www.humanisti.sk
www.humanisti.sk
Inzeráty
Predám ochrannú známku s logom
Jedálny lístok
BILLA
Webhouse.sk
Humanistická zbierka
Transparentný účet pre humanistov
Humanisti, už môžete pomáhať aj cez transparentný účet. Pozri: Zbierka na pomoc chudobným.
Zbierka na ochranu humanistov vo svete
Humanists International crowd-funds for persecuted humanists
Pomôžte humanistom vo svete! Mnohí čelia prenasledovaniu, mučeniu a trestu smrti za svoje presvedčenie. Pozri: Zbierka na ochranu humanistov vo svete.
Sčítanie ľudí bez náboženského vyznania
Atheist Census
Podporujeme
Spoločnosť PrometheusEthos – občianske združenie so zameraním na etiku, humanizmus a sekularizmusHumanisti Slovenska – občianske združenieZošity humanistovVladislav Marušic – ALTERNATÍVA Voľná myšlienka v ČeskuThe BrightsAdam RomanSlovenské súťaže.skNAJsúťaže.skeSúťaže.skKochlear.czÚnia nevidiacich a slabozrakých SlovenskaEurobabička Českej a Slovenskej republikyHoax.sk
Iné médiá
Adresa redakcie
e-mailová adresa redakcie
Internetový čas
Internet time: @878
Počítadlo


Spam poison

Komunizmus ako terč!

Odporcom komunizmu sa zatemnil zrak natoľko, že v komunistoch nedokážu vidieť absolútne nič pozitívneho a paušálne ich odsudzujú ako jeden celok

Savras uverejnil 9. septembra 2018 o 19.33 h diskusnú tému s názvom Kresťanstvo ako terč!

V texte sa snaží brániť kresťanstvo, ale jeho vety majú povrchný, príliš všeobecný, výraz. Také jalové reči! Keď som zamenil zopár slov, napríklad namiesto kresťanstva budeme hovoriť o komunizme alebo socializme, vyjde, že je škoda, veľká škoda, že kresťanstvo nie je v zákone definované ako zločinecká ideológia. Lebo Savrasa by už naše orgány (ne)činné v trestnom konaní vyšetrovali. Možno by dostal len pokutu za obhajobu zločineckej ideológie, a možno by sedel na tvrdo zopár rokov vo väzení.

Tvrdá parafráza:

Komunizmus ako terč!

V súčasnosti sa stalo veľmi moderným útočiť na komunizmus. A útočí sa naň z tých najprotichodnejších strán, a to či už skryto, alebo otvorene. Zo strany kapitalistov sú komunisti vnímaní ako nebezpečný formotvorný prvok silnej morálnej integrity osobností, s ktorými sa už nedá tak ľahko manipulovať. Preto sú nepohodlní. Zo strany Západu ide o neprekonateľnú nevraživosť, až nenávisť za krivdy, ktorých sa nastupujúci komunizmus po roku 1948 dopustil na občanoch, ale aj na ich komunistov z vlastných radov (kauza Slánsky). Zo strany stúpencov liberalizmu ide zase o nenávisť na základe paušálneho odsúdenia komunizmu, ako chtonického, materialistického a krvavého padlého kultu.

Existuje názor, že komunizmus, ale aj socializmus ako prvý stupeň komunizmu, môžu za všetko zlo vo svete. Že boľševizmus má na svedomí likvidáciu mnohých kultúr (napríklad folk, punk rock alebo heavy metal) a mnoho miliónov ľudských životov. Ich minulosť je plná krvi, násilia, vraždenia, boja o moc, o nadvládu a vplyv. I v súčasnosti usiluje komunistická internacionála, reprezentovaná inteligenciou po celom svete, o vládu ľudu a nastolenie ozajstnej slobody ľudstva vo forme takzvaného zrušenia antagonistických spoločenských tried.

Liberálni odporcovia komunizmu, ako už bolo naznačené, vidia hlavnú príčinu toho všetkého práve v marxizme a v marxizme-leninizme, ako v jadre zvrátených, chtonicko materialistických beztriednych systémoch, vyznačujúcich sa kultom zrušenia súkromného vlastníctva. V socializme ide o výstavby bytov pre všetkých občanov, zvýšenie životnej úrovne všetkých občanov, a v komunizme už ani peniaze nebudú potrebné, pretože robotníci jednoducho vyrábajú to, čo je potrebné pre nich a aj ostatných.

Odporcovia tvrdia, že pokým ľudia neodmietnu tieto zvrátené ideologické predstavy (socializmus a komunizmus) ako celok, a budú im svojou vlastnou vierou dávať určitú legitimitu, dovtedy sa bude ďalej šíriť vyššie spomínané mocenské zlo (napríklad korupcia, štátom organizované zločiny ako únosy), až všetko skutočne vyústi do realizácie beztriednej spoločnosti a robotníci s roľníkmi v spolupráci s inteligenciou zlikvidujú boháčov, nadnárodné spoločnosti, kartely, organizovaný zločin (mafiu), hazardné hry… no, hrôza!

Je to ale skutočne pravda? Spočíva naozaj vyriešenie všetkých svetových problémov práve v odmietnutí socializmu a komunizmu?

Žiaľ, ide o názor značne zjednodušený, pretože nepochopiteľná nevraživosť mnohých odporcov týchto ideológií im zatemňuje zrak natoľko, že v nich nedokážu vidieť absolútne nič pozitívneho a paušálne ich odsudzujú ako jeden celok.

My sa však teraz skúsme pozrieť na komunizmus a socializmus bez nevraživosti a okamžite uvidíme, že podobné odsudzovanie je úplným nezmyslom. Uvidíme totiž, že počas socilizmu stáli vedľa seba oddávna a stoja až dodnes dva proti sebe idúce prúdy. Prúd pravého komunizmu, stojaci proti komunizmu nepravému a prúd pravého socializmu (reálneho socializmu), stojaci proti socializmu nepravému (tzv. s ľudskou tvárou).

No, a to mnohé zlo, ktoré bolo v histórii i súčasnosti spôsobené najrozličnejším národom a jednotlivcom, má na svedomí práve prúd falošného socializmu (s ľudskou tvárou) a prúd falošného komunizmu.

Takáto je skutočná pravda v hrubých rysoch, ale aby sme ju snáď ešte lepšie pochopili, uveďme si tento príklad. Predstavme si nástroj, akým je kosák a kladivo. Kladivom môžeme darebáka udrieť do hlavy, alebo ním môžeme ukuť podkovy pre koňa. Kosákom môžeme niekomu odseknúť ruku alebo podrezať hrdlo, alebo ním nakosíme trávu pre králiky. Kosák je symbolom roľníctva a kladivo symbolom robotníctva.

A presne takto je to aj so socializmom a komunizmom. Každé z nich je možné chápať ako nástroj, ktorým je možné nasýtiť nielen ľudí ale aj kone, ako nástroj pre potravu pre králiky, z ktorých budeme mať chutnú večeru. Alebo naopak, môžeme tento nástroj použiť k zlému, na ovládanie iných, ako prostriedok moci, teroru a zotročenia. No, a socializmus a komunizmus boli počas dlhej histórie používané aj jedným, aj druhým spôsobom! Prvý, pozitívny spôsob ich využitia prinášal svetu požehnanie (pozri na život na Kube alebo v Severnej Kórei), zatiaľ čo druhý, negatívny spôsob ich zneužitia prinášal svetu veľa nešťastia, bolesti a vraždenia (napríklad v auguste v roku 1968, keď do Československa nezákonne vtrhli armády Varšavskej zmluvy).

Tragédiou však je, že onen prvý spôsob, ktorý v sebe skrýva potenciál vybudovať raj na zemi (komunizmus), bol vždy menšinový. Druhý spôsob zneužívania vznešených princípov socializmu a komunizmu, ako vonkajšieho štítu, za ktorým sa v skutočnosti skrývala len lož, podvod, úskok, vražda a snaha ovládnuť a zotročiť masy (robotníkov a roľníkov, vrátane inteligencie), bol žiaľ vždy počas celej histórie prúdom väčšinovým.

Ak sa totiž pozrieme do najhlbšej histórie socializmu, uvidíme, že v určitých časových intervaloch sa v ňom rodili byrokrati, a do vysokých politických funkcií sa dostávali nevzdelaní ľudia ako napríklad krajčír. A títo „politrukovia“ vždy veľmi nekompromisne pranierovali zlé celkové smerovanie socializmu a jeho čelných predstaviteľov, ktorí sa odklonili od programového vyhlásenia na zjazdoch. Napríklad Alexandra Dubčeka odstránili z funkcie prvého tajomníka Ústredného výboru Komunistickej strany Československa, a v rámci normalizácie musel žiť v izolácii, pracovať za minimálne mzdu v podniku Západoslovenské štátne lesy ako mechanizátor.

Avšak komunistická strana, ako reprezentant svetlej línie socializmu, stála vždy v menšine a boli napádaní, „kameňovaní“ (hádzali do nich vajíčka) a vraždení (Slánsky). Dialo sa tak preto, lebo nabádali k tomu, aby boli vysoké a vznešené pravdy komunizmu skutočne používané správne, čiže k vzostupu životnej úrovne celého ľudu. To znamená k dobru socialistického národa, ako i k dobru celého sveta.

Žiaľ, takéto niečo nebolo spoločensky žiaduce (najmä na Západe, kde viedli „studenú vojnu“), pretože v hierarchii komunistickej strany sa nachádzali aj ľudia, ktorým išlo hlave o vlastné výhody a prospech pre vlastnú rodinu. Platilo heslo: „Kto nekradne, okráda svoju rodinu.“ Čiže o vplyv, moc a vlastný, pohodlný život bez práce. A vznešené pravdy komunistickej ideológie, dané tomuto národu skutočne od Marxa, Engelsa a Lenina, boli nimi iba obratne zneužívané k dosiahnutiu čisto vlastných výhod, pôžitkov a cieľov. A preto boli poctiví komunisti nepohodlní, preto boli „kameňovaní“ (urážaní, posmievali sa im) a vraždení.

A preto bol i samotný Lenin, ako predstaviteľ svetlej línie komunizmu, zavraždený vtedajšou kapitalistickou (cárskou) elitou (najprv ho nakazili syfilisom a potom postrelili, čo malo za následok, že neskôr zomrel; bola to politická vražda zo strany antikomunistov).

Avšak v novo vznikajúcom socializme všetko ďalej pokračovalo presne tak, ako predtým v socializme pred 2. svetovou vojnou. Hlavná, mocenská línia komunizmu, slúžiaca hmotným záujmom a pozemskej moci, sa snažila vždy tvrdo vysporiadať s príslušníkmi svetlej línie poctivých komunistov, usilujúcich sa o skutočné zlepšenie života bežných ľudí. Na ich elimináciu a likvidáciu používala dva spôsoby. Prvým bolo morálne zneváženie prehlásením, že ich učenie je blud, ktorý sa nezhoduje s náukou oficiálnej línie strany tak, ako sa to stalo Slánskemu, alebo celej vetve komunistov, ktorí neboli po vôli Stalinovi.

No a druhým spôsobom bola samozrejme fyzická likvidácia. Z nášho prostredia patrí k tým najznámejším Rudolf Slánsky. Alebo väznenie Gustáva Husáka a na 10 rokov odsúdenie Ladislava Novomeského.

Je vskutku paradoxné, že práve na samotnej komunistickej strane sa ukázali ako nanajvýš pravdivé známe slová Lenina, hovoriace o dvoch cestách. Čiže v našom prípade o dvoch líniách komunizmu, z ktorých tá široká a väčšinová vedie do komunizmu (boľševizmus), zatiaľ čo k zániku jednotlivcov, národov a sveta vedie iba úzka cesta menšinovej línie falošného sociálneho demokratizmu, tzv. menševizmu. A tento hlboký rozkol medzi oficiálnou líniou komunistov, poznačeného diktatúrou proletariátu, a medzi neoficiálnou líniou sociálnych demokratov, ktorí sa snažili udržať zlý spoločenský poriadok (kapitalistický režim), tento zásadný rozkol pretrváva medzi socialistami až dodnes.

A ako sa to prejavuje v našej najaktuálnejšej súčasnosti?

Temná vetva revizionizmu i oportunizmu vzájomne spolupracujú v napomáhaní snahám o absolútne potlačenie, alebo skôr vytlačenie komunistov z politickej scény v podobe schválenia zákona, že komunistický režim bol zločinecký. Kapitalizmus, reprezentovaný najbohatšími rodinami sveta, má v rukách obrovskú finančnú, ekonomickú, mediálnu a politickú moc, prostredníctvom ktorej uskutočňuje sériu postupných krokov, smerujúcich k potláčaniu komunistických myšlienok.

Medzi ne patrí zámerne vytvorený problém migrácie. Medzi ne patrí vojenské a ekonomické rozvracanie a ovládanie štátov. Medzi ne patrí zámerný morálny rozvrat jednotlivcov a národov, ktoré vnútorne v sebe rozvrátené budú ľahšie ovládateľné. Medzi ne patrí snaha o odstránenie hotovosti a zavedenie bezhotovostného styku, poskytujúceho bankám možnosť kontroly každého jednotlivca, ako aj jeho finančnú likvidáciu prostredníctvom zablokovania účtu. Medzi ne patrí provokovanie nového vojnového konfliktu s Ruskom (nástupnícky štát po rozpade Sovietskeho zväzu, prezidentom je bývalý šéf tajnej služby KGB), ako aj mnoho ďalších, podobných vecí.

Žiaľ, väčšina komunistov sú komunisti formálni, ktorí o svojom komunizme nikdy hlbšie neuvažovali, a preto sa vždy nechali slepo viesť väčšinovým prúdom politickej strany, ktorý však kolaboruje s temnotami.

Čo dodať na záver? Stranícki komunisti, presnejšie povedané spiatočnícky prúd, majú skutočne na svedomí veľké množstvo zla a nie sú schopní priznať zločiny komunizmu. Ale je absolútne nesprávne, ak niekto kvôli tomu, vo svojej neprekonateľnej antipatii, až nenávisti, ktorá mu kalí zrak, odsudzuje socializmus a komunizmus ako jeden celok. Ako niečo úplne a bezvýhradne zlé, pričom odmieta vidieť, že počas socializmu existovala svetlá vetva. Tá stála v tvrdej opozícii proti väčšinovému, temnému prúdu, a jej príslušníci museli neraz zaplatiť za svoje presvedčenie i vlastnými životmi.

A preto je priam zločinom, ak niekto odsudzuje aj týchto ľudí a ich svetlé snaženie, a hádže ich do jedného vreca spolu s temným prúdom byrokratických komunistov, proti ktorému bojovali. A to všetko s povrchným odôvodnením, že v socializme a komunizme nie je vôbec nič dobrého.

A okrem iného, temnota a jej prisluhovači si dali veľmi záležať na tom, aby práve takýmto spôsobom komunizmus sprofanovali, pošpinili a skompromitovali. Aby jednoducho povrchní a do hĺbky nie príliš idúci ľudia odsúdili komunizmus ako jeden celok. A tým pádom, aby nakoniec sami seba ideologicky odrezali od najhodnotnejšieho svetlého impulzu, akého sa našej civilizácii vôbec dostalo.

A presne o toto temnu šlo, pričom k naplneniu toho cieľa zneužíva ľudskú povrchnosť, ľudský sklon vidieť veci buď celé čierne, alebo celé biele, a všeobecnú nechuť hlbšie myslieť a skúmať (napríklad Leninové spisy). Odmietnutím komunizmu sa však každý takýto človek sám pripravuje o cestu, ktorá by ho mohla povzniesť až k svetlejším zajtrajškom.

Celkom na záver preto treba zdôrazniť, že za všetko zlo, ktoré má na svedomí stalinistická klika, môžu iba bezcharakterní a vypočítaví jednotlivci. Tí pod pláštikom vznešených ideálov socializmu a komunizmu spriadali a uskutočňovali svoje zištné, mocenské a čisto materialisticky bezohľadné zámery. Jedine oni môžu za všetko zlo! Temnota sa však postarala o to, aby boli ich zlé činy pripísané socializmu a komunizmu ako celku.

kutme.blog.cz v spolupráci s M. Š. (materskou škôlkou)

Pod čiarou

Prečo si Savras môže beztrestne písať (uverejňovať) také nič nehovoriace táraniny na obranu kresťanskej ideológie? Lebo na Slovensku sa väčšina občanov hlási ku kresťanstvu, a nie je teda možné schváliť zákon o nemorálnosti a zločinnosti kresťanského systému.

Ale, čo ak toto nebude v budúcnosti utópia?

Pozri Trestný zákon 666/2066 Z. z.

㤠666s

Popieranie a schvaľovanie inkvizície a zločinov kresťanstva

Kto verejne popiera, spochybňuje, schvaľuje alebo sa snaží ospravedlniť inkvizíciu, zločiny režimu založeného na kresťanskej ideológii, alebo zločiny iného podobného hnutia, ktoré násilím, hrozbou násilia alebo hrozbou inej ťažkej ujmy smeruje k potlačeniu základných práv a slobôd osôb, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.“

V roku 2066 schválila Národná rada Slovenskej republiky Zákon o nemorálnosti a protiprávnosti kresťanskej ideológie (125/2066 Z. z. z 27. marca 2066), ktorý podpísali najvyšší ústavní činitelia. V zákone sa píše:

„…kresťanský režim… na dosiahnutie svojich cieľov neváhal páchať zločiny, umožňoval ich beztrestné páchanie a poskytoval neoprávnené výhody a ochranu tým, ktorí sa na zločinoch a perzekúciách podieľali (napríklad kléru)…

§ 1

(1) Režim založený na kresťanskej ideológii, ktorý mal značný vplyv na monarchiu a rozhodoval o osudoch ľudí v bývalom Rakúsko-Uhorsku, bol odsúdeniahodný.

(2) Rímskokatolícka cirkev, ako aj Svätá stolica (Vatikán) bola organizáciou, ktorá nezabránila svojim členom a ich pomáhačom páchať zločiny, a to aj na ľudských právach a slobodách.“

Toto nie je snaha dehonestovať city nábožných. Ide o zásadu… ukázať, aké nezmysly sú ľudia schopní propagovať. Ak si niekto myslí, že Savras dobre obhajuje kresťanstvo výhovorkou, že „to nie my sme zlí, to oni sú na vine“, tak táto parafráza jeho príspevku práve na takúto falošnú výhovorku od kresťanov poukazuje. Lebo takto falošne nebráni kresťanstvo len Savras. Takých „savrasov“ je milión, aj viac.

Archív:

Savras: Kresťanstvo ako terč!

Chcete sa vyjadriť? Využite diskusné fórum.

Ján ParadaJán Parada
laik s celoživotným vzdelávaním
Čerpané z:
vlastný zdroj

Ako sa podľa vás nazýva spoločenské zriadenie, ktoré bolo u nás do roku 1989? (Zvoľte najvhodnejšie.)

Demokratický socializmus (Počet hlasov: 39)
(6.37 %)

Marxistický socializmus (Počet hlasov: 80)
(13.07 %)

Reálny socializmus (Počet hlasov: 41)
(6.70 %)

Socializmus s ľudskou tvárou (Počet hlasov: 32)
(5.23 %)

Vedecký socializmus (Počet hlasov: 18)
(2.94 %)

Socializmus ako prvá fáza komunizmu (Počet hlasov: 65)
(10.62 %)

Socializmus (Počet hlasov: 132)
(21.57 %)

Komunizmus (Počet hlasov: 56)
(9.15 %)

Totalita (Počet hlasov: 61)
(9.97 %)

Hlboká totalita (Počet hlasov: 43)
(7.03 %)

Štátny kapitalizmus (Počet hlasov: 45)
(7.35 %)Celkom hlasovalo: 612

Ján Parada, 09. 09. 2018 | Prečítané: 1149 | Rubrika: Polemika o…

Doba slovenská
BILLA
Webhouse.sk
Webhouse

Odporúčame najlepší webhosting a domény za super ceny!

Iné médiá
Sociálne siete
Anketa
Súhlasíte s finančnou odlukou cirkví od štátu?

Rozhodne áno (715 hl.)
 
Viac áno, ako nie (184 hl.)
 
Viac nie, ako áno (173 hl.)
 
Rozhodne nie (183 hl.)
 

Celkom hlasovalo: 1255
Etická výchova
Ako by mala vyzerať etická výchova — alternatíva nábo­ženskej výchovy pre deti bez vyznania? Aký je váš názor?
Nové vo fóre
 Re: Čítam
29-09-20 * 15:22
 Re: Pokrytectvo
27-09-20 * 11:12
 Re: "Sväté" médiá.
24-09-20 * 17:07
Lipka – diskusné fórum
Lipka
Diskuteri.sk
Diskuteri.sk
Brajti
The Brights
K teórii a praxi humanistickej výchovy
K teórii a praxi humanistickej výchovy
Kniha
Sumeri
Dobré knihy
Kniha Zakázané ovocie – Etika humanizmuKniha Nemnožme sa!Thomas Paine – Vek rozumu
Biblia očami vedy
Biblia očami vedy
Podporte útulok pre zvieratká
Podporte útulok pre zvieratká v Humennom
Spotrebiteľská Poradňasc
Vytvorené v redakčnom systéme phpRS © Jiří Lukáš | RSS | Návrat hore