www.humanisti.sk
www.humanisti.sk
Inzeráty
Predám ochrannú známku s logom
Jedálny lístok
BILLA
Webhouse.sk
Humanistická zbierka
Transparentný účet pre humanistov
Humanisti, už môžete pomáhať aj cez transparentný účet. Pozri: Zbierka na pomoc chudobným.
Zbierka na ochranu humanistov vo svete
Humanists International crowd-funds for persecuted humanists
Pomôžte humanistom vo svete! Mnohí čelia prenasledovaniu, mučeniu a trestu smrti za svoje presvedčenie. Pozri: Zbierka na ochranu humanistov vo svete.
Sčítanie ľudí bez náboženského vyznania
Atheist Census
Podporujeme
Spoločnosť PrometheusEthos – občianske združenie so zameraním na etiku, humanizmus a sekularizmusHumanisti Slovenska – občianske združenieZošity humanistovVladislav Marušic – ALTERNATÍVA Voľná myšlienka v ČeskuThe BrightsAdam RomanSlovenské súťaže.skNAJsúťaže.skeSúťaže.skKochlear.czÚnia nevidiacich a slabozrakých SlovenskaEurobabička Českej a Slovenskej republikyHoax.sk
Iné médiá
Adresa redakcie
e-mailová adresa redakcie
Internetový čas
Internet time: @891
Počítadlo


Spam poison

Na podporu aktívneho občianstva, detí a mládeže i ochranu životného prostredia sa prerozdelí takmer 1,5 milióna eur

2. výzva Fondu pre mimovládne organizácie

Nadácia Ekopolis spoločne s nadáciou SOCIA a Nadáciou pre deti Slovenska zverejnila zoznam projektov, ktoré získali nenávratné finančné prostriedky v 2. výzve Fondu pre mimovládne organizácie. V témach aktívneho občianstva, ochrany životného prostredia a klimatických zmien a projektov zameraných na deti a mládež bolo podporených 35 projektov v celkovej výške 1 400 926 eur.

Podporu v oblasti Aktívne občianstvo získalo zo 49 prijatých žiadostí 13 projektov v celkovej výške 659 246 eur.
Jedným z projektov, ktoré zaujali výberovú komisiu, bol projekt organizácie Proti prúdu, ktorého cieľom je zvyšovanie zamestnateľnosti ľudí bez domova, najmä dvomi aktivitami – predajom Nota-bene a prácou nosiča batožiny na Hlavnej stanici v Bratislave. Vďaka podpore vo výške 61 642 eur budú riešené rôzne aspekty oboch „prác“ – od tréningov a poradenstva až po pracovno-právne vzťahy. Okrem toho sa projekt zameriava aj na komunikovanie bezdomovectva a šírenie informácií o bezdomovectve, a to prostredníctvom diskusných skupín, advokácie a konferencie.
Ďalší podporený projekt s názvom Druhá lastovička sa zameriava na dlhodobo nezamestnaných a spoločensky vylúčených ľudí v obci Valaská pri Brezne. Zrekonštruovaním priestorov v budove Združenia mladých Rómov a nakúpením potrebného vybavenia práčovne budú vytvorené pracovné miesta, postupne sa tým vybudujú pracovné návyky u ľudí, ktorí majú problém so zamestnateľnosťou a prispeje sa tak k ich sociálnemu začleneniu.
Projekt občianskeho združenia ZADOBE sa tématicky venuje boju proti rasizmu, extrémizmu a hate-speech, a to formou organizovania osvetových podujatí. Na takmer 100 akciách a aktivitách proti týmto negatívnym javom sa zúčastní zhruba 2 000 študentov stredných a vysokých škôl v banskobystrickom kraji. Pôjde o rôzne prednášky, semináre a diskusie, ako aj o aktivity, pri ktorých mladí budú pôsobiť na verejnosť. Súčasťou projektu je okrem iného aj vypracovanie stredoškolských učebných osnov výchovy proti negatívnym javom ako sú rasizmus a extrémizmus.

V oblasti Deti a mládež bolo z celkového počtu 67 prijatých žiadostí vybratých 17 projektov, ktoré získali finančnú podporu vo výške 481 551 eur.
V prioritnej oblasti Deti, mládež a aktívne občianstvo zaujal projekt Nadácie Milana Šimečku, ktorý bol podporený sumou 41 520 eur. Cieľom projektu Študenti po stopách totality je zachytenie „malých dejín“ prostredníctvom aktívneho zapojenia študentov do procesu dokumentácie obdobia komunizmu, normalizácie a udalostí Novembra'89. Cieľovou skupinou sú okrem študentov, aj pedagógovia a široká verejnosť.
V prioritnej oblasti Posilnenie ohrozených skupín detí, mládeže a Rómov získal podporu aj projekt Program podpory vzdelávania: Ideme ďalej! Cieľom projektu organizácie Člověk v tísni je prostredníctvom zvýšenia školskej úspešnosti detí a mládeže zo sociálne vylúčených rómskych lokalít rozšírenie ich možností na slobodný výber životnej cesty a na budúce uplatnenie sa v spoločnosti. Pre úspešnosť projektu je potrebná angažovanosť nielen detí a mladých ľudí v ohrození, ale aj ich rodičov, pedagógov a dobrovoľníkov.

V oblasti podpory Ochrany životného prostredia a klimatických zmien bolo z 21 projektov vybratých 5 v celkovej výške 260 129 eur.
V prioritnej oblasti Účasť verejnosti, zvyšovanie povedomia a aktívne občianstvo získal podporu vo výške 29 925 eur projekt organizácie VIA IURUS. Cieľom projektu s príznačným názvom Zelená pre enviro participáciu je zapojiť čo najviac ľudí do rozhodovania o otázkach životného prostreda, aktívneho používania právnych nástrojov participácie a vytvorenia tlaku na prijatie vytvorenej legislatívy umožňujúcej prístup občanov k súdom.
V prioritnej oblasti Podpora udržateľného rozvoja bol podporený projekt občianskeho združenia ŽITO. Vďaka spolupráci s nórskou nadáciou Stiftelsen Norsk Hjortesenter – Norwegian Red Deer Center a podpore vo výške 67 598 eur pribudne na Slovensku 6 jedincov losa európskeho. Projekt prispeje k zvýšeniu a ochrane biodiverzity krajiny reštitúciou losa európskeho, ktorý je dôležitým článkom fungovania mokradných ekosystémov. Úlohou nórskeho partnera bude výber a dovoz 6 losov na Slovensko a taktiež aj asistencia pri príprave koncepcie starostlivosti o losa na Slovensku.

Výsledky hodnotenia Žiadostí o nenávratné finančné prostriedky sú zverejnené na webových stránkach www.eeango.sk/aoi.

Pod čiarou

Viac o Fonde pre mimovládne organizácie

Fond pre mimovládne organizácie je zameraný na posilnenie rozvoja občianskej spoločnosti, podporu sociálnej spravodlivosti, demokracie a udržateľného rozvoja. Fond je súčasťou Finančného mechanizmu EHP 2009 – 2014, prostredníctvom ktorého sa donorské krajiny Island, Lichtenštajnsko a Nórske kráľovstvo podieľajú na znižovaní hospodárskych a sociálnych rozdielov v Európskom hospodárskom priestore.

Fond pozostáva z dvoch hlavných programov, ide o Demokracia a ľudské práva a Aktívne občianstvo a inklúzia. Program Demokracia a ľudské práva spravuje Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation. Program Aktívne občianstvo a inklúzia je spravovaný konzorciom Nadácia Ekopolis, Nadácia SOCIA a Nadácia pre deti Slovenska.

Obdobie realizácie programu je február 2013 – december 2015. Celková finančná alokácia na podporu projektov mimovládnych organizácií je 2,9 mil. eur.

Záujemcovia môžu získať informácie a dokumenty potrebné k predloženiu žiadosti o nenávratný finančný príspevok na webovej stránke www.eeango.sk/aoi.

Chcete sa vyjadriť? Využite diskusné fórum.

Nadácia Ekopolis
– víziou nadácie je vyspelá občianska spoločnosť, v ktorej si ľudia uvedomujú svoju zodpovednosť za jej vývoj a za stav životného prostredia. Spoločnosť, v ktorej majú občania záujem zapájať sa do správy vecí verejných, majú odvahu zaujať kritický postoj a záleží im na tom, aby rozvoj našej spoločnosti nebol na úkor budúcich generácií.
Čerpané z: www.ekopolis.sk

Súvisiace články:
Živú učebnicu nájdete na Slovensku zatiaľ len v Banskej Štiavnici (18.12.2014)
Ekopolis završuje projekt Cesty Železnej opony (16.12.2014)
Nadácia Ekopolis zverejnila inšpiratívne videá z konferencie Áno, dá sa to! (15.12.2014)
Banská Bystrica sa pýta: Je demokracia v ohrození? (04.12.2014)
V roku 2014 boli obnovené turistické chodníky v okolí Spišského hradu, Beckova, Čachtíc a Červeného Kláštora (24.11.2014)
Spevák Peter Lipa porozpráva v Banskej Bystrici na tému holokaustu (19.11.2014)
Na Severnom Spiši vznikla cesta minerálnych prameňov (12.11.2014)
V Prievidzi sa uskutočnil seminár na tému Voda a klimatické zmeny (07.11.2014)
Grantový program Zelené oázy v 9. ročníku podporí projekty zamerané aj na komunitné záhrady (06.11.2014)
V Štiavnických vrchoch pribudol nový náučný turistický chodník (24.10.2014)
Obnova turistických chodníkov v okolí Spišského hradu (23.10.2014)
Aj v trenčianskej ZátOKe pOKoja sa uskutoční jesenná slávnosť (23.10.2014)
Titulom Strom roka 2014 sa pýši moruša zo Senice (23.10.2014)
Jesenná slávnosť v Spišskej Novej Vsi (22.10.2014)
Pozvánka na seminár na tému Voda a klimatické zmeny (20.10.2014)
Nadácia Ekopolis podporila Treťohorný park v Považskej Bystrici (17.10.2014)
Z parku kráľa Žigmunda v Dunajskej Strede sa stal vlastivedný park (13.10.2014)
Záhrada-CNK priniesla rôznorodosť tém i aktivít (06.10.2014)
Áno, dá sa to! – inšpiratívne podujatie jediného druhu na Slovensku (01.10.2014)
V Poloninách vznikla ekoučebňa v blízkosti zabudnutého prameňa (30.09.2014)
Mimovládne organizácie z celej Európy vyjadrili svoju podporu maďarským organizáciám prenasledovaným vládou (22.09.2014)
Centrum vzdelávania neziskových organizácií prináša inovatívne vzdelávanie inšpirované Švajčiarskom (18.09.2014)
Režim Viktora Orbána útočí na maďarské mimovládne organizácie (11.09.2014)
Do konca septembra môžete rozhodnúť o Strome roka 2014 (04.09.2014)
Vernisáž o Lesoparku Chrasť v Žiline (02.09.2014)
Otvorenie vinárskeho dvora sv. Urbana v Golianove (28.08.2014)
Komunitné služby očami Elsy a Emy (25.08.2014)
V Bojniciach zachránili zanikajúce mokrade v centre mesta (12.08.2014)
V Kráľovej pri Senci obnovili arborétum (08.08.2014)
Klenovská kvapka vody pre našu planétu (21.07.2014)
Zrekonštruovaný denný stacionár Svetluška poskytuje nové služby (15.07.2014)
VIA IURIS pomáha implementovať Aarhuský dohovor (07.07.2014)
Živá energia ZSE pomôže obciam a školám (04.07.2014)
Turistické chodníky v okolí štyroch slovenských hradov budú obnovené vďaka podpore oblátok Horalky od Sedity (02.07.2014)
Povedzme si všetko o kompostovaní (16.06.2014)
Banskobystričania sa už po tretíkrát zapojili do súťaže Do práce na bicykli (12.06.2014)
Nový festival téma priniesol netradičné spojenia (12.06.2014)
V júni sú pre pracovníkov a lídrov neziskových organizácií pripravené mnohé vzdelávacie podujatia (09.06.2014)
Otvorenie komunitnej záhradky na najväčšom banskobystrickom sídlisku (05.06.2014)
Na Technickej univerzite vo Zvolene prednášali zahraniční odborníci na lesné ekosystémy (03.06.2014)
Pohoda v Trnavskom parku Kalvárka (03.06.2014)
Do konca mája môžete prihlásiť svoj strom do ankety Strom roka 2014 (20.05.2014)
Vďaka fondu Živá energia vzniklo v Krajskej hvezdárni a planetáriu Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom slnečné laboratórium (13.05.2014)
Nadácia Ekopolis vyhlásila 12. ročník ankety Strom roka (28.04.2014)
Vďaka zákazníkom spoločnosti METRO pribudnú na Slovensku ďalšie tri zelené výsadby (14.04.2014)
Konferencia o sebestačnosti a udržateľnosti vidieckych regiónov (02.04.2014)
V roku 2014 ožije ďalších 24 zelených oáz po celom Slovensku (01.04.2014)
Európskym stromom roka 2014 sa stal tisícročný brest z Bulharska (21.03.2014)
Program Pohoda za mestom podporil oživenie ďalších 6 rekreačných miest (18.03.2014)
Zlepšovanie kvality bývania vďaka programu Zelené bývanie (11.03.2014)
Nadačný fond ZSE Živá energia znova pomohol ušetriť cennú energiu (05.03.2014)
29 000 eur pre projekty z programu Nestlé pre vodu v krajine (03.03.2014)
Témy holokaustu a interkultúrneho učenia nie sú cudzie ani žiakom a študentom v Banskej Bystrici (25.02.2014)
Zvoľte si najsympatickejší strom Európy (18.02.2014)
Študenti Sokratovho inštitútu zaujímavými projektmi pomáhajú deťom, seniorom i životnému prostrediu (12.02.2014)
Trenčín si TY – príklad rozvoja mesta s účasťou občanov (05.02.2014)
Hlasujte za kremnický dub v ankete Európsky strom roka 2014 (03.02.2014)
V Leviciach rozkvitla e-Slnečnica (27.01.2014)
Island a Slovensko na jednej lodi (22.01.2014)

Nadácia Ekopolis, 25. 03. 2014 | Prečítané: 2293 | Rubrika: Kto sú humanisti?

Doba slovenská
BILLA
Webhouse.sk
Webhouse

Odporúčame najlepší webhosting a domény za super ceny!

Iné médiá
Sociálne siete
Etická výchova
Ako by mala vyzerať etická výchova — alternatíva nábo­ženskej výchovy pre deti bez vyznania? Aký je váš názor?
Nové vo fóre
 Re: Kurča na fazuľke
08-08-20 * 12:17
 Re: Moje poznámky
08-08-20 * 09:55
 Re: Kurča na fazuľke
08-08-20 * 09:39
Lipka – diskusné fórum
Lipka
Diskuteri.sk
Diskuteri.sk
Brajti
The Brights
K teórii a praxi humanistickej výchovy
K teórii a praxi humanistickej výchovy
Kniha
Sumeri
Dobré knihy
Kniha Zakázané ovocie – Etika humanizmuKniha Nemnožme sa!Thomas Paine – Vek rozumu
Biblia očami vedy
Biblia očami vedy
Podporte útulok pre zvieratká
Podporte útulok pre zvieratká v Humennom
Spotrebiteľská Poradňasc
Vytvorené v redakčnom systéme phpRS © Jiří Lukáš | RSS | Návrat hore