www.humanisti.sk
www.humanisti.sk
Inzeráty
Predám ochrannú známku s logom
Pozvánka na koncert
Webhouse.sk
Humanistická zbierka
Transparentný účet pre humanistov
Humanisti, už môžete pomáhať aj cez transparentný účet. Pozri: Zbierka na pomoc chudobným.
Zbierka na ochranu humanistov vo svete
Humanists International crowd-funds for persecuted humanists
Pomôžte humanistom vo svete! Mnohí čelia prenasledovaniu, mučeniu a trestu smrti za svoje presvedčenie. Pozri: Zbierka na ochranu humanistov vo svete.
Sčítanie ľudí bez náboženského vyznania
Atheist Census
Podporujeme
Spoločnosť PrometheusEthos – občianske združenie so zameraním na etiku, humanizmus a sekularizmusHumanisti Slovenska – občianske združenieZošity humanistovVladislav Marušic – ALTERNATÍVAAteisti Českej republikyVoľná myšlienka v ČeskuThe BrightsAdam RomanSlovenské súťaže.skNAJsúťaže.skeSúťaže.skKochlear.czÚnia nevidiacich a slabozrakých SlovenskaEurobabička Českej a Slovenskej republikyHoax.sk
Iné médiá
Adresa redakcie
e-mailová adresa redakcie
Internetový čas
Internet time: @446
Počítadlo


Spam poison

Kresťania, katolíci si pestujú v Žakovciach hada na hrudi

Keď kňaz klame!

Video záznam z kázne, ktorú som prevzal zo stránky Naše Slovensko (Bez nenávisti).

Video má názov: Marián Kuffa v skratke.

Uverejnené bolo 16. novembra 2019.

Akože to pred tridsiatimi rokmi znela siedma požiadavka Verejnosti proti násiliu? Žiadame dôslednú odluku cirkvi od štátu. V tomto videu sa o kňazovi Mariánovi Kuffovi dozviete:

 1. Ako sa chváli tým, že na tajných rokovaniach ovplyvňuje rozhodovanie parlamentu v štáte, ktorý v ústave proklamuje, že sa neviaže na žiadnu ideológiu ani náboženstvo.
 2. Ako tvrdí, že fašizmus nie je nebezpečenstvom a ako nepriamo konštatuje, že Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko nie je fašistická strana, lebo tak rozhodol súd, aj keď o tom vôbec súd nerozhodoval.
 3. Ako používa pojmy, ktorých významu vôbec nerozumie.
 4. Ako už tradične klame a zavádza.

(Video je zostrihané z kázne. Aby ste ju nemuseli pozerať celú, boli zostrihané jej pasáže. Ich pôvodný význam nebol nijakým spôsobom pozmenený.)

Zdroj video záznamu: Naše Slovensko.

Kňaz Marián Kuffa povedal:

„Keď bol ten Istanbulský dohovor v marci, 29. marca 2019, odmietnutý v parlamente, to nie najprv v parlamente – najprv bolo stretnutie v Žakovciach. Kto tam bol? Poprední politici. Ktorí? Nepoviem, nepoviem, nepoviem. Keď to oni povedia, ich vec.

Zavolali sme ich na kávu. Tam sme sa dohodli. A prosím pekne, až tak sa hlasovalo v parlamente.

Keď sa daktorí pýtali, pán farár, prečo by sme mali proti dženderu. Máte dcérku? Áno. Chceli by ste, aby ju preoperovali na chlapca? Í! To toto je džender? Dobre, rozumieme. Stačilo.

Tak farár Kuffa ti hovorí, idú voľby. Nevoliť liberálov! Však máš to v ruke. No, nevoliť, a povedzte ďalším. A nebojím sa to povedať. Nevoľte nezodpovedných ľudí. Kto sú nezodpovední ľudia? Naši bratia, liberáli!

Fašizmus – 50 miliónov mŕtvych. Komunizmus 100. Ale liberálny dženderizmus 500 miliónov mŕtvych!!! Liberálny dženderizmus – živý had!!! Živý had! Proti tomu bojujte. Nie proti mŕtvemu sa ukazujete, akí ste hrdinovia. Fašizmus je za nami. Kto by sa dnes prihlásil, politik, že je fašista, samovrah. A vidíte, že liberáli dávajú nálepky, ten, ten, tam, aj keď súd rozhodol, že nie je fašistická strana, oni hovoria, že je. Nuž nie je. Súd rozhodol, že nie je. Darmo, keby dakto zobral fašistické prvky, je cvok. Ale kto by sa prihlásil, tak to je cvok na entú. Samovrah.“

Prepis poznámok z videa:

„Ústava Slovenskej republiky

Článok 1. Základné ustanovenia (1): Slovenská republika je zvrchovaný, demokratický a právny štát. Neviaže sa na nijakú ideológiu ani náboženstvo.

Rod je sociálnou konštrukciou, ku ktorej sa viažu pripisované alebo očakávané sociálne roly, správanie, ale aj predsudky, stereotypy, hodnotenia a sebahodnotenia, predstavy o tom, čo je a čo nie je pre ženu alebo muža správne a vhodné.

O koľko by bolo jednoduchšie, keby sa na svetovej scéne objavil niekto a povedal: ‚Chcem znovu otvoriť Osvienčim. Chcem, aby čierne košele zase pochodovali po talianskych námestiach.‘ Život nie je taký jednoduchý. Večný fašizmus sa môže vrátiť v tých najnevinnejších prevlekoch. Našou povinnosťou je odhaľovať ho a ukazovať všetky jeho nové formy. Každý deň, na každom mieste vo svete. (Umberto Eco)

Najvyšší súd nerozhodoval o tom, či strana Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko je alebo nie je fašistickou stranou.“

Kňaz Kuffa zo Žakoviec sa snaží občanom nahovoriť, že nejakých popredných politikov si vopred, pred hlasovaním, zaviazal svojou ideológiou. Ide o jeho posadnutú ideológiu proti Istanbulskému dohovoru. Základným cieľom Istanbulského dohovoru je „vytvorenie Európy bez násilia na ženách a domáceho násilia" s dôrazom na jasné prepojenia medzi dosiahnutím rodovej rovnosti a odstránením násilia páchaného na ženách. Jeho zámerom je tiež harmonizovať právne normy členských krajín RE a zabezpečiť tak ženám, dievčatám a ďalším skupinám ohrozených násilím užívanie rovnakej úrovne ochrany v celej Európe.

Pod čiarou

Istanbulský dohovor má názov: Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu. Dohovor bol podpísaný v Istanbule 11. mája 2011.

Aký je účel dohovoru?

Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu je najďalekosiahlejším medzinárodným zmluvným dokumentom venovaným tomuto závažnému porušovaniu ľudských práv. Dohovor, ktorého cieľom je dosiahnuť nulovú toleranciu voči tomuto typu násilia, je významným krokom k vytvoreniu bezpečnejšej Európy a sveta.

Predchádzanie násiliu, ochrana obetí násilia a trestné stíhanie páchateľov predstavujú základné prvky Dohovoru. Cieľom dohovoru je zároveň zmeniť cítenie a myslenie jednotlivcov a to tak, že nabáda všetkých členov spoločnosti, najmä mužov a chlapcov, k zmene postojov. Dohovor v zásade predstavuje obnovenú výzvu na posilnenie rovnosti medzi ženami a mužmi vzhľadom na to, že násilie na ženách má hlboké korene v nerovnosti medzi ženami a mužmi v spoločnosti, a k jeho pretrvávaniu prispieva kultúra tolerancie a popierania.

Novátorské prvky dohovoru

Dohovor považuje násilie na ženách za porušovanie ľudských práv a za formu diskriminácie. To znamená, že ak štáty nereagujú primeraným spôsobom na danú formu násilia, musia za to niesť zodpovednosť.

Dohovor je prvým medzinárodným zmluvným dokumentom, ktorý obsahuje definíciu rodu. Znamená to, že dnes sa uznáva nielen príslušnosť žien a mužov k ženskému či mužskému rodu z biologického hľadiska, ale aj existencia spoločensky vytvorenej kategórie rodu, v ktorej sa ženám a mužom pripisujú určité osobitné roly a vzory správania sa. Výskum ukazuje, že určité roly a vzory správania sa môžu prispievať k akceptovaniu násilia na ženách.

Dohovor ustanovuje druhy trestných činov, ako je mrzačenie ženských pohlavných orgánov, manželstvá z donútenia, nebezpečné prenasledovanie, nútené umelé prerušenie tehotenstva a násilná sterilizácia. To znamená, že štáty budú po prvý krát povinné zaviesť tieto závažné trestné činy do svojho právneho poriadku.

Dohovor vyzýva na účasť všetkých relevantných štátnych orgánov a zložiek s cieľom zabezpečiť koordinovaný prístup k otázke násilia na ženách a domáceho násilia. To znamená, že štátne orgány by nemali konať oddelene od mimovládnych organizácií, ale mali by vypracovať protokoly o vzájomnej spolupráci.

Aké povinnosti vyplývajú z dohovoru pre štáty?

Prevencia

 • zmeniť postoje, rodové roly a stereotypy vedúce k akceptovaniu násilia na ženách;
 • zabezpečiť vzdelávanie odborníkov, ktorí pracujú s obeťami násilia;
 • zvýšiť povedomie o jednotlivých formách násilia a o ich traumatizujúcej povahe;
 • začleniť učebné materiály o otázkach rovnosti do učebných osnov na všetkých stupňoch vzdelávania;
 • spolupracovať s mimovládnymi organizáciami, médiami a súkromným sektorom s cieľom osloviť verejnosť.

Ochrana

 • zabezpečiť, aby v centre pozornosti všetkých opatrení boli potreby a bezpečnosť obetí;
 • zriadiť špecializované podporné služby na poskytovanie zdravotníckej pomoci, ako aj psychologického a právneho poradenstva obetiam a ich deťom;
 • vybudovať dostatočný počet útulkov a zriadiť bezplatné telefonické linky dôvery s nepretržitou prevádzkou.

Trestné stíhanie

 • zabezpečiť, aby násilie na ženách bolo ustanovené ako trestný čin, a aby sa náležite trestalo;
 • zabezpečiť, aby nebolo prípustné obhajovať akýkoľvek akt násilia kultúrou, zvyklosťami, náboženstvom alebo jeho páchanie „v mene cti“;
 • zabezpečiť obetiam násilia prístup k osobitným ochranným opatreniam počas vyšetrovania ako aj súdneho konania;
 • zabezpečiť, aby orgány činné v trestnom konaní a súdne orgány zareagovali okamžite na žiadosť o pomoc, a aby primerane riešili nebezpečné situácie.

Integrované politické stratégie

 • zabezpečiť, aby všetky hore uvedené opatrenia tvorili komplexný a koordinovaný súbor politických stratégií, a aby poskytovali súhrnný ohlas na násilie na ženách a domáce násilie.

Na koho sa dohovor vzťahuje?

Dohovor sa vzťahuje na ženy a dievčatá akéhokoľvek pôvodu bez ohľadu na vek, rasu, náboženstvo, sociálny pôvod, štatút migrantky alebo sexuálnu orientáciu. Dohovor uznáva existenciu skupiny žien a dievčat, ktoré sú často vystavené väčšej hrozbe násilia, a upozorňuje na nevyhnutnosť zabezpečiť im prostriedky pre ich špecifické potreby. Okrem toho vyzýva štáty k tomu, aby dohovor uplatňovali aj na ostatné obete domáceho násilia, ako napríklad na mužov, deti a staršie osoby.

Ktoré trestné činy dohovor ustanovuje?

Podľa dohovoru sú zmluvné štáty povinné zaviesť trestnoprávnu zodpovednosť alebo iný postih za tieto činy:

 1. domáce násilie (fyzické, sexuálne, psychické alebo ekonomické);
 2. nebezpečné prenasledovanie;
 3. sexuálne násilie vrátane znásilnenia;
 4. sexuálne obťažovanie;
 5. manželstvá z donútenia;
 6. mrzačenie ženských pohlavných orgánov;
 7. nútené umelé prerušenie tehotenstva a násilná sterilizácia.

Vysiela sa tým jasný signál, že násilie na ženách a domáce násilie nie je súkromnou záležitosťou. Práve naopak, aby sa zdôraznil obzvlášť traumatizujúci následok trestných činov páchaných v rámci rodiny, páchateľovi sa môže uložiť vyšší trest v prípade, že obeťou je jeho manžel/manželka, partner/partnerka, alebo iný člen rodiny.

Ako sa dohliada nad uplatňovaním dohovoru?

Dohovor zriaďuje monitorovací mechanizmus na hodnotenie uplatňovania jeho ustanovení v praxi. Tento monitorovací mechanizmus pozostáva z dvoch pilierov: Skupiny expertov pre boj proti násiliu na ženách a domácemu násiliu (GREVIO), nezávislého expertného orgánu, a Výboru zmluvných strán, politického orgánu zloženého z oficiálnych predstaviteľov zmluvných strán dohovoru. Ich zistenia a odporúčania pomôžu zabezpečiť dodržiavanie dohovoru zo strany štátov a zaručiť jeho dlhodobú účinnosť.

Rada Európy (Council of Europe) je najvýznamnejšou organizáciou na ochranu ľudských práv na európskom kontinente. Rada Európy má 47 členských štátov, vrátane 28 členských štátov Európskej únie. Všetky členské štáty Rady Európy podpísali Európsky dohovor o ľudských právach zameraný na ochranu ľudských práv a na podporu demokracie a právneho štátu. Európsky súd pre ľudské práva dohliada na dodržiavanie dohovoru v členských štátoch.

Pod čiarou

Poznámka k používaniu slov džender a dženderizmus. Slová pochádzajú z anglického jazyka: gender, genderizmus. Kde gender je rod. Ide o rodovú záležitosť.

Chcete sa vyjadriť? Využite diskusné fórum.

Ján ParadaJán Parada
– laik s celoživotným vzdelávaním
– redaktor spravodajcu Humanisti.sk ®
Čerpané z:
vlastný zdroj

Súhlasíte s názorom Moniky Beňovej, že strana Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko je fašistická strana?

Áno, preto súhlasím so zrušením tejto strany (Počet hlasov: 111)
(40.36 %)

Áno, práve preto som túto stranu volil(a) (Počet hlasov: 45)
(16.36 %)

Nie, Beňová blúzni (Počet hlasov: 42)
(15.27 %)

Nie, je to seriózna politická strana, ktorá bojuje proti zlému systému (Počet hlasov: 77)
(28.00 %)Celkom hlasovalo: 275
Súvisiace články:
Fedor Gál: Kotleba nesmie byť vo vláde (11.02.2020)
O čo ide Filipovi Obradovičovi? (26.01.2020)
Ako kotlebovci klamú (23.01.2020)
Budú kotlebovci riešiť aj takýchto „bielych“ asociálov? (21.01.2020)
Komunisti a fašisti spoločne (18.01.2020)
Fico obhajuje fašizmus (05.09.2019)
Fašista v humanistickej organizácii (02.11.2018)
Reakcia ĽS Naše Slovensko na obžalobu Mariana Kotlebu za pomoc chudobným rodinám (30.07.2018)
Prezident Andrej Kiska: V každom jednom z nás je kúsok diabla (28.07.2018)
Kaščák v nepohode (13.07.2018)
Eduard Chmelár – Nie som Žid (29.06.2018)
Prejav poslanca NR SR Mgr. Rastislava Schlosára z politickej strany Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko (22.06.2017)
Kotleba si vytvoril stranu v zálohe (13.06.2017)
Na Slovensku je približne 200 000 fašistov (01.06.2017)
Typickým fašistom je Sulík (30.05.2017)
Kiska a Fico sú najväčší praktizujúci fašisti na Slovensku (18.05.2017)
Prečo je Kotleba pre SaS neprijateľný (14.05.2017)
Predseda vlády Robert Fico povedal: „…Hitler mal dobrý ekonomický program…“ (13.05.2017)
Marian Kotleba podáva trestné oznámenie na Fica kvôli jeho pochvalným slovám o Hitlerovom programe (13.05.2017)
Zvrátené názory Fedora Gála (09.05.2017)
Kristína Blažeková sa bojí slobody a demokracie (13.11.2016)
Fašizmus (01.11.2016)
Špičkový vzdelanec a teológ v očiach historika z Ústavu pamäti národa (21.12.2012)
Kňaz ďakoval bohu za Hitlera (14.09.2011)

Ján Parada, 23. 01. 2020 | Prečítané: 83 | Rubrika: Polemika o…

Webhouse.sk
Webhouse

Odporúčame najlepší webhosting a domény za super ceny!

Iné médiá
Voliči, pozor na Kisku!
Keď klamal v minulosti, bude klamať aj v budúcnosti. Pozri: Kiska povedal: „Nezaložím stranu.“ a Kiska je hanba Slovenska.
Etická výchova
Ako by mala vyzerať etická výchova — alternatíva nábo­ženskej výchovy pre deti bez vyznania? Aký je váš názor?
Nové vo fóre
Brajti
The Brights
K teórii a praxi humanistickej výchovy
K teórii a praxi humanistickej výchovy
Kniha
Sumeri
Dobré knihy
Kniha Zakázané ovocie – Etika humanizmuKniha Nemnožme sa!Thomas Paine – Vek rozumu
Podporte útulok pre zvieratká
Podporte útulok pre zvieratká v Humennom
Vytvorené v redakčnom systéme phpRS © Jiří Lukáš | RSS | Návrat hore