www.humanisti.sk
www.humanisti.sk
Inzeráty
Predám ochrannú známku s logom
Jedálny lístok
Webhouse.sk
Humanistická zbierka
Transparentný účet pre humanistov
Humanisti, už môžete pomáhať aj cez transparentný účet. Pozri: Zbierka na pomoc chudobným.
Zbierka na ochranu humanistov vo svete
Humanists International crowd-funds for persecuted humanists
Pomôžte humanistom vo svete! Mnohí čelia prenasledovaniu, mučeniu a trestu smrti za svoje presvedčenie. Pozri: Zbierka na ochranu humanistov vo svete.
Sčítanie ľudí bez náboženského vyznania
Atheist Census
Podporujeme
Spoločnosť PrometheusEthos – občianske združenie so zameraním na etiku, humanizmus a sekularizmusHumanisti Slovenska – občianske združenieZošity humanistovVladislav Marušic – ALTERNATÍVAAteisti Českej republikyVoľná myšlienka v ČeskuThe BrightsAdam RomanSlovenské súťaže.skNAJsúťaže.skeSúťaže.skKochlear.czÚnia nevidiacich a slabozrakých SlovenskaEurobabička Českej a Slovenskej republikyHoax.sk
Iné médiá
Adresa redakcie
e-mailová adresa redakcie
Internetový čas
Internet time: @679
Počítadlo


Spam poison

Dni otvorených dverí v ústavoch SAV (3)

Streda 10. novembra 2010

Geofyzikálny ústav SAV v Bratislave

9.00 – 16.00 – návšteva seizmologického laboratória, ukážka on-line spracovania seizmických záznamov
– začiatok prehliadky vždy o celej hodine; skupiny prosíme, aby sa ohlásili vopred
– prehliadka pre školy a verejnosť bude zahŕňať výklad spojený s interaktívnymi ukážkami spracovania údajov, ukážkami obrazového materiálu a animáciami na nasledujúce témy:
a) vysvetlenie vzniku zemetrasení a šírenia seizmických vĺn v Zemi
b) zemetrasenia a Slovensko (minulosť, súčasnosť a budúcnosť, seizmické ohrozenie)
c) informácia o monitorovaní zemetrasení na Slovensku:
– seizmické siete (ako a čo zaznamenávajú seizmické prístroje, kde sú na Slovensku seizmické stanice)
– ukážka funkčnej seizmickej aparatúry
– ukážka spracovania seizmických záznamov
d) seizmologický výskum na Slovensku a medzinárodná spolupráca
e) ako seizmológovia získavajú informácie aj zo záznamov šumu
9.30 – prednáška pre verejnosť: Ničivé zemetrasenie – katastrofa i nástroj poznania (prof. Peter Moczo), miestnosť č. 195

Miesto konania: Geofyzikálny ústav SAV, Dúbravská 9, Bratislava
Tel.: 02/59410602
E-mail: Dušan Majcin

Geofyzikálny ústav SAV,
Geomagnetické observatórium v Hurbanove

9.30 – 14.00 – exkurzie pre verejnosť, vstupy o 9.30, 10.30 a 13.00 hod.

Miesto konania: Geomagnetické observatórium SAV v Hurbanove
Tel.: 035/7602211
E-mail: Fridrich Valach

Astronomický ústav SAV v Starej Lesnej

Nočné pozorovanie oblohy v čase 19.00 – 24.00 hod.

Miesto konania: AsÚ SAV, Stará Lesná
Tel.: 052/7879127
E-mail: Drahomír Chochol

Ústav experimentálnej fyziky SAV v Košiciach

9.00 – 12.00 a 13.00 – 16.00 – Exkurzie do laboratórií ústavu s experimentálnymi demonštráciami na základe požiadaviek a záujmu návštevníkov. Podľa individuálnych požiadaviek si môžu prezrieť:

V hlavnej budove Ústavu experimentálnej fyziky SAV, Watsonova 47, Košice:
– Laboratórium supravodivosti – Pavel Diko – tel.: (055) 792 2243
– Laboratórium magnetických meraní – Jozef Marcin – tel.: (055) 792 2237
– Laboratórium magnetických kvapalín – Martina Koneracká – tel.: (055) 792 2236
– Laboratórium termickej analýzy – Kornel Csach – tel.: (055) 792 2210
– Laboratórium sonoluminiscencie – Ivan Hamráček – tel.: (055) 792 2216
– Počítačová farma – Grid Oddelenia subjadrovej fyziky – Miloslav Straka, Ingrid Kuľková – tel.: (055) 792 2205

V areáli Univerzity P. J. Šafárika, Park Angelinum 9, Košice:
– Laboratória Centra fyziky veľmi nízkych teplôt – Pavol Szabó – tel.: (055) 2346235
Návšteva laboratórií Centra fyziky veľmi nízkych teplôt je možná i v nasledujúci deň, t. j. vo štvrtok – 11. novembra 2009 v tom istom čase.

V areáli Ústavu experimentálnej fyziky SAV, Bulharská 2-6, Košice:
– Laboratória Oddelenia kozmickej fyziky – Ján Baláž – tel.: (055) 7204 124
– Laboratóriá Oddelenia biofyziky – prof. Marián Antalík – tel.: (055) 720 4138

Miesto konania: Ústav experimentálnej fyziky SAV, Watsonova 47, Košice
Tel.: 055/792 2201, 055/792 2248
E-mail: Jozef Ferencei; sekretariát

Ústav krajinnej ekológie SAV v Bratislave,
pobočka Nitra

Prednáška v rámci DOD:

9.30 – RNDr. Peter Gajdoš, CSc. – vedúci pobočky ústavu. Privítanie účastníkov.
9.35 – 10.00 – RNDr. Peter Gajdoš, CSc. – Súčasné výskumné aktivity v lokalite Báb (výskumná plocha ILTER – International Long Term Ecosystem Research – projekt VEGA)
10.00 – 10.20 – doc. PhDr. RNDr. Martin Boltižiar, PhD., Ing. Matej Mojses, PhD. – Analýza zmien krajinného priestoru suchej retenčnej nádrže poldra Beša (Východoslovenská nížina) v rokoch 1770 – 2009 (projekt APVV).
10.20 – 11.40 – Prestávka spojená s občerstvením.
11.40 – 12.00 – doc. PaedDr. Stanislav David, PhD. – Dôsledky ťažby Nováckeho uhoľného ložiska na krajinnú štruktúru, sociálno-ekonomický rozvoj obce Koš a biodiverzitu Košských mokradí (projekt VEGA).
12.00 – 12.15 – Diskusia.
Podujatie bude spojené s prezentáciou publikácií pracovníkov ústavu (monografií, zborníkov a pod.) a časopisov vydávaných ústavom (Ekológia, Životné prostredie) a Slovenskou ekologickou spoločnosťou pri SAV (zborníky).
Účasť: Záujemcovia o danú problematiku, vedci, pedagógovia, doktorandi.

Miesto konania: Ústav krajinnej ekológie SAV, Akademická 2, Nitra
Tel.: 02/20920355
E-mail: Peter Gajdoš

Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie SAV v Bratislave

9.00 – 10.00 Blok popularizačných prednášok
9.00 – 9.30 – Ing. Milan Štefek, CSc.: Substituované pyridoindoly ako potencionálne liečivá s duálnym účinkom v prevencii diabetických komplikácií: dizajn štruktúr a predklinické hodnotenie.
9.30 – 10.00 – RNDr. Ružena Sotníková, CSc.: Cievne komplikácie u diabetikov, alebo čo zmôže jedna vrstva buniek?
10.00 – 11.20 Prehliadka vybraných laboratórií
LAB 1 – Toxikológia a teratológia (doc. RNDr. Eduard Ujházy, CSc.)
LAB 2 – Farmakológia hladkých svalov (RNDr. Ružena Sotníková, CSc.)
LAB 3 – Základné biochemické parametre zdravia (glukózový test, spektrofotometer) (Ing. Jana Navarová, CSc.)
LAB 4 – Chemiluminiscencia (Mgr. Tomáš Perečko, PhD.)
11.20 – 11.30 – Prestávka a občerstvenie
11.30 – 12.00 – Vedomostná súťaž s vyhodnotením a ocenením najlepších
Počas návštevy ústavu si môžu dobrovoľníci dať zmerať krvný tlak (RNDr. Vladimír Knezl, CSc.).

Miesto konania: ÚEFT SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava
Tel.: 02/59410661, 658
E-mail: Zuzana Kyseľová; Magdaléna Májeková

Ústav normálnej a patologickej Fyziológie SAV v Bratislave

10.00 – v zasadačke ústavu „Prevencia kardiovaskulárnych ochorení“, prednáška pre mládež (Dr. A. Púzserová)
11.00 – v zasadačke ústavu „Mladí mladým“ Prezentácia prác doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov ÚNPF

Miesto konania: Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV, Sienkiewiczova 1, Bratislava
Tel.: 02/52926271, kl. 235
E-mail: Iveta Bernátová

Ústav experimentálnej onkológie SAV v Bratislave

10.00 – 10.35 – krátke prezentácie o výskumných aktivitách a významných výsledkoch (RNDr. Ján Sedlák, DrSc., RNDr. Lucia Kučerová, PhD., Mgr. Miroslav Chovanec, PhD., RNDr. Ivana Fridrichová, CSc.)
10.35 – odovzdávanie unikátneho prístroja do užívania, ktorý bol zakúpený Nadáciou Výskum rakoviny (verejná zbierka).

Miesto konania: Ústav experimentálnej onkológie SAV, Vlárska 7, Bratislava
Tel.: 02/59327512
E-mail: Alena Gábelová

Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV v Ivanke pri Dunaji

Vedci deťom, deti vedcom – deň otvorených dverí pre žiakov ZŠ v Ivanke pri Dunaji
9.00 – 12.00 – Prezentácia práce laboratórií deťom
Vyhlásenie súťaže výtvarných prác žiakov na tému Veda a vedci očami detí

Miesto konania: Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV, Moyzesova 37, Ivanka pri Dunaji
Tel.: 02/45943052
E-mail: Ivan Hapala

Archeologický ústav SAV v Nitre

9.00 – otvorenie DOD (riaditeľ) a výstavy archeologických nálezov z rýchlostnej komunikácie R1 v rokoch 2009 – 2010
9.30 – 13.30 – prezentácia najnovších archeologických nálezov a ich spracovania (výskumy na diaľnici R1)
9.30 – 13.30 – ukážky rekonštruovania keramiky (zodpovedná E. Doležalová)
9.30 – 13.30 – ukážky rekonštruovania kovov (zodpovedná I. Palkovičová)
9.30 – 13.30 – ukážky výroby kópií archeologických nálezov (zodpovedná E. Scholzová)
9.30 – 13.30 – ukážky zvieracích a ľudských kostier (zodpovední RNDr. J. Jakab a Mgr. Bielichová)
9.30 – 13.30 – ukážky kreslenia nálezov (zodpovedná J. Marettová)
9.30 – 13.30 – prednášky o archeologických výskumoch na diaľnici R1 počas rokov 2009 – 2010 (PhDr. V. Mitáš, PhD.)

Miesto konania: Archeologický ústav SAV, Akademická 2, Nitra
Tel.: 037/6943138, 037/6943123
E-mail: Jana Mihályiová; Vladimír Mitáš

Ústav divadelnej a filmovej vedy SAV v Bratislave

9.00 – 10.00 – informácia o postavení a činnosti Ústavu divadelnej a filmovej vedy SAV – zameranie, formy vedeckého výskumu dejín a teórie divadla, filmu, televízie a rozhlasu (plánované stretnutie s poslucháčmi Divadelnej fakulty VŠMU)
10.00 – 10.30 – prezentácie knižných a časopiseckých výstupov pracovníkov ÚDFV SAV
10.45 – 12.00 – otázky a odpovede na uvedené témy, nadviazanie spolupráce s poslucháčmi DF VŠMU, resp. ďalšími záujemcami
14.00 – 15.00 – pre širšiu verejnosť beseda na tému: Je výskum divadla a filmu veda?

Miesto konania: ÚDFV SAV, Dúbravská 9, Bratislava
Tel.: 02/54777193
E-mail: Katarína Ducárová

Sociologický ústav SAV v Bratislave

13.30 – prednáška v rámci cyklu doktorandských prednášok na tému „ŽIVOT NA OKRAJI“, prednáša Mgr. Katarína Moravanská.

Miesto konania: Sociologický ústav SAV, Klemensova 19, Bratislava
Tel.: 02/52964355
E-mail: Magdaléna Piscová; Miloslav Bahna

Ústav hudobnej vedy SAV v Bratislave

Deň otvorených dverí pod mottom: Etnomuzikológ vteréne: Pramene ľudovej hudby na Slovensku a ich recepcia.
Prezentácia najnovších výsledkov výskumu tradičnej piesňovej a hudobnej kultúry na Slovensku, spojená s hudobnými ukážkami.
13.00 – 14.00 – Historické pramene a ich oživovanie – Samko Dudík a jeho kapela
14.00 – 15.00 – Súčasní nositelia tradície – Phurikane giľa / Žalostné piesne Rómov
15.00 – 16.00 – Stretnutie po podujatí

Miesto konania: Pálffyho palác, Zámocká 47, Bratislava
Tel.: 02/54773589
E-mail: Magdaléna Kapala; Hana Urbancová

Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV v Bratislave

14.00 – prednáška Súčasné trendy v jazykovede – prof. PhDr. Pavol Žigo, CSc., prof. PhDr. Juraj Dolník, DrSc., Alexandra Jarošová, CSc. (v zasadačke na prízemí)
15.00 – Prezentácia lexikografických metód s použitím počítačovej podpory – Mgr. Ľubica Balážová, Mgr. Nicol Janočková, PhD. (v malej zasadačke v podkroví)
15.30 – 18.00 – V jednotlivých oddeleniach ústavu budú pracovníci informovať návštevníkov o výskumných činnostiach a odpovedať na ich otázky.
Cieľom podujatia je predstaviť pracovisko kultúrnej verejnosti, predovšetkým jeho vedeckovýskumnú a popularizačnú činnosť v oblasti slovenského jazyka. Záujemcovia budú mať možnosť nazrieť do jednotlivých oddelení ústavu, porozprávať s jazykovedcami, získať informácie o starších aj najnovších metódach lexikografickej práce, o spôsoboch získavania výskumného materiálu, dozvedia sa, ako funguje jazyková poradňa.
Súčasťou podujatia bude aj výstava najvýznamnejších publikácií z produkcie Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV.
15.00 – 16.00 – Stretnutie po podujatí.

Miesto konania: JÚĽS SAV, Panská 26, Bratislava
Tel.: 02/5431761
E-mail: Sibyla Mislovičová

Prognostický ústav SAV v Bratislave

10.30 – 11.00 – Prezentácia a privítanie hostí, otvorenie DOD na PÚ SAV
11.00 – 12.00 – Prezentácia novej publikácie: Kol. autorov, 2010: „Horizonty rozvoja slovenskej spoločnosti“, VEDA, Bratislava
12.00 – 15.30 – Prezentácia grantových projektov riešených na PÚ SAV
11.00 – 15.30 – Výstavka publikácií PÚ SAV
15.00 – 15.45 – Ukončenie diskusií k všetkým bodom programu

Miesto konania: Prognostický ústav SAV, Šancová 56, Bratislava
Tel.: 02/52495460
E-mail: Dušan Bevilaqua

Arborétum Mlyňany SAV, Vieska nad Žitavou

8.00 – 10.30 – Prednášky pre študentov gymnázií, stredných odborných škôl a verejnosť na tému: „Zaujímavosti o cudzokrajných drevinách v zbierkach Arboréta Mlyňany SAV“ (Ing. Marek Barta, PhD., Ing. Tomáš Bibeň)
Arborétum Mlyňany SAV v minulosti a dnes“ (Ing. Katarína Fogadová)
Využitie vždyzelených drevín v záhradno-architektonickej tvorbe“ (Ing. Daniela Holečková)
10.30 – 12.00 – Odborná exkurzia po náučných chodníkoch Arboréta Mlyňany SAV spojená s vedomostnými kvízmi, ktoré budú vyhodnotené a odmenené (Ing. Tomáš Bibeň, Ing. Marek Barta, PhD., Ing. Peter Maňka, PhD.)
12.00 – 13.00 – Ukážky možností využitia rastlinného materiálu pochádzajúceho z Arboréta Mlyňany SAV pri aranžovaní a úpravách interiérov (Ing. Daniela Holečková, Ing. Katarína Fogadová)
10.00, 12.00 a 14.00 – Prehliadka zbierok drevín Arboréta Mlyňany SAV s odborným výkladom po náučných chodníkoch jednotlivých dendroexpozícií pre študentov a verejnosť.
V priebehu celého dňa poradenská činnosť, prehliadka priestorov kaštieľa, pamätnej izby Dr. Štefana Ambrózy-Migazziho, prezentácie formou posterov, prezentácie projektov sadových úprav.

Študentom bude počas dňa otvorených dverí poskytnuté občerstvenie.

Miesto konania: Arborétum Mlyňany SAV, Vieska nad Žitavou
Tel.: 037/6334211, 0905 969667
E-mail: Eva Magdinová

Technologický inštitút SAV v Bratislave

10.00 – 12.00 a 14.00 – 16.00 – V rámci jednotlivých blokov budú návštevníci oboznámení s poslaním a zameraním TI SAV, jeho hlavnými činnosťami a tiež aktivitami, ktoré vykonáva ako riešiteľ vedecko-výskumných projektov financovaných zo štrukturálnych fondov EÚ.

Hlavné témy, ktoré budú prezentované návštevníkom:
– Prečo vznikol TI SAV? (asi 10 min.)
– Činnosť TI SAV (asi 20 min.)
– Európske projekty:
CEKOODUV (asi 30 min.) – pracovníci TI SAV predstavia projekt, v rámci ktorého sa na pôde TI SAV zriaďuje Centrum pre komercializáciu poznatkov a ochrany duševného vlastníctva (takzvané Tech Transfer Office pre SAV), vysvetlia význam takéhoto Centra a priblížia jeho aktivity
ENERGOZ (asi 10 min.) – pracovníci TI SAV predstavia projekt Efektívne riadenie výroby a spotreby energie z obnoviteľných zdrojov
– Tech Transfer a aktivity TI SAV v tejto oblasti (asi 20 min.)
– projekt CERIM a jeho prepojenie s projektom CEKOODUV
– Ochrana duševného vlastníctva (asi 30 min.)

Miesto konania: Technologický inštitút SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava
Tel.: 02/54435055
E-mail: Katarína Müllerová

Na všetky podujatia SAV vstup zdarma.
Svoju účasť môžete oznámiť na uvedených telefónnych číslach v programe.

Chcete sa vyjadriť? Využite diskusné fórum.

Mgr. Soňa Koželová
– vedúca Tlačového odboru Úradu Slovenskej akadémie vied
– Úrad Slovenskej akadémie vied vykonáva úlohy spojené s odborným, organizačným a technickým zabezpečením činnosti akadémie ako vedeckej inštitúcie a úlohy spojené s povinnosťami akadémie ako správcu rozpočtovej kapitoly a zriaďovateľa organizácií
Čerpané z: Slovenská akadémia vied

Soňa Koželová, 06. 11. 2010 | Prečítané: 3322 | Rubrika: Veda a spoločnosť

Webhouse.sk
Webhouse

Odporúčame najlepší webhosting a domény za super ceny!

Iné médiá
Sociálne siete
Anketa
Súhlasíte s trvalým zatvorením obchodov v nedeľu?

Áno (13 hl.)
 
Nie (13 hl.)
 

Celkom hlasovalo: 26
Etická výchova
Ako by mala vyzerať etická výchova — alternatíva nábo­ženskej výchovy pre deti bez vyznania? Aký je váš názor?
Nové vo fóre
 Pokrytectvo
21-05-20 * 20:41
 Re: Confirmation bias
21-05-20 * 16:10
 Stretne Mars planétu Zem
21-05-20 * 00:01
Lipka – diskusné fórum
Lipka
Brajti
The Brights
K teórii a praxi humanistickej výchovy
K teórii a praxi humanistickej výchovy
Kniha
Sumeri
Dobré knihy
Kniha Zakázané ovocie – Etika humanizmuKniha Nemnožme sa!Thomas Paine – Vek rozumu
Biblia očami vedy
Biblia očami vedy
Podporte útulok pre zvieratká
Podporte útulok pre zvieratká v Humennom
Spotrebiteľská Poradňasc
Vytvorené v redakčnom systéme phpRS © Jiří Lukáš | RSS | Návrat hore