www.humanisti.sk
www.humanisti.sk
Inzeráty
Predám ochrannú známku s logom
Jedálny lístok
Quasars Ensemble
BILLA
Webhouse.sk
Humanistická zbierka
Transparentný účet pre humanistov
Humanisti, už môžete pomáhať aj cez transparentný účet. Pozri: Zbierka na pomoc chudobným.
Zbierka na ochranu humanistov vo svete
Humanists International crowd-funds for persecuted humanists
Pomôžte humanistom vo svete! Mnohí čelia prenasledovaniu, mučeniu a trestu smrti za svoje presvedčenie. Pozri: Zbierka na ochranu humanistov vo svete.
Sčítanie ľudí bez náboženského vyznania
Atheist Census
Podporujeme
Spoločnosť PrometheusEthos – občianske združenie so zameraním na etiku, humanizmus a sekularizmusHumanisti Slovenska – občianske združenieZošity humanistovVladislav Marušic – ALTERNATÍVA Voľná myšlienka v ČeskuThe BrightsAdam RomanSlovenské súťaže.skNAJsúťaže.skeSúťaže.skKochlear.czÚnia nevidiacich a slabozrakých SlovenskaEurobabička Českej a Slovenskej republikyHoax.sk
Iné médiá
Adresa redakcie
e-mailová adresa redakcie
Internetový čas
Internet time: @863
Počítadlo


Spam poison

Dočasná ochrana podnikateľov

Od vyhlásenia mimoriadnej situácie z dôvodu šírenia pandémie COVID-19 boli prijaté viaceré opatrenia v oblasti justícii zamerané na zmiernenie dopadov pre podnikateľov aj nepodnikateľov a ochranu ich práv

Milí čitatelia spravodajcu Humanisti.sk ®,

radi by sme vás zoznámili s najnovšími opatreniami pre podnikateľov aj nepodnikateľov v podobe dočasnej ochrany podnikateľov a v podobe niektorých daňových opatrení, ktoré boli včera schválené Národnou radou SR v súvislosti s opatreniami v boji proti vírusovému ochoreniu COVID-19.

Účelom dočasnej ochrany je vytvorenie časovo obmedzeného rámca s nástrojmi na podporu efektívneho riešenia negatívnych následkov šírenia nebezpečnej nákazlivej choroby COVID-19 na podnikateľov prevádzkujúcich podnik a poskytnutie pomoci pri prekonaní tejto mimoriadnej situácie. V priloženom dokumente sa oboznámite kto môže o ochranu pred veriteľmi požiadať, na akú dobu a najmä aké sú účinky dočasnej ochrany.

Ide o jedno z viacerých opatrení, ktoré podnikatelia môžu v tejto mimoriadnej situácii použiť na predídenie úpadku, či likvidácii. Dynamický legislatívny vývoj stále sledujeme a o novinkách vás budeme včas informovať.

V oblasti daní sa zmeny týkajú hlavne možnosti neplatiť preddavky na daň z príjmov pri poklese tržieb, skoršieho vracania preplatkov na dani z príjmov, flexibilnejšieho odpočítavania daňovej straty, použitia podielu zaplatenej dane z príjmov či iných opatrení zmierňujúcich sankcie a posúvajúcich lehoty.

Ak by ste mali akékoľvek otázky k uvedeným novinkám, neváhajte sa na nás obrátiť.

Prajeme vám užitočné čítanie!

Pod čiarou

Od vyhlásenia mimoriadnej situácie z dôvodu šírenia pandémie COVID-19 boli prijaté viaceré opatrenia v oblasti justícii zamerané na zmiernenie dopadov pre podnikateľov aj nepodnikateľov a ochranu ich práv.

Práve včera Národná rada SR schválila ďalšiu pomoc vo forme „dočasnej ochrany podnikateľov“, ktorá má pomôcť podnikateľom preklenúť toto krízové obdobie tak, aby sa vyhli úpadku alebo likvidácie. Ako požiadať o dočasnú ochranu a aké to bude mať účinky sa dočítate v našom najnovšom prehľade nižšie.

Dočasná ochrana podnikateľov

Prvé opatrenia v oblasti justície boli prijaté a účinné od 27. 3. 2020 zákonom č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii. Uvedeným zákonom došlo k prerušeniu plynutia premlčacích a prekluzívnych lehôt v súkromnoprávnych vzťahoch, k nemožnosti pristúpiť k výkonu záložné práva k speňažovaniu majetku dlžníkovi, či k predlženiu lehoty podať návrh na konkurz z 30 na 60 dní. Tieto opatrenia platia stále, ale len do 30. 4. 2020.

22. 4. 2020 Národná rada schválila novelu uvedeného zákona č. 62/2020 Z. z. a doteraz účinné opatrenia doplnila o možnosť podať žiadosť o dočasnú ochranu pred veriteľmi.

Dočasná ochrana podnikateľov je určená pre podnikateľov, ktorí sú zasiahnutí následkami šírenia sa pandémie a hlavným cieľom je udržanie prevádzkovania podniku.

O poskytnutie dočasnej ochrany je oprávnený žiadať podnikateľ so sídlom alebo miestom podnikania na území Slovenskej republiky, ktorého oprávnenie na podnikanie vzniklo pred 12. marcom 2020 a k 12. marcu 2020 nebol v úpadku.

Žiadosť o poskytnutie ochrany sa podáva na príslušnom súde elektronicky, prostredníctvom formulára, ktorý bude zverejnený na stránke Ministerstva spravodlivosti.

Aby sa predišlo špekulatívnym a nepoctivým podnikateľom, ktorým hrozil úpadok už pred vznikom mimoriadnej situácie, je spoločnosť, ktorá o príspevok žiada, povinná v žiadosti vyhlásiť, že spĺňa predpoklady pre poskytnutie dočasnej ochrany, a to že

 1. je oprávnená podať žiadosť;
 2. k 12. marcu 2020 nebola v úpadku;
 3. ku dňu podania žiadosti nie sú u nej dôvody na jej zrušenie a vo vzťahu k nej nepôsobia účinky vyhlásenia konkurzu alebo povolenia reštrukturalizácie;
 4. v kalendárnom roku 2020 nerozdelila zisk alebo iné vlastné zdroje, alebo následky takýchto úkonov odstránila;
 5. v kalendárnom roku 2020 okrem opatrení smerujúcich k zmierneniu následkov šírenia COVID-19 neurobila iné opatrenie ohrozujúce jej finančnú stabilitu alebo jej následky odstránila;
 6. vedie riadne účtovníctvo a neporušuje povinnosť podľa § 40 ods. 2 Obchodného zákonníka.

V prípade, že žiadosť bude spĺňať všetky náležitosti, súd poskytne dočasnú ochranu tak, že vydá potvrdenie, ktoré uverejnení v Obchodnom vestníku. Deň nasledujúci po dni uverejnenia sa považuje za deň poskytnutia ochrany.

Súd síce nemá presne určenú lehotu na rozhodnutie, predpokladá sa, že súdy budú dočasnú ochranu povoľovať bezodkladne, aby sa naplnil účel uvedenej ochrany, aj z tohto dôvodu na rozhodovanie o ochrane sú určené vybrané štyri okresné súdy pre celé Slovensko.

Po tom, čo súd vydá potvrdenie o dočasnej ochrane podnikateľa, nastávajú tieto účinky:

 • konanie o návrhu veriteľa na vyhlásenie konkurzu podanom po 12. marci 2020 sa prerušuje;
 • podnikateľ nie je povinný podať návrh na vyhlásenie konkurzu na svoj majetok;
 • exekučné konania začaté po 12. marci 2020 sa prerušujú;
 • nemožno začať výkon záložného práva;
 • nie je možné započítať pohľadávku, ktorá vznikla voči podnikateľovi pod dočasnou ochranou skôr, ak ide o pohľadávku, ktorá patrí alebo patrila spriaznenej osobe;
 • nie je možné vypovedať zmluvu alebo od nej odstúpiť pre omeškanie s plnením, na ktoré vznikol nárok pred poskytnutím ochrany;
 • lehoty na uplatnenie práva voči podnikateľovi pod dočasnou ochranou vrátane lehôt na uplatnenie nárokov z odporovateľných právnych úkonov počas trvania dočasnej ochrany neplynú.

Podnikateľ je ďalej povinný uprednostniť spoločný záujem veriteľov pred vlastnými záujmami alebo záujmami iných osôb; najmä nesmie rozdeliť zisk alebo iné vlastné zdroje a zdržať sa nakladania s majetkovou podstatou podniku a s majetkom, pokiaľ by malo ísť o podstatné zmeny.

Zároveň je podnikateľ povinný uhrádzať prednostne pohľadávky, ktoré bezprostredne súvisia so zachovaním prevádzky.

Dočasná ochrana zaniká najneskôr 1. októbra 2020. Podnikateľ môže o zrušenie požiadať aj skôr, prípadne o ukončení môže rozhodnúť aj súd z vlastného podnetu alebo na základe kvalifikovaného podnetu inej osoby. Kvalifikovaný podnet musí okrem všeobecných náležitostí podania obsahovať opis skutočností odôvodňujúcich dôvodnú pochybnosť o predpokladoch pre poskytnutie alebo trvanie dočasnej ochrany. Ide o nástroj najmä pre nepoctivých podnikateľov, ktorý využijú tento inštitút hoci neboli splnené dôvody na ochranu, jeho veritelia tak môžu podať na súd návrh na jej zrušenie.

Autori: Štěpán Štarha, Ondřej Majer a Lenka Ostró

Chcete sa vyjadriť? Využite diskusné fórum.

HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelářHAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
Advokátska kancelária HAVEL & PARTNERS (do 31. 12. 2017 Havel, Holásek & Partners) bola založená v Prahe v roku 2001 skúsenými právnikmi z popredných medzinárodných a českých právnických firiem a postupne sa stala najväčšou advokátskou kanceláriou v Českej a Slovenskej republike a zároveň najdynamickejšie rastúcou právnickou firmou v regióne strednej a východnej Európy, ktorá neustále posilňuje svoju pozíciu na trhu právnických služieb v Česku a na Slovensku.
Čerpané z: www.havelpartners.cz

HAVEL & PARTNERS, 23. 04. 2020 | Prečítané: 86 | Rubrika: Kto sú humanisti?

Doba slovenská
BILLA
Webhouse.sk
Webhouse

Odporúčame najlepší webhosting a domény za super ceny!

Iné médiá
Sociálne siete
Anketa
Ktorý vtáčik z týchto fotografií sa vám najviac páči?

Kolibkárik čipčavý (9 hl.)
 
Sýkorka belasá (14 hl.)
 
Stehlík obyčajný (6 hl.)
 
Sokol myšiar (3 hl.)
 
Drozd plavý (0 hl.)
 

Celkom hlasovalo: 32
Etická výchova
Ako by mala vyzerať etická výchova — alternatíva nábo­ženskej výchovy pre deti bez vyznania? Aký je váš názor?
Nové vo fóre
 Imperializmus
06-07-20 * 20:27
 Re: Ruskí imperialisti
06-07-20 * 16:18
 Ruskí imperialisti
06-07-20 * 14:36
Lipka – diskusné fórum
Lipka
Diskuteri.sk
Diskuteri.sk
Brajti
The Brights
K teórii a praxi humanistickej výchovy
K teórii a praxi humanistickej výchovy
Kniha
Sumeri
Dobré knihy
Kniha Zakázané ovocie – Etika humanizmuKniha Nemnožme sa!Thomas Paine – Vek rozumu
Biblia očami vedy
Biblia očami vedy
Podporte útulok pre zvieratká
Podporte útulok pre zvieratká v Humennom
Spotrebiteľská Poradňasc
Vytvorené v redakčnom systéme phpRS © Jiří Lukáš | RSS | Návrat hore