www.humanisti.sk
www.humanisti.sk
Inzeráty
Predám ochrannú známku s logom
Jedálny lístok
Webhouse.sk
Humanistická zbierka
Transparentný účet pre humanistov
Humanisti, už môžete pomáhať aj cez transparentný účet. Pozri: Zbierka na pomoc chudobným.
Zbierka na ochranu humanistov vo svete
Humanists International crowd-funds for persecuted humanists
Pomôžte humanistom vo svete! Mnohí čelia prenasledovaniu, mučeniu a trestu smrti za svoje presvedčenie. Pozri: Zbierka na ochranu humanistov vo svete.
Sčítanie ľudí bez náboženského vyznania
Atheist Census
Podporujeme
Spoločnosť PrometheusEthos – občianske združenie so zameraním na etiku, humanizmus a sekularizmusHumanisti Slovenska – občianske združenieZošity humanistovVladislav Marušic – ALTERNATÍVAAteisti Českej republikyVoľná myšlienka v ČeskuThe BrightsAdam RomanSlovenské súťaže.skNAJsúťaže.skeSúťaže.skKochlear.czÚnia nevidiacich a slabozrakých SlovenskaEurobabička Českej a Slovenskej republikyHoax.sk
Iné médiá
Adresa redakcie
e-mailová adresa redakcie
Internetový čas
Internet time: @277
Počítadlo


Spam poison

Hlavné ciele Programového vyhlásenia Predsedníctva SAV na obdobie 2017 – 2021

Slovenská akadémia vied – užitočná pre Slovensko

Rozvoj modernej spoločnosti je čoraz viac zviazaný s vedou, výskumom a inováciami. Najvyspelejšie krajiny sveta vkladajú nádeje do nových priemyselných revolúcií, spoločenské, politické, demografické, klimatické a ďalšie zmeny vo svete prinášajú výzvy pre všetky vedné disciplíny.

Dlhodobým cieľom SAV je vybudovanie modernej vedecko-výskumnej inštitúcie rešpektovanej v domácom aj európskom výskumnom priestore, ktorá produkuje excelentné vedecké výsledky obohacujúce fond svetového poznania, prispieva k zvyšovaniu úrovne vzdelania a programovo rieši aktuálne problémy spoločenskej a hospodárskej praxe.

Pozitívny rozvoj SAV si vyžaduje výrazné zlepšenie podmienok pre vedeckú prácu a realizáciu výskumu. Na splnenia tohto cieľa Predsedníctvo SAV pripraví implementáciu zákona o verejnej výskumnej inštitúcii v SAV, návrh nového zákona o SAV a komplexný dlhodobý rozvojový plán SAV. Budeme iniciovať zmeny v zákone o verejnom obstarávaní, ktorí nám v súčasnosti skôr komplikuje a predražuje nákupy ako naopak. Chceme tiež iniciovať zmeny predpisov umožňujúce lepšie využívanie prístrojov zakúpených zo Štrukturálnych fondov EU aj pre výskumné potreby tretích strán, vytvoriť možnosti ich používania v startupoch, prípadne v spoločných pracoviskách s priemyslom, obcami, vysokými školami. Budeme podporovať moderné formy publikovania a vydávania vlastných časopisov s ohľadom na bezplatný prístup (zelený a zlatý štandard).

Inštitucionálne financovanie SAV je zabezpečované vlastnou rozpočtovou kapitolou. Jej veľkosť má v súčasnosti skôr „historický“ charakter. Máme ambíciu to zmeniť a zaviesť po prvýkrát systémové nástroje na zabezpečenie inštitucionálneho financovania zmluvou so štátom na obdobie aspoň štyri rokov dopredu, s rešpektovaním pravidla „hodnota za peniaze“. Rovnako do vnútra akadémie považujeme za nevyhnutné zaviesť výkonové financovanie organizácií SAV. Vytvoríme nové nástroje podpory špičkovej kvality vedy a výskumu. Predsedníctvo SAV bude presadzovať efektívne využitie prostriedkov Štrukturálnych fondov EU pre potreby výskumu, zabezpečenie stability a navýšenie podpory na výskum a vývoj prostredníctvom jedinej slovenskej agentúry na podporu výskumu a vývoja, APVV. Budeme presadzovať transparentné, profesionálne a objektívne hodnotenie projektov v akejkoľvek grantovej schéme. Pri hodnoteniach vedeckého výkonu budeme pokračovať v posudzovaní nezávislými odborníkmi. Zriadime Medzinárodný poradný výbor, zložený zo špičkových nezávislých zahraničných vedeckých osobností, ktorého úlohou bude radiť Predsedníctvu SAV pri koncipovaní strategických dokumentov a rozvojových programov, pri vyhodnocovaní akčných plánov rozvoja vedeckých organizácií, pri ročnom hodnotení organizácií a podobne.

Za najbližších partnerov pre SAV Predsedníctvo SAV považuje slovenské výskumné univerzity. Odlišný spôsob financovania, existencia výkonového financovania slovenských vysokých školách (VŠ) a naopak jeho absencia v SAV vedie ku finančnej nerovnováhe a „úniku mozgov“ zo SAV. V spolupráci so Združením výskumných a technických univerzít, Rektorskou konferenciou ako aj Radou VŠ budeme iniciovať vytvorenie platformy na hľadanie spoločných stanovísk, zjednodušenie zakladania spoločných pracovísk a výskumných tímov s možnosťou spoločného využívania infraštruktúry. Budeme presadzovať zavedenie spoločného hodnotenia výkonov vo vede a výskume v SAV a na VŠ na podporu skutočnej kvality v oboch typoch inštitúcií. Predsedníctvo SAV bude podporovať svoje organizácie pri zabezpečovaní kvality doktorandského štúdia s dôrazom na jeho internacionalizáciu.

Nová organizačná forma verejnej výskumnej inštitúcie významne uľahčí širšie zapojenie organizácií SAV do spoločného výskumu s partnermi mimo SAV, vrátane jednoduchšieho získavania mimorozpočtových zdrojov, prípadne zakladania spoločných podnikov. Je to výzva s veľkým potenciálom pre budúcnosť SAV. Predsedníctvo SAV bude jednoznačne podporovať tieto aktivity. Zlepšíme činnosť v oblasti ochrany práv duševného vlastníctva a transferu technológií.

Dôležitou úlohou každej špičkovej výskumnej organizácie je prezentácia výsledkov výskumu, kompetencií a možností pri riešení vážnych spoločenských problémov. Budeme pokračovať v podpore programu „Otvorená akadémia“ s cieľom väčšieho zapojenia spoločnosti do vytvárania výskumných priorít, hodnotenia užitočnosti a prípadných dopadov výskumu. Budeme venovať veľkú pozornosť popularizácií vedy a výskumu, systematicky prezentovať vynikajúce výsledky, osobnosti a špičkové výskumné tímy vhodnou, prijateľnou formou aj s využitím nových médií schopných osloviť mladú generáciu a všetky typu škôl. Vytvoríme databázu expertov SAV pre konkrétne oblasti, ktorá bude k dispozícii médiám pre získanie odborného stanoviska ku závažným spoločenským témam.

Predsedníctvo SAV má ambíciu zlepšiť postavenie slovenskej vedy a výskumu v európskom výskumnom priestore a presadiť sa lepšie v prestížnych programoch Horizontu 2020 a najmä projektoch Európskej výskumnej rady, ERC. Slovenská veda je málo medzinárodná, máme malé percento cudzincov, ktorí pracujú v našom výskume a prinášajú iné, nové podnety pre zvýšenie kvality výskumu. Vytvoríme grantové schémy, ktoré prinesú väčšiu internacionalizáciu, prilákajú na naše pracoviská cudzincov aj slovenských občanov zo špičkových zahraničných pracovísk. Podporíme mobilitu našich doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov, doktorandské štúdium v SAV pre študentov z tretích krajín. Predsedníctvo SAV prispeje ku proaktívnej politike SR smerom k európskym inštitúciám a orgánom, ktoré ovplyvňujú európsku politiku v oblasti výskumu a inovácií.

Predsedníctvo SAV chce pomôcť zmeniť postavenie a význam vedy a výskumu v rámci celého Slovenska. Takúto ambicióznu úlohu môžeme splniť len pomocou transparentnej a otvorenej spolupráce s našimi vedeckými organizáciami a celou akademickou obcou, ako aj ďalšími slovenskými a európskymi partnermi.

Celé znenie programového vyhlásenia nájdete na stránke Slovenskej akadémie vied.

Chcete sa vyjadriť? Využite diskusné fórum.

SAVÚrad Slovenskej akadémie vied
– vykonáva úlohy spojené s odborným, organizačným a technickým zabezpečením činnosti akadémie ako vedeckej inštitúcie a úlohy spojené s povinnosťami akadémie ako správcu rozpočtovej kapitoly a zriaďovateľa organizácií
Čerpané z: www.sav.sk

Súvisiace články:
Vedecká konferencia o sexualite (04.11.2017)
Ústav polymérov SAV rieši projekt – PlasticFreeDanube (01.11.2017)
Jesenné sviatky si nekonkurujú, prelínajú sa (31.10.2017)
Mladí vedci Vyšehradského regiónu prezentovali témy z oblasti biomedicíny (10.10.2017)
Zjazd chemikov v Starom Smokovci (15.09.2017)
Strojček na srdce, ktorý by dobíjalo telo (08.09.2017)
Zjazd chemikov vo Vysokých Tatrách (01.09.2017)
Prázdninová stáž v špičkovom výskumnom tíme (22.08.2017)
Hodnotenia ponúkli odporúčania (09.08.2017)
Užšia spolupráca SAV a Univerzity Mateja Bela (03.08.2017)
Hlava štátu na návšteve SAV (20.07.2017)
Cena SAV pre monografiu z edície Flóra Slovenska (13.07.2017)
Chemický ústav SAV získal Cenu SAV za svetový výskum (06.07.2017)
Päť rokov od objavu Higgsovho bozónu (04.07.2017)
Ceny SAV sú ocenením za významné výsledky (22.06.2017)
Ekonomické krízy v monografii Daniela Dujavu (21.06.2017)
SAV bude modernejšia, efektívnejšia a lepšie financovaná (30.05.2017)
Veda fotogenická (11.05.2017)
Hydrogély – polyméry, ktoré majú rady vodu (25.04.2017)
Nová metóda zmerania vektorových veličín v nanosvete (11.04.2017)
Alzheimerova choroba si nevyberá, ona jednoducho príde (11.04.2017)
Mŕtve zóny v Jadranskom mori (08.04.2017)
Sme súčasťou medzinárodnej vedy (29.03.2017)
Ďalšie „dieťa“ Beliany (21.03.2017)
Detské mapy našich žiakov budú vystavené vo Washingtone (16.03.2017)
Igor Lacík: Pohľad medzinárodného panela nás potešil (09.03.2017)
Šváb ako zo Star Wars (09.03.2017)
Odporúčania medzinárodných expertov pre SAV (03.03.2017)
Projekt Millenium Seed Banka Kew – budovanie svetovej banky semien (21.02.2017)
Pri mozgovej porážke pomáha látka proteínovej povahy (10.02.2017)
Výzva k vedeckej integrite a otvorenej komunikácii (16.01.2017)

SAV, 21. 10. 2017 | Prečítané: 507 | Rubrika: Veda a spoločnosť

Webhouse.sk
Webhouse

Odporúčame najlepší webhosting a domény za super ceny!

Iné médiá
Sociálne siete
Anketa
Súhlasíte s trvalým zatvorením obchodov v nedeľu?

Áno (14 hl.)
 
Nie (17 hl.)
 

Celkom hlasovalo: 31
Etická výchova
Ako by mala vyzerať etická výchova — alternatíva nábo­ženskej výchovy pre deti bez vyznania? Aký je váš názor?
Nové vo fóre
 Vidím pohyby
01-06-20 * 05:22
 Chcete vedieť, či ste nervózni?
01-06-20 * 05:19
 Pokrytectvo
21-05-20 * 20:41
Lipka – diskusné fórum
Lipka
Brajti
The Brights
K teórii a praxi humanistickej výchovy
K teórii a praxi humanistickej výchovy
Kniha
Sumeri
Dobré knihy
Kniha Zakázané ovocie – Etika humanizmuKniha Nemnožme sa!Thomas Paine – Vek rozumu
Biblia očami vedy
Biblia očami vedy
Podporte útulok pre zvieratká
Podporte útulok pre zvieratká v Humennom
Spotrebiteľská Poradňasc
Vytvorené v redakčnom systéme phpRS © Jiří Lukáš | RSS | Návrat hore