www.humanisti.sk
www.humanisti.sk
Inzeráty
Predám ochrannú známku s logom
Jedálny lístok
BILLA
Webhouse.sk
Humanistická zbierka
Transparentný účet pre humanistov
Humanisti, už môžete pomáhať aj cez transparentný účet. Pozri: Zbierka na pomoc chudobným.
Zbierka na ochranu humanistov vo svete
Humanists International crowd-funds for persecuted humanists
Pomôžte humanistom vo svete! Mnohí čelia prenasledovaniu, mučeniu a trestu smrti za svoje presvedčenie. Pozri: Zbierka na ochranu humanistov vo svete.
Sčítanie ľudí bez náboženského vyznania
Atheist Census
Podporujeme
Spoločnosť PrometheusEthos – občianske združenie so zameraním na etiku, humanizmus a sekularizmusHumanisti Slovenska – občianske združenieZošity humanistovVladislav Marušic – ALTERNATÍVA Voľná myšlienka v ČeskuThe BrightsAdam RomanSlovenské súťaže.skNAJsúťaže.skeSúťaže.skKochlear.czÚnia nevidiacich a slabozrakých SlovenskaEurobabička Českej a Slovenskej republikyHoax.sk
Iné médiá
Adresa redakcie
e-mailová adresa redakcie
Internetový čas
Internet time: @913
Počítadlo


Spam poison

EkoFond plánuje rozdeliť až 1 600 000 eur

Tri nové grantové výzvy

EkoFondEkoFond, neinvestičný fond zriadený spoločnosťou Slovenský plynárenský priemysel, a. s. (SPP) vyzýva oprávnených žiadateľov, aby prihlásili projekty v troch grantových programoch, ktoré podporia efektívnejšie využívanie energií s cieľom prispieť k ochrane životného prostredia.

Od roku 2008 podporil EkoFond prostredníctvom piatich grantových programov spolu až 186 verejnoprospešných subjektov a fyzických osôb – nepodnikateľov celkovou sumou 5 682 075 eur. Tento rok plánuje EkoFond rozdeliť až 1 600 000 eur oprávneným žiadateľom, t. j. mestám a obciam, organizáciám v ich pôsobnosti ako aj verejnoprospešným organizáciám, ktoré prihlásia najprínosnejšie projekty na zvýšenie energetickej efektívnosti.

„Grantové programy sa stretli s mimoriadnym ohlasom, preto EkoFond vyhlásil aj tento rok tri nové grantové výzvy. Mestá, obce a verejnoprospešné organizácie budú tak mať opäť možnosť získať finančnú podporu na realizáciu projektov, ktoré prispejú k zlepšeniu energetickej efektívnosti na Slovensku. Chceme zviditeľniť dobré príklady zaobchádzania s energiou a zvýšiť tak informovanosť verejnosti o ekologických a ekonomických prínosoch, ktoré tieto opatrenia užívateľom dlhodobo prinášajú,“ zdôraznila správkyňa EkoFondu, Eva Guliková.

Dlhodobo najvyhľadávanejším je grantový program 02/2012 Zlepšenie energetickej hospodárnosti budov, ktorý plynule nadväzuje na doteraz poskytovanú podporu školám, školským zariadeniam a verejnoprospešným subjektom. Hlavným cieľom grantovej výzvy je zlepšovanie tepelno-technických vlastností budov, ktoré je základným predpokladom ich energeticky efektívnej a bezpečnej prevádzky. Vzhľadom na existujúcu potrebu obnovy školských a verejnoprospešných budov bude EkoFond naďalej podporovať tieto subjekty a poskytovať finančnú podporu na realizáciu zateplenia a výmeny okien. Žiadosti je možné podať na budovy, ktoré boli postavené pred rokom 1984 a ich väčšinová energetická spotreba v oblasti vykurovania je na báze zemného plynu. EkoFond vyčlenil na tento program 900 000 eur, pričom na jeden projekt je možné získať finančný príspevok až do výšky 100 000 eur. Výšku možného finančného príspevku si môžu vypočítať samotní žiadatelia – 25 eur/m² zatepľovanej plochy a 80 eur/m² okennej plochy. Termín uzávierky je 1. februára 2013.

EkoFond dlhodobo podporuje implementáciu progresívnych technológií kombinovanej výroby elektrickej energie, tepla a chladu na báze zemného plynu s výkonom max. do 1 MWe, tzv. kogeneráciu vo svojom grantovom programe „01/2012 Kogenerácia a trigenerácia na báze zemného plynu“. Verejnoprospešné právnické subjekty a fyzické osoby – nepodnikatelia môžu získať príspevok až do výšky 50 % z nákladov potrebných na nákup a inštaláciu týchto energeticky vysoko účinných technológií. Na podporu kogenerácie vyčlenil EkoFond 500 000 eur. Termín uzávierky je 9. januára 2013.

Tretím novootvoreným grantovým programom je program „04/2012 Výskum, vývoj a zavádzanie nových progresívnych technológií na báze zemného plynu“. Tento program je určený mladým vedeckým pracovníkom a vedeckým inštitúciám, ktorí v spolupráci s inými nepodnikateľskými subjektmi pripravia inovatívne projekty v oblasti rozvoja aplikovaného výskumu a vývoja inovatívnych technológií na báze zemného plynu; rozvoja metód a procesov súvisiacich s efektívnym využívaním zemného plynu; vývoja technológií príp. prototypov a prispejú tak k zvýšeniu bezpečnosti odberných plynových zariadení a samotných odberných miest. Podmienkou je, aby mohli nepodnikateľské subjekty zapojené do projektu, priamo benefitovať z výsledkov výskumu a aby tieto výsledky mohli byť priamo využité v praxi v podmienkach Slovenskej republiky. Na podporu inovatívnych výskumných projektov vyčlenil EkoFond 200 000 eur. Termín uzávierky je 1. marca 2013.

Žiadatelia sú povinní pred termínom uzávierky absolvovať povinnú konzultáciu so zástupcami fondu.

Podrobné informácie o podmienkach získania finančných príspevkov k trom novootvoreným programom nájdete na webovej stránke www.ekofond.sk. Prihlasovacie formuláre budú pre žiadateľov k dispozícii v najbližších týždňoch.

Ďalšie aktuálne prebiehajúce grantové programy EkoFondu

Grantový program „03/2011 Podpora inštalácie plynových tepelných čerpadiel“ podporuje inštaláciu plynových tepelných čerpadiel (PTČ) v budovách, v ktorých budú tieto zariadenia využívané ako hlavný zdroj na vykurovanie. Hlavným cieľom programu je rozsiahlejšia implementácia tohto mimoriadne energeticky účinného systému, ktorý je ekologickejším riešením vykurovania a chladenia budov s nízkymi prevádzkovými nákladmi. Prihlasovacie formuláre do tohto programu nájdete na stránke www.ekofond.sk.

Na podporu v tomto programe je ešte k dispozícii 380 800 eur.

Grantový program „05/2011 Podpora rozvoja využitia alternatívneho motorového paliva CNG v slovenskej doprave“ podporuje nákup vozidiel s pohonom na stlačený zemný plyn (CNG). Verejnoprospešné právnické subjekty a fyzické osoby – nepodnikatelia môžu každý mesiac až do vyčerpania finančných prostriedkov získať príspevok od EkoFondu až do výšky 7000 eur. Prihlasovacie formuláre do tohto programu nájdete na stránke www.ekofond.sk. Na podporu v tomto programe je ešte k dispozícii 122 459 eur.

EkoFond

Neinvestičný fond EkoFond zriadil SPP v roku 2007 za účelom napĺňania politiky EÚ v oblasti energetickej efektívnosti. Podpora fondu je určená pre všetky nepodnikateľské subjekty, pričom primárnou cieľovou skupinou sú najmä subjekty financované z verejných zdrojov a subjekty zaoberajúce sa verejnoprospešnými aktivitami, ako školy, nemocnice, sociálne a humanitárne organizácie či občianske združenia. EkoFond je zameraný na grantovú podporu projektov zameraných na zlepšenie parametrov energetickej efektívnosti a životného prostredia. Ďalšou oblasťou činnosti je spolupráca na partnerských projektoch, ktoré sú v súlade s účelom EkoFondu, a realizácia vlastných projektov fondu, ktoré sú zamerané na podporu vzdelávacieho procesu najmä na ZŠ a SŠ, formou súťaže pre ZŠ – vlastný projekt EkoFond pre školy, multimediálnej platformy o energii 3. tisícročia, web hier, iniciovania vzniku a etablovania nového študijného odboru Technik energetických zariadení budov a pod. V súťaži o Národnú podnikateľskú cenu za životné prostredie SR 2011, ktorú vyhlásila Asociácia priemyselnej ekológie na Slovensku v spolupráci s Ministerstvom ŽP SR, sa s projektom riadenia a financovania aktivít EkoFondu umiestnila spoločnosť SPP na prvom mieste. Aj vďaka financovaniu EkoFondu a jeho širokej škále projektov určených nepodnikateľským subjektom SPP v roku 2011 opäť obhájil titul TOP firemný filantrop.

Slovenský plynárenský priemysel, a. s. (SPP) je nadnárodná energetická spoločnosť a spoľahlivý dodávateľ energií a služieb. SPP priamo nadväzuje na viac ako 150-ročnú tradíciu plynárenstva na Slovensku. Víziou spoločnosti je byť jednou z vedúcich energetických skupín v strednej a východnej Európe so silnou dôverou zákazníkov a obchodných partnerov. SPP poskytuje spoľahlivé a konkurencieschopné dodávky energií a s nimi spojené služby na Slovensku aj na medzinárodných trhoch. Spoločnosť ponúka riešenia pri úspore energií a podporuje iniciatívy zamerané na trvalo udržateľný rozvoj. Akcionármi SPP sú Slovenská republika prostredníctvom Fondu národného majetku SR (51 %) a spoločnosť Slovak Gas Holding B.V. (49 %), konzorcium spoločností E.ON Ruhrgas AG a GDF SUEZ.

Chcete sa vyjadriť? Využite diskusné fórum.

SPP pre budúcnosť
– je jednotný koncept, ktorý zastrešuje ekologické a verejnoprospešné aktivity SPP. Umožňuje sprehľadniť a lepšie zacieliť všetky aktivity SPP, ktoré podporujú myšlienku trvalo udržateľného rozvoja. SPP už dnes realizuje v tejto oblasti mnoho projektov. Ide napríklad o projekty na ochranu životného prostredia, poradenstvo smerom k znižovaniu spotreby energií a zvyšovanie energetickej efektívnosti, ale tiež viacero sponzoringových a verejnoprospešných aktivít a filantropických programov, ktoré realizuje v spolupráci s Nadáciou SPP a neinvestičným fondom EkoFond, na tento účel zriadenými organizáciami.
Čerpané z: www.sppolocne.sk

Súvisiace články:
Rozhodnite o najkrajšej pamiatke a vyhrajte (22.11.2016)
Dobrá farba pokračuje (04.11.2016)
SPPoločne rozdelíme 200-tisíc eur medzi 39 víťazných projektov (07.10.2016)
O víťazoch programu SPPoločne opäť rozhodne verejné online hlasovanie (12.09.2016)
Anderle a Brunovský v Galérii SPP (05.09.2016)
Nemaj založené ruky a prihlás svoj projekt do 5. ročníka programu SPPoločne (20.06.2016)
Výstava FULL MOON predstavuje fenomén premenlivosti mesiaca (30.05.2016)
Spoznajte pohyblivé obrázky Ivety Ledererovej (08.04.2016)
SPP odmenil víťazov 17. ročníka súťaže Mesiac detskej tvorby (23.03.2016)
Zapojte sa do súťaže Noc v múzeu (03.03.2016)
EkoFond už vďaka poskytnutým grantom ušetril milióny (16.02.2016)
Trojdimenzionálne plastiky a obrazy, z ktorých vyviera životná energia (12.02.2016)
Kultúrna pamiatka roka 2014 (10.12.2015)
POHĽADY odhalia svet plný nekonečných možností (30.11.2015)
Hlasujte za najkrajšie obnovenú pamiatku a vyhrajte (18.11.2015)
Program SPPoločne podporí 39 projektov sumou 200 000 eur (09.10.2015)
Dnes začína hlasovanie v programe SPPoločne (08.09.2015)
Galéria SPP bude herným svetom (26.08.2015)
Chcete zmeniť svoje okolie? Zapojte sa do programu SPPoločne (08.06.2015)
Galéria SPP bude do konca júla Krajinou žien (30.05.2015)
V Doľanoch SPPoločne otvárame arborétum (13.05.2015)
Nadácia SPP podporí talentované slovenské „Hlavičky“ (07.04.2015)
(Ne)obyčajné príbehy Fera Liptáka v Galérii SPP (01.04.2015)
SPP chce byť aj tento rok oporou znevýhodnených ľudí po celom Slovensku (23.03.2015)
SPP odmenil víťazov 16. ročníka súťaže Mesiac detskej tvorby (18.03.2015)
Spoznajte históriu plynárenstva cez viac ako 400 exponátov na dni otvorených dverí v Slovenskom plynárenskom múzeu (13.03.2015)
Slovenské mandaly Kataríny Beňovej (10.02.2015)
Katarína Beňová – Mandaly (03.02.2015)
Chyba hranice (13.01.2015)
Kultúrna pamiatka roka 2013 (20.11.2014)
Dve Energie Luku Braseho (12.11.2014)
Výstava v Galérii SPP: MULTIPOINT (17.09.2014)
Až 37 projektov získa príspevok v programe SPPoločne (19.06.2014)
Výstava v Galérii SPP: BAnda (21.05.2014)
Verejnoprospešný program SPPoločne dnes spúšťa verejné hlasovanie (19.05.2014)
SPP a Nadácia SPP vyhlasujú 3. ročník programu SPPoločne (25.03.2014)
SPP odmenil víťazov už 15. ročníka súťaže Mesiac detskej tvorby (12.03.2014)
SPP je už osemnásobným TOP firemným filantropom roka (28.11.2013)
Projekt REFUGE zvýši počet kvalifikovaných pracovníkov v energetike (20.11.2013)
EkoFond podporuje vzdelávanie stavbárov (18.11.2013)
Kultúrna pamiatka roka 2012 (15.11.2013)
Výstava v Galérii SPP: Martin Borodáč (04.11.2013)
New Talent 2013 – Cena Nadácie SPP putuje do Rumunska (08.10.2013)
Slovanské orákulum (02.10.2013)
Verejnoprospešný program SPPoločne ponúka druhú šancu (06.09.2013)
Manuál na chytanie snov (05.09.2013)
Tarot (01.08.2013)
Obrazohry (09.07.2013)
Až 48 projektov získa príspevok v programe SPPoločne (27.06.2013)
EkoFond znovu ocenil netradičné učenie na školách (20.06.2013)
Premeny (05.06.2013)
Široká verejnosť rozhodne o podpore projektov v programe SPPoločne (30.05.2013)
Lea Feketeová & Norbert Šmondrk „L&N“ (20.05.2013)
EkoFond prináša do škôl tému obnoviteľných zdrojov energie (16.05.2013)
Maľba (02.05.2013)
Výstava v Galérii SPP – SPPIRIT (03.04.2013)
SPP, Nadácia SPP a EkoFond vyhlasujú 2. ročník programu SPPoločne (20.03.2013)
Výstava v Galérii SPP – spoMalovanie času (05.03.2013)
Sochy obrazy (04.02.2013)
Nový priestor (14.01.2013)
Výstava v Galérii SPP – STRETNUTIE (19.12.2012)
Vianočný salón Spectrum ART (05.12.2012)
Mesiac detskej tvorby (28.11.2012)
SPP je už sedemnásobným TOP firemným filantropom roka (28.11.2012)
Výstava v Galérii SPP – VEĽKÁ NOVEMBROVÁ (09.11.2012)
Kultúrna pamiatka roka 2011 (08.11.2012)
EkoFond opäť odmení školy, ktoré chcú šetriť energiu (29.10.2012)
Výstava v Galérii SPP – ARTSERVIS (24.10.2012)
New Talent 2012 (09.10.2012)
Sovy (02.10.2012)
Stretnutie (05.09.2012)
Až 40 projektov získa príspevok v programe SPPoločne (23.08.2012)
Farby duše (01.08.2012)
Naši paralympionici majú vlastnú poštovú známku (13.07.2012)
Výstava v Galérii SPP (12.07.2012)
Široká verejnosť rozhodne o podpore projektov v programe SPPoločne (12.07.2012)
EkoFond rozdelil viac ako milión na nové projekty (02.07.2012)
EkoFond popularizuje vedu na školách (20.06.2012)
10 rokov s Deťmi Dunaja (14.06.2012)
Energia v našej škole (05.06.2012)
SPPoločne (15.05.2012)

SPP pre budúcnosť, 23. 10. 2012 | Prečítané: 2619 | Rubrika: Veda a spoločnosť

Doba slovenská
BILLA
Webhouse.sk
Webhouse

Odporúčame najlepší webhosting a domény za super ceny!

Iné médiá
Sociálne siete
Etická výchova
Ako by mala vyzerať etická výchova — alternatíva nábo­ženskej výchovy pre deti bez vyznania? Aký je váš názor?
Nové vo fóre
 Re: Kurča na fazuľke
08-08-20 * 12:17
 Re: Moje poznámky
08-08-20 * 09:55
 Re: Kurča na fazuľke
08-08-20 * 09:39
Lipka – diskusné fórum
Lipka
Diskuteri.sk
Diskuteri.sk
Brajti
The Brights
K teórii a praxi humanistickej výchovy
K teórii a praxi humanistickej výchovy
Kniha
Sumeri
Dobré knihy
Kniha Zakázané ovocie – Etika humanizmuKniha Nemnožme sa!Thomas Paine – Vek rozumu
Biblia očami vedy
Biblia očami vedy
Podporte útulok pre zvieratká
Podporte útulok pre zvieratká v Humennom
Spotrebiteľská Poradňasc
Vytvorené v redakčnom systéme phpRS © Jiří Lukáš | RSS | Návrat hore