www.humanisti.sk
www.humanisti.sk
Inzeráty
Predám ochrannú známku s logom
Jedálny lístok
BILLA
Webhouse.sk
Humanistická zbierka
Transparentný účet pre humanistov
Humanisti, už môžete pomáhať aj cez transparentný účet. Pozri: Zbierka na pomoc chudobným.
Zbierka na ochranu humanistov vo svete
Humanists International crowd-funds for persecuted humanists
Pomôžte humanistom vo svete! Mnohí čelia prenasledovaniu, mučeniu a trestu smrti za svoje presvedčenie. Pozri: Zbierka na ochranu humanistov vo svete.
Sčítanie ľudí bez náboženského vyznania
Atheist Census
Podporujeme
Spoločnosť PrometheusEthos – občianske združenie so zameraním na etiku, humanizmus a sekularizmusHumanisti Slovenska – občianske združenieZošity humanistovVladislav Marušic – ALTERNATÍVA Voľná myšlienka v ČeskuThe BrightsAdam RomanSlovenské súťaže.skNAJsúťaže.skeSúťaže.skKochlear.czÚnia nevidiacich a slabozrakých SlovenskaEurobabička Českej a Slovenskej republikyHoax.sk
Iné médiá
Adresa redakcie
e-mailová adresa redakcie
Internetový čas
Internet time: @702
Počítadlo


Spam poison

Najkrajšie starosti 2

Užitočný infoservis k predškolákom

Petržalka len pred pár dňami spracovala informačný leták „Najkrajšie starosti“, ktorý ponúka užitočné informácie „novorodičom“ k prvým krokom po narodení dieťaťa. Dnes ponúkame jeho pokračovanie.

Informačný leták „Najkrajšie starosti 2“ reaguje na neustály rast počtu detí, ktoré nastupujú na predprimárne vzdelávanie a na plnenie povinnej školskej dochádzky, čím sa stávajú súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti.

„Tento servisný materiál informuje rodičov o prvých krokoch, ktoré musia absolvovať so svojimi deťmi od ich troch rokov do začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky. Obsahuje informácie nielen o prijímaní detí do materských škôl, ale aj ako a kedy požiadať o odklad nástupu do prvej triedy,“ predstavuje obsah letáka starosta Vladimír Bajan.

Mestská časť Bratislava-Petržalka je zriaďovateľom 19 materských a 11 základných škôl. Pre školský rok 2015/2016 sa v Petržalke zapísalo 805 budúcich prváčikov, čo je 91 % z celkového počtu 885 predškolákov. Do iných základných škôl – ako sú súkromné, cirkevné, prípadne ich zriaďovateľom je iná samospráva – sa zapísalo 80 detí. Medziročne bolo do škôl zapísaných o 51 budúcich prvákov viac. V aktuálnom školskom roku sa do našich škôl zapísalo 754 detí a reálne do prvých ročníkov nastúpilo 646 prvákov, čo predstavuje 85, 6 % z celkového počtu zapísaných.

Aj „Najkrajšie starosti 2“ sú sprístupnené na webstránke mestskej časti a sociálnej sieti Viem byť Petržalčan. Každý leták je zároveň zasielaný na e-mailové adresy obyvateľom, ktorí prejavili záujem o jeho odoberanie. Cieľom tejto série petržalských letákov je uľahčiť rodičom orientáciu v ich náročných povinnostiach.

Najkrajšie starosti 2

Zákonnú povinnosť zapísať dieťa do základnej školy na Slovensku má každý rodič, ktorý je občanom SR a takisto aj jeho dieťa má slovenské občianstvo, bez ohľadu na to, kde žije.

V prípade, že zákonní zástupcovia nezapíšu dieťa po dosiahnutí veku začatia povinnej školskej dochádzky do základnej školy na Slovensku, porušia zákon (§ 37 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe).

§ 37
Priestupky
(1) Priestupku sa dopustí zákonný zástupca dieťaťa, ktorý ohrozuje jeho výchovu a vzdelávanie alebo zanedbáva starostlivosť o povinnú školskú dochádzku dieťaťa, najmä ak dieťa neprihlási na povinnú školskú dochádzku alebo dieťa neospravedlnene vynechá viac ako 60 vyučovacích hodín v príslušnom školskom roku.

Ak dieťa dovŕšilo vek 3 roky

Oprávnená osoba je povinná písomne oznámiť na ÚPSVaR (Vazovova 7/a, 816 16 Bratislava) alebo elektronicky (so zaručeným elektronickým podpisom), akým spôsobom a kde bude zabezpečená starostlivosť o dieťa do začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky:

 1. Predĺžená rodičovská dovolenka – nárok na prídavok na dieťa do veku 6 rokov má oprávnená osoba, ktorá sa stará o dieťa, ktoré má dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav. Žiada sa písomne s doložením zdravotnej dokumentácie na ÚPSVaR.
 2. Prijímanie do materskej školy – žiadosť podávajú písomne (dostupná v každej MŠ a na jej internetovej stránke, aj na www.petrzalka.sk). Prijímanie detí do materskej školy sa realizuje spravidla v mesiaci marec (na ďalší školský rok), kedy si zákonní zástupcovia podávajú žiadosť na vybranú materskú školu. Riaditeľ materskej školy písomne informuje rodiča o prijatí resp. neprijatí dieťaťa do materskej školy.

Predprimárne vzdelávanie pre deti vo veku 5 rokov nie je povinné. V zmysle školského zákona sa prednostne do materskej školy prijímajú deti vo veku 5 rokov.

Zákonný zástupca môže na základe písomnej žiadosti požiadať riaditeľa školy o odklad povinnej školskej dochádzky o jeden rok, ak dieťa po dovŕšení 6. roku veku nedosiahlo školskú zrelosť. Súčasťou žiadosti je odporučenie lekára pre deti a dorast ako aj príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Dôvody odkladu povinnej školskej dochádzky sú:

 • dieťa má problémy s výslovnosťou alebo nevie formulovať vety;
 • nevydrží sa sústrediť a nezapamätá si vetu;
 • nedokáže sa orientovať v čase, neovláda priestorovú orientáciu;
 • nevie dodržiavať základnú hygienu, samostatne sa obliekať, obúvať, vyzliekať, nevie samostatne stolovať;
 • nepozná údaje o sebe (rodine, adresu, svoj vek);
 • nie je prirodzene zvedavé, nekladie otázky;
 • je neposedné a netrpezlivé.

Zápis prvákov

Zápis do prvého ročníka určí zriaďovateľ školy v termíne od 15. januára do 15. februára (podľa schválenej novely školského zákona sa termín posunie na apríl). V zmysle zákona plní žiak povinnú školskú dochádzku v škole vo svojom školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt (tzv. spádová škola). Ak sa rodič rozhodne pre inú školu, túto skutočnosť je povinný oznámiť spádovej škole. Pri zápise dieťaťa rodič resp. zákonný zástupca vyplní tlačivá s údajmi o dieťati a predloží občiansky preukaz, rodný list dieťaťa a v prípade zdravotných problémov aj vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast. Ak má dieťa zdravotný problém alebo je nejakým spôsobom hendikepované, mal by o tom rodič – vo vlastnom záujme a predovšetkým v záujme svojho dieťaťa – informovať jeho budúcich učiteľov.

Prvák by mal ovládať

 • samostatne sa najesť, obliecť a obuť, pozapínať si gombíky a zaviazať šnúrky na obuvi, obslúžiť sa na WC, umyť si ruky, spláchnuť a pod.,
 • správne vyslovovať všetky hlásky, vysloviť krátke slovo samostatne po hláskach,
 • vyjadrovať sa plynule aj v zložitejších vetách,
 • spočítať predmety do „päť“,
 • interpretovať obsah krátkej rozprávky,
 • poznať naspamäť detskú pesničku alebo básničku,
 • kresliť pevné a neroztrasené línie,
 • nakresliť postavu so všetkými základnými znakmi,
 • vystrihnúť jednoduchý tvar podľa predkreslenej čiary,
 • poznať základné odtiene farebného spektra,
 • orientovať sa v priestore, vie, kde je „vpredu“, „vzadu“, „hore“, „dole“, „vpravo“, „vľavo“.

Bratislava 17. apríla 2015
Michal Kaliňák

Chcete sa vyjadriť? Využite diskusné fórum.

PetržalkaMestská časť Bratislava-Petržalka
Kutlíkova 17
852 12 Bratislava
– nositeľ titulu Efektívny používateľ modelu CAF
Čerpané z: www.petrzalka.sk a Viem byť Petržalčan

Súvisiace články:
Už od apríla zvýšime kapacity materskej školy o ďalších 40 miest (11.12.2015)
Spoločnosť EEI si nebude od Petržalky nárokovať žiadne náklady (03.12.2015)
Komuniké z 9. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka zo dňa 1. decembra 2015 (01.12.2015)
Posledné zasadnutie zastupiteľstva v tomto roku (30.11.2015)
Zbierka na pomoc ľuďom bez domova (16.11.2015)
V Petržalke začína zimná pohotovosť 15. novembra (13.11.2015)
Sociálna výdajňa pokračuje v trende. Skvalitňuje služby (12.11.2015)
Život mnohých Petržalčanov prešiel jej rukami (10.11.2015)
Keď sa sily spoja, dielo sa podarí (04.11.2015)
Záškoláctvo je vizitkou rodičov (29.10.2015)
Petržalčania dnes dostali dve správy (27.10.2015)
Októbrové zasadnutie petržalského zastupiteľstva (26.10.2015)
Petržalka: EEI dostane za parkovacie karty menej (21.10.2015)
Naplňte zásobník dobrých nápadov (20.10.2015)
Petržalka chce regulovať parkovanie (19.10.2015)
Poslanci kritizujú parkovanie, pripomienky však neposlali (15.10.2015)
Petržalka má nové pravidlá pre poskytovanie dotácií (15.10.2015)
Stále zadarmo (09.10.2015)
Pre seniorov robíme viac ako prikazuje zákon (08.10.2015)
Septembrové rokovanie miestneho zastupiteľstva (18.09.2015)
Starosta: Musíme počúvať Vaše názory, lebo Vaša práca je pre ľudí mimoriadna (18.09.2015)
Školy sú inkubátormi športových talentov (17.09.2015)
Aj túto jeseň bude Petržalka zelená (14.09.2015)
Záhadná kampaň s autami chce upozorniť na katastrofálnu situáciu s parkovaním (10.09.2015)
Petržalka je on-line (21.08.2015)
Rozhodnutie presunúť daňové pracoviská do Petržalky považuje Bajan za najhlúpejší daňový čin roka (18.08.2015)
Na matrike s upravenými tlačivami (17.08.2015)
Investície do budúcnosti (12.08.2015)
Dvojdňová spoločná kontrola najmä o dohováraní (07.08.2015)
Petržalka opravuje výtlky na cestách a chodníkoch (05.08.2015)
Zelená Petržalka (03.08.2015)
Od septembra viac zábavy, humoru (31.07.2015)
Nenávratný príspevok na vzdelávanie detí v súkromných MŠ (29.07.2015)
Investor „zacvakal“ viac (28.07.2015)
Petržalka prijíma nominácie na Kultúrno-osvetového pracovníka Petržalky 2015 (27.07.2015)
V školách to vrie! (22.07.2015)
Petržalka má elektronickú knihu návštev (20.07.2015)
V Petržalke zaznelo „ÁNO“ 860-krát (10.07.2015)
Petržalský web ponúka nové služby (07.07.2015)
Chceme byť lídri v parkovaní (07.07.2015)
Jednotkári valcujú Petržalku (07.07.2015)
Petržalská škola je super (07.07.2015)
Tisícka kníh čaká na nových čitateľov, alebo akú požičaj, takú vráť (07.07.2015)
MHD počas prázdnin (30.06.2015)
Vladimír Bajan: Pán primátor, nepodpíšte uznesenie a rešpektuje zákon! (29.06.2015)
Starostlivosť o zeleň dá Petržalke „zabrať“ (29.06.2015)
Cyklostojany zvyšujú atraktivitu cyklodopravy (26.06.2015)
Knihy ani v lete neoddychujú (22.06.2015)
Petržalská opekačka na štyri spôsoby (19.06.2015)
Program júnového rokovania zastupiteľstva (19.06.2015)
Petržalská právna poradňa bude prázdninovať (16.06.2015)
Leto v petržalských materských školách (12.06.2015)
Už len hodiny (11.06.2015)
Dni Petržalky vo finále (10.06.2015)
Osobnosť Petržalky 2015 (09.06.2015)
Súčasťou domácej opatrovateľskej služby je aj dovoz obedov (09.06.2015)
Galaprogram pre deti (07.06.2015)
Sladké Petržalské leto (05.06.2015)
Mamina: „Zachránil si mi syna a ja Ti veľmi pekne ďakujem!“ (04.06.2015)
Päťsto príležitostí na oddych (04.06.2015)
Jarné upratovanie nám vystavilo účet v stovkách ton (02.06.2015)
Detská výjazdová pohotovosť v Petržalke (01.06.2015)
Domáce prostredie nahrádzajú zariadenia opatrovateľskej služby (30.05.2015)
Stovky podujatí pre tisícky návštevníkov (25.05.2015)
Ste na ťahu (22.05.2015)
Detské ihriská získavajú atraktívnosť a bezpečie (18.05.2015)
Druhý domov pre havkáčov sa osvedčil (15.05.2015)
V Petržalke rastie záujem o domácu opatrovateľskú službu (12.05.2015)
Dni Petržalky – deti a mládež (06.05.2015)
Poslanci odsúhlasia priority (30.04.2015)
Inšpektori verejného poriadku sú našimi očami na stopkách (21.04.2015)
Sama sa nezašpinila, sama sa nevyčistí… (20.04.2015)
Krízový štáb je aj o prevencii (17.04.2015)
V Petržalke otestujú 330 deviatakov (15.04.2015)
Najkrajšie starosti (14.04.2015)
Podporujeme sociálne ohrozené deti (10.04.2015)
Učiteľ, na ktorého sa nezabúda (25.03.2015)
Chránime zdravie, bránime majetok a vysádzame stromy (25.03.2015)
Modrú školu podporí Meky Žbirka (24.03.2015)
Šesť šancí na každý deň (23.03.2015)
Najlepším kritikom je detská úprimnosť (19.03.2015)
Nové pravidlá pre petície (17.03.2015)
Hľadači pokladov (16.03.2015)
Radšej zberný dvor ako čierne skládky (12.03.2015)
Návrh dotačných pravidiel počíta so štedrou podporou (10.03.2015)
Informačný systém sa mimoriadne osvedčil (04.03.2015)
Knihy robia človeka (03.03.2015)
Petržalskí milionári (03.03.2015)
Všetky peniaze pôjdu deťom v našich školách (24.02.2015)
Februárové rokovanie petržalského zastupiteľstva už v priamom prenose (23.02.2015)
Prijímanie detí do materských škôl (20.02.2015)
Petržalke záleží na spokojnosti obyvateľov (17.02.2015)
Sedieť doma je pohroma (16.02.2015)

Petržalka, 17. 04. 2015 | Prečítané: 934 | Rubrika: Veda a spoločnosť

Doba slovenská
BILLA
Webhouse.sk
Webhouse

Odporúčame najlepší webhosting a domény za super ceny!

Iné médiá
Sociálne siete
Etická výchova
Ako by mala vyzerať etická výchova — alternatíva nábo­ženskej výchovy pre deti bez vyznania? Aký je váš názor?
Nové vo fóre
 Re: Kurča na fazuľke
08-08-20 * 12:17
 Re: Moje poznámky
08-08-20 * 09:55
 Re: Kurča na fazuľke
08-08-20 * 09:39
Lipka – diskusné fórum
Lipka
Diskuteri.sk
Diskuteri.sk
Brajti
The Brights
K teórii a praxi humanistickej výchovy
K teórii a praxi humanistickej výchovy
Kniha
Sumeri
Dobré knihy
Kniha Zakázané ovocie – Etika humanizmuKniha Nemnožme sa!Thomas Paine – Vek rozumu
Biblia očami vedy
Biblia očami vedy
Podporte útulok pre zvieratká
Podporte útulok pre zvieratká v Humennom
Spotrebiteľská Poradňasc
Vytvorené v redakčnom systéme phpRS © Jiří Lukáš | RSS | Návrat hore