www.humanisti.sk
www.humanisti.sk
Inzeráty
Predám ochrannú známku s logom
Jedálny lístok
BILLA
Webhouse.sk
Humanistická zbierka
Transparentný účet pre humanistov
Humanisti, už môžete pomáhať aj cez transparentný účet. Pozri: Zbierka na pomoc chudobným.
Zbierka na ochranu humanistov vo svete
Humanists International crowd-funds for persecuted humanists
Pomôžte humanistom vo svete! Mnohí čelia prenasledovaniu, mučeniu a trestu smrti za svoje presvedčenie. Pozri: Zbierka na ochranu humanistov vo svete.
Sčítanie ľudí bez náboženského vyznania
Atheist Census
Podporujeme
Spoločnosť PrometheusEthos – občianske združenie so zameraním na etiku, humanizmus a sekularizmusHumanisti Slovenska – občianske združenieZošity humanistovVladislav Marušic – ALTERNATÍVA Voľná myšlienka v ČeskuThe BrightsAdam RomanSlovenské súťaže.skNAJsúťaže.skeSúťaže.skKochlear.czÚnia nevidiacich a slabozrakých SlovenskaEurobabička Českej a Slovenskej republikyHoax.sk
Iné médiá
Adresa redakcie
e-mailová adresa redakcie
Internetový čas
Internet time: @478
Počítadlo


Spam poison

Opozícia: Podpísali sme spoločnú deklaráciu pre spravodlivú transformáciu hornej Nitry

Deklarácia za spravodlivú transformáciu hornej Nitry

Opozičné zoskupenia Sloboda a Solidarita, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Progresívne Slovensko a SPOLU – občianska demokracia spojili sily v riešeniach pre hornú Nitru a na tlačovej besede podpísali spoločnú deklaráciu.

Za kľúčové prvky sociálne citlivej a spravodlivej transformácie hornonitrianskeho regiónu opozičné strany považujú:

  1. Reálne nastavenie časového harmonogramu transformácie regiónu hornej Nitry v nadväznosti na ukončenie podpory výroby elektriny z domáceho uhlia.
  2. Transparentne pripravená stratégia transformácie a otvorenie regiónu prednostným dobudovaním a rekonštrukciou infraštruktúry.
  3. Spravodlivé a sociálne citlivé riešenia pre zamestnancov ťažobného priemyslu vrátane zdravotnej starostlivosti a rekvalifikácie.
  4. Využitie dostupných foriem financovania transformácie a spolupráca s inými uhoľnými regiónmi v procese premeny.

„Definovali sme štyri kľúčové prvky, ktoré by mali zabezpečiť postupný útlm ťažby uhlia, aby sa pripravili iné riešenia nielen pre baníkov, ale pre celý región,“ poznamenal poslanec NR SR a tímlíder SaS pre energetiku Karol Galek a doplnil:

„Dnes, žiaľ, hrozí náhle skokové ukončenie – a to v prípade, že budeme riešenia odsúvať na neurčito. Preto treba okamžite začať konať. Prvým krokom je vypracovať harmonogram transformácie regiónu. Vieme, že životnosť elektrárne v Novákoch končí v roku 2023. Sme proti otvoreniu nového ťažobné poľa.“

Poslanec z hnutia OĽANO Eduard Heger vidí zdroje na financovanie transformácie v rámci eurofondov, v tzv. reprogrammingu.

„Pri projektoch, ktoré môžu čerpať takéto financie, je však dôležité, aby viedli k vytváraniu takých pracovných miest, ktoré sú ekonomicky a ekologicky udržateľné,“ uviedol Heger s tým, že „súčasný pozitívny hospodársky vývoj v Európe vytvára priestor a ideálnu príležitosť pre začatie transformácie tohto regiónu“.

Podľa Hegera musia byť na transformáciu naplánované aj zdroje štátneho rozpočtu.

„Vidím priestor aj pre spoluprácu so súkromným sektorom a vytváranie verejno-súkromných partnerstiev,“ povedal Heger.

Podľa podpredsedníčky SPOLU – občianska demokracia Kataríny Macháčkovej plán zmeny zamerania hospodárstva regiónu musí byť transparentný, komplexný a s dôrazom na trvalo udržateľný rozvoj a ochranu životného prostredia.

„Dobudovanie naplánovanej a rekonštrukcia existujúcej infraštruktúry sú kľúčové nielen pre príchod nových zamestnávateľov, ale aj pre podporu súčasných. Projekty veľkej dopravnej infraštruktúry musia byť realizované tak, aby reflektovali budúce potreby regiónu,“ poznamenala primátorka Prievidze Katarína Macháčková.

„Spravodlivou a sociálne citlivou transformáciou posunieme hornú Nitru vpred. Bude to prínos nielen pre terajších zamestnancov baní, ale pre všetkých obyvateľov regiónu. A cez zdravšie ovzdušie a nižšie ceny elektriny aj pre celé Slovensko,“ doplnil člen predsedníctva Progresívneho Slovenska Martin Hojsík.

Deklarácia za spravodlivú transformáciu hornej Nitry

Horná Nitra je považovaná za banský región s dlhoročnou tradíciou ťažby hnedého uhlia. Ťažba je v súčasnom objeme priamo závislá od podpory výroby elektriny z domáceho hnedého uhlia. Tlak na jej ukončenie je v súčasnosti nielen politickou, ale najmä technologickou a environmentálnou záležitosťou.

Baníctvo je však pre región dôležitým prvkom, najmä z pohľadu zamestnanosti. Z tohto dôvodu je nevyhnutné správne nastavenie nielen termínov, ale aj procesov, ktoré majú priamy vplyv na úspešnosť transformácie.

Ako politici sa chceme prihlásiť k zodpovednosti a spoločne deklarovať náš záujem pri hľadaní spravodlivých riešení pre hornú Nitru. Za kľúčové prvky sociálne citlivej a spravodlivej transformácie regiónu považujeme:

  1. Reálne nastavenie časového harmonogramu transformácie regiónu hornej Nitry v nadväznosti na ukončenie podpory výroby elektriny z domáceho uhlia

Prevádzka uhoľnej elektrárne Nováky je bez významnejšej investície, ktorá by mala ďalší negatívny vplyv na spotrebiteľské ceny elektriny, možná najdlhšie do roku 2023. Ak neexistuje reálny plán, ako sa bude domáce hnedé uhlie využívať za trhových podmienok po tomto roku, je potrebné v spolupráci s banskou spoločnosťou už dnes nastaviť postupné znižovanie jeho ťažby a vyhnúť sa skokovému riešeniu útlmu baníctva.

Podľa dostupných informácií je možné do roku 2023 v útlmovom režime využiť kapacity súčasných dobývacích priestorov bez toho, aby muselo dôjsť k otvárke nových, environmentálne rizikových a ekonomicky náročných ťažobných polí.

Postupný útlm ťažby domáceho hnedého uhlia bude mať pozitívny vplyv aj na koncové ceny elektriny pre slovenských spotrebiteľov, ktorí na jej výrobu prispievajú každoročne sumou takmer 100 miliónov eur.

Od ukončenia výroby elektriny z domáceho uhlia očakávame taktiež pozitívny vplyv na stav životného prostredia, ako aj zdravia obyvateľov. Rovnako ide aj o príležitosť pre samotných baníkov na zdravšie a bezpečnejšie pracovné prostredie.

  1. Transparentne pripravená stratégia transformácie a otvorenie regiónu prednostným dobudovaním a rekonštrukciou infraštruktúry

Plán zmeny zamerania hospodárstva regiónu v strednodobom a dlhodobom horizonte musí byť transparentný, komplexný a s dôrazom na trvalo udržateľný rozvoj a ochranu životného prostredia. Súčasťou stratégie musí byť aj plán rekultivácie území dotknutých banskou činnosťou, s prednostným využitím účelovo tvorených rezerv banskej spoločnosti.

Dobudovanie naplánovanej a rekonštrukcia existujúcej infraštruktúry sú kľúčové nielen pre príchod nových zamestnávateľov ale aj pre podporu tých súčasných. Nielen veľkí zamestnávatelia, ale aj malí a strední podnikatelia potrebujú podporu vo forme zvýšenej mobility zamestnancov a zjednodušenia prepravy a dostupnosti tovarov a služieb. Cieľom infraštruktúrnych riešení musí byť aj dopravné odľahčenie miest a obcí a maximálne využitie potenciálu cestovného ruchu na hornej Nitre.

Projekty veľkej dopravnej infraštruktúry musia byť realizované tak, aby reflektovali budúce potreby regiónu, ktoré vyplynú zo stratégie. Bude nevyhnutné prehodnotiť napríklad zámer budovania úsekov rýchlostnej cesty R2 v okrese Prievidza len v polovičnom profile. Pozornosť je tiež potrebné venovať vybudovaniu celého obchvatu mesta Prievidza, rekonštrukciám nehodových a nebezpečných úsekov ciest prvej triedy a obnove železnice.

V neposlednom rade je potrebné vytvoriť kvalitné podmienky a zvyšovať atraktivitu ponuky hornej Nitry pre investorov. Samosprávam na hornej Nitre preto treba finančne pomôcť aj pri budovaní atraktívnych rozvojových plôch.

  1. Spravodlivé a sociálne citlivé riešenia pre zamestnancov ťažobného priemyslu vrátane zdravotnej starostlivosti a rekvalifikácie

Ťažobný priemysel je na hornej Nitre v súčasnosti významným zamestnávateľom a ukončenie viac ako desaťročie trvajúcej sociálne motivovanej podpory výrobe elektriny z domáceho uhlia nie je možné realizovať skokovo, bez podpory pre baníkov, ktorí budú potrebovať nájsť nové uplatnenie. Politické rozhodnutie bude musieť v určitých prípadoch nahradiť vytvorenie sociálneho zabezpečenia, poskytnutie primeranej zdravotnej starostlivosti ako aj zabezpečenie dôstojnej staroby.

Harmonogram transformácie hornej Nitry však v prvom rade musí reagovať na súčasný pozitívny vývoj zamestnanosti v regióne. Nové pracovné miesta sú vytvárané nielen novými investormi, ktorí majú o región zvýšený záujem, ale vznikajú aj zo strany existujúcich zamestnávateľov.

Dôraz pri pracovnom uplatnení baníkov musí byť kladený na rekvalifikačné a tréningové programy orientované na budúce potreby regiónu. Plánovanie využitia dostupných nástrojov, najmä finančných inštrumentov Európskeho globalizačného fondu, musí byť konzultované so zamestnávateľmi a odrážať ich skúsenosti z rekvalifikačných programov v minulosti.

  1. Využitie dostupných foriem financovania transformácie a spolupráca s inými uhoľnými regiónmi v procese premeny

Plán transformácie hornej Nitry musí byť tvorený participatívne, za účasti všetkých aktérov od miestnych občanov a samosprávy, cez firmy v regióne a mimovládne organizácie až po ministerstvá a vládu a za expertnej podpory Európskej komisie. Pri financovaní stratégie transformácie regiónu je potrebné prednostne vyžiť prostriedky, ktoré sú k dispozícii v rámci reprogrammingu eurofondov. Pri tvorbe projektov je nevyhnutné aktívne vyhľadávať a využívať aj ďalšie podporné nástroje EÚ. Je dôležité, aby projekty viedli k vytváraniu ekologicky a ekonomicky udržateľných pracovných miest.

Možnosť využitia dostupných finančných prostriedkov, ako aj iných nástrojov v rámci súčasného programového obdobia, je v nadväznosti na pozitívny hospodársky vývoj v Európe ideálnou príležitosťou na začatie transformácie regiónu, ktorá sa už nemusí zopakovať.

Pokrytie výdavkov transformácie však musí byť naplánované aj s využitím ďalších finančných zdrojov. Najmä v prípade infraštruktúrnych projektov a sociálnych politík je na financovanie potrebné využiť aj zdroje štátneho rozpočtu, spoluprácu so súkromným sektorom, či rôzne formy verejno-súkromných partnerstiev.

Európskou komisiou vytvorená Platforma pre uhoľné regióny v procese premeny je unikátnou príležitosťou pre hornú Nitru zdieľať skúseností s inými európskymi krajinami. Slovensko musí tento potenciál čo najlepšie využiť pre zabezpečenie spravodlivej transformácie. Prínosom môžu byť napríklad inšpirácie pri tvorbe stratégií, nové príležitosti na financovanie rozvojových a inovatívnych projektov, alebo tvorba partnerstiev s inými uhoľnými regiónmi.

Ako zástupcovia politických strán sa podpisom pod túto deklaráciu zaväzujeme v jej zmysle vyvíjať aktivity k spravodlivej transformácii Hornej Nitry predkladať riešenia, ktoré budú v prospech ľudí, ich sociálneho postavenia, zdravia a životného prostredia a zabezpečiť tak rozvoj tohto regiónu. Tieto budeme prezentovať a presadzovať transparentne, komplexne a nestranne.

Deklarácia je otvorená pre predstaviteľov ostatných politických strán.

Karol Galek, Sloboda a Solidarita

Katarína Macháčková, SPOLU – občianska demokracia

Eduard Heger, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)

Martin Hojsík, Progresívne Slovensko

V Bratislave 26. júna 2018

Chcete sa vyjadriť? Využite diskusné fórum.

Sloboda a SolidaritaSloboda a Solidarita
– politická strana
Ctíme si slobodu, kladieme prekážky jej nepriateľom, bojujeme za vyššiu životnú úroveň ľudí v dobre spravovanej krajine. Toto je naše poslanie v strane Sloboda a Solidarita. Našou úlohou je vytvárať podmienky pre zvyšovanie príjmov tých, ktorí pracujú, zabezpečiť základnú mieru solidarity s tými, ktorí nepracujú, zvyšovať mieru osobnej slobody ruka v ruke so zodpovednosťou a usilovať sa o štíhly štát, hospodáriaci efektívne a vyrovnane. Štát je v našom ponímaní garantom včasnej spravodlivosti.
Čerpané z: www.sas.sk

Súvisiace články:
Podľa Branislava Gröhlinga by ministerka školstva nebola klasifikovaná (30.06.2018)
Opozícia: Päť strán podporilo kandidatúru Igora Kašpera (28.06.2018)
Majiteľom „ŠPZ“ by mal byť držiteľ vozidla, nie štát (15.06.2018)
Voľný pohyb hľadaného Dávida Brtvu na súde je škandál (13.06.2018)
Ján Greššo ml. je spoločným kandidátom opozície na primátora Nitry (11.06.2018)
Neschopnosť vlády zabezpečiť APS ju významne diskvalifikuje (07.06.2018)
Je absurdné, že Denisa Saková verí Vietnamcom bez dôkazov (07.06.2018)
Budúcnosť poľnohospodárstva na Slovensku (06.06.2018)
Systém podpory audiovizuálnej tvorby by mal byť v prospech daňových poplatníkov (06.06.2018)
Rezort školstva pripravil reformu pre budúce vlády (06.06.2018)
Milan Lučanský robí dojem, že klame (05.06.2018)
Neexistujú balíčky, v ktorých by SMER – SD vrátil občanom to, čo sa za jeho vlád rozkradlo (05.06.2018)
Rozhovory o zahraničnej politike (05.06.2018)
Žiadame Petra Pellegriniho a Miroslava Lajčáka, aby odsúdili servilnú proruskú politiku Andreja Danka (05.06.2018)
Prokurátor, ktorý pustil Juraja H. na slobodu, by mal odísť (04.06.2018)
Vyzývame orgány činné v trestnom konaní, aby zvážili väzbu na Mariána Kočnera (01.06.2018)
Na Milana Lučanského dnes platí prezumpcia viny (31.05.2018)
Stanovisko strany SaS k dianiu v RTVS (31.05.2018)
Policajným prezidentom bude človek s kontaktmi na závadové osoby a nevyjasnenými majetkovými pomermi (30.05.2018)
Prezidenta SR polícia ani prokuratúra nechráni (30.05.2018)
Ministerstvu zdravotníctva krachuje systém pohotovostí (29.05.2018)
Petržalka stratila kontrolu nad svojimi novinami (29.05.2018)
Namiesto veľkofilmu subvenčný podvod (27.05.2018)
Príďte s nami osláviť Medzinárodný deň detí (26.05.2018)
V Lubyovej reforme chýba garancia výrazného zvýšenia platov (25.05.2018)
Opozícia: Vládna väčšina nemá odvahu pozrieť sa do zrkadla (22.05.2018)
Slovensko riešia už aj v Ekvádore (22.05.2018)
Zatknutie podnikateľa Janíčka je názornou ukážkou zastrašovania (17.05.2018)
Stanovisko strany Sloboda a Solidarita k rozhodnutiu prezidenta SR Andreja Kisku (15.05.2018)
Otvorený list generálnemu prokurátorovi a podanie trestného oznámenia (15.05.2018)
Pre obranyschopnosť Slovenska by bolo najlepšie, keby sa SNS z rezortu obrany stiahla (14.05.2018)
Peter Pellegrini by mal najskôr vyhnať z nemocníc politických nominantov (13.05.2018)
Opozícia: Gabriele Matečnej vypršal čas, začíname zbierať podpisy na jej odvolanie (12.05.2018)
Lex Žitný ostrov (12.05.2018)
Trestný čin ohovárania slúži na pranierovanie novinárov, chceme ho zrušiť (11.05.2018)
Andrej Danko dáva najavo, že totalita je mu bližšia ako demokracia (07.05.2018)
Rezník a spol. by mali odstúpiť (06.05.2018)
V Rusovciach sa deje biznis pod rúškom ochrany prírody (06.05.2018)
Robert Fico zabil mačku ešte v roku 2009 (06.05.2018)
Dôchodkovým stropom v ústave ide Smer vyvolať ďalší konflikt (02.05.2018)
Polícia začala trestné stíhanie na podnet Jozefa Rajtára (30.04.2018)
SaS vyzvala Gabrielu Matečnú na odchod (28.04.2018)
Vyjadrenie strany Sloboda a Solidarita (SaS) k aktuálnemu dianiu v súvislosti s prípadom v poľovnom revíre v obci Pukanec (27.04.2018)
SNS je pre bezpečnosť Slovenska katastrofa (27.04.2018)
Koalícia by mala zvýšiť platy učiteľov o viac ako 200 eur (27.04.2018)
Vypaľovanie farmárov a poľovníkov je nová kultúra slovenských oligarchov aj politikov (25.04.2018)
Reakcia SaS na nomináciu Denisy Sakovej na post ministra vnútra (24.04.2018)
Richard Sulík poskytol dôkaz, že francúzsky prezident hovoril o presídľovaní utečencov (21.04.2018)
Projekt eZdravia je od úplného začiatku nepodarok (21.04.2018)
Gabriela Matečná by mala pochopiť a odísť (21.04.2018)
Unikli informácie, ktoré svedčia o ovládnutí NAKA nitriansko-trenčianskou klikou (18.04.2018)
Reakcia strany Sloboda a Solidarita (SaS) na demisiu ministra vnútra Tomáša Druckera (16.04.2018)
Sme pripravení prevziať zodpovednosť za krajinu (16.04.2018)
Richard Sulík: Je svet po 20 rokoch bombardovania lepší? (16.04.2018)
SaS predstavila na Kongrese súbor reformných diel a ohlásila vznik tieňovej vlády (07.04.2018)
11. Kongres strany Sloboda a Solidarita (07.04.2018)
SaS predstavila svoju 8. reformu – Štíhly štát a je najlepšie pripravená na prevzatie zodpovednosti (06.04.2018)
Táto vláda pochovala RegioJet, teraz pre jej nečinnosť končí Uber (01.04.2018)
Róbert Krajmer pochopil, že jeho dni sú zrátané (31.03.2018)
Našu krajinu je možné spravovať aj slušne (15.03.2018)
Ľudia to povedali hlasne a masovo – Dosť bolo Fica (12.03.2018)
Žiadame predčasné voľby a odchod Roberta Kaliňáka a Roberta Fica (06.03.2018)
Vláda národnej obrody môže vzniknúť len bez strany SMER – SD (04.03.2018)
Ľudia na Žitnom ostrove pijú jedovatú vodu, úrady radšej udeľujú výnimky, než by konali (27.02.2018)
Obnovu dôvery sa nedá kúpiť za milión (27.02.2018)
Slovensko príde o milióny eur z eurofondov (26.02.2018)
Vyjadrujeme úprimnú sústrasť pozostalým investigatívneho novinára a jeho partnerky (26.02.2018)
Stanovisko k „Víťaznému februáru“ (25.02.2018)
Náhla technická epidémia vrtuľníkov je vec pre políciu (24.02.2018)
Ficova vláda mení štruktúru obyvateľstva na menej kvalifikovanú a brzdí rast miezd na slovenských trhoch (22.02.2018)
Sulík o duálnej kvalite potravín (20.02.2018)
Dekriminalizácia tvrdých drog nie je vo verejnom záujme (20.02.2018)
Agenda 2020 zlepší podnikateľské prostredie na Slovensku (20.02.2018)
Sociálna poisťovňa oberala invalidov o penzie (15.02.2018)
SaS chce zlepšiť informovanie ľudí o cenotvorbe energií (07.02.2018)
Motoristi sú rukojemníkmi nezhôd vo vládnej koalícii (06.02.2018)
Vlastníkom pozemkov hrozí, že o ne prídu (30.01.2018)
SaS predstavila reformu bezpečnosti a spravodlivosti (29.01.2018)
Dosť bolo Luníka IX pre študentov! (27.01.2018)
Ak Marek Maďarič nezastaví SNS v RTVS, mal by odísť (21.01.2018)
Chceme dať školám viac slobody v učení (20.01.2018)
Robert Fico preplatil Jaguar, teraz pustí doňho pracovať cudzincov (20.01.2018)
Ján Richter by sa mal vydať do Rakúska, nie veštiť koniec EÚ (15.01.2018)
Máme konkrétny a realizovateľný plán, ako zlepšiť slovenské školstvo (15.01.2018)
Sme za slobodný výber poskytovateľa sociálnych služieb pre klienta (14.01.2018)
Žiadame ministra Kažimíra, aby stopol daň z poistenia (14.01.2018)
Vláda Roberta Fica zákonom o sociálnej ekonomike ukazuje, že je úplne mimo reality (12.01.2018)
Poplatky za urgent spôsobujú veľký chaos (12.01.2018)
Lexa už raz ušiel, ujde znova? (11.01.2018)
Ministerstvo školstva chce umlčať akékoľvek reformné snahy (07.01.2018)
Prepúšťanie v Makyte je vizitka Roberta Fica (06.01.2018)

SaS, 26. 06. 2018 | Prečítané: 288 | Rubrika: Polemika o…

Doba slovenská
BILLA
Webhouse.sk
Webhouse

Odporúčame najlepší webhosting a domény za super ceny!

Iné médiá
Sociálne siete
Anketa
Súhlasíte s finančnou odlukou cirkví od štátu?

Rozhodne áno (714 hl.)
 
Viac áno, ako nie (184 hl.)
 
Viac nie, ako áno (172 hl.)
 
Rozhodne nie (182 hl.)
 

Celkom hlasovalo: 1252
Etická výchova
Ako by mala vyzerať etická výchova — alternatíva nábo­ženskej výchovy pre deti bez vyznania? Aký je váš názor?
Nové vo fóre
 Re: Pokrytectvo
27-09-20 * 11:12
 Re: "Sväté" médiá.
24-09-20 * 17:07
 RE: Niečo tu nie je v poriadku
22-09-20 * 16:42
Lipka – diskusné fórum
Lipka
Diskuteri.sk
Diskuteri.sk
Brajti
The Brights
K teórii a praxi humanistickej výchovy
K teórii a praxi humanistickej výchovy
Kniha
Sumeri
Dobré knihy
Kniha Zakázané ovocie – Etika humanizmuKniha Nemnožme sa!Thomas Paine – Vek rozumu
Biblia očami vedy
Biblia očami vedy
Podporte útulok pre zvieratká
Podporte útulok pre zvieratká v Humennom
Spotrebiteľská Poradňasc
Vytvorené v redakčnom systéme phpRS © Jiří Lukáš | RSS | Návrat hore