www.humanisti.sk
www.humanisti.sk
Inzeráty
Predám ochrannú známku s logom
Jedálny lístok
BILLA
Webhouse.sk
Humanistická zbierka
Transparentný účet pre humanistov
Humanisti, už môžete pomáhať aj cez transparentný účet. Pozri: Zbierka na pomoc chudobným.
Zbierka na ochranu humanistov vo svete
Humanists International crowd-funds for persecuted humanists
Pomôžte humanistom vo svete! Mnohí čelia prenasledovaniu, mučeniu a trestu smrti za svoje presvedčenie. Pozri: Zbierka na ochranu humanistov vo svete.
Sčítanie ľudí bez náboženského vyznania
Atheist Census
Podporujeme
Spoločnosť PrometheusEthos – občianske združenie so zameraním na etiku, humanizmus a sekularizmusHumanisti Slovenska – občianske združenieZošity humanistovVladislav Marušic – ALTERNATÍVA Voľná myšlienka v ČeskuThe BrightsAdam RomanSlovenské súťaže.skNAJsúťaže.skeSúťaže.skKochlear.czÚnia nevidiacich a slabozrakých SlovenskaEurobabička Českej a Slovenskej republikyHoax.sk
Iné médiá
Adresa redakcie
e-mailová adresa redakcie
Internetový čas
Internet time: @903
Počítadlo


Spam poison

Medzinárodný deň nevidiacich

13. november je medzinárodným dňoch nevidiacich

V roku 1745 sa v tento deň narodil priekopník systematického vzdelávania nevidiacich, Francúz Valentin Haüy, ktorý založil v Paríži v roku 1784 prvú školu pre nevidiacich. Inšpirovalo ho k tomu predstavenie, ktoré na dnešnom Námestí Svornosti v Paríži pripravila skupina nevidiacich zo Saint Ovide. Šokoval ho posmech, s akým ich diváci privítali a to rozhodlo. Deň narodenia Haüya je Medzinárodným dňom nevidiacich od roku 1946.

Okrem Medzinárodného dňa nevidiacich majú ľudia so zrakovým postihnutím v kalendári ďalšie dva významné dni – 15. október je Svetovým dňom bielej palice a 4. január Svetovým Braillovým dňom.

Ľudia so zrakovým postihnutím predstavujú zhruba 1,5 % celkovej populácie. Zrakovo postihnutých môžeme členiť do štyroch skupín, v rámci ktorých existuje široká individuálna variabilita. Poznáme druhy zrakového postihnutia:

Nevidiaci – sú to osoby s úplnou stratou zrakového vnímania, ale tiež osoby ktoré sú schopné vnímať zrakom maximálne svetlo, avšak nie sú schopné lokalizovať jeho zdroj.

Čiastočne vidiaci – sú to osoby, ktoré majú zachované zvyšky zraku tak, že dokážu vnímať svetlo, obrysy a tvary predmetov, ale nedokážu využívať zrak ani s najlepšou možnou korekciou ako dominantný a jediný analyzátor pri práci, orientácii a získavaní informácií.

Slabozrakí – sú to osoby, ktoré napriek najlepšej možnej korekcii majú problémy s vykonávaním zrakovej práce. Takíto ľudia majú vážne poškodený zrak, ale disponujú jeho užitočnými zvyškami, ktoré sa dajú efektívne využiť.

Binokulárne chybní – sú to osoby s poruchou funkčnej rovnováhy a fyziologickej spolupráce pravého a ľavého oka. Je to vlastne porucha videnia oboma očami a spôsobuje problémy v priestorovom vnímaní.

Samostatná chôdza s bielou palicou

Foto: © Krajské stredisko ÚNSS v Prešove

Na Slovensku práva a záujmy ľudí so zrakovým postihnutím obhajuje Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS).

Na dôkaz toho, že dodržiavanie základných etických princípov je neoddeliteľnou súčasťou činností Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska, prijala ÚNSS Etický kódex.

Etický kódex

1. septembra 2011 nadobudol účinnosť Etický kódex, ktorý je súhrnným vyjadrením základných etických pravidiel konania zamestnávateľa a zamestnancov Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska.

Kódex stanovuje zásady správania sa zamestnancov v súlade s uznávanými hodnotami ÚNSS, dodržiavaním ktorých chráni záujmy klientov a zamestnancov a určuje vzájomné vzťahy v internom i externom prostredí. Kódex okrem iného určuje zásady vzťahu zamestnancov ku klientom, kde zamestnanec:

• vystupuje voči klientovi korektne a úctivo, nemá rasové ani iné predsudky,
• volí vo vzťahu ku klientovi profesionálny, ale empatický individuálny prístup s ohľadom na klientove problémy a aktuálny psychický a fyzický stav,
• nesmie zneužiť dôveru, neznalosť a závislosť klienta, resp. jeho zákonných zástupcov akýmkoľvek spôsobom,
• rešpektuje právo klienta na slobodný prístup k informáciám v súlade s platnými právnymi predpismi,
• nezneužíva klientovu neznalosť sociálnej legislatívy,
• aktívne pristupuje k riešeniu problémov súvisiacich so sociálnymi dôsledkami zrakového postihnutia, poskytuje odbornú pomoc, v spolupráci s klientom navrhuje a realizuje riešenia sociálnej situácie klienta,
• poskytuje včasné, úplné, pravdivé, zrozumiteľné a kvalifikované odborné informácie v čo najprístupnejšej forme pre klienta,
• oboznamuje klienta so všetkými dostupnými riešeniami, pričom podporuje klienta k samostatnosti a k zodpovednosti za rozhodovanie o svojej situácii,
• zachováva mlčanlivosť vo vzťahu k osobným údajom klienta v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov,
• nepožaduje a neprijíma žiadne dary ani žiadne iné výhody ponúkané zo strany klienta vo svoj prospech.

Stiahni súborEtický kódex v plnom znení (súbor je vo formáte PDF a má 162 kB).

Chcete sa vyjadriť? Využite diskusné fórum.

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS)
– je občianske združenie, charitatívna a humanitárna organizácia, ktorá združuje nevidiacich a slabozrakých občanov, ich priaznivcov, priateľov, rodičov nevidiacich a slabozrakých detí, bez ohľadu na pohlavie, svetonázorové presvedčenie alebo náboženské vyznanie, rasový pôvod, národnostný alebo etnický pôvod, zdravotné postihnutie, vek, politickú príslušnosť alebo sexuálnu orientáciu.
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska má viac ako 5 500 členov združených v 69 základných organizáciách na celom území Slovenska.
Svoje služby, poradenstvo a aktivity poskytuje všetkým zrakovo postihnutých ľuďom, ktorí o ne majú záujem.
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska bola založená 7. apríla 1990.
Čerpané z: www.unss.sk

Súvisiace články:
PF 2017 (17.12.2016)
Branislav Mamojka si prevzal Cenu ministra spravodlivosti (12.12.2016)
Vernisáž fotografickej súťaže Cesta svetla 2016 (28.11.2016)
1. miesto v najväčšom startup inkubátore pre COrvus! (17.11.2016)
Deň nevidiacich s nošou plnou svetla (10.11.2016)
Ako dopadli hlavné zbierkové dni Bielej pastelky 2016? (08.11.2016)
Aby nebola biela palica v doprave strašiakom… (15.10.2016)
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska – výročná správa 2015 (04.10.2016)
Každá biela pastelka je pomoc zrakovo postihnutým (16.08.2016)
Slovenskí vývojári prichádzajú s mobilnou aplikáciou COrvus: Dotykový telefón v rukách nevidiacich nebude už ničím nezvyčajným (20.07.2016)
Vodiaci pes – Štvornohé oči pre nevidiaceho (26.04.2016)
Podporujeme mládež so zrakovým postihnutím na ceste k nezávislosti a angažovanosti (26.01.2016)
O živote nevidiacich rozprávajú fotografie (20.11.2015)
Hlavné zbierkové dni priniesli Bielej pastelke viac ako 100 tisíc euro (06.11.2015)
Deň bielej palice 2015 (15.10.2015)
Súťažiť budú šikovné prsty nevidiacich (14.10.2015)
Chodec s bielou palicou na priechode pre chodcov. Čo s ním? (14.10.2015)
Ambasádor verejnej zbierky Biela pastelka 2015 Michal Handzuš: „Hrám za tých, ktorí to potrebujú“ (17.09.2015)
Najväčšia organizácia nevidiacich a slabozrakých na Slovensku oslavuje 25. výročie založenia (21.05.2015)
Deň otvorených dverí (12.05.2015)
Štvornohé oči s historicky najvyšším výnosom (27.03.2015)
Konferencia k projektu Poradenské služby pre obete domáceho násilia… (13.03.2015)
Svetový deň Braillovho písma (02.01.2015)
Prístupnou kultúrou k spoločenskému začleňovaniu ľudí so zrakovým postihnutím (09.12.2014)
Deň nevidiacich si pripomenú umeleckou tvorbou (13.11.2014)
Výnos hlavného dňa Bielej pastelky prvýkrát prekročil 90 tisíc eur (06.11.2014)
Deň bielej palice 2014 (15.10.2014)
Biele palice na priechodoch pre chodcov (14.10.2014)
Svetový deň zraku (08.10.2014)
Zažite aj vy pár minút zo života nevidiacich – už túto stredu (22.09.2014)
Biela pastelka vás podpíše pod pomoc nevidiacim (19.09.2014)
Zdravé oči už v škôlke (03.06.2014)
Vodiaci pes ako objekt záujmu na celom svete (30.04.2014)
Historický výnos Bielej pastelky prekročil hranicu 900 tisíc eur (15.04.2014)
Respondenti Slovenského národného panela a MEDIARESEARCH SLOVAKIA pomáhajú nevidiacim a slabozrakým (02.04.2014)
Zaostrime na seniorov! (28.03.2014)
Vodiace psy ďakujú, pomáha im zbierka Štvornohé oči (27.02.2014)
Medzinárodný projekt odhaľuje silné stránky ľudí s postihnutím (24.01.2014)
Otvorme oči, priatelia! (27.11.2013)
V Levoči budú čítať prsty (24.10.2013)
Poznáme výnos hlavného dňa Bielej pastelky (18.10.2013)
Deň bielej palice 2013 (15.10.2013)
Biele palice skrížia cestu vodičom (14.10.2013)
Biela pastelka vyjde do ulíc (24.09.2013)
Biela pastelka vyjde do ulíc (19.09.2013)
Reset vytrhne z každodennosti (25.07.2013)
Cesta svetla (16.07.2013)
Úsporami za teplo k lepším službám (13.06.2013)
Biela pastelka 2013 povolená (29.05.2013)
Vodiči v Bratislave nevidiacich nevidia (23.04.2013)
Výnos Bielej pastelky po prvý raz prerástol stotisícovú hranicu (08.04.2013)
Zaostrujeme na seniorov (21.03.2013)
Vodiace psy ďakujú (19.02.2013)
Zrak škôlkarov pod lupou (10.01.2013)
Škôlkarom preveríme zrak (04.12.2012)
Predstavia sa nevidiaci literáti i recitátori (22.11.2012)
Svet nevidiacich ukrytý vo fotografii (09.11.2012)
Nevidiacich a slabozrakých znepokojuje nezamestnanosť (02.11.2012)
Delegáti zjazdu budú bilancovať (25.10.2012)
Poznáme výnos hlavného dňa Bielej pastelky (17.10.2012)
Cesty križovali biele palice (15.10.2012)
Biele palice preveria ostražitosť vodičov (11.10.2012)
Biela pastelka v novej dekáde (24.09.2012)
Keď zrak nahradia štvornohé oči (02.08.2012)
Audiovízia je pre nevidiacich nevyhnutná (20.06.2012)
Fotografujte ostošesť! (17.04.2012)
Nevidiaci naprieč Slovenskom (13.04.2012)
Skupina odvážnych nevidiacich sa vyberie na cestu Slovenskom (13.04.2012)
S médiami na slepo (29.03.2012)
Nevidiacich podporili známe tváre (22.03.2012)
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska (17.02.2012)
Vodiaci pes je neoceniteľný pomocník (15.02.2012)

ÚNSS, 13. 11. 2011 | Prečítané: 9478 | Rubrika: Veda a spoločnosť

Doba slovenská
BILLA
Webhouse.sk
Webhouse

Odporúčame najlepší webhosting a domény za super ceny!

Iné médiá
Sociálne siete
Anketa
Súhlasíte s finančnou odlukou cirkví od štátu?

Rozhodne áno (715 hl.)
 
Viac áno, ako nie (184 hl.)
 
Viac nie, ako áno (172 hl.)
 
Rozhodne nie (182 hl.)
 

Celkom hlasovalo: 1253
Etická výchova
Ako by mala vyzerať etická výchova — alternatíva nábo­ženskej výchovy pre deti bez vyznania? Aký je váš názor?
Nové vo fóre
 Re: Pokrytectvo
27-09-20 * 11:12
 Re: "Sväté" médiá.
24-09-20 * 17:07
 RE: Niečo tu nie je v poriadku
22-09-20 * 16:42
Lipka – diskusné fórum
Lipka
Diskuteri.sk
Diskuteri.sk
Brajti
The Brights
K teórii a praxi humanistickej výchovy
K teórii a praxi humanistickej výchovy
Kniha
Sumeri
Dobré knihy
Kniha Zakázané ovocie – Etika humanizmuKniha Nemnožme sa!Thomas Paine – Vek rozumu
Biblia očami vedy
Biblia očami vedy
Podporte útulok pre zvieratká
Podporte útulok pre zvieratká v Humennom
Spotrebiteľská Poradňasc
Vytvorené v redakčnom systéme phpRS © Jiří Lukáš | RSS | Návrat hore