humanistov vo svete.
Sčítanie ľudí bez náboženského vyznania
Atheist Census
Podporujeme
Spoločnosť PrometheusEthos – občianske združenie so zameraním na etiku, humanizmus a sekularizmusHumanisti Slovenska – občianske združenieZošity humanistovVladislav Marušic – ALTERNATÍVA Voľná myšlienka v ČeskuThe BrightsAdam RomanSlovenské súťaže.skNAJsúťaže.skeSúťaže.skKochlear.czÚnia nevidiacich a slabozrakých SlovenskaEurobabička Českej a Slovenskej republikyHoax.sk
Iné médiá
Adresa redakcie
e-mailová adresa redakcie
Internetový čas
Internet time: @692
Počítadlo


Spam poison

Päť rokov od objavu Higgsovho bozónu

Získané výsledky dnes slúžia ako dôležité testy kvantovej chromodynamiky

Pred piatimi rokmi, 4. 7. 2012, oznámili na seminári v Európskej organizácii pre jadrový výskum (CERN) výskumné tímy ATLAS a CMS objav častice s vlastnosťami dlho hľadaného Higgsovho bozónu. Išlo o výrazný úspech fyzikov a inžinierov pracujúcich na najväčšom a najvýkonnejšom hadrónovom urýchľovači častíc na svete LHC (Large Hadron Collider). Súčasťou objaviteľského tímu ATLAS boli aj slovenskí vedci z Bratislavy a z Košíc.

Dušan BrunckoVýskum vlastností známych častíc a hľadanie nových sa ale nezastavil. Experiment ATLAS, plánovaný na desiatky rokov, pokračoval v štúdiu najjemnejšej štruktúry hmoty v protón-protónových zrážkach pri extrémnych energiách, v presnejšom skúmaní vlastností známych elementárnych častíc a javov, v hľadaní prejavov fyziky za hranicami Štandardného modelu. Kolaborácia ATLAS doposiaľ publikovala výsledky svojho výskumu vo viac ako 680 prácach v prestížnych medzinárodných časopisoch.

Doc. RNDR. Dušan Bruncko, CSc. (vedúci slovenského tímu v experimente ATLAS):

„Dnes, po piatich rokoch, je vhodný čas pozrieť sa na uplynulé roky od objavu Higgsovej častice. Oproti roku 2012 máme k dispozícii skoro dvojnásobný objem dát pri viac ako 1,5-násobnej energii. Teda, zjednodušene povedané, mali by sme pozorovať viac efektov mikrosveta, ako v roku 2012. Získali sme nové údaje o veľkosti účinných prierezov rozpadu Higgsovho bozónu na 4 elektricky nabité leptóny. Účinný prierez charakterizuje pravdepodobnosť daného rozpadu. Ďalej experiment ATLAS prvý raz zmeral účinný prierez izolovaných fotónov, ktoré sa rodia priamo počas rozpadu Higgsovho bozónu, tzv. prompt fotónov. Získané výsledky dnes slúžia ako dôležité testy kvantovej chromodynamiky.

Zmieniť treba aj unikátne meranie pravdepodobnosti produkcie jetov (hustých prúdov častíc) pri takom rozpade Higgsovho bozónu, v ktorom súčasne vzniká dvojica top kvarkov. Ukazuje sa, že LHC je skutočne "fabrikou" na produkciu top kvarkov – pekným príkladom sú údaje z meraní zrážok protónov pri energii 13 TeV (teraelektrónvoltov), v ktorých vzniká iba jeden top kvark, lebo patria k jedinečným na svete.

Nové pozoruhodné výsledky experimentu ATLAS sa netýkajú len tzv. fyziky Higgsa a fyziky Štandardného modelu, ale aj štúdia vlastností množstva ďalších elementárnych častíc, predovšetkým top a bottom kvarkov a analýzy špecifických väzieb v rozpadoch častíc na 2 respektíve 3 intermediálne bozóny W+, W− a Z. Kolaborácia dosiahla nateraz najpresnejšie meranie hmotnosti W bozónu, aké sa kedy dosiahlo v jednotlivom experimente. Značný dôraz pri analýze údajov získaných kolaboráciou ATLAS na urýchľovači LHC sa v ostatných rokoch kladie na výskum javov mimo rámca tzv. Štandardného modelu, hlavne hľadanie supersymetrických častíc a na analýzu možných prejavov temnej hmoty, ktorá tvorí značnú časť nášho vesmíru, ale o ktorej vieme veľmi málo.“

Na experimente ATLAS sa podieľa skupina slovenských fyzikov a inžinierov pod hlavičkou Ústavu experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied v Košiciach a Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave. Z metodického pohľadu sa zamerala na kalorimetriu – meranie energie častíc, ktoré vznikajú v zrážkach. Konkrétne na budovanie, prevádzku a modernizáciu kalorimetra LAr, kde signálnym médiom je kvapalný argón, a hadrónového kalorimetra TILE, ktorý ako signálne médium používa scintilátory. Slovenská skupina je tiež spoluzodpovedná za rozvoj metód spracovania údajov z týchto kalorimetrov.

Vo fyzikálnom výskume sa skupina venuje štúdiu vlastností top kvarku v reakciách s 2 leptónmi, štúdiu mäkkých hadrónových procesov s vysokou početnosťou a štúdiu Boseho-Einsteinových korelácií pri riešení problematiky uväznenia kvarkov. Slovensko tiež prispieva k budovaniu celosvetovej počítačovej siete typu GRID pre spracovanie údajov z experimentov na urýchľovači LHC.

Doc. RNDr. Dušan Bruncko, CSc. pokračuje:

„Aj keď hlavnú náplň experimentálneho programu kolaborácie ATLAS predstavuje štúdium zrážok protónov pri energii 13 TeV, nemalý pokrok sa dosiahol aj pri analýze relativistických zrážok iónov olova. Spomeniem vôbec prvé pozorovanie potlačenia produkcie jetov v zrážkach iónov, či priame pozorovanie vysokoenergetického rozptylu fotónov pri takých zrážkach, kedy ióny olova do seba nenarazia priamo, ale sa iba veľmi jemne dotknú. Ostatný výsledok získaný pri analýze údajov zrážok iónov olova pri energii 5,02 TeV v roku 2015 je síce nateraz len na úrovni ‚evidencie‘, teda so štatistickou dôveryhodnosťou na úrovni tri sigma (pripomeniem, že pre označenie objav je potrebných 5 sigma), ale je to pozoruhodný výsledok.“

Slovenskí vedci a inžinieri sa v mnohopočetnom kolektíve experimentu ATLAS nestrácajú (experiment má asi 3 000 autorov), čo dokazuje aj fakt, že v tomto roku zverila kolaborácia ATLAS Slovensku zorganizovanie výročného pracovného stretnutia, takzvaného ATLAS Weeku, na ktorom sa zúčastní vyše 300 vedcov. Toto stretnutie sa uskutoční 9. – 13. 10. 2017 v Bratislave a bude unikátne aj tým, že kolaborácia na ňom oslávi 25. výročie svojho vzniku.

Výskum na urýchľovači LHC je predovšetkým základným výskumom, ktorý slúži k pochopeniu zákonitostí nášho sveta, ale kolaborácia ATLAS venuje pozornosť aj využitiu vyvinutých technológií a metód v praktickom živote. Na báze technológie kremíkových pixelových detektorov boli vyvinuté rôzne radiačné senzory, ktoré sa využívajú v medicínskej diagnostike, v dozimetrii a v meraní kvality životného prostredia. Výsledky výskumu v experimente ATLAS využívajú slovenskí fyzici aj pri popularizácii fyziky v širokej verejnosti a medzi študentmi stredných škôl.

Európska organizácia pre jadrový výskum (CERN) so sídlom v Ženeve je v súčasnosti najvýznamnejšia výskumná organizácia v oblasti výskumu elementárnych častíc a štruktúry hmoty. Bola založená v roku 1954, Slovensko sa členským štátom CERN stalo 1. júla 1993, a vďaka tomu sa podieľa na základnom a aplikovanom výskume svetového významu. Členstvo v CERN prináša Slovensku aj priamy hospodársky úžitok, keďže pri budovaní a modernizácii experimentálnych zariadení v CERN získavajú významné kontrakty aj slovenské firmy.

Foto:

Riadiacie stredisko experimentu ATLAS počas testov (2017/05)Čelo kalorimetra ATLAS s riadiacou a snímacou elektronikouZobrazenie zrážky iónov olova v experimente ATLAS

Zdroj fotografií: CERN.

Fotografia Dušana Bruncka pochádza zo stránky Centra vedecko-technických informácií SR. Autorkou fotografie je Ing. Alena Oravcová.

Chcete sa vyjadriť? Využite diskusné fórum.

SAVÚrad Slovenskej akadémie vied
– vykonáva úlohy spojené s odborným, organizačným a technickým zabezpečením činnosti akadémie ako vedeckej inštitúcie a úlohy spojené s povinnosťami akadémie ako správcu rozpočtovej kapitoly a zriaďovateľa organizácií
Čerpané zo: SAV

Súvisiace články:
Vedecká konferencia o sexualite (04.11.2017)
Ústav polymérov SAV rieši projekt – PlasticFreeDanube (01.11.2017)
Jesenné sviatky si nekonkurujú, prelínajú sa (31.10.2017)
Hlavné ciele Programového vyhlásenia Predsedníctva SAV na obdobie 2017 – 2021 (21.10.2017)
Mladí vedci Vyšehradského regiónu prezentovali témy z oblasti biomedicíny (10.10.2017)
Zjazd chemikov v Starom Smokovci (15.09.2017)
Strojček na srdce, ktorý by dobíjalo telo (08.09.2017)
Zjazd chemikov vo Vysokých Tatrách (01.09.2017)
Prázdninová stáž v špičkovom výskumnom tíme (22.08.2017)
Hodnotenia ponúkli odporúčania (09.08.2017)
Užšia spolupráca SAV a Univerzity Mateja Bela (03.08.2017)
Hlava štátu na návšteve SAV (20.07.2017)
Cena SAV pre monografiu z edície Flóra Slovenska (13.07.2017)
Chemický ústav SAV získal Cenu SAV za svetový výskum (06.07.2017)
Ceny SAV sú ocenením za významné výsledky (22.06.2017)
Ekonomické krízy v monografii Daniela Dujavu (21.06.2017)
SAV bude modernejšia, efektívnejšia a lepšie financovaná (30.05.2017)
Veda fotogenická (11.05.2017)
Hydrogély – polyméry, ktoré majú rady vodu (25.04.2017)
Nová metóda zmerania vektorových veličín v nanosvete (11.04.2017)
Alzheimerova choroba si nevyberá, ona jednoducho príde (11.04.2017)
Mŕtve zóny v Jadranskom mori (08.04.2017)
Sme súčasťou medzinárodnej vedy (29.03.2017)
Ďalšie „dieťa“ Beliany (21.03.2017)
Detské mapy našich žiakov budú vystavené vo Washingtone (16.03.2017)
Igor Lacík: Pohľad medzinárodného panela nás potešil (09.03.2017)
Šváb ako zo Star Wars (09.03.2017)
Odporúčania medzinárodných expertov pre SAV (03.03.2017)
Projekt Millenium Seed Banka Kew – budovanie svetovej banky semien (21.02.2017)
Pri mozgovej porážke pomáha látka proteínovej povahy (10.02.2017)
Výzva k vedeckej integrite a otvorenej komunikácii (16.01.2017)

SAV, 04. 07. 2017 | Prečítané: 692 | Rubrika: Veda a spoločnosť

Doba slovenská
BILLA
Webhouse.sk
Webhouse

Odporúčame najlepší webhosting a domény za super ceny!

Iné médiá
Sociálne siete
Anketa
Ktorý vtáčik z týchto fotografií sa vám najviac páči?

Kolibkárik čipčavý (12 hl.)
 
Sýkorka belasá (15 hl.)
 
Stehlík obyčajný (6 hl.)
 
Sokol myšiar (5 hl.)
 
Drozd plavý (2 hl.)
 

Celkom hlasovalo: 40
Etická výchova
Ako by mala vyzerať etická výchova — alternatíva nábo­ženskej výchovy pre deti bez vyznania? Aký je váš názor?
Nové vo fóre
 Re: Čítam
13-07-20 * 17:12
 RE: Zdravá výživa
12-07-20 * 16:56
 Re: Ženy neplačú
12-07-20 * 09:12
Lipka – diskusné fórum
Lipka
Diskuteri.sk
Diskuteri.sk
Brajti
The Brights
K teórii a praxi humanistickej výchovy
K teórii a praxi humanistickej výchovy
Kniha
Sumeri
Dobré knihy
Kniha Zakázané ovocie – Etika humanizmuKniha Nemnožme sa!Thomas Paine – Vek rozumu
Biblia očami vedy
Biblia očami vedy
Podporte útulok pre zvieratká
Podporte útulok pre zvieratká v Humennom
Spotrebiteľská Poradňasc
Vytvorené v redakčnom systéme phpRS © Jiří Lukáš | RSS | Návrat hore