www.humanisti.sk
www.humanisti.sk
Inzeráty
Predám ochrannú známku s logom
Jedálny lístok
BILLA
Webhouse.sk
Humanistická zbierka
Transparentný účet pre humanistov
Humanisti, už môžete pomáhať aj cez transparentný účet. Pozri: Zbierka na pomoc chudobným.
Zbierka na ochranu humanistov vo svete
Humanists International crowd-funds for persecuted humanists
Pomôžte humanistom vo svete! Mnohí čelia prenasledovaniu, mučeniu a trestu smrti za svoje presvedčenie. Pozri: Zbierka na ochranu humanistov vo svete.
Sčítanie ľudí bez náboženského vyznania
Atheist Census
Podporujeme
Spoločnosť PrometheusEthos – občianske združenie so zameraním na etiku, humanizmus a sekularizmusHumanisti Slovenska – občianske združenieZošity humanistovVladislav Marušic – ALTERNATÍVA Voľná myšlienka v ČeskuThe BrightsAdam RomanSlovenské súťaže.skNAJsúťaže.skeSúťaže.skKochlear.czÚnia nevidiacich a slabozrakých SlovenskaEurobabička Českej a Slovenskej republikyHoax.sk
Iné médiá
Adresa redakcie
e-mailová adresa redakcie
Internetový čas
Internet time: @830
Počítadlo


Spam poison

DAV DVA reaguje na lživé a nepodložené obvinenie Pavla Struhára

Apelujeme na ministerku školstva, aby učebnicu stiahla zo škôl

Členovia redakcie DAV DVA, historik Mgr. Ivan Lulják a publicista Ing. Juraj Janošovský, sa spolu s aktivistom a politológom Mgr. Miroslavom Pomajdíkom zúčastnili diskusie v relácii Slobodného vysielača Ľavicové spektrum 61, ktoré moderoval Mgr. Miroslav Hazucha. Pozri záznam z relácie.

Liberálni extrémisti priamo zaútočili na občianske združenie DAV DVA, a to tým najšpinavším spôsobom – zaradili ho medzi tzv. ľavicových extrémistov, a to bez dôkazov, bez akéhokoľvek zdôvodnenia. Konkrétne ide o text Pavla Struhára, Prevencia nenávistných a extrémistických prejavov v školskom prostredí (Katedra politológie Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Učebnica pre pedagógov stredných škôl), kapitola 3.3.2 Radikálne a extrémistické občianske združenia:

„Na ľavicovej scéne, na rozdiel od tej pravicovej, výraznejšie nepôsobí žiadne registrované radikálne alebo extrémne ľavicové občianske združenie. Je to spôsobené najmä rôznym charakterom nestraníckeho ľavicového a pravicového extrémizmu na Slovensku. Mimostranícka radikálna či extrémistická ľavicová scéna je totiž v porovnaní s pravicovou alternatívou častejšie tvorená intelektuálmi, ktorí sa neangažujú formou verejných akcií, ale skôr vedú rôzne diskusné kluby alebo sa venujú publikačnej činnosti (napr. Humanisti.sk, DAV DVA).“

STRUHÁR, P.; MORAVČÍK, I.; BUŠŠA, M.: Prevencia nenávistných a extrémistických prejavov v školskom prostredí. Učebnica pre pedagógov stredných škôl. Trenčín: Katedra politológie Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, ISBN 978-80-8075-768-7, s. 68 – 69; realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR, Prevencia nenávistných a extrémistických prejavov – mládež v centre pozornosti (D200/2017/13).

Pod čiarou

Poznámka:

„Výraznejšie nepôsobí“, čo logicky znamená, že pôsobia iba menej výrazne; pozri záver citácie.

Autorom je Mgr. Pavol Struhár, PhD., tajomník katedry, manažér kvality na Trenčianskej univerzite, ktorý absolútne neprofesionálne a bez akýchkoľvek dôkazov, či citácií zaradil o. z. DAV DVA, ktoré tvorí rovnomenný kultúrno-politický časopis, do ktorého dodnes píšu uznávaní vysokoškolskí pedagógovia (Hohoš, Sťahel, Manda, Fábry, Blaha), vedci (Ondriaš, Ondrovič, Luljak, Burgan), ale aj talentovaní umelci a spisovatelia (Kotradyová, Majerník, Valovičová, Nemčeková) za údajne „radikálne a extrémistické občianske združenie“, čím menovaných autorov (minimálne zaradením medzi extrémistov) uráža, ohovára a ohrozuje ich dobré meno. Pozri bližšie zoznam spolupracovníkov, členov a podporovateľov o. z. DAV DVA.

Aby toho nebolo málo, na uvedenú príručku dostali autori dotáciu 10 000 €.

(Zdroj.)

Z verejných peňazí – 10 000 € na lživé a manipulatívne príručky!!!

Schválené dotácie v roku 2017

Po kliknutí na obrázok sa v novom okne zobrazí v lepšom rozlíšení o rozmeroch 932 × 390 bodov.

Ak DAV DVA nazývajú extrémistami len preto, že usiluje o naplnenie sociálnych, ľudských a občianskych práv, má právo sa brániť! Ak to však vyšlo s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR, ide vyslovene o spôsob perzekúcie slobodných ľudí s vlastným názorom. Ba dokonca, ak má byť táto manipulačná príručka učebnou pomôckou, je to aj proti našim právam, nakoľko sú o nás oficiálne šírené lži! Na strane 18 rovnomennej príručky sa Struhár odvoláva na právny štát. Nuž, čl. 26 (1) Ústavy SR jasne hovorí:

„Sloboda prejavu a právo na informácie sú zaručené.“

Skutková podstata trestného činu ohovárania je upravená v zákone č. 140/1961 Zb. Trestnom zákone, v znení neskorších predpisov.

Paragraf 373 (1) Trestného zákona (Zákon č. 300/2005 Z. z. – Ohováranie):

„Kto o inom oznámi nepravdivý údaj, ktorý je spôsobilý značnou mierou ohroziť jeho vážnosť u spoluobčanov, poškodiť ho v zamestnaní, v podnikaní, narušiť jeho rodinné vzťahy alebo spôsobiť mu inú vážnu ujmu, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.“

DAV DVA na svojich stránkach pritom jasne deklaruje potrebu názorovej plurality, dialógu a diskusie o súčasnom spoločenskom zriadení, a taktiež dlhodobo (článkami, konferenciami, prednáškami, prehláseniami) apeluje (Stanovy, čl. 3) na realizáciu občianskych, sociálnych a ekonomických práv, ktoré neoliberalizmus (minimálny štát) popiera. Treba tiež pripomenúť, že medzi autorov a čitateľov DAV2 patria nielen nezávislí aktivisti, podporovatelia pronárodných a prosocialistických strán, ale aj voliči strán SMER – SD a SNS, takže je otázne, či si je Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (ktoré opätovne vedie človek z pravicovej strany MOST – HÍD, Gábor Gál; predtým Lucia Žitňanská zo strany MOST – HÍD) vedomé, že podporou podobných propagandistických materiálov očierňuje aj podporovateľov svojich koaličných partnerov.

Preto apelujeme na ministerku školstva JUDr. Mgr. Martinu Lubyovú, PhD., aby uvedenú učebnicu stiahla zo škôl.

Socialistické, ale aj vlastenecké presvedčenie je legitímnym postojom na politickom spektre, či sa to ultraliberálom páči alebo nie. Je skutočne neprijateľné nazývať extrémistami všetkých, ktorí bojujú v prospech vlastenectva a sociálnych výdobytkov civilizácie a ktorí nesúhlasia s liberálnym fanatizmom, nepoklonkujú sa vojenským zločineckým organizáciám, ktoré majú na svedomí milióny mŕtvych (ba dokonca zahraničných Slovákov vo Vojvodine), či si dovoľujú kritizovať neoliberalizmus, ktorý je aplikovaný na globálnej úrovni.

DAV DVA nadväzuje na pokrokové tradície DAV-u z čias prvej ČSR, ktorý tvorili pokrokoví umelci Daniel Okáli, Ján Rob Poničan, Laco Novomeský, Andrej Siracký a Vlado Clementis. Prisúdenie organizácie DAV DVA medzi extrémistické organizácie teda poukazuje na základnú absenciu faktov a údajov z činnosti prvorepublikového DAV-u., alebo naslovovzatí „odborníci“ chcú za radikálov a extrémistov nazývať aj takých umelcov, či vedcov, akými nesporne boli Laco Novomeský, či vedec Andrej Siracký? Prečo vlastne zaplietli DAV do takýchto nekalých praktík? Že by kvôli Košútom, či neohrozenému vystupovaniu členov DAV-u proti hladu, biede a nezamestnanosti? Alebo je dôvod hlásenie sa organizácie k všetkému pokrokovému z minulosti, čo liberáli, kvázi demokrati a cenzori nemôžu ani trochu cítiť?

DAV DVA je priamo-demokraticky fungujúce občianske združenie usilujúce sa o propagáciu a naplnenie sociálnych (občianskych, ľudských a ekonomických) práv pracujúcich ľudí. Nikto nemá preto právo členov a podporovateľov DAV DVA nazývať extrémistami. Propaguje totiž ekonomickú demokraciu, lokálnu ekonomiku, družstevníctvo, odbory, posilňovanie národnej ekonomiky, bojuje proti vojne a rusofóbii, proti svojvôli niektorých liberálnych opozičných politikov, novinárov a treťosektorových aktivistov. Na tom nie je nič extrémistické. Je to legitímny občiansky postoj.

DAV DVA nie je viazaný na žiadnu politickú stranu – podporuje dobré myšlienky, či ich propaguje SMER – SD, KSS, VZDOR – strana práce, Jednota, či ktokoľvek. DAV-u DVA ide skutočne o naplnenie sociálnych práv obyvateľov a zastrešujeme ich na mediálnej, kultúrnej a intelektuálnej úrovni.

Citácia zo stanov, čl. 3:

„Členovia o. z. DAV DVA jasne deklarujú, že svojou aktivitou bojujú za naplnenie občianskych, ľudských, sociálnych a ekonomických práv tak, ako ich deklaruje Všeobecná deklarácia ľudských práv, ktorú vyhlásilo Valné zhromaždenie OSN 10. 12. 1948, ako rezolúciu 217 A (III). Uvádzame konkrétne citácie čl. 22, 23, 25:“

„Každý človek ako člen spoločnosti má právo na sociálne zabezpečenie a nárok na to, aby mu boli národným úsilím a medzinárodnou súčinnosťou v súlade s organizáciou a prostriedkami príslušného štátu zabezpečené hospodárske, sociálne a kultúrne práva, nevyhnutné na jeho dôstojnosť a na slobodný rozvoj jeho osobnosti.“

„Každý má právo na prácu, na slobodnú voľbu povolania, na spravodlivé a uspokojivé pracovné podmienky a na ochranu proti nezamestnanosti. Každý má, bez akejkoľvek diskriminácie, nárok na rovnaký plat za rovnakú prácu.“

„Každý má právo na životnú úroveň primeranú zdraviu a blahobytu jeho i jeho rodiny, rátajúc do toho potravu, šatstvo, bývanie, lekársku opateru a nevyhnutné sociálne služby, právo na zabezpečenie v nezamestnanosti, v chorobe, pri pracovnej neschopnosti, pri ovdovení, v starobe alebo v ostatných prípadoch straty zárobkových možností, ktoré vznikli okolnosťami nezávislými od jeho vôle.“

Súčasný globálny neoliberálny systém založený na predstave minimálneho štátu usiluje o popretie týchto práv v prospech generovania zisku a trhovej anarchie, čím sa stáva protiprávnym. Globálny neoliberálny model nadradil nad ľudskú dôstojnosť a hodnoty humanizmu nezmyselné generovanie zisku, ekonomický rast, nadprodukciu a s nimi spojené pľundrovanie prírody, ktoré vedie k trvalej neudržateľnosti prežitia civilizácie.

Preto DAV DVA nemôže byť nikdy v budúcnosti označený za organizáciu, ktorá by smerovala k potláčaniu ľudských práv, naopak v mene sociálneho pokroku bojuje za ich naplnenie, nakoľko v súčasnom svete sú tieto práva garantované iba na papieri.

K situácii sa 9. mája 2018 vyjadril aj člen o. z. DAV DVA, historik, Mgr. Ivan Lulják:

„DAV DVA, KSS, VZDOR – strana práce, svetskí humanisti, boli označení odborníkmi za akýchsi extrémistov a radikálov. Bolo by to zaujímavé prirovnanie, keby odborníci z Trenčianskej univerzity mali vedomosť o tom, kto vlastne radikál a extrémista je. Spoločnosť DAV DVA nadväzuje na pokrokové tradície DAV-u z čias prvej ČSR, ktorý tvorili pokrokoví umelci Daniel Okáli, Ján Rob Poničan, Laco Novomeský, Andrej Siracký a Vlado Clementis. Prisúdenie organizácie DAV DVA medzi extrémistické organizácie teda poukazuje na základnú absenciu faktov a údajov z činnosti prvorepublikového DAV-u., alebo naslovovzatí ‚odborníci‘ chcú za radikálov a extrémistov nazývať aj takých umelcov, či vedcov, akými nesporne boli Laco Novomeský, či vedec Andrej Siracký? Prečo vlastne zaplietli DAV do takýchto nekalých praktík? Že by kvôli Košútom, či neohrozenému vystupovaniu členov DAV-u proti hladu, biede a nezamestnanosti? Alebo je dôvod hlásenie sa organizácie k všetkému pokrokovému z minulosti, čo liberáli a kvázi demokrati a cenzori nemôžu ani trochu cítiť? Útok na DAV DVA, Socialistický front, KSS, VZDOR – stranu práce a Front ľavicovej mládeže je útokom na slobodu slova, útokom na slobodné zmýšľanie, útokom na demokraciu. Je ukážkou stupňovanej agresie voči všetkému, čo i len trochu nesúhlasne vystupuje proti oficiálnej línii načrtnutej našimi médiami. Ukážkou nenávisti pod pláštikom slušnosti voči ideovým odporcom. Oficiálne média začínajú dehonestovať každého, kto si dovolí vysloviť svoj názor a je jedno, či je to Milan Žitný, Peter Tóth, Gustáv Murín, Artur Bekmatov, DAV DVA, Ďateľ, Hlavné správy, Na palete, či iné zdroje zastupujúce v pluralite názorov oficiálne média, ktoré sa dali cestou deštrukcie a cestou cenzúry. Madam Kernovej, Hanzelovej, pánu Vagovičovi a všetkým tým pravým nefalšovaným investigatívcom treba ozrejmiť jeden základný fakt, že pojem konšpirátor tak pejoratívne využívaný proti druhému názoru, nie je ani nový, ani originálny. Konšpirátormi boli nazývaní aj sociálnodemokratickí, či komunistickí novinári fašistickým periodikom Volkischer Beobachter, hoc priamo novinári fašistického denníka sa zaoberali konšpiráciou a falšovaním faktov. Súčasní novinári ako keby nevedeli akceptovať druhý názor a v samom základe popierali to voltairovské: ‚Nesúhlasím s vami, ale urobím všetko pre to, aby ste slobodne mohli vysloviť svoj názor.‘ V mene akéhosi inkvizičného ťaženia proti všetkému pokrokovému sa využíva smrť mladých ľudí, snaha o objektivizáciu spravodajstva verejnoprávnej televízie, kde kádrovníčka Hanzelová sa snaží určovať, kto všetko má právo a nemá právo vystúpiť vo verejnoprávnej televízii. Nenávistná kampaň dospela až tak ďaleko, že mediálnym lynčom sú štvaní všetci čestní ľudia, ktorí sa snažia tejto fašizujúcej iniciatíve jednotlivcov postaviť. Som presvedčený (a to poznám ostré sociálne blogy Jána Kuciaka), že nebohý novinár by s týmto nikdy nesúhlasil, aby jeho meno bolo zneužité v akomsi pochybnom boji pretláčajúcim jeden jediný názor, nikdy by nesúhlasil so špinavými praktikami likvidujúcimi svojich odporcov, a je jedno, či je to Rezník, Bekmatov, Tóth, Murín, alebo DAV DVA, či Ďateľ.sk. Nesúhlasil by, aby mediálne prostitútky robili akési proskribované zoznamy radikálov, či extrémistov, hoc samotní tvorcovia týchto zoznamov nehorázny extrémizmus v uliciach podporujú. V mene DAV-u DVA i KSS sa rozhodne staviam proti tomu, aby niekto vytváral neobjektívne zoznamy, ktoré v spoločnosti majú vyvolať ďalší vzostup agresivity a nenávisti…“

Zvukový záznam:

Archív:

DAV DVA reaguje na lživé a nepodložené obvinenie P. StruháraExtrémista StruhárIvan Lulják (9. 5. 2018)

Chcete sa vyjadriť? Využite diskusné fórum.

DAV/DAV/ (čítaj DAV DVA)
– kultúrno-politická revue ľavého spektra
– kultúrno-politická a spoločenská revue nekapitalistickej ľavice, ktorej úlohou je rehabilitácia autenticky ľavicových a socialistických myšlienok do slovenskej spoločnosti 21. storočia
– zároveň poskytuje priestor pre diskusiu a výmenu názorov v autenticky ľavom spektre
Čerpané z: DavDva.sk a Lukáš Perný

Sú informácie na stránke Humanisti.sk pre vás užitočné?

Áno, sú. (Počet hlasov: 424)
(30.70 %)

Väčšinou sú. (Počet hlasov: 240)
(17.38 %)

Kedy ako... (Počet hlasov: 213)
(15.42 %)

Väčšinou nie sú. (Počet hlasov: 212)
(15.35 %)

Nie, nie sú. (Počet hlasov: 292)
(21.14 %)Celkom hlasovalo: 1381
Súvisiace články:
Ako poukázať 2 % z dane pre OZ DAV DVA (21.03.2020)
Konferencia s Branislavom Fábrym (11.08.2019)
VÝZVA: Podporte jedinečný projekt – priestor na archiváciu a digitalizáciu starších kníh (25.07.2019)
Povolebná diskusia s Romanom Michelkom v Košiciach (05.05.2019)
Telegram komunity DAV DVA z Trenčína do Davosu (29.01.2019)
Spolupráca ľavicových síl Česka a Slovenska (17.01.2019)
Festival ruských filmov v Košiciach (14.01.2019)
E-knižnica doplnená o tému ideológov a predstaviteľov Francúzskej revolúcie, jakobínov a Babeufovho Sprisahania rovných (12.01.2019)
DAV DVA sa rozšíril o nových členov, vedúcou redaktorkou pre 5. číslo DAV DVA bola zvolená Soňa Valovičová (25.11.2018)
Aké praktické alternatívy ponúkajú anglo-americkí sociálni filozofi – uvedenie novej knihy Lukáša Perného (22.11.2018)
Ako bude vyzerať svet v roku 2048? (28.09.2018)
Pozvánka na diskusiu s Ľubošom Blahom (14.09.2018)
Branislav Fábry o zbrojení, zákaze Nočných vlkov a cenzúre alternatívnych médií (26.07.2018)
Konferencia o DAV-e, prišiel aj syn pôvodného davistu Daniela Okáliho (15.07.2018)
Univerzitný pedagóg Vladimír Manda vypracoval kritickú analýzu tzv. „anti-extrémistickej“ učebnice Pavla Struhára (22.05.2018)
Podujatie: Homage to Karl Marx (Pocta Karlovi Marxovi) (21.04.2018)
Konferencia Alternatívy pre 21. storočie V. (09.03.2018)
Informačný bulletin a antikonšpiračný leták DAV DVA (14.02.2018)
Vychádza tretie číslo DAV DVA (29.01.2018)
DAV DVA na sociálnej sieti VKONTAKTE (20.01.2018)
Alternatívy pre 21. storočie (IV.) (06.01.2018)
Informačný bulletin DAV DVA (15.11.2017)
Vyšlo 2. číslo časopisu DAV DVA! (12.10.2017)
Konferencia Alternatívy pre 21. storočie III. (06.10.2017)
Prehlásenie redakcie DAV2 a osobností: Prezident z ideologických dôvodov podporuje vandalstvo voči mŕtvym (11.09.2017)
Pozvánka na oficiálnu prezentáciu DAV DVA (25.06.2017)
Prekarizácia práce (04.06.2017)
Jarné upratovanie DAV DVA (27.03.2017)
Prvé číslo časopisu DAV DVA (04.03.2017)
Alternatívy pre 21. storočie (27.01.2017)
Pridaj sa! – Výzva koordinátora sekcie pre praktickú činnosť (04.01.2017)
Finančná zbierka na prvé číslo magazínu DAV DVA (25.10.2016)
Kultúrno-politický magazín DAV/ (17.09.2016)
DAV DVA na prvej celoslovenskej konferencii za obnovu poľnohospodárstva (22.07.2016)

DAV/, 12. 05. 2018 | Prečítané: 862 | Rubrika: Kto sú humanisti?

Doba slovenská
BILLA
Webhouse.sk
Webhouse

Odporúčame najlepší webhosting a domény za super ceny!

Iné médiá
Sociálne siete
Anketa
Súhlasíte s finančnou odlukou cirkví od štátu?

Rozhodne áno (713 hl.)
 
Viac áno, ako nie (184 hl.)
 
Viac nie, ako áno (168 hl.)
 
Rozhodne nie (180 hl.)
 

Celkom hlasovalo: 1245
Etická výchova
Ako by mala vyzerať etická výchova — alternatíva nábo­ženskej výchovy pre deti bez vyznania? Aký je váš názor?
Nové vo fóre
Lipka – diskusné fórum
Lipka
Diskuteri.sk
Diskuteri.sk
Brajti
The Brights
K teórii a praxi humanistickej výchovy
K teórii a praxi humanistickej výchovy
Kniha
Sumeri
Dobré knihy
Kniha Zakázané ovocie – Etika humanizmuKniha Nemnožme sa!Thomas Paine – Vek rozumu
Biblia očami vedy
Biblia očami vedy
Podporte útulok pre zvieratká
Podporte útulok pre zvieratká v Humennom
Spotrebiteľská Poradňasc
Vytvorené v redakčnom systéme phpRS © Jiří Lukáš | RSS | Návrat hore