www.humanisti.sk
www.humanisti.sk
Inzeráty
Predám ochrannú známku s logom
Jedálny lístok
BILLA
Webhouse.sk
Humanistická zbierka
Transparentný účet pre humanistov
Humanisti, už môžete pomáhať aj cez transparentný účet. Pozri: Zbierka na pomoc chudobným.
Zbierka na ochranu humanistov vo svete
Humanists International crowd-funds for persecuted humanists
Pomôžte humanistom vo svete! Mnohí čelia prenasledovaniu, mučeniu a trestu smrti za svoje presvedčenie. Pozri: Zbierka na ochranu humanistov vo svete.
Sčítanie ľudí bez náboženského vyznania
Atheist Census
Podporujeme
Spoločnosť PrometheusEthos – občianske združenie so zameraním na etiku, humanizmus a sekularizmusHumanisti Slovenska – občianske združenieZošity humanistovVladislav Marušic – ALTERNATÍVA Voľná myšlienka v ČeskuThe BrightsAdam RomanSlovenské súťaže.skNAJsúťaže.skeSúťaže.skKochlear.czÚnia nevidiacich a slabozrakých SlovenskaEurobabička Českej a Slovenskej republikyHoax.sk
Iné médiá
Adresa redakcie
e-mailová adresa redakcie
Internetový čas
Internet time: @512
Počítadlo


Spam poison

Neschválenie zákazu nedeľného predaja z dielne KDH

Ako hlasovali poslanci NR SR

Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Július Brocka a Alojz Přidal podali návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.

Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní (tlač 1187, číslo hlasovania: 187, schôdza č. 39, 6. volebné obdobie), sa uskutočnilo 31. 10. 2014 o 11.02 h.

Návrh spočíval v zmene § 94, odsek 5.

Súčasný stav:

V dňoch 1. januára, vo Veľkonočnú nedeľu, 24. decembra po 12.00 hodine a 25. decembra nemožno zamestnancovi nariadiť ani s ním dohodnúť prácu, ktorou je predaj tovaru konečnému spotrebiteľovi vrátane s ním súvisiacich prác (ďalej len „maloobchodný predaj“) s výnimkou maloobchodného predaja podľa prílohy č. 1a; ustanovenia odseku 3 písm. f) a odseku 4) sa v týchto prípadoch nepoužijú.

Nový návrh:

Vo sviatok, vrátane nedieľ nemožno zamestnancovi nariadiť ani s ním dohodnúť prácu, ktorou je predaj tovaru konečnému spotrebiteľovi vrátane s ním súvisiacich prác (ďalej len „maloobchodný predaj“) s výnimkou maloobchodného predaja podľa prílohy č. 1a; ustanovenia odseku 3 písm. f) a odseku 4 sa v týchto prípadoch nepoužijú.

V dôvodovej správe uviedli:

I. Všeobecná časť

Súčasťou kultúrneho spôsobu života v Európe je voľná nedeľa bez práce. Voľná nedeľa má veľký význam nielen pre zdravie pracujúcich, ale aj pre život rodín s deťmi. Výrazne prispieva k zosúladeniu pracovného a rodinného života aj tým, že zvyšuje sociálnu ochranu zamestnaných a zároveň im umožňuje plniť si svoje rodinné a rodičovské funkcie. Preto v pracovnoprávnej legislatíve navrhujeme rozšíriť počet dní, počas ktorých nebude možné nariadiť prácu, ktorou je maloobchodný predaj o všetky nedele a štátom uznané sviatky. Chceme, aby nedeľa bola dňom voľna pre každého.

NR SR novelou zákona č. 200/2008 Z. z. upravila Zákonník práce tak, že zamestnancovi nemožno nariadiť prácu 1. januára, na veľkonočnú nedeľu, na Štedrý deň po 12-tej hodine a 25. decembra. Táto zmena sa stretla s priaznivým ohlasom verejnosti a silnejú hlasy po rešpekte sviatočného charakteru všetkých nedieľ a štátom uznaných sviatkov.

Zamestnanci, prevažne ženy, vykonávajúce prácu v predajniach sa počas sviatkov nemôžu venovať svojim rodinám. Ochrana manželstva, rodičovstva, rodiny a osobitne detí je garantovaná Ústavou SR. Touto zmenou Zákonníka práce chceme zvýšiť ochranu zamestnancov prostredníctvom zvýšenia počtu dní, počas ktorých nie je možné nariadiť prácu.

Striedanie práce a pravidelného odpočinku patrí neodmysliteľne k životnému rytmu každého človeka. Pravidelný čas voľna pomáha človeku prispôsobiť sa aj vyšším pracovným nárokom. Voľná nedeľa umožňuje nielen prehĺbenie rodinných vzťahov v užšom zmysle, ale prispieva aj k zvyšovaniu súdržnosti širších spoločenstiev. Ak má otec „nedeľu“ v pondelok, matka v stredu a deti v nedeľu, narúša to vzťahy v rodinách.

V Európe je sviatočný charakter nedele chránený zákonom takmer vo všetkých členských štátoch EÚ, ale i mimo nej, napr. v Nórsku, Švajčiarsku.

V Nemecku je nedeľné voľno chránené ústavou. Článok 139 ich ústavy definuje nedeľu ako deň voľna a duševného pookriatia. V pôvodných členských krajinách Európskej únie sa rešpektuje charakter nedele ako voľného dňa, t. j. zákaz práce v nedeľu a vo sviatok. Táto dlhoročná tradícia pracovného voľna počas nedele a sviatkov sa nerešpektuje len v nových členských krajinách strednej a východnej Európy, zhodou okolností zaťažených komunistickou minulosťou. V poslednom období sme však svedkami návratu k sviatočnému charakteru nedieľ a sviatkov i v týchto krajinách.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou SR, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentami, ktorými je Slovenská republika viazaná.

Prijatie novely uvedeného zákona nebude mať dopad na štátny rozpočet a na verejné financie.

II. Osobitná časť

Navrhuje sa explicitne rozšíriť zákaz nariadenia práce alebo dohodnutia práce, ktorou je maloobchodný predaj, o nedele a všetky štátom uznané sviatky.

Návrh korešponduje s ustanovením § 94 ods. 3 a 4. Ustanovenie ods. 3 taxatívne vymenúva práce, ktoré je výnimočne povolené nariadiť zamestnancovi v deň nepretržitého odpočinku zamestnanca. Ide len o nevyhnutné práce, ktoré sa nemôžu vykonávať v pracovných dňoch (naliehavé opravárske práce, nakladacie a vykladacie práce, práce vykonávané v nepretržitej prevádzke za zamestnanca, ktorý sa nedostavil na zmenu, práce na odvrátenie nebezpečenstva ohrozujúceho život, zdravie alebo pri mimoriadnych udalostiach, práce nevyhnutné so zreteľom na uspokojenie životných, zdravotných a kultúrnych potrieb obyvateľstva, kŕmenie a ošetrovanie hospodárskych zvierat, naliehavé práce v poľnohospodárstve, v rastlinnej výrobe, pri zakladaní, ošetrovaní a zbere pestovaných plodín a pri spracovaní potravinárskych surovín).

Podľa ustanovenia ods. 4 vo sviatok možno zamestnancovi nariadiť len práce, ktoré možno nariadiť v dňoch nepretržitého odpočinku zamestnanca v týždni, práce v nepretržitej prevádzke a práce potrebné pri strážení objektov zamestnávateľa. Aj napriek tomu viacerí prevádzkovatelia maloobchodného predaja nariaďujú svojim zamestnancom práce, ktoré nie sú zahrnuté v zozname povolených prác.

S prihliadnutím na to, že rozhodujúca väčšina zamestnancov v maloobchodnom predaji, ktorým sú práce vo sviatok nariaďované, sú práve ženy a v spojení so skutočnosťou, že v dôsledku toho tieto ženy – matky nemajú reálne zabezpečenú požiadavku zladenia pracovného rodinného života, je účelné výslovne explicitne vylúčiť „maloobchodný predaj“ z možnosti nariadiť prácu v nedeľu a vo sviatok.

Účinnosť zákona sa navrhuje od 1. januára 2015.

Poslanci hlasovali takto:

Prítomní: 122
Hlasujúcich: 122
[Z] Za hlasovalo: 27
[P] Proti hlasovalo: 18
[?] Zdržalo sa hlasovania: 77
[N] Nehlasovalo: 0
[0] Neprítomní: 28

Za

Pavol Abrhan (KDH), Tibor Bastrnák (Most – Híd), Juraj Blanár (SMER – SD), Július Brocka (KDH), Jaroslav Demian (SMER – SD), Ján Figeľ (KDH), Martin Fronc (KDH), Monika Gibalová (KDH), Alojz Hlina (nezaradený, kandidoval za OĽaNO), Eva Horváthová (OĽaNO), Pavol Hrušovský (KDH), Mikuláš Huba (nezaradený, kandidoval za OĽaNO), Elemér Jakab (Most – Híd), Erika Jurinová (OĽaNO), Štefan Kuffa (OĽaNO), Igor Matovič (OĽaNO), Helena Mezenská (OĽaNO), Jozef Mikloško (KDH), Jozef Mikuš (SDKÚ – DS), Edita Pfundtnerová (nezaradená, kandidovala za Most – Híd), Ján Podmanický (SMER – SD), Peter Pollák (OĽaNO), Alojz Přidal (KDH), Marián Radošovský (KDH), Mária Ritomská (nezaradená, kandidovala za OĽaNO), Ivan Uhliarik (KDH), Péter Vörös (Most – Híd).

Proti

Miroslav Beblavý (nezaradený, kandidoval za SDKÚ – DS), Juraj Droba (nezaradený, kandidoval za SaS), Darina Gabániová (SMER – SD), Ľubomír Galko (nezaradený, kandidoval za SaS), Viliam Holeva (SMER – SD), Martin Chren (nezaradený, kandidoval za SaS), Jana Kiššová (nezaradená, kandidovala za SaS), Daniel Krajcer (nezaradený, kandidoval za SaS), Mikuláš Krajkovič (SMER – SD), Ján Mičovský (OľaNO), Lucia Nicholsonová (nezaradená, kandidovala za SaS), Peter Osuský (nezaradený, kandidoval za SaS), Martin Poliačik (nezaradený, kandidoval za SaS), Zsolt Simon (Most – Híd), László Sólymos (Most – Híd), Viera Šedivcová (SMER – SD), Ivan Varga (SMER – SD), Lucia Žitňanská (Most – Híd, kandidovala za SDKÚ – DS).

Zdržali sa

Ladislav Andreánsky, Michal Bagačka, Vladimír Baláž, Jaroslav Baška, Ľuboš Blaha, Dušan Bublavý, Béla Bugár, Antonín Cicoň, Gabriel Csicsai, Rastislav Čepák, Miroslav Číž, Zoltán Daniš, Daniel Duchoň, Árpád Érsek, Martin Fedor, Peter Fitz, Pavol Frešo, Gábor Gál, Dušan Galis, Štefan Gašparovič, Peter Gaži, Milan Géci, Tibor Glenda, Pavol Goga, Lea Grečková, Milan Halúz, Augustín Hambálek, Igor Hraško, Štefan Hreha, Eva Hufková, Rudolf Chmel, Mária Janíková, Vladimír Jánoš, Dušan Jarjabek, Viliam Jasaň, Jozef Ježík, Miroslav Kadúc, Ladislav Kamenický, Marián Kéry, Andrej Kolesík, Magda Košútová, Marián Kovačócy, Viera Kučerová, Jana Laššáková, Tibor Lebocký, Iveta Lišková, Michal Lukša, Róbert Madej, Mojmír Mamojka, Ľuboš Martinák, Vladimír Matejička, Viera Mazúrová, Milan Mojš, Emília Müllerová, Dušan Muňko, Peter Náhlik, Oľga Nachtmannová, Viliam Novotný, Milan Panáček, Pavol Paška, Ľubomír Petrák, Vladislav Petráš, František Petro, Róbert Puci, Bibiána Riapošová, Ľubica Rošková, Ján Senko, Boris Susko, František Šebej, Peter Šuca, Jozef Valocký, Magdaléna Vášáryová, Jozef Viskupič, Anna Vitteková, Marian Záhumenský, Renáta Zmajkovičová, Ľubomír Želiezka.

Neprítomní

Jozef Bobík, Otto Brixi, Dušan Čaplovič, Mikuláš Dzurinda, Vladimír Faič, Martin Fecko, Ján Hudacký, Igor Choma, Eugen Jurzyca, Ľudovít Kaník, Jozef Kollár, Maroš Kondrót, Stanislav Kubánek, Marián Kvasnička, Daniel Lipšic, Anton Martvoň, Jozef Mihál, Ivan Mikloš, Juraj Miškov, Peter Muránsky, Svetlana Pavlovičová, Richard Raši, Janka Šípošová, Ivan Švejna, Viera Tomanová, Jana Vaľová, Richard Vašečka, Pavol Zajac.

Výsledok hlasovania: Návrh neprešiel

Chcete sa vyjadriť? Využite diskusné fórum.

Národná rada Slovenskej republiky
Námestie Alexandra Dubčeka 1
812 80 Bratislava 1
Čerpané z: www.nrsr.sk

NR SR, 01. 11. 2014 | Prečítané: 1458 | Rubrika: Polemika o…

Doba slovenská
BILLA
Webhouse.sk
Webhouse

Odporúčame najlepší webhosting a domény za super ceny!

Iné médiá
Sociálne siete
Anketa
Ktorý vtáčik z týchto fotografií sa vám najviac páči?

Kolibkárik čipčavý (5 hl.)
 
Sýkorka belasá (10 hl.)
 
Stehlík obyčajný (6 hl.)
 
Sokol myšiar (2 hl.)
 
Drozd plavý (0 hl.)
 

Celkom hlasovalo: 23
Etická výchova
Ako by mala vyzerať etická výchova — alternatíva nábo­ženskej výchovy pre deti bez vyznania? Aký je váš názor?
Nové vo fóre
 Podporte 2 percentami ľudské práva
02-07-20 * 22:34
 Re: Werner
02-07-20 * 19:16
 Re: Werner
02-07-20 * 16:45
Lipka – diskusné fórum
Lipka
Diskuteri.sk
Diskuteri.sk
Brajti
The Brights
K teórii a praxi humanistickej výchovy
K teórii a praxi humanistickej výchovy
Kniha
Sumeri
Dobré knihy
Kniha Zakázané ovocie – Etika humanizmuKniha Nemnožme sa!Thomas Paine – Vek rozumu
Biblia očami vedy
Biblia očami vedy
Podporte útulok pre zvieratká
Podporte útulok pre zvieratká v Humennom
Spotrebiteľská Poradňasc
Vytvorené v redakčnom systéme phpRS © Jiří Lukáš | RSS | Návrat hore