www.humanisti.sk
www.humanisti.sk
Inzeráty
Predám ochrannú známku s logom
Pozvánka na koncert
Webhouse.sk
Humanistická zbierka
Transparentný účet pre humanistov
Humanisti, už môžete pomáhať aj cez transparentný účet. Pozri: Zbierka na pomoc chudobným.
Zbierka na ochranu humanistov vo svete
Humanists International crowd-funds for persecuted humanists
Pomôžte humanistom vo svete! Mnohí čelia prenasledovaniu, mučeniu a trestu smrti za svoje presvedčenie. Pozri: Zbierka na ochranu humanistov vo svete.
Sčítanie ľudí bez náboženského vyznania
Atheist Census
Podporujeme
Spoločnosť PrometheusEthos – občianske združenie so zameraním na etiku, humanizmus a sekularizmusHumanisti Slovenska – občianske združenieZošity humanistovVladislav Marušic – ALTERNATÍVAAteisti Českej republikyVoľná myšlienka v ČeskuThe BrightsAdam RomanSlovenské súťaže.skNAJsúťaže.skeSúťaže.skKochlear.czÚnia nevidiacich a slabozrakých SlovenskaEurobabička Českej a Slovenskej republikyHoax.sk
Iné médiá
Adresa redakcie
e-mailová adresa redakcie
Internetový čas
Internet time: @343
Počítadlo


Spam poison

Najviac doktorov vied má tento rok SAV

Udeľovanie titulu doktor vied sa konalo za prítomnosti prezidenta SR Andreja Kisku

Pohľad do Auly Univerzity Komenského 14. 12. 2016

Po kliknutí na fotografiu sa v novom okne zobrazí v lepšom rozlíšení o rozmeroch 1 064 × 708 bodov.

Najvyššiu vedeckú hodnosť, doktor vied, má od stredy 14. decembra 2016 ďalších 17 osobností. Za účasti prezidenta SR Andreja Kisku si v Aule Univerzity Komenského prevzalo diplom aj 10 vedcov zo Slovenskej akadémie vied.

„Táto promócia je dôkazom toho, že na Slovensku máme stále dosť ambicióznych ľudí, ktorí sa dali na vedeckú dráhu a sú príkladom pre mladých ľudí. Naše laboratóriá sú aj vďaka eurofondom vybavené špičkovou technikou, teraz musíme do nich pritiahnuť mladých vedcov a zastabilizovať spôsob financovania ich projektov. Ak sa nám to podarí, som presvedčený, že veľká časť mladých ľudí bude hľadať svoj kariérny rast tu doma, podobne ako to urobili doktori vied, ktorí si dnes slávnostne prevzali diplomy,“ ohodnotil slávnosť predseda Slovenskej akadémie vied Pavol Šajgalík.

Doktorom vied sa stal Dr. Domenico Pangallo, PhD. z Ústavu molekulárnej biológie SAV, ktorý sleduje pôsobenie mikroflóry na povrchu predmetov kultúrneho dedičstva.

Mgr. Jozef Ukropec, PhD. z Ústavu experimentálnej endokrinológie Biomedicínskeho centra SAV prispieva k hľadaniu spôsobov ako ochrániť metabolické zdravie človeka, napríklad rozšírením našich možností prevencie a liečby obezity.

Mgr. Jaroslav Mosnáček, PhD. z Ústavu polymérov SAV vyvíja materiály pre hmatové displeje určené nevidiacim a RNDr. Jaroslav Antoš, CSc., z Ústavu experimentálnej fyziky SAV sa podieľa na experimentoch v CERN-e.

PhDr. Ľudovít Hallon, CSc., z Historického ústavu SAV skúma premeny spoločnosti, stavebníctva a celkového podnikateľského prostredia na Slovensku už od existencie jednotného uhorského trhu.

Doc. Ing. Miroslav Boča, PhD. z Ústavu anorganickej chémie SAV zhrnul svoj výskum za ostatných sedemnásť rokov a prináša výsledky, ktoré majú vysoký aplikačný potenciál.

RNDr. Boris Klempa, PhD. z Virologického ústavu SAV skúma zootonické vírusy, pri ktorých sa človek nakazí od zvieraťa.

Doc. MVDr. Norbert Žilka, PhD. z Neuroimunologického ústavu SAV skúma ľudské neurodegeneračné ochorenia centrálneho nervového systému, ale aj animálne modely pre Alzheimerovu chorobu.

Na slávnostnom udeľovaní hodností mali dnes zastúpenie aj ženy. Doc. PhDr. Ľubomíra Kaminská, CSc., z Archeologického ústavu SAV zozbierala ucelenú informáciu o príslušníkoch lovecko-zberačských skupín, ktorí sídlili na území dnešného Slovenska v období paleolitu a mezolitu.

PhDr. Daniela Dvořáková, CSc., z Historického ústavu SAV napísala dizertačnú prácu, ktorá je doteraz prvou monografiou venovanou postave manželky kráľa a neskôr cisára Žigmunda Luxemburského. Autorka na základe rozsiahlych historických prameňov očistila meno kráľovnej Barbory, ktoré sa stalo obeťou intríg a boja o moc.

Zoznam doktorov vied

Diplom doktora fyzikálnych vied si prevzal:
RNDr. Jaroslav Antoš, DrSc. z Ústavu experimentálnej fyziky SAV v Košiciach.
Dizertačná práca autora je výsledkom jeho dlhoročnej činnosti v experimentoch v CERNe a Fermilabe. Dr. Antoš patrí k vedúcim osobnostiam vo svojom odbore a výsledky jeho práce sú vysoko cenené aj v zahraničí.
(Doktorská dizertačná práca: „Meranie náboja top kvarku“.)

Diplom doktora technických vied si prevzal:
doc. Ing. Miroslav Boča, DrSc. z Ústavu anorganickej chémie SAV v Bratislave.
Dizertačná práca je prehľadom autorovho výskumu za ostatných sedemnásť rokov. Z pohľadu technického využitia prináša výsledky základného charakteru, ktoré majú vysoký aplikačný potenciál.
(Doktorská dizertačná práca: „Fyzikálno-chemická, termo-chemická, spektrálna a difrakčná analýza anorganických systémov: synergia postupov a poznatkov“.)

Diplom doktora historických vied si prevzala:
PhDr. Daniela Dvořáková, DrSc. z Historického ústavu SAV v Bratislave.
Dizertačná práca je doteraz prvou monografiou, ktorá je venovaná postave manželky kráľa a neskôr cisára Žigmunda Luxemburského. Autorka na základe rozsiahlych historických prameňov očistila meno kráľovnej Barbory, ktoré sa stalo obeťou intríg a boja o moc.
(Doktorská dizertačná práca: „Barbora Celjská. Čierna kráľovná. Životný príbeh uhorskej, rímsko-nemeckej a českej kráľovnej (1391 – 1451)“.)

Diplom doktora historických vied si prevzal:
PhDr. Ľudovít Hallon, DrSc. z Historického ústavu SAV v Bratislave.
Jeho dizertačná práca prepája dejiny významnej firmy s hospodárskym a politickým vývojom v rôznych obdobiach. V diele je možné sledovať premeny spoločnosti, stavebníctva a celkového podnikateľského prostredia na Slovensku od existencie jednotného uhorského trhu až po druhú polovicu tridsiatych rokov.
(Doktorská dizertačná práca: „Firma Pittel a Brausewetter v dejinách Slovenska. Priekopník betónového staviteľstva zo Slovenska“.)

Diplom doktora historických vied si prevzala:
doc. PhDr. Ľubomíra Kaminská, DrSc. z Archeologického ústavu SAV v Nitre.
Dizertačná práca autorky prezentuje ucelenú informáciu o príslušníkoch lovecko-zberačských skupín, ktorí sídlili na území dnešného Slovenska v období paleolitu a mezolitu a načrtáva obraz o spôsobe života a aktivitách ľudských komunít v úzkej väzbe ku klimatickým zmenám.
(Doktorská dizertačná práca: „Staré Slovensko 2. Paleolit a mezolit“.)

Diplom doktora biologických vied si prevzal:
RNDr. Boris Klempa, DrSc. z Virologického ústavu Biomedicínskeho centra SAV v Bratislave patrí medzi kľúčových vedcov, ktorí na Slovensku skúma zootonické vírusy – tie, pri ktorých sa človek nakazí od zvieraťa. Najväčší ohlas vyvolali jeho práce zameraná na Afriku. Stal sa súčasťou medzinárodného kolektívu, ktorý postupne objavil niekoľko nových hantavírusov, a to nielen v hlodavcoch, ale aj v hmyzožravcoch a netopieroch. Pri tejto vedeckej osobnosti sa obzvlášť oceňuje jeho podiel na výchove mladej generácie.
(Doktorská dizertačná práca: „Hantavírusy ako globálne sa vynárajúce patogény“.)

Diplom doktora chemických vied si prevzal:
Mgr. Jaroslav Mosnáček, DrSc. z Ústavu polymérov SAV v Bratislave.
Významné výsledky jeho základného výskumu viedli aj k výskumu zameraného k možnému aplikačnému použitiu, či už v oblasti vývoja materiálov pre hmatové displeje určené nevidiacim, materiálov na báze grafénov s kontrolovanou vodivosťou a materiálov pre magneto a elektroreológiu.
(Doktorská dizertačná práca: „Príprava polymérov s architektúrou a vlastnosťami šitými na mieru“.)

Diplom doktora biologických vied si prevzal:
Dr. Domenico Pangallo, DrSc. z Ústavu molekulárnej biológie SAV v Bratislave sa venuje vývinu špecifických stratégií a nástrojov, ktoré monitorujú mikroflóru na povrchu predmetov kultúrneho dedičstva. Skúma však aj potraviny, konkrétne vplyv mikroflóry, ktorá je prítomná počas fermentácie vína a produkcie bryndze.
(Doktorská dizertačná práca: „Molekulárno – biologické prístupy pri štúdiu mikrobiálnych komunít predmetov kultúrneho dedičstva a tradičných slovenských potravín“.)

Diplom doktora lekárskych vied si prevzal:
Mgr. Jozef Ukropec, DrSc. z Ústavu experimentálnej endokrinológie Biomedicínskeho centra SAV v Bratislave prispieva k hľadaniu spôsobov ako ochrániť metabolické zdravie človeka, napríklad rozšíriť naše možnosti prevencie a liečby obezity ako rizikového faktoru civilizačných ochorení.
(Doktorská dizertačná práca: „Tukové tkanivo ako metabolicky, endokrinne a termogénne aktívny orgán“.)

Diplom doktora biologických vied si prevzal:
doc. MVDr. Norbert Žilka, DrSc. z Neuroimunologického ústavu SAV v Bratislave.
Prioritami jeho vedeckej činnosti sú ľudské neurodegeneračné ochorenia centrálneho nervového systému, animálne modely pre Alzheimerovu chorobu či štúdium patologických mechanizmov tau proteínu. Na pôde SAV vybudoval Neurohistochemické laboratórium a špeciálne techniky, ktoré sú esenciálne pre bádanie v oblasti neurovied.
(Doktorská dizertačná práca: „Neuroimunológia prirodzene usporiadaného tau proteínu“.)

Pod čiarou

Diplom doktora chemických vied si prevzala:
doc. RNDr. Katarína Mikušová, DrSc. z Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave.

Diplom doktora chemických vied si prevzal:
doc. Mgr. Pavel Neogrády, DrSc. z Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave.

Diplom doktora fyzikálnych vied si prevzal:
doc. RNDr. Stanislav Tokár, DrSc. z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave.

Pod čiarou

Diplom doktora chemických vied si prevzala:
doc. RNDr. Renáta Oriňáková, DrSc. z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Pod čiarou

Diplom doktora chemických vied si prevzal:
prof. Ing. René Kizek, DrSc. z Farmaceutickej fakulty Veterinární a farmaceutické univerzity Brno.

Diplom doktora chemických vied si prevzal:
prof. Ing. Tomáš Wágner, DrSc. z Fakulty chemicko-technologickej Univerzity Pardubice.

Diplom doktora technických vied si prevzal:
Ing. Alexander Kromka, DrSc. z Fyzikálneho ústavu AV ČR v Prahe.

Vložila: Monika Hucáková.

Autorka fotografie: Andrea Veselá.

Chcete sa vyjadriť? Využite diskusné fórum.

SAVÚrad Slovenskej akadémie vied
– vykonáva úlohy spojené s odborným, organizačným a technickým zabezpečením činnosti akadémie ako vedeckej inštitúcie a úlohy spojené s povinnosťami akadémie ako správcu rozpočtovej kapitoly a zriaďovateľa organizácií
Čerpané zo: SAV

SAV, 15. 12. 2016 | Prečítané: 656 | Rubrika: Veda a spoločnosť

Webhouse.sk
Webhouse

Odporúčame najlepší webhosting a domény za super ceny!

Iné médiá
Voliči, pozor na Kisku!
Keď klamal v minulosti, bude klamať aj v budúcnosti. Pozri: Kiska povedal: „Nezaložím stranu.“ a Kiska je hanba Slovenska.
Etická výchova
Ako by mala vyzerať etická výchova — alternatíva nábo­ženskej výchovy pre deti bez vyznania? Aký je váš názor?
Nové vo fóre
 Kto sa mýli?
20-02-20 * 18:22
 Nevzdelanci v PSN
19-02-20 * 07:16
 Re: Nebezpečný vírus ohrozuje
15-02-20 * 14:40
Brajti
The Brights
K teórii a praxi humanistickej výchovy
K teórii a praxi humanistickej výchovy
Kniha
Sumeri
Dobré knihy
Kniha Zakázané ovocie – Etika humanizmuKniha Nemnožme sa!Thomas Paine – Vek rozumu
Podporte útulok pre zvieratká
Podporte útulok pre zvieratká v Humennom