www.humanisti.sk
www.humanisti.sk
Inzeráty
Predám ochrannú známku s logom
Jedálny lístok
BILLA
Webhouse.sk
Humanistická zbierka
Transparentný účet pre humanistov
Humanisti, už môžete pomáhať aj cez transparentný účet. Pozri: Zbierka na pomoc chudobným.
Zbierka na ochranu humanistov vo svete
Humanists International crowd-funds for persecuted humanists
Pomôžte humanistom vo svete! Mnohí čelia prenasledovaniu, mučeniu a trestu smrti za svoje presvedčenie. Pozri: Zbierka na ochranu humanistov vo svete.
Sčítanie ľudí bez náboženského vyznania
Atheist Census
Podporujeme
Spoločnosť PrometheusEthos – občianske združenie so zameraním na etiku, humanizmus a sekularizmusHumanisti Slovenska – občianske združenieZošity humanistovVladislav Marušic – ALTERNATÍVA Voľná myšlienka v ČeskuThe BrightsAdam RomanSlovenské súťaže.skNAJsúťaže.skeSúťaže.skKochlear.czÚnia nevidiacich a slabozrakých SlovenskaEurobabička Českej a Slovenskej republikyHoax.sk
Iné médiá
Adresa redakcie
e-mailová adresa redakcie
Internetový čas
Internet time: @433
Počítadlo


Spam poison

Konferencia o DAV-e, prišiel aj syn pôvodného davistu Daniela Okáliho

Konferencia Davisti a dnešok

Občianske združenie DAV DVA zorganizovalo v Bratislave historicko-politologickú konferenciu Davisti a dnešok (Odkaz davistov pre 21. storočie, Historické analógie vzniku DAV-u v 20. a 30. rokoch so súčasnosťou). V kontexte 100. výročia ČSR je nutné pripomínať nielen pozitíva prvého štátu Čechov a Slovákov, ale aj kriticky zhodnotiť sociálne nerovnosti, ktoré sa prejavili v sociálnych konfliktoch, predovšetkým po Veľkej hospodárskej kríze. Vtedajšia reportáž slovenských ľavicových aktivistov, davistov, z udalostí v Košútoch mala medzinárodný dosah. Súčasné trendy naznačujú, že situácia 30. rokov sa môže kedykoľvek zopakovať. Na tento scenár nie sme pripravení, a to aj napriek historickej skúsenosti prvého globálneho zlyhania kapitalizmu po hospodárskej kríze. Ďalším významným cieľom bolo zhodnotenie bohatého a inšpiratívneho vplyvu davistov pre slovenskú a československú kultúru. Akcia sa uskutočnila v priestoroch SZPB v Bratislave (Štúrova 14/8) v sobotu 30. júna 2018 o 14.00 h.

Konferenciu uviedol Lukáš Perný slovami:

„Oslavujeme 100 rokov od 1. republiky, 200 rokov od narodenia Marxa, ale aj výročie udalostí rokov 1848, 1938, 1948 a 1968. Davisti boli prítomní pri všetkých kľúčových udalostiach 20. storočia – boj proti nerovnostiam v 1. republike, zapájali sa do štrajkov, zapájali sa do Trenčiansko-teplického zjazdu, Vianočnej dohody, SNP, Februárových udalostí a do iniciatívy za federáciu po rehabilitácii v 60. rokoch… Prečo nadchla davistov myšlienka komunizmu ako sociálneho oslobodenia? Boli to práve krízy, ktoré spúšťali kritiku a hľadanie alternatív. Hospodárska kríza doviedla milióny ľudí na ulicu, zobrala im prácu, zmysel života a mnohí si zobrali aj život. A nepoučili sme sa. V 70. a 80. rokoch začal byť opäť v kurze voľný deregulovaný trh a neoliberalizmus. To sa pretavilo do hypotekárnej krízy v roku 2008. No, a opäť sú tu nové výzvy a nové otázky. V Európe rastie vlna odporu proti neoliberálnej globalizácii. Nastáva čas pre novú sociálnu zmenu?“

V knihe Kultúrna revolúcia Laca Novomeského, sa autor Lukáš Perný venuje aj DAV-u. Kniha je k dispozícii zadarmo. Následne Lukáš Perný odovzdal slovo politologičke Jane Sivičekovej, ktorá sa profesionálne venuje téme davistu Andreja Sirackého. Názov jej témy bol: Kto boli davisti? Analýza ideovo-politickej stránky tvorby davistov v DAV-e, v kontexte doby a v súvislosti s výzvami súčasnosti. Súčasťou prednášky bola aj komparácia DAV-u a projektu DAV DVA. Prostredníctvom diplomovej práce o Andrejovi Sirackom sa Sivičeková dostala k téme DAV-u. S myšlienkami začala sympatizovať až počas štúdia o Sirackom. K zväzkom DAV-u sa dostala prostredníctvom návštevy Tisovca, v rodnom dome Vladimíra Clementisa. Sivičeková ďalej poukázala na absenciu DAV-u v školských osnovách.

„Bez ohľadu na ideovo-politickú orientáciu kohokoľvek, je faktom, že DAV a davisti sú jedným z ideových prúdov našich národno-politických dejín… Ako sa máme vyrovnať s minulosťou, ak sa o nej nebude diskutovať?“ opýtala sa Sivičeková.

Ďalej pripomenula, že témy, ktoré davisti riešili, sú relevantné a úlohou nového DAV-u by malo byť dostať ich opäť do diskurzu.

„Ako vnímam davistov? Ako mladú študujúcu mládež zväčša z chudobných pomerov, ktorá na vlastnej koži pociťovala sociálnu nespravodlivosť a inšpirovaní VOSR, pomermi po svetovej vojne a hospodárskou krízou videli romantické nadšenie a novú nádej pre nové myšlienky. V čom vidím rozdielnu situáciu s vašou: ak chcete v súčasnosti nadväzovať, v očiach širokej verejnosti tu už nejakú skúsenosť so socializmom máme.“

Sivičeková pripomenula, že išlo o slovenských študentov, ktorí prichádzali do Prahy, kde došlo ku kultúrnej výmene. Následne priblížila podrobne obsah časopisu DAV z 20. a 30. rokov, a v tomto kontexte pripomenula aj zásahy cenzúry do revue DAV. Viac vo videu.

Tretím rečníkom bol historik Ivan Luljak, ktorý sa zaoberal sociálnymi konfliktmi v prvej ČSR.

„DAV priamo nadväzoval na štrajkové konflikty, informovali verejnosť… Pripomenul by som, že cenzúra nebola len v rámci časopisov. Aj reči samotných poslancov boli cenzurované. Ak sa historik zaoberá dejinami parlamentarizmu, pochopí jednu základnú vec – niektoré pramene sú nedokonalé, pretože tam chýbajú celé časti. Nie je to len tlačový zákon, ale aj zákon na ochranu republiky… Môžeme sa pozrieť na súdny proces po Košútoch, keď bol súdený Štefan Major… Vznik prvej ČSR priniesol aj množstvo sociálnych, ekonomických a hospodárskych ťažkostí… Sociálnym konfliktom nazývame snahu nemajetných vrstiev zlepšiť svoje postavenie v spoločnosti. Do zlej sociálnej situácie sa nedostali vlastnou vinou…“

Luljak ďalej komentoval konkrétne zákony, opatrenia, štrajky a sociálne konflikty v 1. ČSR. Posledným rečníkom bol Juraj Janošovský, ktorý svoju tému zameral na aktuálne problémy v komparácii s poučením z minulosti – Storočie priemyselnej smrti a socialistickej revolúcie (1. Belle epoque – ilúzia zlatého veku; 2. Pax Imperialista; 3. Priemyselná smrť na fronte aj v zázemí; 4. Revolúcia – nádej nielen na mier a pôdu; 5. Očakávania ľudí a zrada elít; 6. Davisti odpovedajú na rozčarovanie z republiky oligarchov; 7. Ťažký život DAV-u a jeho neobyčajný odkaz histórii).

Juraj Janošovský:

„Pokúsil som sa čestne a úprimne nad tým storočím zamyslieť… Je tu permanentný zápas o interpretáciu minulého o to, čo sa stalo. Je to spor o to, nájsť históriu, prečo budúcnosť nemôže byť iná ako si to želajú súčasní držitelia moci.“

V závere vystúpenia Janošovský vyzval kolegov k tomu, aby nové čísla DAV DVA boli pestré, neboli vyhranené ideologicky, ale reprezentujúce tolerantnosť, kompetentnosť, odbornosť, kvalitu a boli čítané.

Po Janošovského príspevku nasledovala pomerne pestrá a zaujímavá diskusia.

Konferencie sa zúčastnil aj Ivan Okáli, syn Daniela Okáliho, pôvodného člena DAV-u.

Ivan Okáli sa vyjadril:

„Ten socializmus potrebuje tú demokraciu, preto aj degeneroval počas tých 40. rokov, lebo ľudia nemohli uplatňoval vlastné názory. Pokiaľ prišli aj na to, že ako to robiť lepšie, tak buď sa dostali na pozície nepriateľov alebo v lepšom prípade, sám som to zažil, bolo povedané, že rozmýšľajú neracionálne. Ale som rád, že táto konferencia bola. Svet sa v mnohom zmenil, ale v mnohom zostal rovnaký ako v 20. a 30. rokoch 20. storočia, aj dnes je ten svet rozdelený na ľudí, ktorí majú moc a bohatstvo. Na druhej strane sú ľudia, ktorí týmito statkami nedisponujú a som veľmi rád, že sú tu mladí ľudia, ktorí chcú tieto témy riešiť.“

V diskusii zazneli aj ďalšie komentáre:

„Keď si zoberieme čítanosť DAV2 na webe, tak máme ešte viac čitateľov než medzivojnový DAV. Pôvodný koncept bol dať priestor všetkým relevantným ľavicovým smerom: od utopistov, cez Venus, až po ekológov tolerantne povedľa seba a vyskladať hodnotové smerovanie, ktoré nie je založená na individualizme a egoizme.“
Roman Michelko

„Pre mňa je DAV inšpiratívny, pretože sa snaží uchopiť otázku sociálnych konfliktov zľava. Za podporou národnej identity brániť právo ľudí z triedneho pohľadu. A to je pre mňa inšpiratívne.“
Ctirad Musil

Video:

Zdroj video záznamu: Občianska televízia (OTV).

Foto:

Úvodná rečJana Sivičeková a Lukáš PernýJana Sivičeková a Lukáš Perný
Lukáš Perný, Ivan Lulják, Juraj JanošovskýSúčasťou prezentácie bol aj náhľad do historického DAV-uZ prednášky
Ivan Okáli, syn Daniela Okáliho (foto: Jozef Šolc)Komunita DAV DVA: Mýtnik, Ondriaš, Janošovský, Michelko…Komunita DAV DVA: Mýtnik, Ondriaš, Janošovský, Michelko…

Chcete sa vyjadriť? Využite diskusné fórum.

DAV/DAV/ (čítaj DAV DVA)
– kultúrno-politická revue ľavého spektra
– kultúrno-politická a spoločenská revue nekapitalistickej ľavice, ktorej úlohou je rehabilitácia autenticky ľavicových a socialistických myšlienok do slovenskej spoločnosti 21. storočia
– zároveň poskytuje priestor pre diskusiu a výmenu názorov v autenticky ľavom spektre
Čerpané z: DavDva.sk a Lukáš Perný

Ako sa podľa vás nazýva spoločenské zriadenie, ktoré bolo u nás do roku 1989? (Zvoľte najvhodnejšie.)

Demokratický socializmus (Počet hlasov: 39)
(6.37 %)

Marxistický socializmus (Počet hlasov: 80)
(13.07 %)

Reálny socializmus (Počet hlasov: 41)
(6.70 %)

Socializmus s ľudskou tvárou (Počet hlasov: 32)
(5.23 %)

Vedecký socializmus (Počet hlasov: 18)
(2.94 %)

Socializmus ako prvá fáza komunizmu (Počet hlasov: 65)
(10.62 %)

Socializmus (Počet hlasov: 132)
(21.57 %)

Komunizmus (Počet hlasov: 56)
(9.15 %)

Totalita (Počet hlasov: 61)
(9.97 %)

Hlboká totalita (Počet hlasov: 43)
(7.03 %)

Štátny kapitalizmus (Počet hlasov: 45)
(7.35 %)Celkom hlasovalo: 612
Súvisiace články:
Ako poukázať 2 % z dane pre OZ DAV DVA (21.03.2020)
Konferencia s Branislavom Fábrym (11.08.2019)
VÝZVA: Podporte jedinečný projekt – priestor na archiváciu a digitalizáciu starších kníh (25.07.2019)
Povolebná diskusia s Romanom Michelkom v Košiciach (05.05.2019)
Telegram komunity DAV DVA z Trenčína do Davosu (29.01.2019)
Spolupráca ľavicových síl Česka a Slovenska (17.01.2019)
Festival ruských filmov v Košiciach (14.01.2019)
E-knižnica doplnená o tému ideológov a predstaviteľov Francúzskej revolúcie, jakobínov a Babeufovho Sprisahania rovných (12.01.2019)
DAV DVA sa rozšíril o nových členov, vedúcou redaktorkou pre 5. číslo DAV DVA bola zvolená Soňa Valovičová (25.11.2018)
Aké praktické alternatívy ponúkajú anglo-americkí sociálni filozofi – uvedenie novej knihy Lukáša Perného (22.11.2018)
Ako bude vyzerať svet v roku 2048? (28.09.2018)
Pozvánka na diskusiu s Ľubošom Blahom (14.09.2018)
Branislav Fábry o zbrojení, zákaze Nočných vlkov a cenzúre alternatívnych médií (26.07.2018)
Univerzitný pedagóg Vladimír Manda vypracoval kritickú analýzu tzv. „anti-extrémistickej“ učebnice Pavla Struhára (22.05.2018)
DAV DVA reaguje na lživé a nepodložené obvinenie Pavla Struhára (12.05.2018)
Podujatie: Homage to Karl Marx (Pocta Karlovi Marxovi) (21.04.2018)
Konferencia Alternatívy pre 21. storočie V. (09.03.2018)
Informačný bulletin a antikonšpiračný leták DAV DVA (14.02.2018)
Vychádza tretie číslo DAV DVA (29.01.2018)
DAV DVA na sociálnej sieti VKONTAKTE (20.01.2018)
Alternatívy pre 21. storočie (IV.) (06.01.2018)
Informačný bulletin DAV DVA (15.11.2017)
Vyšlo 2. číslo časopisu DAV DVA! (12.10.2017)
Konferencia Alternatívy pre 21. storočie III. (06.10.2017)
Prehlásenie redakcie DAV2 a osobností: Prezident z ideologických dôvodov podporuje vandalstvo voči mŕtvym (11.09.2017)
Pozvánka na oficiálnu prezentáciu DAV DVA (25.06.2017)
Prekarizácia práce (04.06.2017)
Jarné upratovanie DAV DVA (27.03.2017)
Prvé číslo časopisu DAV DVA (04.03.2017)
Alternatívy pre 21. storočie (27.01.2017)
Pridaj sa! – Výzva koordinátora sekcie pre praktickú činnosť (04.01.2017)
Finančná zbierka na prvé číslo magazínu DAV DVA (25.10.2016)
Kultúrno-politický magazín DAV/ (17.09.2016)
DAV DVA na prvej celoslovenskej konferencii za obnovu poľnohospodárstva (22.07.2016)

DAV/, 15. 07. 2018 | Prečítané: 980 | Rubrika: Kto sú humanisti?

Doba slovenská
BILLA
Webhouse.sk
Webhouse

Odporúčame najlepší webhosting a domény za super ceny!

Iné médiá
Sociálne siete
Anketa
Súhlasíte s finančnou odlukou cirkví od štátu?

Rozhodne áno (714 hl.)
 
Viac áno, ako nie (184 hl.)
 
Viac nie, ako áno (172 hl.)
 
Rozhodne nie (182 hl.)
 

Celkom hlasovalo: 1252
Etická výchova
Ako by mala vyzerať etická výchova — alternatíva nábo­ženskej výchovy pre deti bez vyznania? Aký je váš názor?
Nové vo fóre
 Re: Pokrytectvo
27-09-20 * 11:12
 Re: "Sväté" médiá.
24-09-20 * 17:07
 RE: Niečo tu nie je v poriadku
22-09-20 * 16:42
Lipka – diskusné fórum
Lipka
Diskuteri.sk
Diskuteri.sk
Brajti
The Brights
K teórii a praxi humanistickej výchovy
K teórii a praxi humanistickej výchovy
Kniha
Sumeri
Dobré knihy
Kniha Zakázané ovocie – Etika humanizmuKniha Nemnožme sa!Thomas Paine – Vek rozumu
Biblia očami vedy
Biblia očami vedy
Podporte útulok pre zvieratká
Podporte útulok pre zvieratká v Humennom
Spotrebiteľská Poradňasc
Vytvorené v redakčnom systéme phpRS © Jiří Lukáš | RSS | Návrat hore