www.humanisti.sk
www.humanisti.sk
Inzeráty
Predám ochrannú známku s logom
Jedálny lístok
BILLA
Webhouse.sk
Humanistická zbierka
Transparentný účet pre humanistov
Humanisti, už môžete pomáhať aj cez transparentný účet. Pozri: Zbierka na pomoc chudobným.
Zbierka na ochranu humanistov vo svete
Humanists International crowd-funds for persecuted humanists
Pomôžte humanistom vo svete! Mnohí čelia prenasledovaniu, mučeniu a trestu smrti za svoje presvedčenie. Pozri: Zbierka na ochranu humanistov vo svete.
Sčítanie ľudí bez náboženského vyznania
Atheist Census
Podporujeme
Spoločnosť PrometheusEthos – občianske združenie so zameraním na etiku, humanizmus a sekularizmusHumanisti Slovenska – občianske združenieZošity humanistovVladislav Marušic – ALTERNATÍVA Voľná myšlienka v ČeskuThe BrightsAdam RomanSlovenské súťaže.skNAJsúťaže.skeSúťaže.skKochlear.czÚnia nevidiacich a slabozrakých SlovenskaEurobabička Českej a Slovenskej republikyHoax.sk
Iné médiá
Adresa redakcie
e-mailová adresa redakcie
Internetový čas
Internet time: @882
Počítadlo


Spam poison

Nevidiacich a slabozrakých znepokojuje nezamestnanosť

Otvorený list

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska si uplynulý víkend volila predstaviteľov a schválila stratégiu svojho rozvoja na nasledujúce štyri roky. Jedným z bodov programu bola tiež novela zákona o službách zamestnanosti.

Delegáti 7. zjazdu ÚNSS, ktorý sa konal 26. a 27. októbra v Bratislave, si na čelo svojej organizácie opäť vybrali Branislava Mamojku. Prvým podpredsedom sa stal Milan Měchura, stoličku podpredsedov obsadia Renata Olahová a Josef Zbranek. Schválili tiež stratégiu rozvoja ÚNSS na roky 2012 – 2016.

„Našou prvoradou úlohou bude naďalej obhajoba a podpora uplatňovania práv nevidiacich a slabozrakých ľudí a intenzívnejšie zapájať členov ÚNSS do aktivít, zameraných na uplatňovanie ich práv súvisiacich s prekonávaním a prevenciou dôsledkov zrakového postihnutia vo všetkých oblastiach života. Chceme tiež rozširovať podmienky na aktívnu diskusiu členov organizácie o špecifických a odborných otázkach a tak zvyšovať ich účasť na objektivizácii stanovísk a postojov organizácie k problémom súvisiacim so zrakovým postihnutím,“ hovorí B. Mamojka.

„Jedným zo strategických cieľov na ďalšie obdobie bude zvyšovanie povedomia verejnosti o všeobecnej užitočnosti opatrení, ktoré uľahčujú začleňovanie ľudí so zrakovým postihnutím do spoločnosti. V súlade s princípom ,Pre nás nevyhnutné, pre vás užitočné´ budeme trpezlivo vysvetľovať, že opatrenia zabezpečujúce architektonickú či informačnú prístupnosť ľuďom so zrakovým postihnutím nemajú byť špeciálnymi opatreniami, ale súčasťou štandardných politík,“ vysvetľuje riaditeľka ÚNSS Ivana Potočňáková.

Diskusiu rozvírila pripravovaná novela zákona o službách zamestnanosti, ku ktorej delegáti prijali vyhlásenie (tvorí prílohu tlačovej správy), adresované predsedovi vlády Róbertovi Ficovi, predsedovi Národnej rady SR Pavlovi Paškovi a ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny Jánovi Richterovi. V ňom nesúhlasia s viacerými návrhmi, ktorých zavedenie do praxe môže pripraviť o zamestnanie mnoho ľudí so zrakovým postihnutím.

Róbert Fico, predseda vlády SR
Pavol Paška, predseda Národnej rady SR
Ján Richter, minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR

V Bratislave 27. 10. 2012

Vyhlásenie delegátov 7. zjazdu ÚNSS k pripravovanej novele zákona o službách zamestnanosti

My, delegáti 7. zjazdu Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska, konaného v Bratislave v dňoch 26. a 27. októbra 2012, sme sa oboznámili s pripravovanou novelou zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a prijímame nasledovné vyhlásenie:

Nesúhlasíme s viacerými návrhmi predloženými Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny, najmä:

– so zastavením poskytovania príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránených pracovísk zriadených zamestnávateľmi,
– so zrušením diferenciácie výšky príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránených dielní a chránených pracovísk v závislosti od miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť podporovaného občana so zdravotným postihnutím,
– s radikálnym znížením výšky príspevkov na zriadenie chránenej dielne a chráneného pracoviska a na začatie vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti občanom so zdravotným postihnutím na chránenom pracovisku,
– so zmenou podmienok pre poskytovanie príspevku na udržanie občana so zdravotným postihnutím v zamestnaní a s radikálnym znížením jeho výšky,
– so zrušením príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby pre uchádzačov o zamestnanie.

Sme presvedčení, že prijatie navrhovaných zmien povedie k strate zamestnania veľkého percenta nevidiacich a slabozrakých občanov a k sťaženiu ich uplatnenia na trhu práce.

Stotožňujeme sa so zásadnými pripomienkami vypracovanými Národnou radou občanov so zdravotným postihnutím k uvedenému návrhu zákona. Pevne veríme, že predložené pripomienky budú predkladateľom návrhu zákona akceptované a nedôjde k zníženiu súčasnej úrovne podpory zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím.

Za 66 delegátov 7. zjazdu Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska

RNDr. Branislav Mamojka, CSc.

predseda Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska

Chcete sa vyjadriť? Využite diskusné fórum.

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS)
Slovak Blind and Partially Sighted Union
– je občianske združenie, charitatívna a humanitárna organizácia, ktorá združuje nevidiacich a slabozrakých občanov, ich priaznivcov, priateľov, rodičov nevidiacich a slabozrakých detí, bez ohľadu na pohlavie, svetonázorové presvedčenie alebo náboženské vyznanie, rasový pôvod, národnostný alebo etnický pôvod, zdravotné postihnutie, vek, politickú príslušnosť alebo sexuálnu orientáciu.
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska má viac ako 4 700 členov združených v 68 základných organizáciách na celom území Slovenska.
Svoje služby, poradenstvo a aktivity poskytuje všetkým zrakovo postihnutých ľuďom, ktorí o ne majú záujem.
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska bola založená 7. apríla 1990.
Čerpané z: www.unss.sk

Súvisiace články:
PF 2017 (17.12.2016)
Branislav Mamojka si prevzal Cenu ministra spravodlivosti (12.12.2016)
Vernisáž fotografickej súťaže Cesta svetla 2016 (28.11.2016)
1. miesto v najväčšom startup inkubátore pre COrvus! (17.11.2016)
Deň nevidiacich s nošou plnou svetla (10.11.2016)
Ako dopadli hlavné zbierkové dni Bielej pastelky 2016? (08.11.2016)
Aby nebola biela palica v doprave strašiakom… (15.10.2016)
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska – výročná správa 2015 (04.10.2016)
Každá biela pastelka je pomoc zrakovo postihnutým (16.08.2016)
Slovenskí vývojári prichádzajú s mobilnou aplikáciou COrvus: Dotykový telefón v rukách nevidiacich nebude už ničím nezvyčajným (20.07.2016)
Vodiaci pes – Štvornohé oči pre nevidiaceho (26.04.2016)
Podporujeme mládež so zrakovým postihnutím na ceste k nezávislosti a angažovanosti (26.01.2016)
O živote nevidiacich rozprávajú fotografie (20.11.2015)
Hlavné zbierkové dni priniesli Bielej pastelke viac ako 100 tisíc euro (06.11.2015)
Deň bielej palice 2015 (15.10.2015)
Súťažiť budú šikovné prsty nevidiacich (14.10.2015)
Chodec s bielou palicou na priechode pre chodcov. Čo s ním? (14.10.2015)
Ambasádor verejnej zbierky Biela pastelka 2015 Michal Handzuš: „Hrám za tých, ktorí to potrebujú“ (17.09.2015)
Najväčšia organizácia nevidiacich a slabozrakých na Slovensku oslavuje 25. výročie založenia (21.05.2015)
Deň otvorených dverí (12.05.2015)
Štvornohé oči s historicky najvyšším výnosom (27.03.2015)
Konferencia k projektu Poradenské služby pre obete domáceho násilia… (13.03.2015)
Svetový deň Braillovho písma (02.01.2015)
Prístupnou kultúrou k spoločenskému začleňovaniu ľudí so zrakovým postihnutím (09.12.2014)
Deň nevidiacich si pripomenú umeleckou tvorbou (13.11.2014)
Výnos hlavného dňa Bielej pastelky prvýkrát prekročil 90 tisíc eur (06.11.2014)
Deň bielej palice 2014 (15.10.2014)
Biele palice na priechodoch pre chodcov (14.10.2014)
Svetový deň zraku (08.10.2014)
Zažite aj vy pár minút zo života nevidiacich – už túto stredu (22.09.2014)
Biela pastelka vás podpíše pod pomoc nevidiacim (19.09.2014)
Zdravé oči už v škôlke (03.06.2014)
Vodiaci pes ako objekt záujmu na celom svete (30.04.2014)
Historický výnos Bielej pastelky prekročil hranicu 900 tisíc eur (15.04.2014)
Respondenti Slovenského národného panela a MEDIARESEARCH SLOVAKIA pomáhajú nevidiacim a slabozrakým (02.04.2014)
Zaostrime na seniorov! (28.03.2014)
Vodiace psy ďakujú, pomáha im zbierka Štvornohé oči (27.02.2014)
Medzinárodný projekt odhaľuje silné stránky ľudí s postihnutím (24.01.2014)
Otvorme oči, priatelia! (27.11.2013)
V Levoči budú čítať prsty (24.10.2013)
Poznáme výnos hlavného dňa Bielej pastelky (18.10.2013)
Deň bielej palice 2013 (15.10.2013)
Biele palice skrížia cestu vodičom (14.10.2013)
Biela pastelka vyjde do ulíc (24.09.2013)
Biela pastelka vyjde do ulíc (19.09.2013)
Reset vytrhne z každodennosti (25.07.2013)
Cesta svetla (16.07.2013)
Úsporami za teplo k lepším službám (13.06.2013)
Biela pastelka 2013 povolená (29.05.2013)
Vodiči v Bratislave nevidiacich nevidia (23.04.2013)
Výnos Bielej pastelky po prvý raz prerástol stotisícovú hranicu (08.04.2013)
Zaostrujeme na seniorov (21.03.2013)
Vodiace psy ďakujú (19.02.2013)
Zrak škôlkarov pod lupou (10.01.2013)
Škôlkarom preveríme zrak (04.12.2012)
Predstavia sa nevidiaci literáti i recitátori (22.11.2012)
Svet nevidiacich ukrytý vo fotografii (09.11.2012)
Delegáti zjazdu budú bilancovať (25.10.2012)
Poznáme výnos hlavného dňa Bielej pastelky (17.10.2012)
Cesty križovali biele palice (15.10.2012)
Biele palice preveria ostražitosť vodičov (11.10.2012)
Biela pastelka v novej dekáde (24.09.2012)
Keď zrak nahradia štvornohé oči (02.08.2012)
Audiovízia je pre nevidiacich nevyhnutná (20.06.2012)
Fotografujte ostošesť! (17.04.2012)
Nevidiaci naprieč Slovenskom (13.04.2012)
Skupina odvážnych nevidiacich sa vyberie na cestu Slovenskom (13.04.2012)
S médiami na slepo (29.03.2012)
Nevidiacich podporili známe tváre (22.03.2012)
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska (17.02.2012)
Vodiaci pes je neoceniteľný pomocník (15.02.2012)
Medzinárodný deň nevidiacich (13.11.2011)

ÚNSS, 02. 11. 2012 | Prečítané: 2390 | Rubrika: Polemika o…

Doba slovenská
BILLA
Webhouse.sk
Webhouse

Odporúčame najlepší webhosting a domény za super ceny!

Iné médiá
Sociálne siete
Anketa
Súhlasíte s finančnou odlukou cirkví od štátu?

Rozhodne áno (715 hl.)
 
Viac áno, ako nie (184 hl.)
 
Viac nie, ako áno (172 hl.)
 
Rozhodne nie (182 hl.)
 

Celkom hlasovalo: 1253
Etická výchova
Ako by mala vyzerať etická výchova — alternatíva nábo­ženskej výchovy pre deti bez vyznania? Aký je váš názor?
Nové vo fóre
 Re: Pokrytectvo
27-09-20 * 11:12
 Re: "Sväté" médiá.
24-09-20 * 17:07
 RE: Niečo tu nie je v poriadku
22-09-20 * 16:42
Lipka – diskusné fórum
Lipka
Diskuteri.sk
Diskuteri.sk
Brajti
The Brights
K teórii a praxi humanistickej výchovy
K teórii a praxi humanistickej výchovy
Kniha
Sumeri
Dobré knihy
Kniha Zakázané ovocie – Etika humanizmuKniha Nemnožme sa!Thomas Paine – Vek rozumu
Biblia očami vedy
Biblia očami vedy
Podporte útulok pre zvieratká
Podporte útulok pre zvieratká v Humennom
Spotrebiteľská Poradňasc
Vytvorené v redakčnom systéme phpRS © Jiří Lukáš | RSS | Návrat hore