www.humanisti.sk
www.humanisti.sk
Inzeráty
Predám ochrannú známku s logom
Jedálny lístok
Quasars Ensemble
BILLA
Webhouse.sk
Humanistická zbierka
Transparentný účet pre humanistov
Humanisti, už môžete pomáhať aj cez transparentný účet. Pozri: Zbierka na pomoc chudobným.
Zbierka na ochranu humanistov vo svete
Humanists International crowd-funds for persecuted humanists
Pomôžte humanistom vo svete! Mnohí čelia prenasledovaniu, mučeniu a trestu smrti za svoje presvedčenie. Pozri: Zbierka na ochranu humanistov vo svete.
Sčítanie ľudí bez náboženského vyznania
Atheist Census
Podporujeme
Spoločnosť PrometheusEthos – občianske združenie so zameraním na etiku, humanizmus a sekularizmusHumanisti Slovenska – občianske združenieZošity humanistovVladislav Marušic – ALTERNATÍVA Voľná myšlienka v ČeskuThe BrightsAdam RomanSlovenské súťaže.skNAJsúťaže.skeSúťaže.skKochlear.czÚnia nevidiacich a slabozrakých SlovenskaEurobabička Českej a Slovenskej republikyHoax.sk
Iné médiá
Adresa redakcie
e-mailová adresa redakcie
Internetový čas
Internet time: @562
Počítadlo


Spam poison

Domáce prostredie nahrádzajú zariadenia opatrovateľskej služby

Druhý domov

Aj napriek snahe najbližších nie je vždy možné, aby sa postarali o svojich seniorov. Týmto ľuďom poskytujeme pomoc aj prostredníctvom zariadení opatrovateľskej služby.

Stredisko sociálnych služieb Petržalka je zriaďovateľom dvoch takýchto prevádzok a to na Vavilovovej a Mlynarovičovej. Prvé spomenuté má kapacitu 20 a druhé 30 lôžok.

„Sú to účelové pobytové sociálne zariadenia na zabezpečovanie sociálnej pomoci a sociálnych služieb spojených s poskytovaním odbornej, obslužnej a inej činnosti, a to s nepretržitou prevádzkou na obdobie jedného roka,“ približuje ich činnosť riaditeľka strediska Soňa Chanečková.

Pobytové sociálne zariadenia poskytujú seniorom komplexný program so širokou škálou služieb. V rámci odbornej činnosti sleduje pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, pomoc pri obnove schopnosti občanov viesť samostatný život a tiež sa týka začlenenia klienta do spoločnosti. Súčasťou odbornej pomoci je tiež zabezpečovanie ošetrovateľskej starostlivosti a rehabilitácie. Petržalským seniorom sa v rámci obslužnej činnosti poskytuje ubytovanie v jedno, dvoch alebo troch lôžkových izbách s príslušenstvom. Súčasťou ubytovacích služieb je 5-krát denne strava vrátane diabetickej diéty a pochopiteľnej aj kompletná údržba bielizne a šatstva. Zariadenia opatrovateľskej služby zároveň pre ubytovaných seniorov zabezpečujú voľnočasové aktivity a tiež pomáhajú udržiavať kontakt s rodinou, známymi a priateľmi.

Mestská časť Bratislava-Petržalka k zariadeniam opatrovateľskej služby spracovala newsletter „Druhý domov“, v ktorom sú spracované podmienky pre prijatie seniorov na túto službu a ostatné detaily týkajúce sa služieb poskytovaných týmito zariadeniami.

V Bratislave 28. mája 2015
Michal Kaliňák

Pod čiarou

Druhý domov

Stredisko sociálnych služieb Petržalka prostredníctvom dvoch zariadení opatrovateľskej služby – na Mlynarovičovej s kapacitou 30 lôžok a na Vavilovovej s kapacitou 20 lôžok – zabezpečuje sociálnu pomoc a služby spojené s poskytovaním odbornej, obslužnej a inej činnosti s nepretržitou prevádzkou, na určitý čas – maximálne na jeden rok. Účelové pobytové sociálne zariadenia uprednostňujú obyvateľov Petržalky.

V zariadení opatrovateľskej sa poskytuje sociálna služba obyvateľovi, ktorý:

– má vydané právoplatné rozhodnutie a posudok o odkázanosti na sociálnu službu MČ Bratislava Petržalka,
– má vydané právoplatné rozhodnutie a posudok z inej mestskej časti alebo obce, zároveň je aj obyvateľom inej mestskej časti, alebo obce a je povinný platiť 50 % ekonomicky oprávnených nákladov,
– nemá vydané právoplatné rozhodnutie a posudok o odkázanosti na sociálnu službu, ale bude platiť úhradu vo výške ekonomicky oprávnených nákladov,
– má podpísanú zmluvu o poskytovaní sociálnej služby.

Žiadateľ si podáva žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu na oddelení sociálnych vecí mestskej časti (www.petrzalka.sk). Po vydaní Rozhodnutia a posudku o odkázanosti na sociálnu službu a jeho správoplatnení si žiadateľ podáva Žiadosť o poskytnutie sociálnej služby priamo v SSS.

Ak obyvateľ nemá právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu alebo nebýva v mestskej časti Bratislava-Petržalka, platí úhradu za sociálnu službu vo výške 100 % alebo 50 % ekonomicky oprávnených nákladov spojených s poskytovaním tejto sociálnej služby.

Zariadenia poskytujú komplexný program nevyhnutnej starostlivosti:

1. poskytovanie odbornej činnosti

• pomoc pri odkázanosti a zároveň pri obnove schopnosti obyvateľov viesť samostatný život a začleniť sa do spoločnosti,
• základné sociálne poradenstvo,
• prostredníctvom ADOS zabezpečujeme ošetrovateľskú starostlivosť a rehabilitáciu,
• sociálnu rehabilitáciu – jednoduché cvičenia na udržanie pohyblivosti, vedomostné, spoločenské hry a rozhovory na tréning pamäti, v rámci muzikoterapie umožňujeme klientom prejaviť svoje pocity, vnímať hudbu, relaxovať.

2. poskytovanie obslužnej činnosti

• ubytovanie v dvoj-, troj- a jednolôžkových izbách s príslušenstvom, stravovanie 5-krát denne vrátane diabetickej diéty, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva.

3. iné služby

• voľnočasové aktivity (v spolupráci so ZŠ pripravujú zamestnanci besiedky, v čase priaznivého počasia využívajú záhradné priestory areálu, navštevujú kultúrne podujatia,
• pomáhajú udržiavať kontakt s rodinou, so známymi a priateľmi a zabezpečujú uspokojovanie duchovných potrieb klienta,
• zabezpečujú doplnkové služby – manikúra, pedikúra, kaderník, kozmetička.

4. odľahčovacej služby podľa § 54 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisoch. Táto sociálna služba je určená len opatrovateľom, ktorí zabezpečujú opateru v rámci poberania peňažného príspevku na opatrovanie podľa zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia. Mnohí opatrovatelia poberajúci peňažný príspevok na opatrovanie ťažko zdravotne postihnutých príbuzných nevedia, že majú nárok na sociálnu službu počas jedného kalendárneho mesiaca v priebehu roka. Počas týchto dní môže opatrovateľ tráviť dovolenku bez stresu a bez pravidelných povinností. Odľahčovacia služba tak vytvára predpoklady na zníženie stresu a únavy, načerpanie nových síl a nadviazanie stratených sociálnych kontaktov. Podmienka odkázanosti osoby s ťažkým zdravotným postihnutím na sociálnu službu sa na účely poskytnutia tejto sociálnej služby považuje za splnenú na základe posudku vydaného príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny. Počas poskytovania odľahčovacej služby sa opatrovateľovi naďalej poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie v plnej výške.

Ak neviete ako ďalej, s dôverou sa obráťte na:

ZOS Vavilovova 18, 851 01 Bratislava
Tel.: 02/62 31 71 73, mobil: 0911 336 444
ikonaeva.kolarovicova@ssspetrzalka.sk

ZOS Mlynarovičova 23, 851 03 Bratislava
Tel.: 02/62 24 03 78, mobil: 0917 377 151
ikonahelena.zelenkova@ssspetrzalka.sk

Chcete sa vyjadriť? Využite diskusné fórum.

PetržalkaMestská časť Bratislava-Petržalka
Kutlíkova 17
852 12 Bratislava
– nositeľ titulu Efektívny používateľ modelu CAF
Čerpané z: www.petrzalka.sk a Viem byť Petržalčan

Súvisiace články:
Už od apríla zvýšime kapacity materskej školy o ďalších 40 miest (11.12.2015)
Spoločnosť EEI si nebude od Petržalky nárokovať žiadne náklady (03.12.2015)
Komuniké z 9. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka zo dňa 1. decembra 2015 (01.12.2015)
Posledné zasadnutie zastupiteľstva v tomto roku (30.11.2015)
Zbierka na pomoc ľuďom bez domova (16.11.2015)
V Petržalke začína zimná pohotovosť 15. novembra (13.11.2015)
Sociálna výdajňa pokračuje v trende. Skvalitňuje služby (12.11.2015)
Život mnohých Petržalčanov prešiel jej rukami (10.11.2015)
Keď sa sily spoja, dielo sa podarí (04.11.2015)
Záškoláctvo je vizitkou rodičov (29.10.2015)
Petržalčania dnes dostali dve správy (27.10.2015)
Októbrové zasadnutie petržalského zastupiteľstva (26.10.2015)
Petržalka: EEI dostane za parkovacie karty menej (21.10.2015)
Naplňte zásobník dobrých nápadov (20.10.2015)
Petržalka chce regulovať parkovanie (19.10.2015)
Poslanci kritizujú parkovanie, pripomienky však neposlali (15.10.2015)
Petržalka má nové pravidlá pre poskytovanie dotácií (15.10.2015)
Stále zadarmo (09.10.2015)
Pre seniorov robíme viac ako prikazuje zákon (08.10.2015)
Septembrové rokovanie miestneho zastupiteľstva (18.09.2015)
Starosta: Musíme počúvať Vaše názory, lebo Vaša práca je pre ľudí mimoriadna (18.09.2015)
Školy sú inkubátormi športových talentov (17.09.2015)
Aj túto jeseň bude Petržalka zelená (14.09.2015)
Záhadná kampaň s autami chce upozorniť na katastrofálnu situáciu s parkovaním (10.09.2015)
Petržalka je on-line (21.08.2015)
Rozhodnutie presunúť daňové pracoviská do Petržalky považuje Bajan za najhlúpejší daňový čin roka (18.08.2015)
Na matrike s upravenými tlačivami (17.08.2015)
Investície do budúcnosti (12.08.2015)
Dvojdňová spoločná kontrola najmä o dohováraní (07.08.2015)
Petržalka opravuje výtlky na cestách a chodníkoch (05.08.2015)
Zelená Petržalka (03.08.2015)
Od septembra viac zábavy, humoru (31.07.2015)
Nenávratný príspevok na vzdelávanie detí v súkromných MŠ (29.07.2015)
Investor „zacvakal“ viac (28.07.2015)
Petržalka prijíma nominácie na Kultúrno-osvetového pracovníka Petržalky 2015 (27.07.2015)
V školách to vrie! (22.07.2015)
Petržalka má elektronickú knihu návštev (20.07.2015)
V Petržalke zaznelo „ÁNO“ 860-krát (10.07.2015)
Petržalský web ponúka nové služby (07.07.2015)
Chceme byť lídri v parkovaní (07.07.2015)
Jednotkári valcujú Petržalku (07.07.2015)
Petržalská škola je super (07.07.2015)
Tisícka kníh čaká na nových čitateľov, alebo akú požičaj, takú vráť (07.07.2015)
MHD počas prázdnin (30.06.2015)
Vladimír Bajan: Pán primátor, nepodpíšte uznesenie a rešpektuje zákon! (29.06.2015)
Starostlivosť o zeleň dá Petržalke „zabrať“ (29.06.2015)
Cyklostojany zvyšujú atraktivitu cyklodopravy (26.06.2015)
Knihy ani v lete neoddychujú (22.06.2015)
Petržalská opekačka na štyri spôsoby (19.06.2015)
Program júnového rokovania zastupiteľstva (19.06.2015)
Petržalská právna poradňa bude prázdninovať (16.06.2015)
Leto v petržalských materských školách (12.06.2015)
Už len hodiny (11.06.2015)
Dni Petržalky vo finále (10.06.2015)
Osobnosť Petržalky 2015 (09.06.2015)
Súčasťou domácej opatrovateľskej služby je aj dovoz obedov (09.06.2015)
Galaprogram pre deti (07.06.2015)
Sladké Petržalské leto (05.06.2015)
Mamina: „Zachránil si mi syna a ja Ti veľmi pekne ďakujem!“ (04.06.2015)
Päťsto príležitostí na oddych (04.06.2015)
Jarné upratovanie nám vystavilo účet v stovkách ton (02.06.2015)
Detská výjazdová pohotovosť v Petržalke (01.06.2015)
Stovky podujatí pre tisícky návštevníkov (25.05.2015)
Ste na ťahu (22.05.2015)
Detské ihriská získavajú atraktívnosť a bezpečie (18.05.2015)
Druhý domov pre havkáčov sa osvedčil (15.05.2015)
V Petržalke rastie záujem o domácu opatrovateľskú službu (12.05.2015)
Dni Petržalky – deti a mládež (06.05.2015)
Poslanci odsúhlasia priority (30.04.2015)
Inšpektori verejného poriadku sú našimi očami na stopkách (21.04.2015)
Sama sa nezašpinila, sama sa nevyčistí… (20.04.2015)
Krízový štáb je aj o prevencii (17.04.2015)
Najkrajšie starosti 2 (17.04.2015)
V Petržalke otestujú 330 deviatakov (15.04.2015)
Najkrajšie starosti (14.04.2015)
Podporujeme sociálne ohrozené deti (10.04.2015)
Učiteľ, na ktorého sa nezabúda (25.03.2015)
Chránime zdravie, bránime majetok a vysádzame stromy (25.03.2015)
Modrú školu podporí Meky Žbirka (24.03.2015)
Šesť šancí na každý deň (23.03.2015)
Najlepším kritikom je detská úprimnosť (19.03.2015)
Nové pravidlá pre petície (17.03.2015)
Hľadači pokladov (16.03.2015)
Radšej zberný dvor ako čierne skládky (12.03.2015)
Návrh dotačných pravidiel počíta so štedrou podporou (10.03.2015)
Informačný systém sa mimoriadne osvedčil (04.03.2015)
Knihy robia človeka (03.03.2015)
Petržalskí milionári (03.03.2015)
Všetky peniaze pôjdu deťom v našich školách (24.02.2015)
Februárové rokovanie petržalského zastupiteľstva už v priamom prenose (23.02.2015)
Prijímanie detí do materských škôl (20.02.2015)
Petržalke záleží na spokojnosti obyvateľov (17.02.2015)
Sedieť doma je pohroma (16.02.2015)

Petržalka, 30. 05. 2015 | Prečítané: 3422 | Rubrika: Veda a spoločnosť

Doba slovenská
BILLA
Webhouse.sk
Webhouse

Odporúčame najlepší webhosting a domény za super ceny!

Iné médiá
Sociálne siete
Anketa
Ktorý vtáčik z týchto fotografií sa vám najviac páči?

Kolibkárik čipčavý (12 hl.)
 
Sýkorka belasá (15 hl.)
 
Stehlík obyčajný (6 hl.)
 
Sokol myšiar (5 hl.)
 
Drozd plavý (2 hl.)
 

Celkom hlasovalo: 40
Etická výchova
Ako by mala vyzerať etická výchova — alternatíva nábo­ženskej výchovy pre deti bez vyznania? Aký je váš názor?
Nové vo fóre
 Re: Čítam
13-07-20 * 17:12
 RE: Zdravá výživa
12-07-20 * 16:56
 Re: Ženy neplačú
12-07-20 * 09:12
Lipka – diskusné fórum
Lipka
Diskuteri.sk
Diskuteri.sk
Brajti
The Brights
K teórii a praxi humanistickej výchovy
K teórii a praxi humanistickej výchovy
Kniha
Sumeri
Dobré knihy
Kniha Zakázané ovocie – Etika humanizmuKniha Nemnožme sa!Thomas Paine – Vek rozumu
Biblia očami vedy
Biblia očami vedy
Podporte útulok pre zvieratká
Podporte útulok pre zvieratká v Humennom
Spotrebiteľská Poradňasc
Vytvorené v redakčnom systéme phpRS © Jiří Lukáš | RSS | Návrat hore