www.humanisti.sk
www.humanisti.sk
Inzeráty
Predám ochrannú známku s logom
Jedálny lístok
BILLA
Webhouse.sk
Humanistická zbierka
Transparentný účet pre humanistov
Humanisti, už môžete pomáhať aj cez transparentný účet. Pozri: Zbierka na pomoc chudobným.
Zbierka na ochranu humanistov vo svete
Humanists International crowd-funds for persecuted humanists
Pomôžte humanistom vo svete! Mnohí čelia prenasledovaniu, mučeniu a trestu smrti za svoje presvedčenie. Pozri: Zbierka na ochranu humanistov vo svete.
Sčítanie ľudí bez náboženského vyznania
Atheist Census
Podporujeme
Spoločnosť PrometheusEthos – občianske združenie so zameraním na etiku, humanizmus a sekularizmusHumanisti Slovenska – občianske združenieZošity humanistovVladislav Marušic – ALTERNATÍVA Voľná myšlienka v ČeskuThe BrightsAdam RomanSlovenské súťaže.skNAJsúťaže.skeSúťaže.skKochlear.czÚnia nevidiacich a slabozrakých SlovenskaEurobabička Českej a Slovenskej republikyHoax.sk
Iné médiá
Adresa redakcie
e-mailová adresa redakcie
Internetový čas
Internet time: @699
Počítadlo


Spam poison

Náš Majster Ján Hus a katolícka cirkev

Upálený 6. 7. 1415

Majster Ján Hus – upálený 6. 7. 1415Inkvizícia šírila taký strach, že ľudia sa neodvažovali vyjadriť iný než oficiálny názor či nebodaj kritizovať cirkev a jej hodnostárov. Cirkvi sa tak násilím podarilo obhájiť monopol na duchovnú sféru. Jej hodnovernosť však silno utrpela, ba čo viac, cirkevná vrchnosť si to ani nevšimla. Pod pokrievkou mocnel hnev veriacich na cirkev a kvasili staré reformné myšlienky ako túžba po kázňach v reči ľudu či po dôveryhodnom, vzdelanom a mravnom duchovenstve.

Z týchto myšlienok potom vyrástli Ján Kalvín, Majster Ján Hus, Martin Luther a mnohí iní. Čechy stratila katolícka cirkev úplne ako dôsledok husitského revolučného hnutia po nehoráznom upálení Majstra Jána Husa v Kostnici 6. 7. 1415 a jeho žiaka Jeronýma Pražského v roku 1416.

Proti českým husitom katolícka cirkev vyhlásila päť križiackych výprav. Jediným výsledkom bola zničená a vykradnutá krajina od katolíckych križiakov a ideovo zomknutý prostý ľud vo viere Majstra Jána Husa, ktorý začal prijímať „pod obojakým spôsobom“. Husiti si však predsa len vymohli napokon osobitné práva a napríklad prijímať Kristovu krv v podobe vína bolo povolené aj laickým husitským veriacim. Rímsky pápež považoval za osobnú potupu, keď v druhej polovici 15. storočia nastúpil na český trón Juraj Poděbradský, prvý kráľ, ktorý nebol katolíkom, ale prívržencom Husovho učenia.

Úplne obnoviť katolicizmus v Čechách sa katolíckej cirkvi oficiálne podarilo až po roku 1620 – po bitke na Bielej hore a po víťazstve Habsburgovcov nad husitskou šľachtou. Avšak myslenie a srdcia obyčajných ľudí si už nikdy nezískala. Vatikán dodnes vníma Čechy ako rakovinový nádor katolicizmu a do dnešného dňa nevyslyšal veľkú prosbu pražského arcibiskupa kardinála Vlka, aby bol Ján Hus rehabilitovaný a neskôr kanonizovaný. Jeho spis so žiadosťou drieme vo vatikánskom archíve od roku 1996.

V dôsledku upálenia Majstra Jána Husa má Česko dnes najvyšší podiel obyvateľov bez vyznania. Hus nie je len českým národným hrdinom, ale aj bojovníkom za slobodu svedomia. Na jeho príklade sa celkom jasne a znovu ukazuje, akým spôsobom sa dávne hriechy cirkvi premietajú do súčasnosti a že cirkev stále nie je ochotná priznať si chyby, ktorých sa dopustila pred stáročiami. Český národ nikdy nezabudol. Avšak RKC nechce rehabilitovať a kanonizovať Majstra Jána Husa preto, že by vytvorila precedens. Husova rehabilitácia a kanonizácia by určite vyvolala pochybnosti aj o iných cirkevných rozsudkoch z minulosti.

Kresťanstvo sa v dôsledku politického tlaku cisára Konštantína spolitizovalo v rozpore s pôvodným Ježišovým učením a zostalo také dodnes. Aspoň sa dnes majú RK kňazi na koho vyhovoriť a zvaliť vinu na Konštantína. Rímska cirkev málokedy bola priamym katom, väčšinou „len“ viedla katovu ruku. „Špinavú“ prácu prenechávala svetským inštitúciám. A to sa stalo aj v prípade upálení Majstra Jána Husa a Jeronýma Pražského. Vykonávateľom upálení bola svetská moc. Avšak morálnej a politickej zodpovednosti za milióny ľudských životov, ktoré dala RKC skántriť v mene Boha, sa nikdy RKC nezbaví!

Tvrdenie, že vtedy bola iná doba, a že vtedy sa takéto obludné ukrutnosti až tak veľmi nebrali je nemorálnym a zločinným zľahčovaním skutočnosti. Aj vtedy bolo mučenie mučením a vražda vraždou! Voľnomyšlienkari boli napríklad mučení zariadením, ktorému sa hovorilo „hruška“ a ktorej cieľom bolo roztrhnúť kacírovi hrdlo, aby nemohol svojimi rečami ďalej „zamorovať“ svoje veriace okolie.

Odpustiť? Možno. Zabudnúť? Nikdy!

Cirkev je celou svojou povahou i svojimi ideálmi inštitúciou stredovekou a jej náboženská doktrína a dogmy sú evolučne zaostalé. Preto by cirkev mala odísť do histórie, tak ako jej zločiny, ktoré spáchala v stredoveku, počas 2. svetovej vojny v koncentračnom tábore Jasenovac, a ktoré pácha aj dnes okrem iného aj na Slovensku (a nejedná sa iba o sexuálne trestné činy spáchané na mladistvých).

Stále platným spôsobom na skrátenie „pobytu“ a utrpenia v očistci bolo a bohužiaľ stále aj je (pri vysviackach nových kňazov) nemorálne predávanie odpustkov za spáchané hriechy a za predaj miest v nebi, čo už kritizoval Majster Ján Hus začiatkom 15. storočia, keď takto kázal:

„Chceš aby ti boli hriechy odpustené? Zaplať za odpustky! Chceš sa vyspovedať? Zaplať! Chceš sa dať pokrstiť? Zaplať? Chceš mať sobáš? Zaplať! Chceš mať birmovanie? Zaplať! Chceš sa dať pochovať? Zaplať! Chceš kradnúť a vraždiť? Zaplať a dostaneš sa na nebesia. Ale podľa toho, keby sám diabol prišiel a zaplatil za odpustky, dostal by sa na nebesia.“ Citácia z filmu Jan Hus.

Majstra Jána Husa na Vás, vy bezbožní pánbíčkári a katolícki zločinci! Odpustky boli a aj dnes sú zločinným kupčením s křesťanskou vierou! Pápež sa v očích Jána Husa stal plne zopdovedným za korupciu v církvi, ktorú prodaj odpustkov len stupňoval a umocňoval. Namiesto duchovného poslania slúžil a aj dnes RKC slúži mamonu a nekresťansky odiera o posledné peniaze ľudí za každý cirkevný úkon. Cirkev sa obhajuje, že oni to ľuďom neprikazujú. Oficiálne nie, ale dá sa napísať aj ako kde. Cenníky za rôzne pobožnosti existujú na mnohých farách. A v praxi takéto platby fungujú dobrovoľne povinne. A kňazi berú a berú. Veď prečo nie, keď ovečky dávajú a dávajú. A toto má byť vzor „kresťanskej morálky“? Katolícki kňazi len vieru predstierajú, aby si naplnili svoje vrecká! Túžba po peniazoch, majetku a moci tak u RKC prevýšili pôvodné poslanie kresťanského kléru – pôvodnej ranej kresťanskej cirkvi. Hus dokonca priznával chudému právo vzoprieť sa príkazom mocných, pokiaľ by boli v rozpore s božími zákonmi Písma a Desatora. Kritériom mu bol princíp poslušnosti či neposlušnosti božích zákonov, ktoré kládol nad zákony svetskej moci. V tom tiež spočívala podstata jeho reformizmu smerujúceho k obrode feudálnej spoločnosti znútra na základe princípu lásky k blížnemu (Ježiš). Uvedené platí aj pre dnešnú katolícku cirkev!!! Je nevyhnutné odňať majetky bohatým kostolom a kláštorom a obnoviť duchovné poslanie kléru, ktoré spočíva len v službe bohu a ľuďom! To platilo v 15. storočí a platí to aj dnes!!!

Náboženstvá, ktoré si myslia, že iba oni sú vlastníkmi morálnej pravdy, sú nebezpečenstvom našej demokracie a tým väčším, čím väčší vplyv v spoločnosti získajú. Logika jedinej a posvätnej pravdy a trvanie na zjednodušených protikladoch (ako my a tí druhí, dobro a zlo, biele a čierne) viedla v minulosti k náboženským vojnám! Toto dvojkoľajné obojaké (na obidve strany) pokrytecké nemorálne správanie je pre celú históriu RKC typické. Vždy vodu kázala a víno pila!

Týka sa aj českého Majstra Jána Husa, ktorého síce v decembri 1999 pápež Ján Pavol II. uznal za cirkevného reformátora, a dokonca povedal, že ľutuje jeho krutej smrti, ale za jeho upálenie sa českému národu neospravedlnil! Vyjadrenie ľútosti a prehlásenie za reformátora nie je ospravedlnením! Neurobil to ani Benedikt XVI., ktorý nazval Husa stredovekým kresťanom, ktorý má čo povedať ľuďom aj dnes. Avšak s niektorými Husovými názormi RKC nesúhlasí dodnes, napríklad, že kňaz v hriechu neplatne poskytuje sviatosti alebo, že RKC, ktorej kňazi páchajú hriechy, nemôže byť prostredníkom medzi Bohom a človekom, pretože táto úloha patrí len Ježišu Kristovi. Pravý dôvod, prečo boli majster Ján Hus a Jeroným Pražský upálení bola ich kritika pápežskej hierarchie a bezvýhradnej autority a poslušnosti ľudu cirkvi, predávanie odpustkov a kritika morálky katolíckeho kňazstva ako aj kritika obrovského cirkevného majetku a ich výzvy, aby cirkev všetky majetky predala, ako to kázal Ježiš Kristus.

Majster Ján Hus kázal:

„Nežije v Milosti Božej kňaz, ktorý žije v hriechu! A preto ho netreba poslúchať! A to platí aj pre pápeža!“

Ďalej to boli jeho výzvy, aby veriaci používali svoj rozum pri hodnotení príkazov katolíckych kňazov ako aj snaha, aby veriaci čítali Písmo sväté vo svojom rodnom jazyku. Patrila sem aj husitská požiadavka pitia vína z kalicha nielen pre kňazov ale aj pre laikov/nekňazov. Pitie vína z kalicha bolo prejavom nadradenosti katolíckych kňazov nad obyčajným sprostým/jednoduchým ľudom. Hus tiež učil, aby cirkev bola podriadená vo veciach svetských svojmu zemskému pánu a nie náboženskému pánu/kňazovi. To bolo tiež v zásadnom rozpore so strategickými záujmami katolíckej cirkvi. Učil aj to, že nie je vôľa božia, aby jední boli bohatí a druhí chudí! Ján Hus učil, že kňaz, ktorý žije v hriechu, nie je pravým kresťanom a že církevné odpustky sú len almužnou, kde rozhrešenie za spáchané hriechy neplatí! Toto boli všetko dôvody, ktoré ohrozovali samú podstatu existencie a vládu katolíckej cirkvi nad jej ovečkami a pre ktoré boli Majster Ján Hus aj Jeroným Pražský upálení. Majster Ján Hus ani jeho žiak Jeroným Pražský však nikdy neodvolali!!!

Toto sú aj dôvody, prečo RKC dodnes nedala súhlas na kanonizáciu majstra Jána Husa a Jeronýma Pražského! Preto radšej kanonizovala Anežku Českú, aby sa na týchto dvoch radikálnych reformátorov zabudlo. Je to preto, že väčšina katolíckych neduhov, ktoré kritizoval Majster Ján Hus zostáva aktuálna dodnes vrátane odpustkov!!!

Pomník Jána Husa v Brezovej pod B. ako jediný na SlovenskuRKC dodnes plne nerehabilitovala osobnosť Majstra Jána Husa. Ani si neuvedomila, že o žiadnu vinu Jána Husa sa nejednalo. Išlo len o spor, v ktorom sa Husova pravda opierala o Písmo sväté a humanizmus, ktorý bol tomuto českému mučeníkovi vlastný. Master Ján Hus bol Jánom Pavlom II. iba „povýšený“ na reformátora, čo znamená nižší stupeň kacírstva.

Majster Ján Hus a mnohí iní sa zlu naozaj otvorene a priamo postavili! Už len preto, aby zlo priamo označili, aby ho odhalili a priamo ukázali ľuďom. Aj za to zaplatili svojou smrťou, iste. Ale prispeli k tomu, že ľudstvo prehliadlo a uvidelo, aká je RKC v skutočnosti.

Úvodná ilustrácia: © Private Prague Guide

Fotografia pomníka Jána Husa v Brezovej pod Bradlom: © Tibor Kádek

Chcete sa vyjadriť? Využite diskusné fórum.

Ing. Vlastimil Matouš
– člen Spoločnosti Prometheus
– býva v Prešove
Čerpané z: vlastný zdroj; materiál, použitý v článku, je kompilát viacerých zdrojov, z kníh, brožúr a z internetu, najmä z brožúry Mistr Jan Hus, ktorú napísal Miloš Václav Kratochvíl, a ktorú vydalo nakladateľstvo Naše vojsko v Prahe v roku 1952

Vlastimil Matouš, 10. 07. 2012 | Prečítané: 15001 | Rubrika: Polemika o…

Doba slovenská
BILLA
Webhouse.sk
Webhouse

Odporúčame najlepší webhosting a domény za super ceny!

Iné médiá
Sociálne siete
Anketa
Súhlasíte s finančnou odlukou cirkví od štátu?

Rozhodne áno (715 hl.)
 
Viac áno, ako nie (184 hl.)
 
Viac nie, ako áno (172 hl.)
 
Rozhodne nie (183 hl.)
 

Celkom hlasovalo: 1254
Etická výchova
Ako by mala vyzerať etická výchova — alternatíva nábo­ženskej výchovy pre deti bez vyznania? Aký je váš názor?
Nové vo fóre
 Re: Pokrytectvo
27-09-20 * 11:12
 Re: "Sväté" médiá.
24-09-20 * 17:07
 RE: Niečo tu nie je v poriadku
22-09-20 * 16:42
Lipka – diskusné fórum
Lipka
Diskuteri.sk
Diskuteri.sk
Brajti
The Brights
K teórii a praxi humanistickej výchovy
K teórii a praxi humanistickej výchovy
Kniha
Sumeri
Dobré knihy
Kniha Zakázané ovocie – Etika humanizmuKniha Nemnožme sa!Thomas Paine – Vek rozumu
Biblia očami vedy
Biblia očami vedy
Podporte útulok pre zvieratká
Podporte útulok pre zvieratká v Humennom
Spotrebiteľská Poradňasc
Vytvorené v redakčnom systéme phpRS © Jiří Lukáš | RSS | Návrat hore