www.humanisti.sk
www.humanisti.sk
Inzeráty
Predám ochrannú známku s logom
Jedálny lístok
BILLA
Webhouse.sk
Humanistická zbierka
Transparentný účet pre humanistov
Humanisti, už môžete pomáhať aj cez transparentný účet. Pozri: Zbierka na pomoc chudobným.
Zbierka na ochranu humanistov vo svete
Humanists International crowd-funds for persecuted humanists
Pomôžte humanistom vo svete! Mnohí čelia prenasledovaniu, mučeniu a trestu smrti za svoje presvedčenie. Pozri: Zbierka na ochranu humanistov vo svete.
Sčítanie ľudí bez náboženského vyznania
Atheist Census
Podporujeme
Spoločnosť PrometheusEthos – občianske združenie so zameraním na etiku, humanizmus a sekularizmusHumanisti Slovenska – občianske združenieZošity humanistovVladislav Marušic – ALTERNATÍVA Voľná myšlienka v ČeskuThe BrightsAdam RomanSlovenské súťaže.skNAJsúťaže.skeSúťaže.skKochlear.czÚnia nevidiacich a slabozrakých SlovenskaEurobabička Českej a Slovenskej republikyHoax.sk
Iné médiá
Adresa redakcie
e-mailová adresa redakcie
Internetový čas
Internet time: @290
Počítadlo


Spam poison

Opatrenia na zvýšenie transparentnosti v eurofondoch sú už uverejnené

Akčný plán na posilnenie transparentnosti a zjednodušovania implementácie eurofondov

Podpredseda vlády SR Peter Pellegrini spolu s premiérom Robertom Ficom 28. septembra 2017 predstavili Akčný plán na posilnenie transparentnosti a zjednodušovania implementácie eurofondov. Nové opatrenia, ktoré budú postupne zavádzané do marca 2018, sa dotýkajú všetkých oblastí a procesov čerpania. Špeciálna pozornosť bola venovaná pravidlám pri hodnotení a kontrole projektov. Akčný plán vypracoval Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu v spolupráci s nadáciou Zastavme korupciu. Zavedenie do praxe bude realizované v spolupráci s Európskou komisiou, ministerstvami vnútra, financií, Úradom splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, Protimonopolným úradom, Úradom pre verejné obstarávanie a medzinárodnými organizáciami.

„Kto chcel byť doteraz mega transparentný a nechcel robiť chyby, prípadne chcel čo najviac informovať, mohol to urobiť na základe platnej legislatívy. Rozhodli sme sa nastaviť rovnaké štandardy pre všetky riadiace orgány, ktoré už, pevne verím, nebude nikto obchádzať,“ zdôraznil podpredseda vlády Pellegrini.

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu od svojho vzniku prijíma opatrenia na zlepšenie koordinácie, riadenia a čerpania eurofondov. Za prvý polrok 2017 sa podarilo do praxe zaviesť niekoľko opatrení, vďaka ktorým sa zjednodušila administratíva pri podávaní žiadostí o nenávratný finančný príspevok, napríklad sa výrazne znížil počet povinných príloh (pozri prílohu).

Akčný plán je ďalší krokom vpred, ktorý reaguje na nedávno zistené nedostatky súvisiace s výzvami pre vedecko-výskumné projekty a procesom ich hodnotenia. 38 opatrení v celkovo 26 oblastiach bolo navrhnutých na základe skúseností s implementáciu eurofondov, spolupráce s Európskou komisiou, riadiacimi orgánmi a zástupcami občianskej spoločnosti a na základe príkladov dobrej praxe zo zahraničia.

Opatrenia pokrývajú celú škálu procesov v rámci čerpania týchto zdrojov, a to sprísnenie podmienok predkladania projektových zámerov Národných projektov, elektronickú komunikáciu, odborné hodnotenie, možnosti využívať otvorené údaje súvisiace s realizáciou projektov atď. Zoznam uvádzame v prílohe.

ÚPVII sa pri príprave špecificky zameral na oblasť hodnotenia projektov a ich kontroly. Hodnotitelia musia spĺňať preddefinované štandardy a k jednotlivým projektom ich priradí elektronický systém. Výsledné hodnotiace hárky budú uverejňované. V prípade vedecko-výskumných projektov a projektov zavádzajúcich inovácie nad 10 miliónov eur bude povinne zavedené hodnotenie skupinou expertov.

Akčný plán tiež navrhuje opatrenia smerujúce ku kvalitnejšej príprave výziev a národných projektov, Zavádza sa aj posilnenie kontrolných procesov, napr. prostredníctvom využívania systému ARACHNE (prevádzkovaného Európskou komisiou). Ide o špeciálny európsky analytický softvér, ktorý pracuje s údajmi o 110 miliónov firmách a môže odhaliť riziko stretu záujmov, podvodov alebo nezrovnalostí.

Kompletný materiál „Akčný plán na posilnenie transparentnosti a zjednodušenia implementácie EŠIF“ je dostupný na: www.vicepremier.gov.sk.

Príloha: Prehľad opatrení akčného plánu

REALIZOVANÉ OPATRENIA

 • Dvojkolový proces výberu žiadostí o NFP
 • Elektronické podávanie žiadosti o NFP
 • Zjednodušenie postupov pri zákazkách s nižším finančným objemom (zníženie limitov VO)
 • Schvaľovanie výziev zo strany CKO
 • Vybudovanie informačno-poradenských centier
 • Uverejňovanie otvorených údajov prostredníctvom ITMS OpenData
 • Zníženie počtu povinných príloh (9 príloh bolo odstránených)

PLÁNOVANÉ OPATRENIA

Transparentnosť

 • Elektronické žrebovanie hodnotiteľov prostredníctvom systému ITMS2014+
 • Zvýšenie nárokov na odbornosť hodnotiteľov a jej preukázateľnosť (projekty nad 5 miliónov eur aspoň 10 rokov prax, odporúčanie pre zmenu systému odmeňovania, zavedenie povinnej diverzifikácie pri výbere hodnotiteľov)
 • Povinné hodnotenie skupinou expertov u vedecko-výskumných projektov a projektov zavádzajúcich inovácie, vrátane národných projektov s výškou NFP nad 10 miliónov eur
 • Vypracovanie vzorového formuláru príručky pre hodnotiteľov
 • Zamedzenie konfliktu záujmov (napr. ak v rámci vyhlásenej výzvy bude zrejmé, že hodnotitelia môžu byť v konflikte záujmov, RO aktivuje opatrenia na jeho zamedzenie, napr. vyradením hodnotiteľa, zvýšením počtu hodnotiteľov, zriadením špeciálnej komisie)
 • Uverejňovanie zoznamu hodnotiteľov a uverejňovanie hodnotiacich hárkov, podľa princípov Európskej komisie

KONTROLA

 • Riziková analýza výziev (ktorej cieľom je, aby RO v procese prípravy zhodnotili vhodnosť nastavenia výzvy a podmienok poskytnutia pomoci a reagovali na možné riziká, a tak vylúčili novozaložené a nekompetentné firmy)
 • Vytvorenie národného interného výboru pre predchádzanie vzniku neoprávnených záväzkov (predchádzanie podpisovaniu zmlúv, ak došlo k pochybeniam)
 • Zlepšenie kontrolných procesov prostredníctvom elektronického systému na odhaľovanie podvodov a zabraňovanie konfliktu záujmov ARACHNE (elektronický systém EK)

INFORMOVANOSŤ

 • Zvýšenie kvality zámerov národných projektov a ich uverejňovanie (kvalitnejšie zámery NP, ktoré budú jasne odôvodňovať, aký je cieľ a najmä prínos NP)
 • Povinná publicita výzvy pred jej vyhlásením (v podobe tlačovej konferencie alebo tlačovej správy. CKO bude odporúčať organizáciu okrúhleho stola k výzve so zástupcami odbornej verejnosti)
 • Zavedenie okrúhlych stolov k výzve so zástupcami odbornej verejnosti

PLÁNOVANÉ OPATRENIA

Zjednodušenie

 • Rozvoj elektronickej komunikácie (ITMS OpenAPI, elektronické formuláre, elektronický výkon kontroly, interaktívny kurz ITMS2014+)
 • Rozvoj služieb poskytovaných informačno-poradenskými centrami (prostredníctvom rozšírenia technických kapacít IPC a vytvorenia podmienok pre vyplnenie žiadosti o NFP, ako aj ďalších formulárov priamo v priestoroch IPC)
 • Analýza možných úprav zákona o verejnom obstarávaní za účelom zjednodušenia výkonu kontroly verejného obstarávania
 • Zlepšenie možností pre ďalší rozvoj najmenej rozvinutých okresov prostredníctvom Iniciatívy pre zaostávajúce regióny. (Cieľom spoločného projektu CKO a EK, bude vypracovanie Akčného plánu pre pilotný región, ktorým bude Prešovský kraj)
 • Zavedenie funkcionality ITMS, ktorá umožní podpis zmluvy o NFP elektronicky priamo v prostredí ITMS2014+

Foto:

Hotel Bôrik (28. 9. 2017)Hotel Bôrik (28. 9. 2017)Hotel Bôrik (28. 9. 2017)

Chcete sa vyjadriť? Využite diskusné fórum.

Štátny znakÚrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
– úrad sa podieľa na tvorbe a uskutočňovaní jednotnej štátnej politiky v oblasti využívania finančných prostriedkov z fondov Európskej únie, ako aj v oblasti informatizácie spoločnosti a investícií
Čerpané z: www.vicepremier.gov.sk

Súvisiace články:
Schválili štyri projekty, ktoré informatizáciu opäť viac priblížia ľuďom (14.12.2017)
Eurofondy: Prispejte k zníženiu byrokracie, vyjadrite sa! (07.12.2017)
Spolupráca medzi Slovenskom a Mongolskom má nevyužitý potenciál (29.11.2017)
Hanoj osvetlia Slováci (28.11.2017)
Slovenská delegácia vedená Petrom Pellegrinim na návšteve v Ázii (26.11.2017)
O odbúraní byrokracie diskutujeme aj v Bruseli (18.11.2017)
Rada vlády pre digitalizáciu podporila riešenia pre automatizáciu 25 životných situácií na úradoch (11.11.2017)
Záujem mladých o Úniu dosiahneme len tak, že prídeme za nimi (07.11.2017)
Peter Pellegrini a Peter Žiga vyhlásili vojnu byrokracii! (03.11.2017)
Čerpanie a kontrahovanie eurofondov výrazne akceleruje (27.10.2017)
Ak by mala byť ohrozená bezpečnosť, jediným možným riešením bude zneplatnenie elektronických podpisov v občianskych preukazoch (25.10.2017)
Do Bardejova môže smerovať 55-miliónová investícia (21.10.2017)
Vyhlásili sme boj rozbujnenej byrokracii (19.10.2017)
Historické príležitosti pre slovenské firmy, inovácie, výskum a vývoj v Ománe (17.10.2017)
Výmena študentov a univerzitná spolupráca pri výskume s Ománom (17.10.2017)
Priebežná správa Implementačnej jednotky súčasťou návrhu rozpočtu (12.10.2017)
25 životných situácií budú riešiť úrady automaticky (11.10.2017)
Podpisom Tallinnskej deklarácie sa približujeme k digitálnej Európe (07.10.2017)
Neplaťte drahých konzultantov kvôli eurofondom! (05.10.2017)
Implementácia eurofondov sa citeľne zrýchlila (04.10.2017)
Slovensko má Digitálnu koalíciu (25.09.2017)
Najlepší doktorandi zo Slovenska pôjdu študovať do Berkeley (22.09.2017)
Úrad podpredsedu vlády Petra Pellegriniho nadviazal spoluprácu s ďalšou univerzitou (19.09.2017)
Jedenkrát a dosť vďaka prepojeniu dát (19.09.2017)
Peter Pellegrini je krstným otcom knihy programovania pre deti (06.09.2017)
Slovenská republika a Česká republika sa zhodli na postupe pri zabezpečovaní eurofondov po roku 2020 (05.09.2017)
Smart Cities: Chcete hodnotiť projekty za milión? (28.08.2017)
Otcovia e-Governmentu Estónska a Spojeného kráľovstva na Pellegriniho úrade (18.08.2017)
Polepší si štát aj internetová komunita (05.08.2017)
Nové štátne informačné systémy: Rýchlejší zápis do obchodného registra, lacnejšia správa financií (21.07.2017)
Peter Pellegrini: Nesúhlasím so schránkami finančnej správy (21.07.2017)
Dátová ekonomika ako konkrétna výzva pre Slovensko (18.07.2017)
Univerzity dostanú takmer pol milióna na vzdelávanie odborníkov na eurofondy (18.07.2017)
Všetko o eurofondoch? (13.07.2017)
Plán pre inovatívne Slovensko schválený (01.07.2017)
Milión na Smart Cities (29.06.2017)
Eurofondy nesmú byť brané ako rukojemník (27.06.2017)
Vláda rokuje o nových transparentnejších pravidlách hodnotenia veľkých projektov (25.06.2017)
IDEA-HACK – moderný štýl tvorby tém v informatizácii (15.06.2017)
Viac peňazí na vzdelávanie a kombinované financovanie – aj tak môžu vyzerať eurofondy po roku 2020 (31.05.2017)
Takmer dvojmiliónové úspory na informačnom systéme štátnej služby (28.05.2017)
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu hľadá možnosti financovania rozvoja inteligentných miest (29.04.2017)
Elektronické podávanie žiadostí o eurofondy odbúra časť byrokracie (29.04.2017)
Konferencia CKO: štát by mal obstarávať najvýhodnejšie, nie najlacnejšie (22.04.2017)
Chcete hodnotiť štátne IT projekty? Prihláste sa! (19.04.2017)
P. Pellegrini navyšuje peniaze pre vysoké školy (14.04.2017)
P. Pellegrini: Projektu testovacej diaľnice pre prepojené autá dalo zelenú aj Česko (29.03.2017)
8. zasadnutie Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie pripravilo transformáciu vedeckých inštitúcií (16.03.2017)
Lehota prihlásiť sa do workshopu IDEA-HACK1 je predĺžená do 17. marca (10.03.2017)
Slovenská ekonomická delegácia odcestovala na pracovnú návštevu Iránu (05.03.2017)
Slovensko stúpa v hodnotení digitálnej konkurencieschopnosti (03.03.2017)
Varšava o kohéznej politike po roku 2020 (03.03.2017)
M. Šefčovič a P. Pellegrini o budovaní smart cities na Slovensku (28.02.2017)
III. zasadnutie Rady vlády SR pre digitalizáciu verejnej správy a jednotný digitálny trh (28.02.2017)
P. Pellegrini: Historicky prvá výzva pre tretí sektor v hodnote štvrť milióna eur (23.02.2017)
Workshop IDEA-HACK 1 prepojí inovácie s technológiami a nápadmi (21.02.2017)
Slovensko je prepojené integrovanou sieťou informačno-poradenských centier (21.02.2017)
Úrad podpredsedu vlády Petra Pellegriniho otvára dvere spolupráci univerzít a štátnej správy (09.02.2017)

ÚPVII, 29. 09. 2017 | Prečítané: 659 | Rubrika: Veda a spoločnosť

Doba slovenská
BILLA
Webhouse.sk
Webhouse

Odporúčame najlepší webhosting a domény za super ceny!

Iné médiá
Sociálne siete
Etická výchova
Ako by mala vyzerať etická výchova — alternatíva nábo­ženskej výchovy pre deti bez vyznania? Aký je váš názor?
Nové vo fóre
 Re: Kurča na fazuľke
08-08-20 * 12:17
 Re: Moje poznámky
08-08-20 * 09:55
 Re: Kurča na fazuľke
08-08-20 * 09:39
Lipka – diskusné fórum
Lipka
Diskuteri.sk
Diskuteri.sk
Brajti
The Brights
K teórii a praxi humanistickej výchovy
K teórii a praxi humanistickej výchovy
Kniha
Sumeri
Dobré knihy
Kniha Zakázané ovocie – Etika humanizmuKniha Nemnožme sa!Thomas Paine – Vek rozumu
Biblia očami vedy
Biblia očami vedy
Podporte útulok pre zvieratká
Podporte útulok pre zvieratká v Humennom
Spotrebiteľská Poradňasc
Vytvorené v redakčnom systéme phpRS © Jiří Lukáš | RSS | Návrat hore