www.humanisti.sk
www.humanisti.sk
Inzeráty
Predám ochrannú známku s logom
Jedálny lístok
BILLA
Webhouse.sk
Humanistická zbierka
Transparentný účet pre humanistov
Humanisti, už môžete pomáhať aj cez transparentný účet. Pozri: Zbierka na pomoc chudobným.
Zbierka na ochranu humanistov vo svete
Humanists International crowd-funds for persecuted humanists
Pomôžte humanistom vo svete! Mnohí čelia prenasledovaniu, mučeniu a trestu smrti za svoje presvedčenie. Pozri: Zbierka na ochranu humanistov vo svete.
Sčítanie ľudí bez náboženského vyznania
Atheist Census
Podporujeme
Spoločnosť PrometheusEthos – občianske združenie so zameraním na etiku, humanizmus a sekularizmusHumanisti Slovenska – občianske združenieZošity humanistovVladislav Marušic – ALTERNATÍVA Voľná myšlienka v ČeskuThe BrightsAdam RomanSlovenské súťaže.skNAJsúťaže.skeSúťaže.skKochlear.czÚnia nevidiacich a slabozrakých SlovenskaEurobabička Českej a Slovenskej republikyHoax.sk
Iné médiá
Adresa redakcie
e-mailová adresa redakcie
Internetový čas
Internet time: @900
Počítadlo


Spam poison

Nadkonfesijná Matica v područí katolíckej konfesie kotlebistov?

Matica slovenská si musí zachovať svoj status, že nebude robiť rozdiely medzi vlastencami ohľadom postoja k náboženstvám

Z krajského snemu Matice slovenskej 21. 5. 2016Kotlebisti sa na svojej stránke pochválili, že Matica slovenská pozvala na banskobystrický krajský snem, ktorý sa uskutočnil v sobotu 21. mája 2016, aj zástupcov politickej strany Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko. Neviem, či preto, lebo Marian Kotleba je predseda strany Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko, alebo preto, že v súčasnosti je predseda Banskobystrického samosprávneho kraja. Možno ho pozvali pre obe dôvody, ale aj ešte iné (národné, vlastenecké) dôvody. Alebo preto, že strana je v parlamente. Krajský snem zvoláva krajská rada v súčinnosti s Členským ústredím Matice slovenskej, takže kto je veľmi zvedavý na dôvody pozvania, môže sa ich opýtať. Mňa zaujalo čosi iné.

Pozvaného Mariana Kotlebu na sneme zastupovali poslanci NR SR Rastislav Schlosár a Jana Nehézová, ktorí kandidovali za stranu Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko.

Citujem z článku Poslanci NR SR za ĽS Naše Slovensko ako hostia na krajskom sneme Matice Slovenskej v Detve:

„Vo svojom príhovore Rastislav Schlosár matičným delegátom pripomenul, že úlohou Matice Slovenskej je predovšetkým to, aby ‚zachovala Slovensko slovenské a kresťanské‘ tak, ako si to želali aj naši národní velikáni. Ďalej uviedol, že tento cieľ možno dosiahnuť len vtedy, keď bude Matica Slovenska ‚dbať o obnovenie slovenskej suverenity a nezávislosti, ktorú sme stratili našim vstupom do Európskej únie‘ a súčasne, ak sa bude ‚dôsledne vyhýbať jedu liberalizmu a multikulturalizmu, ktoré systematicky rozkladajú náš národ‘.“

Sic! Boli na sneme, a nevedia, že Matica slovenská sa píše s malým písmenom „s“? V pohode, veď sú „hejslováci“.emotikon Definícia „hejslováka“ znie: Kto príliš zdôrazňuje, vyzdvihuje svoju slovenskosť, obyčajne iba slovami bez činov (bez skutkov).

Kotlebista Rastislav Schlosár pripomenul zúčastneným matičným delegátom, aby zachovala Slovensko aj kresťanské. Na Slovensku sa najviac ľudí (viac ako 3 milióny) hlási k niektorej kresťanskej organizácii. Aspoň to vyplýva zo sčítania ľudu. Lenže na Slovensku žijú aj nekresťania. Významnú skupinu tvoria ľudia bez náboženského vyznania, ľudia, ktorí sa nehlásia k žiadnej náboženskej organizácii. Pri sčítaní ich bolo 725 362, čo je 13,4% podiel z celkového poštu obyvateľov. Po rímskokatolíkoch, ktorých je podľa sčítania 3 347 277 (62 %), sú ľudia, ktorí sa nehlásia ku kresťanským organizáciám, druhou najpočetnejšou skupinou. Kresťanov z Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania je podstatne menej, len 316 250. Kotlebisti tento fakt o druhej najpočetnejšej skupine občanov na Slovensku výdatne ignorujú. Avšak kotlebisti, ak nechcú byť len obyčajnými „hejslovákmi“, by si mali uvedomiť niekoľko ďalších dôležitých faktov.

Ústava Slovenskej republiky v 1. oddiele v článku 1 uvádza:

Slovenská republika je zvrchovaný, demokratický a právny štát. Neviaže sa na nijakú ideológiu ani náboženstvo.

V časti „Základné práva a slobody“ sa uvádza:

Základné práva a slobody sa zaručujú na území Slovenskej republiky všetkým bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vieru a náboženstvo, politické, či iné zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnosti alebo etnickej skupine, majetok, rod alebo iné postavenie. Nikoho nemožno z týchto dôvodov poškodzovať, zvýhodňovať alebo znevýhodňovať.

A zákon o Matici slovenskej č. 58/1997 na to pamätal. Slová ako kresťanský a náboženský sa tam nevyskytujú. Dôraz sa kladie na upevňovanie slovenského vlastenectva, a to sa dá upevňovať ako kresťansky (pomocou náboženskej ideológie), tak aj humanisticky, aj inak.

Najdôležitejšie sú Stanovy Matice slovenskej. V stanovách sa uvádza:

„Matica slovenská je verejnoprávna ustanovizeň. Pôsobí ako národnoprospešná, nezávislá, nadstranícka, nadkonfesijná, nadrezortná národná a kultúrna ustanovizeň.“

Nadkonfesijná znamená, že nezvýhodňuje (neuprednostňuje) konkrétnu konfesiu. Konfesia znamená vierovyznanie alebo náboženstvo, napríklad náboženské vyznanie viery v kresťanskom náboženstve; prípadne príslušnosť ku kresťanskej cirkvi (a tých je na Slovensku viacero).

V stanovách v Hlave I., v 7. bode, sa píše:

„Matica slovenská chce neformálne prehlbovať u svojich členov prirodzený pozitívny vzťah k svojej vlasti, domovine svojich predkov, a tak upevňovať národnú hrdosť a vlastenectvo. Bude sa usilovať získavať všetkých občanov k pozitívnemu vzťahu k slovenskej štátnosti a k napĺňaniu úloh, ktoré Matici slovenskej zveril zákonom štát.

V tomto smere:

a) národne aktivizuje a zjednocuje všetkých občanov Slovenskej republiky, a to bez rozdielu národnosti, náboženského vyznania, politickej príslušnosti vrátane slovenských komunít v zahraničí v záujme upevňovania slovenskej štátnosti,
b) do svojej činnosti zapája a angažuje mladú slovenskú inteligenciu zo všetkých oblastí vedeckého, kultúrneho a spoločenského života,
c) konkrétnymi činmi a podujatiami rozširuje trvalú úctu k svojmu národu poznávaním jeho dejín a súčasného života.“

Opakujem: „bez rozdielu náboženského vyznania“. A v stanovách sa kresťanstvo tiež nespomína.

Členom Matice slovenskej sa môže stať každý občan Slovenskej republiky, aj nekresťan, aj humanista.

Keď sa Matica slovenská dostane do závislosti na kotlebistoch, budeme ľutovať ich úspech, lebo ich úspech bude porážkou Matice slovenskej. Členovia Matice slovenskej by si mali dávať veľký pozor na to, kto im čo pripomína. Slovom kto myslím na kotlebistu Rastislava Schlosára, a jemu podobných, ktorí si vykladajú zákony po svojom.

Ešte aj predseda Matice slovenskej Marián Tkáč v Programe Matice slovenskej na roky 2011 – 2013 s výhľadom do roku 2017 zo 17. septembra 2011 na záver pripomenul:

„Matica slovenská cieľavedomým a angažovaným plnením svojho programu, za účinnej podpory vládnych, politických i mimovládnych korporácií, významne posilní svoju účasť na plnohodnotnom rozvoji kultúry, vzdelávania, vedeckovýskumnej a zjednocujúcej aktivity v Slovenskej republike a prispeje k prehĺbeniu historického vedomia a národného povedomia, národnej hrdosti, vlastenectva a štátnosti. Svojou históriou a aktivitami v slovenskom národnom živote a bojom za národné práva si vydobyla také spoločenské postavenie v dejinách slovenského národa, ktoré ju opodstatňuje byť aj v súčasnosti jedným z najvýznamnejších činiteľov zjednocovania slovenskej spoločnosti bez rozdielu politickej príslušnosti, náboženského vierovyznania a sociálneho postavenia. Na takéto poslanie Matica slovenská má všetky predpoklady aj v súčasnosti.“

Matica slovenská si musí zachovať svoj status, že nebude robiť rozdiely medzi vlastencami. Viem si predstaviť, ako ostatní delegáti mlčali a neozvali sa, neohradili sa, neprotestovali, nepripomenuli kotlebistovi Rastislavovi Schlosárovi, že Matica slovenská je nadkonfesijná!

Chcete sa vyjadriť? Využite diskusné fórum.

Ján ParadaJán Parada
laik s celoživotným vzdelávaním
Čerpané z:
vlastný zdroj

Súvisiace články:
Vývoj náboženstiev vo svete (20.09.2019)
Ostrý protest proti českému klerikovi Dominikovi Dukovi (10.08.2019)
Kresťania pálili knihy ako kedysi nacisti (19.04.2019)
Pápež František uráža ateistov (18.04.2019)
Katolícky kňaz Marek Orko Vácha a jeho primitívne názory na ateistov (20.01.2019)
Hľadám vzdelaného ateistu (06.01.2019)
Zákerný blud od eštebáka proti pápežovi Františkovi (26.12.2018)
Pápež František bozká Zlaté teľa (25.12.2018)
Ateista Chmelár radí kresťanom ohľadom osláv narodenia Ježiša Krista (20.12.2018)
Kňazov čaká preťať ďalší gordický uzol (02.12.2018)
Klerici netúžia po poklade v nebi (06.11.2018)
Máte slovo s Michaelou Jílkovou (07.10.2018)
Vedec a nositeľ Nobelovej ceny za fyziku Albert Einstein a jeho list židovskému filozofovi Erikovi Gutkindovi (04.10.2018)
Boh v predstave Jehovových svedkov (24.08.2018)
Pozor na trolla Egona (11.08.2018)
Zle vyšľachtený katolík mi venoval bulvárny článok (09.08.2018)
Klerik: „Nechceme počúvať rozprávky a mýty, chceme poznať pravdu…“ (08.07.2018)
Denník ateistu (18.06.2018)
Grygar by mal sám sebe udeliť anticenu Bludný balvan (02.04.2018)
Nevzdelaný biskup sa pýta z hlúposti (01.04.2018)
Ateizmus nie je pre mňa viera (15.01.2018)
Hitler nebol ateista (13.01.2018)
Dlhoročný ateista sa už necíti byť kresťanom (13.09.2017)
Náboženskí homosexuáli sú masochisti (10.08.2017)
Diskusné fórum „Bez boha“ je nedostupné (27.07.2017)
KBS číta e-zine Humanisti.sk (26.06.2017)
Budú orgány činné v trestnom konaní kriminalizovať aj autora plagátu k filmu Únos? (25.02.2017)
Bude Američanov chrániť boh? (27.01.2017)
Michal Havran a Josif Stalin (20.01.2017)
Keď sa ateisti modlia (02.01.2017)
Humanizmus nie je náboženstvo (18.12.2016)
Korene náboženského zla (12.12.2016)
Poslankyňa NR SR Natália Grausová požiadala poslancov a poslankyne, aby sa pomodlili modlitbu Otčenáš (15.09.2016)
Ďalší význam slova veriť (05.09.2016)
Prevládajúci svetonázor je „tam a potom“ (26.08.2016)
Blud: ateisti veria v niečo, len to nevedia definovať (31.07.2016)
Rodika má dar od boha (21.05.2016)
Pravý kresťan? (19.05.2016)
Katolícka bohoslužba za ateistu? (14.05.2016)
Katolícke Slovensko? Nezmysel! (13.05.2016)
Zvrátený kresťanský kardinál Duka (11.04.2016)
Denník N je fašistický plátok (07.04.2016)
Agresívny Heretik (05.04.2016)
Eugen Korda je ukážkový typ ľudí, z akých vyrastajú nebezpeční teroristi (03.04.2016)
Kasarda má pomýlené názory o bohu, ktorého vyznáva (01.04.2016)
Pre nábožných: Chodíte sa spovedať? (05.03.2016)
Meno nerobí človeka (28.02.2016)
Matka Božia bola Rómka (14.02.2016)
Humanista Lemmy verzus Ježišov svedok Daniel (13.02.2016)
Je to hrôza. Keď sa to dnes deje moslimom, zajtra prídu na rad ateisti, alebo kto ďalší? (22.01.2016)
Dokedy sa chcete podriaďovať nacistom? (19.01.2016)
Ateista Sopóci sa hnevá, že kandiduje pastor (18.01.2016)
Petície za zákaz náboženstiev (16.01.2016)
Rebro alebo penis od Adama použil boh na stvorenie Evy? (01.01.2016)
Prijme Slovensko aj humanistických utečencov? (01.12.2015)
Prezident Václav Havel bol, alebo nebol ateista? (29.11.2015)
Prečo ateisti považujú kritikov satanistov za katolíkov? (21.11.2015)
Hrozí u kresťanov nárast bigotného fanatizmu? (15.11.2015)
Homo humanus verzus Homo religiosus (26.10.2015)
Zbraň s biblickým textom (04.09.2015)
Martin Jelen a jeho obsedantná predstava (19.08.2015)
Kňaz vyháňa diabla s vrtuľníkom (17.08.2015)
Ateistický bludár Kohout sa „umelecky“ predvádza (15.08.2015)
Hádanka (30.07.2015)
V ktorých krajinách sveta je ťažké byť humanistom? (29.07.2015)
Prezident FIFA Joseph Blatter verí iba v nebo (02.07.2015)
Michal Havran je teológ, ktorý zlyhal na celej čiare (27.05.2015)
Pácha zločiny boh? (22.05.2015)
Víťazstvo nad nacizmom nie je božím zázrakom (15.05.2015)
Ak zomrel boh-syn, zomrel zároveň aj boh-otec? (08.05.2015)
Nevzdelaný kňaz sa ešte nestretol s ateistom (06.05.2015)
Konformizmus nie je náboženstvo (25.04.2015)
Aj futbal nazývajú civilným náboženstvom? (24.04.2015)
Vatikánsky vodca blúzni, že spoločnosť ohrozuje ateizmus (21.04.2015)
Hanbíte sa za osvojenie myšlienok od druhých ľudí? (16.04.2015)
Boh má radšej pravoslávnych než katolíkov (12.04.2015)
Pravoslávna cirkev nie je dotovaná štátom? (09.04.2015)
Za vieru musí platiť! (07.04.2015)
Zožrali ho psy, a basta (06.04.2015)
Kresťania a Židia (06.04.2015)
Veria v jedného boha, len mu dávajú rôzne mená (04.04.2015)
Humanisti obvinení z vlastizrady? (28.03.2015)
Táraniny o posmrtnom živote (25.03.2015)
Wikipédia nemá chybu (13.03.2015)
Existujú ateisti, ktorí veria v nadprirodzené javy? (03.03.2015)
Vždy s bohom? (21.02.2015)
Sigmund Freud a Carl Gustav Jung o náboženstvách (16.02.2015)
Faux pas u Ateistov Českej republiky (07.02.2015)
Pápež František so satanistickým pozdravom? (17.01.2015)
ALE, ALE pán Hrubčo! (15.01.2015)
Názor kňaza: Život bez náboženskej ideológie ústi do zvieracieho spôsobu života (09.09.2014)
Porošenko je kresťan (30.05.2014)
Aby mal boh niečo spoločné s pravdou, musel by existovať (18.03.2014)
Antisemitizmus je chybný výraz (15.02.2014)
Pápež sa hlboko mýli! (15.09.2013)
Slabomyseľný boh (28.07.2013)
Z rozprávky do rozprávky (05.05.2013)
Nebojte sa byť iní! (30.04.2013)
Už v stredoveku boli humanisti (30.04.2013)
Humanista je non-supernaturalista (29.04.2013)
Citát od Richarda Dawkinsa či ľudová múdrosť? (14.04.2013)
Faux pas par excellence, svetský humanista (31.03.2013)
Rozdiel medzi humanizmom a ateizmom (30.03.2013)
Pápež Fero (29.03.2013)
Katolícky extrémizmus (28.03.2013)
Ateista, ktorý sa modlí (28.03.2013)
Ako to vidia humanisti (19.03.2013)
Humanisti a homosexuáli (24.02.2013)
Predstava jedného kňaza o ateistoch (23.02.2013)
Prečo si v Magnificate sedia na kábli (16.01.2013)
Keď svätí vraj oslovujú nielen kresťanov, ale aj iných (11.01.2013)
Keď bigotný fundamentalista má hokej v pojmoch (09.01.2013)
Slovensko potrebuje statočného, skúseného a nekresťanského prezidenta (09.01.2013)
Vatikán: Boh neexistuje, nie sú dôkazy (15.12.2012)
Humanisti ako slobodomurári (06.12.2012)
Pravým humanistom môže byť i bývalý pravý ateista (05.12.2012)
V „ateistickom“ Rusku je dominantný teizmus (05.12.2012)
Kruté obvinenie pre nevinné deti! (29.11.2012)
A vinník sa nájde! (21.11.2012)
Humanista nepotrebuje barličku ako kresťan (21.11.2012)
Kto je humanista? (15.11.2012)
Faux pas svetského humanistu (11.11.2012)
Humanizmus je nové rytierstvo (07.11.2012)
O mizantropovi (02.11.2012)
Nekultúrny ateizmus (29.10.2012)
Aké úlohy čakajú humanistov? (25.10.2012)
Kde sú slovenskí humanisti? (22.10.2012)
Humanista a bezbožník (19.10.2012)
Slnečný zázrak (15.10.2012)
Adam, Eva, rebro a tak? (07.10.2012)
Očami humanistu (05.10.2012)
Čas na zmenu! (29.09.2012)
Kresťan Bibliu číta (28.09.2012)
Poznáte meno Kainovej ženy? (17.09.2012)
Humanisti a veriaci (07.09.2012)
Humanizmus je prirodzený (12.08.2012)
Humanisti a filantropi (27.07.2012)
Humanistický svetonázor (24.06.2012)
O živote tu a teraz (08.06.2012)
Humanizmus a teizmus (19.06.2011)

Ján Parada, 24. 05. 2016 | Prečítané: 1307 | Rubrika: Kto sú humanisti?

Doba slovenská
BILLA
Webhouse.sk
Webhouse

Odporúčame najlepší webhosting a domény za super ceny!

Iné médiá
Sociálne siete
Anketa
Súhlasíte s finančnou odlukou cirkví od štátu?

Rozhodne áno (713 hl.)
 
Viac áno, ako nie (184 hl.)
 
Viac nie, ako áno (168 hl.)
 
Rozhodne nie (180 hl.)
 

Celkom hlasovalo: 1245
Etická výchova
Ako by mala vyzerať etická výchova — alternatíva nábo­ženskej výchovy pre deti bez vyznania? Aký je váš názor?
Nové vo fóre
Lipka – diskusné fórum
Lipka
Diskuteri.sk
Diskuteri.sk
Brajti
The Brights
K teórii a praxi humanistickej výchovy
K teórii a praxi humanistickej výchovy
Kniha
Sumeri
Dobré knihy
Kniha Zakázané ovocie – Etika humanizmuKniha Nemnožme sa!Thomas Paine – Vek rozumu
Biblia očami vedy
Biblia očami vedy
Podporte útulok pre zvieratká
Podporte útulok pre zvieratká v Humennom
Spotrebiteľská Poradňasc
Vytvorené v redakčnom systéme phpRS © Jiří Lukáš | RSS | Návrat hore