www.humanisti.sk
www.humanisti.sk
Inzeráty
Predám ochrannú známku s logom
Jedálny lístok
Quasars Ensemble
BILLA
Webhouse.sk
Humanistická zbierka
Transparentný účet pre humanistov
Humanisti, už môžete pomáhať aj cez transparentný účet. Pozri: Zbierka na pomoc chudobným.
Zbierka na ochranu humanistov vo svete
Humanists International crowd-funds for persecuted humanists
Pomôžte humanistom vo svete! Mnohí čelia prenasledovaniu, mučeniu a trestu smrti za svoje presvedčenie. Pozri: Zbierka na ochranu humanistov vo svete.
Sčítanie ľudí bez náboženského vyznania
Atheist Census
Podporujeme
Spoločnosť PrometheusEthos – občianske združenie so zameraním na etiku, humanizmus a sekularizmusHumanisti Slovenska – občianske združenieZošity humanistovVladislav Marušic – ALTERNATÍVA Voľná myšlienka v ČeskuThe BrightsAdam RomanSlovenské súťaže.skNAJsúťaže.skeSúťaže.skKochlear.czÚnia nevidiacich a slabozrakých SlovenskaEurobabička Českej a Slovenskej republikyHoax.sk
Iné médiá
Adresa redakcie
e-mailová adresa redakcie
Internetový čas
Internet time: @206
Počítadlo


Spam poison

Čo je to liek?

Informujte sa o svojom lieku!

Obsah

Informujte sa o svojom lieku!

Čo je to liek?

Liek je výrobok, ktorý obsahuje jedno alebo viac liečiv. Každý liek môže mať niekoľko liekových foriem. Lieky na vnútorné použitie, napr. na podanie ústami, majú najčastejšie tuhú formu. Sú to napr. tablety, dražé alebo želatínové kapsuly. Lieky v tekutej forme sú napr. kvapky, roztoky alebo sirupy. Dávkujú a podávajú sa kávovou alebo polievkovou lyžicou.

Ďalšími liekovými formami sú injekčné ampulky a infúzne roztoky. Vhodnou liekovou formou pre malé deti sú čapíky.

Liekmi na vonkajšie použitie sú masti, krémy, roztoky.

Liek môže mať nielen rôzne liekové formy, rôzny obsah liečiva v jednej dávke lieku (napríklad v jednej tablete), ale aj rôzne počty dávok v jednom balení lieku (napríklad počet tabliet v jednom balení). Každý liek má vlastný obchodný názov spoločný pre všetky liekové formy, obsahy liečiva a počty dávok.

Čo je to liečivo?

Liečivo je účinná látka, ktorá má schopnosť cielene pôsobiť na organizmus. Využíva sa na určovanie diagnózy ochorenia, liečenie ochorení alebo na ovplyvňovanie fungovania organizmu, napr. pri antikoncepčných liekoch. Liečivo je nositeľom – základom liečebného účinku lieku. Liečivo sa môže získavať z rastlín alebo zo živočíchov. Niektoré liečivá majú ľudský pôvod, napr. liečivá vyrobené z ľudskej krvi alebo plazmy. V súčasnosti najviac liečiv vyrába chemický priemysel. Pôvod liečiva nie je pre žiadaný účinok lieku dôležitý. Každé liečivo, aj rastlinné, má okrem žiaducich účinkov aj účinky nežiaduce.

Čo je to registrácia lieku?

Registrácia lieku je proces, pri ktorom sa vedecky overuje účinnosť, bezpečnosť a kvalita lieku. Ak je liek registrovaný, znamená to, že je účinný, bezpečný a kvalitný. Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti je povolené používať len registrované lieky.

V Slovenskej republike je registrovaných a schválených zhruba 20 000 liekov. Bežne sa ročne využíva približne 8 000 liekov. Na ich výrobu sa používa približne 1 500 liečiv.

Čo je to originálny liek?

Liek, na ktorého výrobu sa použilo novoobjavené liečivo, sa nazýva originálny liek. Takéto liečivo i liek sú spravidla chránené patentom. Patentová ochrana trvá 25 rokov. Originálny liek vyrába iba jeden výrobca. V cene lieku sú zahrnuté náklady na jeho výskum a vývoj, prípadne náklady na výskum ďalších nových liekov. Preto sú tieto lieky relatívne drahé. K výške ich ceny prispieva aj monopolné postavenie výrobcu na trhu.

V Slovenskej republike je približne 350 liečiv v patentovej ochrane.

Čo je to generický liek?

Generický liek je liek obsahujúci liečivá, ktoré nie sú chránené patentom. Ide o liečivá, ktorých patent stratil platnosť alebo vôbec neboli chránené patentom. Podiel generických liekov na trhu SR tvorí asi 70 %. Z hľadiska účinku sú generické lieky rovnako účinné ako originálne lieky. Sú však oveľa lacnejšie, pretože do ich ceny sa nezapočítavajú náklady na výskum a vývoj lieku. Navyše výrobcovia generických liekov nemajú monopolné postavenie na trhu a vzájomne si konkurujú nižšími cenami.

Túto skutočnosť využíva aj kategorizácia liekov v rovnakej farmakoterapeutickej skupine. Ak sú v danej kategórii zastúpené aj generické lieky, úhrada lieku zo zdravotného poistenia sa určuje podľa najlacnejšieho generického lieku. Všetky lieky danej farmakoterapeutickej skupiny sú poisťovňou hradené len do výšky ceny referenčného generického lieku. Preto sa na lieky s rovnakým terapeutickým účinkom od rôznych výrobcov stanovujú rôzne doplatky pacienta v závislosti od ceny daného lieku.

Čo je to preskripcia?

Preskripcia je predpisovanie liekov. Niektoré lieky sú dostupné len na lekársky predpis. Lekár, ktorý predpisuje liek, musí správne vyplniť lekársky predpis. Na jeho základe vydá lekárnik liek pacientovi. Lekár do lekárskeho predpisu napíše dávkovanie lieku a prípadné ďalšie dôležité pokyny. Lekárnik ich napíše na obal lieku a oboznámi s nimi pacienta aj ústne. Pacient má právo na všetky informácie súvisiace s používaním liekov.

Čo sa stane, ak predpísaný liek zle znášate?

Nežiaduce účinky sa musia zistiť pri registrácii lieku. Môže sa však stať, že liek, ktorý väčšina pacientov znáša bez komplikácií, vyvolá u iného pacienta závažné nežiaduce účinky, ktoré môžu spôsobiť aj ďalšie ochorenia. V takomto prípade môže lekár predpísať iný liek. Ak ide o liek s doplatkom pacienta, môže revízny lekár zdravotnej poisťovne, v ktorej je pacient poistený, udeliť výnimku a uhradiť liek aj s doplatkom.

Čo je to indukovaná preskripcia?

Indukovaná preskripcia je predpisovanie liekov, kedy lekár uprednostňuje lieky jedného výrobcu, spravidla na základe vzájomnej dohody, s cieľom získať materiálnu alebo inú peňažnú či nepeňažnú výhodu. Môže sa stať, že lekár takto nevyberie liek podľa skutočného zdravotného stavu pacienta ani podľa ceny lieku.

Pri indukovanej preskripcii niekedy lekár predpisuje lieky vo väčšom množstve, ako je potrebné alebo lieky, ktoré si zdravotný stav pacienta nevyžaduje.

Čo znamená pojem „kongresová turistika“?

Kongresová turistika je úhrada nákladov spojených s účasťou lekára na rôznych kongresoch a podujatiach, ktoré organizujú farmaceutické firmy. Výrobca lieku hradí náklady aj lekárovi a potom od neho očakáva, že bude pri predpisovaní uprednostňovať jeho liek. Kongresová turistika je najčastejšie spojená s indukovanou preskripciou.

Čo je to kategorizácia liekov?

Kategorizácia liekov je proces určovania výšky úhrady zo zdravotného poistenia. Kategorizácia určuje, či bude liek na základe zdravotného poistenia uhrádzaný v plnej výške alebo len jeho časť. Zároveň stanovuje, aká časť ceny lieku bude uhradená zo zdravotného poistenia. Zvyšnú časť z ceny lieku platí pacient ako doplatok.

Zákon o Liečebnom poriadku zriadil Kategorizačnú komisiu, ktorá sa skladá z troch zástupcov Slovenskej lekárskej spoločnosti, piatich zástupcov zdravotných poisťovní (z každej poisťovne jeden zástupca) a z troch zástupcov Ministerstva zdravotníctva SR. Komisia určuje výšku úhrady za liek zo zdravotného poistenia na základe odborných kritérií a podľa ceny, akú navrhol výrobca. Odborné kritériá sú uvedené v zákone o Liečebnom poriadku.

Ako sa určuje cena lieku pre pacienta?

Cena lieku sa skladá zo sumy, ktorú hradí zdravotná poisťovňa, a z doplatku pacienta.

Ak je na trhu viac liekov s rovnakým účinkom a s rozdielnymi cenami, liek s najnižšou cenou je zo zdravotného poistenia hradený buď v plnej výške alebo má najnižší doplatok pacienta.

Z celkového počtu kategorizovaných liekov je 65 % liekov bez doplatku pacienta alebo s doplatkom od 0,66 eur (20 Sk) do 1,66 eur (50 Sk).

V praxi sa často používajú lieky s vyššími doplatkami aj napriek tomu, že trh ponúka lieky s nižšími cenami, a teda aj s nižšími doplatkami.

Ako sa mení úhrada zdravotnej poisťovne a doplatok pacienta pri zmene ceny lieku?

Výrobca lieku A znížil cenu lieku, preto bolo možné znížiť úhradu zdravotnej poisťovne aj doplatok pacienta.

Graf: Úhrada zdravotnej poisťovne a doplatok pacienta pri znížení ceny lieku – príklad:

Úhrada ZP a doplatok pacienta pri znížení ceny lieku

Po znížení ceny lieku poisťovňa aj pacient platia menej.

Výrobca lieku B nereagoval na zníženie ceny lieku A, ktorý je rovnocenný s liekom B. Preto je doplatok pacienta pri lieku B vyšší.

Graf: Úhrada zdravotnej poisťovne a doplatok pacienta pri lieku s rovnakou účinnou látkou, ktorý na rozdiel od lieku A neznížil cenu:

Úhrada ZP a doplatok pacienta pri lieku s rovnakou látkou

Druhý výrobca cenu lieku neznížil, preto poisťovňa platí menej a doplatok pacienta je vyšší.

Porovnanie doplatkov pacientov pri rovnakých liekoch s rôznou cenou lieku v lekárni. Liek s najnižšou cenou má najnižší doplatok, liek s najvyššou cenou má doplatok pacienta najvyšší.

Graf: Porovnanie výšky doplatku u rovnakých liekov podľa ceny v lekárni:

Porovnanie výšky doplatku u rovnakých liekov

Informujte sa o doplatkoch za svoje lieky a o možnosti doplácať menej! Lekári pre vás môžu vybrať účinný, kvalitný a bezpečný liek s nulovým alebo minimálnym doplatkom.

Autormi publikácie sú:
doc. RNDr. Ľudovít Martinec, CSc.
RNDr. Jozef Slaný, CSc.
PharmDr. Ján Mazag

Stiahni súborČo je to liek? (súbor je vo formáte PDF a má 262 kB).

Chcete sa vyjadriť? Využite diskusné fórum.

PharmDr. Ján Mazag
– absolvent Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave – smer klinická farmácia
– pracoval v oblasti výskumu (Výskumný ústav liečiv Modra), v oblasti kontroly liečiv (Štátny ústav pre kontrolu liečiv) a taktiež v oblasti farmaceutického priemyslu
– od roku 2003 pracoval na Ministerstve zdravotníctva SR ako vrchný riaditeľ sekcie liekovej politiky, podieľal sa na procese kategorizácie liekov
– v marci 2006 bol menovaný do funkcie vedúceho služobného úradu a riaditeľa Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv
– je členom Komisie pre humánne liečivá pri Európskej agentúre pre liečivá (EMEA) a spolupracuje s orgánmi Európskej únie pri projektoch o liečivách v rámci členských krajín EÚ
Čerpané z: Štátny ústav pre kontrolu liečiv

Ján Mazag, 16. 03. 2010 | Prečítané: 4860 | Rubrika: Veda a spoločnosť

Doba slovenská
BILLA
Webhouse.sk
Webhouse

Odporúčame najlepší webhosting a domény za super ceny!

Iné médiá
Sociálne siete
Anketa
Ktorý vtáčik z týchto fotografií sa vám najviac páči?

Kolibkárik čipčavý (9 hl.)
 
Sýkorka belasá (14 hl.)
 
Stehlík obyčajný (6 hl.)
 
Sokol myšiar (5 hl.)
 
Drozd plavý (0 hl.)
 

Celkom hlasovalo: 34
Etická výchova
Ako by mala vyzerať etická výchova — alternatíva nábo­ženskej výchovy pre deti bez vyznania? Aký je váš názor?
Nové vo fóre
 Imperializmus
06-07-20 * 20:27
 Re: Ruskí imperialisti
06-07-20 * 16:18
 Ruskí imperialisti
06-07-20 * 14:36
Lipka – diskusné fórum
Lipka
Diskuteri.sk
Diskuteri.sk
Brajti
The Brights
K teórii a praxi humanistickej výchovy
K teórii a praxi humanistickej výchovy
Kniha
Sumeri
Dobré knihy
Kniha Zakázané ovocie – Etika humanizmuKniha Nemnožme sa!Thomas Paine – Vek rozumu
Biblia očami vedy
Biblia očami vedy
Podporte útulok pre zvieratká
Podporte útulok pre zvieratká v Humennom
Spotrebiteľská Poradňasc
Vytvorené v redakčnom systéme phpRS © Jiří Lukáš | RSS | Návrat hore