www.humanisti.sk
www.humanisti.sk
Inzeráty
Predám ochrannú známku s logom
Jedálny lístok
BILLA
Webhouse.sk
Humanistická zbierka
Transparentný účet pre humanistov
Humanisti, už môžete pomáhať aj cez transparentný účet. Pozri: Zbierka na pomoc chudobným.
Zbierka na ochranu humanistov vo svete
Humanists International crowd-funds for persecuted humanists
Pomôžte humanistom vo svete! Mnohí čelia prenasledovaniu, mučeniu a trestu smrti za svoje presvedčenie. Pozri: Zbierka na ochranu humanistov vo svete.
Sčítanie ľudí bez náboženského vyznania
Atheist Census
Podporujeme
Spoločnosť PrometheusEthos – občianske združenie so zameraním na etiku, humanizmus a sekularizmusHumanisti Slovenska – občianske združenieZošity humanistovVladislav Marušic – ALTERNATÍVA Voľná myšlienka v ČeskuThe BrightsAdam RomanSlovenské súťaže.skNAJsúťaže.skeSúťaže.skKochlear.czÚnia nevidiacich a slabozrakých SlovenskaEurobabička Českej a Slovenskej republikyHoax.sk
Iné médiá
Adresa redakcie
e-mailová adresa redakcie
Internetový čas
Internet time: @652
Počítadlo


Spam poison

Daňové priznanie k nehnuteľnostiam?

V 21. storočí zbytočnosť

Začiatkom každého roka sú média plné informácií o tom, ako správne vyplniť daňové priznanie k dani z nehnuteľností. Popisujú ako vypísať tlačivo, ktorú kolónku z listu vlastníctva vpísať do ktorej kolónky daňového priznania. Občan tak má povinnosť robiť poštára medzi dvoma inštitúciami verejného sektora – Úradom geodézie, kartografie a katastra SR a svojou obcou.

V dvadsiatom prvom storočí, v období elektronizácie služieb verejného sektora, by táto povinnosť mala byť zbytočná.

Preto sme v marci 2014 poslali pripomienku, ktorá zbavuje obyvateľov povinnosti podávať daňové priznanie k dani z nehnuteľností. Katastrálny úrad by poslal každej obci podklady na daň z nehnuteľností. Táto potom nemusí prepisovať údaje do svojho informačného systému ručne, ale vie to urobiť nárazovo a elektronicky.

Takáto proaktívna služba e-governmentu by mala viacero pozitív: ubudla by zbytočná povinnosť občanom, znížili by sa pokuty a tým aj sociálne problémy ľudí, zamestnanci obcí by mohli robiť niečo užitočnejšie ako prehadzovať papiere vidlami, znížením množstva papierov by sa prospelo k udržateľnému rastu v zmysle stratégie Európa 2020, … Na rozporových konaniach v októbri 2014 Úrad geodézie, kartografie a katastra SR túto pripomienku zamietol, nezvolal ani jedno spoločné rokovanie v rámci krížových pripomienok.

Aj v súčasnosti majú obce a mestá možnosť výrazne odbremeniť svojich občanov z povinností podávať toto daňové priznanie. Rovnako ako po podaní daňového priznania kontrolujú či je v súlade s údajmi v katastri, môžu toto robiť aj vopred a majiteľom, ktorí majú nové nehnuteľnosti poslať už vyplnené daňové priznania na podpis. V návrhu zákona sme navrhovali, aby daňovník mal povinnosť podávať daňové priznanie iba vtedy, ak sa líši od tohto automaticky vygenerovaného.

Do e-governmentu sa každoročne pumpuje množstvo prostriedkov. Väčšina z nich ale končí ako elektronizácia existujúcich papierových záznamov bez výraznejších pozitívnych efektov v oblasti synergického efektu v prepájaní jednotlivých databáz. Proaktívne služby, odbremenenie občanov z povinností poštára sú nanešťastie stále hudbou budúcnosti.

Pod čiarou

Znenie časti pripomienky podanej Spoločnosťou pre otvorené informačné technológie (SOIT), Inštitútom zamestnanosti (IZ), Geoinfromatika.sk a Freemap Slovakia:

K čl. V: Tento článok žiadame premenovať na čl. V a doplniť nový čl. IV nasledovného znenia:

„Čl. IV Zákon č. 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov sa mení takto:

1. Do § 99 sa vkladajú nové body, ktoré znejú:

(8) Obec, ktorá prevádzkuje elektronické služby podľa § 98b, umožní daňovníkovi vykonať registráciu na zasielanie avíza ku dani z nehnuteľností a pre registrovaného daňovníka umožní odhlásenie z tejto registrácie.

(9) Avízo ku dani z nehnuteľností obsahuje údaje o daňovej povinnosti predpokladanej pre daňovníka pre určité daňové obdobie na základe údajov z priznaní k dani z nehnuteľností za predchádzajúce daňové obdobia a údajov o zmene vlastníckych vzťahov k nehnuteľnostiam.

(10) Obec, ako správca dane z nehnuteľností, zašle daňovníkovi registrovanému podľa ods.8 avízo ku dani z nehnuteľností do 10. 1. zdaňovacieho obdobia. Ak daňovník nepodá daňové priznanie z nehnuteľností do termínu stanoveného týmto zákonom, má sa za to, že podal priznanie s údajmi zhodnými so zaslaným avízom ku dani z nehnuteľností pre príslušné daňové obdobie.

(11) Správca katastra nehnuteľností do 3. 1. zdaňovacieho obdobia zašle obci, ktorá je správcom dane z nehnuteľností, elektronický odpis údajov o zmene vlastníckych vzťahov k nehnuteľnostiam v území príslušnom tomuto správcovi dane. Odpis údajov sa zasiela vo formáte vhodnom na strojové spracovanie.“

Odôvodnenie: Veľakrát sme už počuli o tzv. proaktívnych službách e-governmentu, ich realizácia však absentuje. Na druhej strane vidíme, že údajová základňa (v tomto prípade elektronické evidencia údajov katastra) je z väčšej časti pripravená. Súčasne pozorujeme zvláštnu skutočnosť, že pri realizácii projektov e-governmentu sa legislatívne úpravy, ktoré tieto zmeny kodifikujú, prijímajú až v záverečnej fáze projektov (ako je tomu napr. pri predkladaných návrhoch zákonov o katastri nehnuteľností a o geodézii a kartografii). Sme presvedčení, že tento prístup je nesprávny a určite je z ekonomického hľadiska nesmierne neefektívny. Preto proaktívne navrhujeme zmenu zákona o miestnych daniach a poplatkoch prinášajúcu proaktívnu službu avíza ku dani z nehnuteľností. Cieľom tejto služby je čo najviac zjednodušiť väčšine daňovníkov splnenie povinnosti priznania tejto dane tak, že správca dane bude vopred zasielať tzv. avízo, v ktorom uvedie údaje o daňovej povinnosti predpokladanej na základe dostupných evidencií. Ak daňovník nepodá priznanie, predpokladá sa, že platia údaje uvedené v avíze. Ak aj je potrebné niektoré údaje zmeniť, má takto daňovník k dispozícii predvyplnený formulár (na základe údajov z avíza), čo mu zjednodušuje prácu a zvyšuje istotu že údaje vyplnil správne (napr. že nezabudol na niektoré zmeny). Zároveň realizácia povinnosti zasielania avíza nie je pre správcu dane zaťažujúca – vďaka elektronickej evidencii všetkých údajov môže avíza generovať automatizovaným spôsobom.

Výsledok rozporového konania:

Pripomienka neakceptovaná.

Rozpor trvá.

Pod čiarou

Pripomienku sme podávali v rámci projektu Verejné politiky zamestnanosti. Projekt je podporený Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom prostredníctvom Programu Aktívne občianstvo a inklúzia, ktorý realizuje Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a SOCIA – nadácia pre sociálne zmeny.

Chcete sa vyjadriť? Využite diskusné fórum.

Inštitút zamestnanosti
– je občianske združenie, mimovládna nezisková organizácia, ktorej náplňou je výskum problémov zamestnanosti
– zbiera informácie o trhu práce s cieľom byť platformou pre ich výmenu
Čerpané z: www.iz.sk

IZ, 23. 01. 2015 | Prečítané: 1120 | Rubrika: Polemika o…

Doba slovenská
BILLA
Webhouse.sk
Webhouse

Odporúčame najlepší webhosting a domény za super ceny!

Iné médiá
Sociálne siete
Anketa
Súhlasíte s finančnou odlukou cirkví od štátu?

Rozhodne áno (714 hl.)
 
Viac áno, ako nie (184 hl.)
 
Viac nie, ako áno (171 hl.)
 
Rozhodne nie (182 hl.)
 

Celkom hlasovalo: 1251
Etická výchova
Ako by mala vyzerať etická výchova — alternatíva nábo­ženskej výchovy pre deti bez vyznania? Aký je váš názor?
Nové vo fóre
Lipka – diskusné fórum
Lipka
Diskuteri.sk
Diskuteri.sk
Brajti
The Brights
K teórii a praxi humanistickej výchovy
K teórii a praxi humanistickej výchovy
Kniha
Sumeri
Dobré knihy
Kniha Zakázané ovocie – Etika humanizmuKniha Nemnožme sa!Thomas Paine – Vek rozumu
Biblia očami vedy
Biblia očami vedy
Podporte útulok pre zvieratká
Podporte útulok pre zvieratká v Humennom
Spotrebiteľská Poradňasc
Vytvorené v redakčnom systéme phpRS © Jiří Lukáš | RSS | Návrat hore