www.humanisti.sk
www.humanisti.sk
Inzeráty
Predám ochrannú známku s logom
Jedálny lístok
BILLA
Webhouse.sk
Humanistická zbierka
Transparentný účet pre humanistov
Humanisti, už môžete pomáhať aj cez transparentný účet. Pozri: Zbierka na pomoc chudobným.
Zbierka na ochranu humanistov vo svete
Humanists International crowd-funds for persecuted humanists
Pomôžte humanistom vo svete! Mnohí čelia prenasledovaniu, mučeniu a trestu smrti za svoje presvedčenie. Pozri: Zbierka na ochranu humanistov vo svete.
Sčítanie ľudí bez náboženského vyznania
Atheist Census
Podporujeme
Spoločnosť PrometheusEthos – občianske združenie so zameraním na etiku, humanizmus a sekularizmusHumanisti Slovenska – občianske združenieZošity humanistovVladislav Marušic – ALTERNATÍVA Voľná myšlienka v ČeskuThe BrightsAdam RomanSlovenské súťaže.skNAJsúťaže.skeSúťaže.skKochlear.czÚnia nevidiacich a slabozrakých SlovenskaEurobabička Českej a Slovenskej republikyHoax.sk
Iné médiá
Adresa redakcie
e-mailová adresa redakcie
Internetový čas
Internet time: @664
Počítadlo


Spam poison

Európsky zbor solidarity

Európska komisia zriadila Európsky zbor solidarity

Od 7. decembra 2016 majú mladí ľudia vo veku od 18 do 30 rokov možnosť získať nové príležitosti, ako významnou mierou prispieť k fungovaniu spoločnosti v EÚ a získať nenahraditeľné skúsenosti a cenné zručnosti pre začiatok kariéry. Komisia predstavuje aj sériu opatrení na podporu zamestnanosti mladých ľudí, skvalitnenie a modernizáciu vzdelávania, zvýšenie investícií do zručností mladých ľudí a lepšie príležitosti na vzdelávanie a štúdium v zahraničí.

Európsky zbor solidarity

Mladí ľudia, využite nové príležitosti a ovplyvnite pozitívne svet okolo vás!

Predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker v tejto súvislosti uviedol:

„Európsky zbor solidarity poskytne mladým ľuďom možnosť zmysluplným spôsobom prispieť k fungovaniu spoločnosti a preukázať svoju solidaritu, ktorej na svete a v Európskej únii nie je nikdy dosť. Pre mňa to bol vždy absolútny základ toho, o čom Európska únia je. Nespájajú nás zmluvy ani priemyselné či ekonomické záujmy, ale naše hodnoty. A tí, ktorí pracujú ako dobrovoľníci, napĺňajú tieto európske hodnoty každý jeden deň.“

Dnešný návrh po prvýkrát spája na úrovni EÚ rôzne druhy činností s jediným cieľom: zlepšiť príležitosti pre mladých ľudí.

O čo ide?

V rámci nového Európskeho zboru solidarity budú mať mladí ľudia možnosť zúčastniť sa projektu ako dobrovoľníci, stážisti, učni alebo zamestnanci na obdobie od 2 do 12 mesiacov.

Členovia zboru budú môcť zapojiť do širokej škály činností, ako sú vzdelávanie, zdravotná starostlivosť, sociálna integrácia, pomoc pri poskytovaní potravín, výstavba prístreší, prijímanie, podpora a integrácia migrantov a utečencov, ochrana životného prostredia alebo predchádzanie prírodným katastrofám. Mladí ľudia, ktorí sa prihlásia do Európskeho zboru solidarity, budú musieť súhlasiť s poslaním Európskeho zboru solidarity a jeho zásadami. Každá zapojená organizácia bude musieť dodržiavať Chartu Európskeho zboru solidarity, v ktorej sú stanovené práva a povinnosti vo všetkých fázach solidárnej činnosti.

Mladí ľudia vo veku 17 až 30 rokov, ktorí prejavia záujem, sa od dnes môžu zapísať do Európskeho zboru solidarity na adrese Europa.eu/solidarity-corps. Minimálny vek účasti na projekte je 18 rokov.

Výhody zapojenia sa do Európskeho zboru solidarity

Európsky zbor solidarityÚčasť na projekte Európskeho zboru solidarity bude významným úspechom pre každého mladého človeka. Bude výhodou pri hľadaní zamestnania a pomôže ti, keď sa budeš hlásiť na vysokú školu. Európsky zbor solidarity môže byť pre teba novou príležitosťou na zapojenie sa do zmysluplnej činnosti, ktorá by mohla byť odrazovým mostíkom do zamestnania.

Ak sa zúčastníš projektu, budeš mať nárok na osvedčenie potvrdzujúce tvoju účasť. Môžeš ho použiť pri uchádzaní sa o prácu alebo o ďalšie vzdelávanie.

Európsky zbor solidarity je užitočný pre tvoju budúcu kariéru a poskytne ti viaceré výhody, ktoré sa líšia v závislosti od typu projektu, ktorý budeš vykonávať. Dôležité je aj to, či sa zapájaš do dobrovoľníckej časti alebo pracovnej časti zboru.

Ak sa rozhodneš pre dobrovoľnícku činnosť, nebudeš dostávať mzdu, ale na druhej strane budeš mať nárok na cestovné, ubytovanie a diéty, ako aj poistenie počas trvania činnosti. Pred začatím a po príchode na miesto prejdeš náležitou odbornou prípravou.

Účastníci učňovskej prípravy alebo stáže budú mať v niektorých krajinách uzavreté pracovné zmluvy v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi hostiteľskej krajiny. Diéty budú poskytnuté.

Účastníci, ktorým bude ponúknuté pracovné miesto, budú mať vždy formálnu pracovnú zmluvu a budú dostávať mzdu v súlade s miestnymi zákonmi, inými právnymi predpismi a kolektívnymi zmluvami.

Pozri: Europa.eu/youth/solidarity/benefits_sk.

Zapoj sa do zboru!

Čo sa skrýva za myšlienkou Európskeho zboru solidarity?

Európska únia je založená na solidarite: solidarite medzi jej občanmi, solidarite medzi jej členskými štátmi a solidarite v rámci jej činností v Únii i mimo nej. Solidarita je spoločnou hodnotou, ktorú celá európska spoločnosť vníma veľmi intenzívne.

Ako povedal predseda Komisie Juncker vo svojej správe o stave Únie za rok 2016, keď avizoval zriadenie zboru:

„Solidaritu často najochotnejšie prejavujeme vtedy, keď čelíme núdzovým situáciám. Keď vypukli požiare v portugalských horách, talianske lietadlá hasili plamene. Keď záplavy spôsobili prerušenie dodávok elektrickej energie v Rumunsku, vďaka švédskym generátorom sa svetlá opäť rozsvietili. Keď na grécke pobrežia dorazili tisícky utečencov, prístrešie im poskytli slovenské stany. V rovnakom duchu dnes Komisia navrhuje zriadiť Európsky zbor solidarity.“

Cieľom Európskeho zboru solidarity je dať mladým ľuďom možnosť zapojiť sa do širokej škály solidárnych činností, ktoré pomáhajú riešiť problémové situácie v rámci EÚ. Účasť mladých ľudí bude prínosná nielen pre nich samotných, ale pomôže štátnym a miestnym orgánom, mimovládnym organizáciám a podnikom v ich úsilí zvládnuť rôzne výzvy a krízy.

Čo je Európsky zbor solidarity?

Z finančných zdrojov Komisie budú môcť organizácie zapojené do solidárnych činností – či už miestne orgány, mimovládne organizácie alebo podniky – zamestnať mladých ľudí ako dobrovoľníkov, zamestnancov, stážistov alebo učňov, prípadne ich odborne vyškoliť, ak spĺňajú kritériá hostiteľskej organizácie a zaviažu sa dodržiavať Chartu Európskeho zboru solidarity.

Komisia v rámci zboru solidarity zriaďuje dva spôsoby umiestňovania mladých ľudí. Mladí ľudia vo veku od 18 do 30 rokov sa môžu v období od dvoch do dvanástich mesiacov zapojiť buď ako:

 • dobrovoľníci – ktorí môžu vykonávať dobrovoľnícku prácu na plný úväzok s podporou grantu, alebo
 • zamestnanci – ktorí dostanú príležitosť nájsť si pracovné miesto, stáž alebo učňovskú prípravu v celej škále rôznych odvetví.

Aký druh činností bude zbor vykonávať?

Členovia Európskeho zboru solidarity budú mať možnosť zapojiť sa do širokej škály činností, ako sú vzdelávanie, zdravotníctvo, sociálna integrácia, pomoc pri poskytovaní jedla, budovanie prístreškov, prijímanie, podpora a integrácia migrantov a utečencov, ochrana životného prostredia alebo predchádzanie prírodným katastrofám (okrem okamžitej reakcie na katastrofy, ktorá si vyžaduje špecializovanejšie zručnosti a odbornú prípravu).

Členovia Európskeho zboru solidarity budú priradení k mimovládnym organizáciám (MVO), miestnym a štátnym orgánom alebo súkromným podnikom, ktoré hľadajú podporu pre svoje činnosti.

Člen zboru sa môže do projektu zapojiť buď ako dobrovoľník (dobrovoľnícka zložka), alebo vo forme stáže, učňovskej prípravy či zamestnania (pracovná zložka). V oboch prípadoch ide o obdobie od 2 do 12 mesiacov.

Kto sa môže zapísať do Európskeho zboru solidarity?

Do Európskeho zboru solidarity sa môže zapísať každý vo veku od 17 do 30 rokov, kto je občanom EÚ alebo má oprávnený pobyt v EÚ. Minimálny vek na účasť v projekte solidarity je 18 rokov.

V pracovnej zložke musia byť mladí ľudia, ktorí prejavia záujem, občanmi EÚ, Nórska, alebo Islandu. V prvej fáze realizácie Európskeho zboru solidarity sa mladí ľudia môžu zapísať do dobrovoľníckej zložky, ak majú oprávnený pobyt v EÚ, na Islande, v Lichtenštajnsku, Nórsku, Turecku alebo v bývalej Juhoslovanskej republike Macedónsko, alebo ak sú štátnymi príslušníkmi týchto krajín.

Európsky zbor solidarity je otvorený pre všetkých mladých ľudí bez ohľadu na to, či sú v súčasnosti v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy, sú zamestnaní alebo nezamestnaní. Rozhodujúca je motivácia.

Mladí ľudia, ktorí sa zapíšu do Európskeho zboru solidarity, budú musieť súhlasiť s poslaním Európskeho zboru solidarity a jeho zásadami. Tie sú založené na základných hodnotách EÚ, ako sú solidarita, rešpektovanie ľudskej dôstojnosti a ľudských práv a podpora spravodlivej a rovnocennej spoločnosti, kde prevládajú pluralizmus, nediskriminácia, tolerancia, spravodlivosť, solidarita a rovnosť. Členovia zboru budú prispievať k posilneniu solidarity medzi ľuďmi a zároveň rešpektovať kultúru a tradície danej komunity.

Ako to funguje?

Zápis je jednoduchý a prebieha na osobitnej webovej stránke Európskeho portálu pre mládež: www.europa.eu/solidarity-corps.

Pri zápise sa od záujemcov bude požadovať, aby poskytli osobné údaje, uviedli oblasti záujmu a rozhodli sa, či sa prihlásia na dobrovoľnícku alebo pracovnú činnosť, prípadne na oboje.

Zaručuje zápis miesto v projekte?

Nie, zápis nezaručuje miesto v projekte, keďže to nevyhnutne závisí od dostupnosti projektov a preferencie kandidáta. Všeobecne platí zásada, že čím sú ľudia otvorenejší rôznym druhom činností a rôznym krajinám, tým vyššia je šanca na umiestnenie.

Okrem toho, aj keď sa štátni príslušníci tretích krajín môžu zapísať do dobrovoľníckej zložky, nemusia mať nevyhnutne všetky práva alebo povolenia, ktoré sú potrebné na pobyt a umiestnenie v inej krajine EÚ. Zúčastnená organizácia je povinná zabezpečiť, aby osoby, ktoré sa chcú zapojiť do projektu, mali takéto práva a povolenia.

Môžu si členovia zboru vybrať organizácie, pre ktoré budú pracovať?

Keď sa členovia zboru zapíšu, organizácie budú môcť nájsť ich profil pri hľadaní kandidátov do svojich projektov solidarity. Členovia zboru môžu odmietnuť akúkoľvek ponuku predloženú organizáciou.

Môžu organizácie spoplatňovať zapojenie členov zboru do projektu?

Nie. Žiadna zo zúčastnených či sprostredkovateľských organizácií nemôže od člena Európskeho zboru solidarity požadovať alebo vyžadovať akékoľvek finančné príspevky alebo poplatky súvisiace s účasťou na danom projekte.

Ktoré náklady sú pokryté?

U dobrovoľníkov sú bežne pokryté životné náklady, akými sú strava, ubytovanie a vreckové, ale aj cestovné náklady a náklady na poistenie.

Na pracovné činnosti (pracovné miesto, stáž alebo učňovská príprava) sa vzťahuje pracovná zmluva a finančná podpora na cestovné náklady (cestovné a ubytovanie v súvislosti s pohovorom, príspevok na presťahovanie a spiatočnú cestu). Okrem toho môže byť vyplatený príspevok na náklady spojené s uznaním kvalifikácií, ak je to potrebné na výkon práce v inej krajine. Skutočné pokrytie nákladov sa môže líšiť od prípadu k prípadu.

V prípade pracovného miesta bude mzda v súlade so zákonmi, inými právnymi predpismi a kolektívnymi dohodami, ktoré sú platné v krajine, kde sa pracovné miesto nachádza.

V prípade stáží a učňovskej prípravy sa vypláca príspevok na pokrytie životných nákladov. Umiestnenia, na ktoré sa vzťahuje pracovná zmluva, budú patriť do verejného systému zdravotného poistenia v krajine vyslania.

Aké sú podmienky sociálneho zabezpečenia a poistenia členov zboru?

Na pracovné činnosti (pracovné miesto, učňovská príprava alebo stáž) sa vzťahuje pracovná zmluva, a preto platia vnútroštátne zákony v oblasti práce a sociálnej ochrany a zabezpečí sa prístup k vnútroštátnemu verejnému zdravotnému poisteniu. Doplnkové poistenie, napríklad poistenie zodpovednosti tretej strany a pre prípad nehody, si budú musieť zabezpečiť členovia zboru.

V prípade dobrovoľníckej činnosti sú členovia zboru krytí poistením liečebných nákladov, životným poistením, poistením pre prípad evakuácie a návratu do vlasti, poistením zodpovednosti tretej strany, poistením pre prípad straty/krádeže dokumentov a cestovných lístkov.

Do akého druhu činností budú členovia Európskeho zboru solidarity zapojení?

Členom Európskeho zboru solidarity môžu byť ponúknuté miesta v širokej škále činností. Môžu byť spojené so službami všeobecného záujmu a zahŕňať aj oblasti, ako sú:

 • občianstvo a demokratická účasť,
 • ochrana životného prostredia a prírody,
 • zdravie a kvalita života,
 • vzdelávanie a odborná príprava,
 • zamestnanie a podnikanie,
 • tvorivosť a kultúra,
 • telesná výchova/šport,
 • sociálna pomoc a sociálne zabezpečenie,
 • prijímanie a integrácia utečencov a migrantov,
 • predchádzanie katastrofám a obnova.

Okamžité reakcie na katastrofy – ako boj proti lesným požiarom alebo mestské pátracie a záchranné akcie – sú vylúčené, pretože tieto činnosti si vyžadujú vysoko kvalifikovaných odborníkov. Ak chce však napríklad komunita na vidieku minimalizovať riziko lesných požiarov vyklčovaním porastu, členovia Európskeho zboru solidarity by mohli byť cenným prínosom.

Kam môžu byť členovia Európskeho zboru solidarity umiestnení?

Umiestnení môžu byť do ktoréhokoľvek z 28 členských štátov EÚ a v závislosti od toho, z ktorého programu EÚ sa poskytujú finančné prostriedky, môžu do úvahy prichádzať aj iné krajiny (napríklad Island, Nórsko, Turecko, Lichtenštajnsko a bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko).

Aké osvedčenie získajú?

Členovia Európskeho zboru solidarity budú môcť po ukončení účasti získať osvedčenie Zboru európskej solidarity. Pôjde o potvrdenie ich účasti na celoeurópskom podujatí, ktorého cieľom je riešiť spoločenské výzvy, ako aj ich odhodlania prispieť k zmene. Toto odhodlanie, otvorenosť voči iným ľuďom a kultúram, ale aj zručnosti získané v rámci činností Európskeho zboru solidarity zároveň pritiahnu pozornosť zamestnávateľov, ktorí hľadajú mladých ľudí s takýmto profilom.

Aké organizácie sa môžu zúčastniť?

Zúčastnenou organizáciou sa môžu stať rôzne organizácie, ako sú mimovládne organizácie, organizácie občianskej spoločnosti, štátne a miestne orgány. Všetky organizácie musia spĺňať prísne normy kvality a dodržiavať Chartu Európskeho zboru solidarity.

Organizácie, ktoré sú už zaregistrované v Európskej dobrovoľníckej službe, sú v zásade automaticky uznané za zúčastnené organizácie.

V pracovnej zložke členstva v zbore sa organizácie a podniky môžu rozhodnúť pre sprostredkovateľa napr. verejné služby zamestnanosti.

Po schválení v súlade so všetkými programami financovanými EÚ môže začať zúčastnená organizácia hľadať potenciálnych zamestnancov, stážistov, učňov alebo dobrovoľníkov do svojich solidárnych činností.

Každá zúčastnená organizácia bude musieť súhlasiť s poslaním Európskeho zboru solidarity a jeho zásadami a dodržiavať Chartu Európskeho zboru solidarity, v ktorej sú stanovené práva a povinnosti vo všetkých fázach solidárnej činnosti.

Ako bude Európsky zbor solidarity financovaný?

Európsky zbor solidarity dostáva finančné prostriedky z existujúcich programov financovaných EÚ vo forme výziev na predkladanie návrhov, pričom sa využívajú existujúce finančné zdroje z programu Erasmus+, programu Európskej únie v oblasti zamestnanosti a sociálnej inovácie (EaSI), programu LIFE, z Fondu pre azyl a migráciu, z programu EÚ v oblasti zdravia, programu Európa pre občanov, z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka. Zúčastnené organizácie budú môcť požiadať o finančné prostriedky z uvedených programov; udeľovanie grantov bude prebiehať v súlade s pravidlami hodnotenia každého programu.

Kedy bude Európsky zbor solidarity funkčný a čo sa od neho očakáva?

7. decembra 2016 bola otvorená registrácia pre mladých ľudí, ktorí prejavia záujem, na Európskom portáli pre mládež.

Začiatok priraďovania účastníkov k zúčastneným organizáciám sa očakáva na jar roku 2017, pričom prvé umiestnenia by mali prebehnúť do júna 2017.

Cieľom je zabezpečiť, aby sa do konca roka 2020 zapojilo do Európskeho zboru solidarity 100 000 mladých ľudí.

Pozri: Europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-4168_sk.

Kontakt pre verejnosť: Europe Direct telefonicky na čísle 00 800 67 89 10 11 alebo e-mailom.

Chcete sa vyjadriť? Využite diskusné fórum.

EÚZastúpenie Európskej komisie v Slovenskej republike
Zastúpenia Európskej komisie v členských štátoch EÚ sú súčasťou tlačového a komunikačného servisu EK, ktorý spadá pod Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu v Bruseli. Tieto úrady zastupujú a reprezentujú Komisiu vo všetkých 27 členských štátoch EÚ.
Čerpané z: Mladí ľudia, využite nové príležitosti a ovplyvnite pozitívne svet okolo vás!

Zastúpenie EK, 20. 12. 2016 | Prečítané: 839 | Rubrika: Kto sú humanisti?

Doba slovenská
BILLA
Webhouse.sk
Webhouse

Odporúčame najlepší webhosting a domény za super ceny!

Iné médiá
Sociálne siete
Anketa
Súhlasíte s finančnou odlukou cirkví od štátu?

Rozhodne áno (715 hl.)
 
Viac áno, ako nie (184 hl.)
 
Viac nie, ako áno (172 hl.)
 
Rozhodne nie (183 hl.)
 

Celkom hlasovalo: 1254
Etická výchova
Ako by mala vyzerať etická výchova — alternatíva nábo­ženskej výchovy pre deti bez vyznania? Aký je váš názor?
Nové vo fóre
 Re: Pokrytectvo
27-09-20 * 11:12
 Re: "Sväté" médiá.
24-09-20 * 17:07
 RE: Niečo tu nie je v poriadku
22-09-20 * 16:42
Lipka – diskusné fórum
Lipka
Diskuteri.sk
Diskuteri.sk
Brajti
The Brights
K teórii a praxi humanistickej výchovy
K teórii a praxi humanistickej výchovy
Kniha
Sumeri
Dobré knihy
Kniha Zakázané ovocie – Etika humanizmuKniha Nemnožme sa!Thomas Paine – Vek rozumu
Biblia očami vedy
Biblia očami vedy
Podporte útulok pre zvieratká
Podporte útulok pre zvieratká v Humennom
Spotrebiteľská Poradňasc
Vytvorené v redakčnom systéme phpRS © Jiří Lukáš | RSS | Návrat hore