www.humanisti.sk
www.billa.sk
www.humanisti.sk
Inzeráty
Predám ochrannú známku s logom
Jedálny lístok
BILLA
Webhouse.sk
Humanistická zbierka
Transparentný účet pre humanistov
Humanisti, už môžete pomáhať aj cez transparentný účet. Pozri: Zbierka na pomoc chudobným.
Zbierka na ochranu humanistov vo svete
Humanists International crowd-funds for persecuted humanists
Pomôžte humanistom vo svete! Mnohí čelia prenasledovaniu, mučeniu a trestu smrti za svoje presvedčenie. Pozri: Zbierka na ochranu humanistov vo svete.
Sčítanie ľudí bez náboženského vyznania
Atheist Census
Podporujeme
Spoločnosť PrometheusEthos – občianske združenie so zameraním na etiku, humanizmus a sekularizmusHumanisti Slovenska – občianske združenieZošity humanistovVladislav Marušic – ALTERNATÍVA Voľná myšlienka v ČeskuThe BrightsAdam RomanSlovenské súťaže.skNAJsúťaže.skeSúťaže.skKochlear.czÚnia nevidiacich a slabozrakých SlovenskaEurobabička Českej a Slovenskej republikyHoax.sk
Iné médiá
Adresa redakcie
e-mailová adresa redakcie
Internetový čas
Internet time: @357
Počítadlo


Spam poison

Ceny humanistov 2015 – 8. ročník

Humanista roka a Veľvyslanec humanizmu

V nedeľu 21. júna 2015 si humanisti na Slovensku pripomenuli Svetový deň humanistov slávnostným odovzdávaním výročných cien humanistov.

Ceny humanistov 2015

Spoločnosť Prometheus – združenie svetských humanistov už po ôsmy­krát zorganizovala slávnostné odovzdávanie výročných cien humanistov. Akcia sa konala v nedeľu 21. júna 2015 o 11.00 h v Justiho sieni Primaciálneho paláca na Primaciálnom námestí v Bratislave.

Podujatie sa konalo pod záštitou predsedu výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti Ľuboša Blahu a primátora mesta Banská Bystrica Jána Noska.

Cenu HUMANISTA ROKA 2015 získala redakcia denníka Pravda. Ocenenie, plaketu s čestným diplomom, prevzala z rúk predsedu Spoločnosti Prometheus Romana Hradeckého šéfredaktorka denníka Pravda Nora Slišková. Prítomný bol aj redaktor Martin Krno.

Ocenenie VEĽVYSLANEC HUMANIZMU 2015 bolo udelené zakladajúcemu členovi Spoločnosti Prometheus Františkovi Jedinákovi (1952).

Odovzdávanie ocenení slávnostne uviedol Mgr. Igor Šabek slovami:

„Mier. Pokoj, šťastie každého človeka, našich blízkych i celej spoločnosti. Azda nikdy sme si tak intenzívne neuvedomovali skutočný význam týchto slov, ako v posledných mesiacoch. Pretože všetci aspoň tušíme, že do nášho bytia vstúpil nový rozmer.

Nepochybne je dobre, ak naše dni spestrujú zaujímavé podnety v súkromnom i verejnom živote. Sme za ne dokonca vďační, ba priam po nich túžime. Nezriekame sa ani hektických chvíľ, veď môžu byť impulzom, ktorý nás posunie niekam ďalej, vyššie a možno zmení našu kvalitu. Všetci dúfame, že zmena bude mať pozitívnu hodnotu. Za predpokladu, že sa tak udeje v mieri a náš pokoj nebude rušený.

Možno práve na pozadí udalostí, vďaka ktorým cítime, či priam vieme, že dobré vzťahy sa budujú zložito a narúšajú veľmi ľahko, môžeme zhodnotiť, akú cenu má priateľstvo, spolupatričnosť, vzájomný rešpekt, povedzme – jednoducho ľudskosť.

Zámerne vyzdvihujem tieto hodnoty, pretože ony sú základnou výbavou ľudí, ktorí sa hlásia k humanizmu. K presvedčeniu, že najvyššou hodnotou je človek. Za seba dodám – a príroda, ktorej sme súčasťou.

Letný slnovrat je náš sviatok, symbol a tiež inšpirácia. Prírodné sily dosiahli maximum a k tomuto výkonu lákajú aj nás. Paradoxne v snahe o priblíženie sa k ideálu netreba veľa – snáď trochu vzájomného rešpektu, spolupatričnosti a priateľstva.

Nuž teda, nechajme sa inšpirovať prírodou, užívajme si Deň humanistov, náš čas, Letný slnovrat.“

Ďalej poznamenal, „že je dôležité, aby sa v každom čase našiel tribún, ktorý bude spoločnosti, ale tiež jednotlivcom nastavovať zrkadlo. Ktorý bude vytvárať priestor pre rôzne názory. Ktorého neovplyvní doba a módne vlny. Jednoducho, v ktorého posolstve bude čitateľná snaha dávať dianiu okolo nás rozmer vzájomného rešpektu, úcty k inému názoru, ktorý povie, že krása je krásou a že Zornička raz ohlási úsvit, po ktorom zažiari Slnko lepších čias.

Ústredná rada Spoločnosti Prometheus (ÚR SP) je presvedčená, že takého tribúna má aj slovenská spoločnosť. V dnešnom nie vždy prehľadnom a nie vždy korektnom mediálnom svete podľa nášho presvedčenie existuje vzácna výnimka – denník Pravda. Samozrejme, za týmto názvom, ak chcete firmou, či formou, stojí neanonymný kolektív redaktorov a ďalších spolupracovníkov, o ktorých sa dá povedať, že pojem pravda napĺňajú konkrétnym obsahom.“

Vzhľadom k vyššie uvedenému sa ÚR SP rozhodla udeliť v roku 2015 čestný titul Humanista roka 2015 redakcii denníka Pravda.

Redakcia denníka Pravda – Humanista roka 2015

Denník Pravda, 7. 2. 2015Tento rok, 7. februára 2015, v deň realizácie tzv. referenda o rodine vyšiel denník Pravda ako jediný na Slovensku s prázdnou titulnou stranou, kde dominoval jednoduchý, no pôsobivý text:


„Na nezmyselné otázky v referende neexistujú správne odpovede. Ubližujú našim blízkym. Neurobme chybu.“

Šéfredaktorka denníka Nora Slišková to vo svojom článku Neurobme chybu zdôvodnila aj týmito slovami:

„Pre časť našich spoluobčanov sa pripravuje geto s ďalekosiahlymi následkami na ich životy a tým na celú spoločnosť. Metóda vylúčenia je neprijateľná. Ak sa vydáme cestou odnímania práv, presadzovania silnejšieho nad slabším, náš svet, ktorý sme povinní s pokorou vylepšovať, sa začne rúcať.“

V dnešnej dobe, keď sme zahltení množstvom informácií, rôznorodých kvalít a obsahu, v priestore plného mediálnych hier, útokov a manipulácií, sa len veľmi ťažko získava priestor pre objektívnu, zmysluplnú diskusiu k celospoločenským témam o to skôr, ak sú to témy veľmi citlivé a pre niektoré skupiny spoločnosti aj kontroverzné, alebo tabuizované. Redakcia denníka Pravda ako jediné z mienkotvorných médií na Slovensku dlhodobo a programovo vytvára priestor pre vyváženú, argumentačne podloženú a najmä vecnú diskusiu k otázkam ľudských práv, demokracie, ľudskej dôstojnosti, k otázke miesta človeka v dnešnej spoločnosti, rodovej rovnosti i problematike rovnosti a práv pre všetkých občanov. Tento priestor sa stáva platformou pre celospoločenskú diskusiu, s cieľom vzájomného porozumenia a tolerancie, čím napomáha posúvať naše videnie k moderným ľudským hodnotám.

Denník Pravda dlhodobo venuje pozornosť otázkam demokracie, rovnosti šancí a práv pre všetkých členov našej spoločnosti. V tomto zameraní sa prirodzene venuje aj otázkam postavenia cirkví a náboženských spoločností v Slovenskej republike, potrebe a významu otázky odluky cirkvi od štátu, finančnej odluky cirkví. Argumentačne presvedčivo poukazuje na presakovanie činnosti cirkví do politických aktivít, narušovanie ústavných princípov, útoky na svetský charakter Slovenskej republiky zakotvený v našej ústave.

V čom je práca redakcie denníka Pravda mimoriadne podnetná je skutočnosť, že v ich článkoch nejde len o prvoplánové oznámenie témy. Veľmi často ide o analytickú prezentáciu faktov, často skrytých a veľmi zložito získaných a overených faktov, prezentáciu celej mozaiky názorov a hodnotových platforiem s cieľom vytvoriť vecnú diskusiu ku zvolenej téme a nájsť jadro problému a tým aj jeho riešenie. V mnohých článkoch však redakcia odkrýva aj motívy konania jednotlivých aktérov, skryté pozadia udalostí a ich skutočné pohnútky a ciele. Tento prístup si vyžaduje kus osobnej občianskej statočnosti každého redaktora, či redaktorky.

Osobitnou prílohou OSA – redakcia vytvorila výnimočný priestor pre prezentáciu menšinových a občianskych názorov, priestor na odtabuizovanie ich postojov a hodnôt, priestor pre ich porozumenie a toleranciu. Takto vytvára priestor na prezentáciu aj našich postojov, postojov svetských humanistov.

Veľmi záslužnú úlohu zohral denník Pravda pri otázke tzv. referenda o rodine. Dôslednou novinárskou prácou, osobnou odvahou i profesionalitou poukazovali redaktori denníka na skutočné ciele referenda, jeho obsah a následky, skryté prepojenie tzv. občianskych organizátorov referenda s cirkevnými kruhmi. Nielenže poskytovali priestor pre vyjadrovanie viacerým osobnostiam, ale aj samotní redaktori bránili svetský charakter nášho štátu. Peter Javůrek v komentári k referendu Jedna sobota nestačí napísal:

„Za normálnych okolností by… dvadsať a čosi percent… nemalo byť dosť na to, aby mohli klerikalizovať sekulárny štát a obmedzovať pritom ľudské práva vybraných skupín ľudí… Musíme si vyprosiť, aby nabudúce opäť nejaký politik vydával dogmy Stanislava Zvolenského a spol. za ‚cítenie Slovákov‘. V hocakej súvislosti. Politici sekulárneho štátu majú ľudské práva brániť aj proti falošnej náboženskej presile.“

Spoločnosť Prometheus – združenie svetských humanistov udelila redakcii denníka PRAVDA v súlade so štatútom pre udeľovanie cien humanistov čestný titul Humanista roka 2015 za dlhodobú vyváženú prezentáciu názorov k ľudskoprávnym otázkam, za vytváranie priestoru pre humanistické, občianske názory a postoje, za obhajobu sekulárneho charakteru štátu, osobitne za prezentáciu názorov k tzv. referendu o rodine.

Ďalej Igor Šabek povedal:

„Racionalizmus je ďalšou hodnotou, ktorá formuje náš život. Svet, v ktorom neprirodzeno i nadprirodzeno sú nanajvýš predmetom štúdia iných myšlienkových smerov. A predsa musím priznať, že istý druh zázrakov existuje. Skôr, než odsúdite túto vetu, uvážte:

Ako inak nazvať stav, či ochotu človeka pracovať prakticky na plný pracovný úväzok v dnešnom na profit a zisk orientovanom svete bez nároku na odmenu? Podotýkam, že ide o prácu pre druhých, o kvalitne a zodpovedne odvedený výkon v prospech komunity ľudí, ktorí vďaka aktivite tohto nadšenca majú k dispozícii množstvo elektronických informácií so spoločným menovateľom – humanizmus. Bezvýhradná ochota urobiť maximum pre Spoločnosť Prometheus od jej vzniku v roku 1990 len za dobrý pocit, že je to pre správnu vec.

Priatelia, je mi cťou oznámiť, že Ústredná rada Spoločnosti Prometheus sa rozhodla v roku 2015 udeliť ocenenie a čestný titul Veľvyslanec humanizmu zakladajúcemu členovi SP – Františkovi Jedinákovi.“

František Jedinák – Veľvyslanec humanizmu 2015

František JedinákFrantišek Jedinák sa narodil v roku 1952 v obci Klubina na Kysuciach. Absolvoval stredné odborné vzdelanie, so zameraním na elektrotechnickú oblasť. V danej profesii pracoval v oblasti priemyslu i poľnohospodárstva. Vysokoškolské vzdelanie získal v Moskve. Po roku 1989 pracoval v administratíve na úseku kupónovej privatizácie, neskôr bol riaditeľom knižnice a päť rokov pôsobil ako vedúci odboru sociálnych vecí Krajského úradu v Žiline. Ostatných desať rokov bol riaditeľom agentúry pre regionálny rozvoj na Orave.

Členom Spoločnosti Prometheus – združenia svetských humanistov je od jej vzniku v roku 1990 a patrí k jej zakladajúcim členom. Dlhodobo pracuje v orgánoch spoločnosti, podieľa sa najmä na tvorbe, udržiavaní a rozvoji médií spoločnosti, vrátane časopisu Prometheus.

V roku 2004 využíva svoje danosti i odborné vzdelanie a preberá od profesora Alexandra Reháka zodpovednosť za technickú správu internetovej stránky Spoločnosti Prometheus. Úspešne nadväzuje na aktivity a činnosť prvého nositeľa čestného titulu Veľvyslanec humanizmu profesora Reháka, ktorý stránku spoločnosti Prometheus založil v roku 2000. Neskôr František Jedinák vytvoril zrkadlo tejto stránky na doméne Prometheus.Unas.cz, čím, v prípade technickej poruchy na niektorej z nich, zabezpečil dostupnosť obsahu aspoň jednej z dvoch stránok. Obe stránky trvalo a pravidelne udržiava technicky i obsahovo. V poslednom období sa viac, v súlade s požiadavkami doby a rozvoja fenoménu sociálnych sietí orientuje na aktualizáciu komunikácie Spoločnosti Prometheus prostredníctvom elektronických médií.

V roku 2007 vytvoril blog Spoločnosti Prometheus. V roku 2009 vytvoril na YouTube účet Spoločnosti Prometheus, kde na adrese www.youtube.com/­user/PrometheusSlovakia sú dosiaľ uverejnené všetky videa z oceňovania humanistov roka. Tvorbu videí zabezpečuje v spolupráci so synom Jurajom.

V roku 2013 priateľ Jedinák vytvoril na sociálnej sieti Google+ samostatný účet Spoločnosti Prometheus, ktorý aktualizuje takmer denne, minimálne však raz v týždni. V roku 2014 tento účet prepojil s facebookovou stránkou Spoločnosti Prometheus, a tým zdvojil informácie o Spoločnosti Prometheus na oboch sociálnych sieťach.

Od vzniku časopisu Prometheus je jeho stálym prispievateľom – najskôr to bola rubrika Okienko do internetu, neskôr to boli články a preklady aktuálnych článkov z ruštiny a angličtiny. František Jedinák má podstatný podiel na vydávaní časopisu Prometheus najmä tým, že graficky upravuje jeho aktuálne vydávanú elektronickú formu. Dosiaľ takto pripravil celkom 16 čísel.

Spolu s vedením spoločnosti sa zaslúžil aj o prevod vlastníctva domény Prometheus.sk od jej pôvodného majiteľa do vlastníctva Spoločnosti Prometheus. Takto sa podarilo zjednotiť celú elektronickú komunikáciu spoločnosti pod jeden pojem Prometheus.

František Jedinák zastupoval Spoločnosť Prometheus na kongresoch v zahraničí v španielskom Tolede (jún 2006) a v rumunskej Bukurešti (máj 2013). Členom Ústrednej rady Spoločnosti Prometheus je od roku 2003. V súčasnosti je aj členom Predsedníctva ÚR SP. V týchto funkciách pôsobí aktívne, tvorivo a veľmi iniciatívne. Žije izolovane v malom dedinskom prostredí, kde sa i navonok prejavuje ako ateista, sekulárny humanista. V jeho aktivitách ho podporuje rodina. Bez pochopenia a podpory manželky a oboch synov by sa nemohol takýmto rozsiahlym spôsobom podieľať na šírení myšlienok ateizmu a sekulárneho humanizmu.

Z krátkeho prehľadu jeho aktivít by sa mohlo zdať, že ťažiskom práce F. Jedináka sú klasické povinnosti správcu internetovej siete, podstatou ktorých je technická stránka veci. Nie je to však pravda. Okrem technických záležitostí správy siete sa F. Jedinák angažuje v obsahových záležitostiach. Sprostredkúva nové informácie o cieľoch, úlohách a významných osobnostiach svetového humanistického hnutia i zo života humanistov na Slovensku. Podnecuje diskusie o problémoch ateizmu a humanizmu u nás i vo svete. Je živou ukážkou toho, že život v izolovanom dedinskom ústraní môže byť v dnešnej dobe aktívnym životom v centre diania.

Spoločnosť Prometheus – združenie svetských humanistov udelila Františkovi Jedinákovi v súlade so štatútom pre udeľovanie cien humanistov čestný titul Veľvyslanec humanizmu 2015 za významný prínos k šíreniu a presadzovaniu humanistických myšlienok na Slovensku, za propagáciu činnosti a programu Spoločnosti Prometheus a rozvíjanie spolupráce s humanistickými organizáciami v zahraničí.

Foto: © Peter Porubčan

Ceny humanistov 2015Nora Slišková a František JedinákOcenenie preberá šéfredaktorka denníka Pravda Nora SliškováFrantišek Jedinák preberá ocenenie od predsedu SP

  1. Zľava: Roman Hradecký, Nora Slišková, František Jedinák a Ivan Poljak
  2. Nora Slišková a František Jedinák
  3. Ocenenie, plaketu s čestným diplomom, preberá z rúk predsedu Spoločnosti Prometheus Romana Hradeckého šéfredaktorka denníka Pravda Nora Slišková
  4. František Jedinák preberá ocenenie od predsedu Spoločnosti Prometheus Romana Hradeckého

Chcete sa vyjadriť? Využite diskusné fórum.

Ján ParadaJán Parada
laik s celoživotným vzdelávaním
Čerpané z:
vlastný zdroj

Súvisiace články:
Humanista roka 2019 – prof. PhDr. Jozef Leikert, PhD., Litt.D. (14.07.2019)
Rozhovor s prof. PhDr. Jozefom Leikertom, PhD., Litt.D. (11.07.2019)
Ceny humanistov 2019 (07.06.2019)
Posledná rozlúčka s Veľvyslancom humanizmu za rok 2008 (21.09.2018)
Otvorený list spoločenstvu Prometheus: Prečo som vrátila cenu Veľvyslankyňa humanizmu (13.08.2018)
Oceňovanie humanistov 2018 (02.08.2018)
Ján Chudík – Veľvyslanec humanizmu 2018 (19.06.2018)
Gustáv Murín – Humanista roka 2018 (19.06.2018)
Deň humanistov 2018 (19.06.2018)
11. ročník sme oslavovali v Banskej Bystrici (17.06.2018)
Navrhnite nositeľov Cien humanistov 2018! (01.05.2018)
Spomienka za profesorom Jaroslavom Čelkom (21.08.2017)
Zomrel Veľvyslanec humanizmu profesor Jaroslav Čelko (11.08.2017)
Fotografie z Cien humanistov 2017 (03.08.2017)
Ceny humanistov 2017 (20.06.2017)
Ceny humanistov 2017 (02.06.2017)
Fotografie z Dňa humanistov 2016 (02.07.2016)
Deň humanistov 2016 (20.06.2016)
Ceny humanistov 2016 (05.06.2016)
Kto je humanista? (01.07.2015)
Ceny humanistov 2015 (15.06.2015)
Ceny humanistov 2014 (13.06.2014)
Ceny humanistov 2013 (10.06.2013)
Ceny humanistov pre niektorých neočakávane, no zaslúžene (17.06.2012)
Ceny humanistov 2012 (01.06.2012)
Budeme udržiavať tradíciu Cien a Dní humanistov (21.12.2011)
Humanistka roka 2011 (20.06.2011)
Veľvyslanec humanizmu 2011 (20.06.2011)
Humanizmus a politika (20.06.2011)
Ceny humanistov 2011 (20.06.2011)
Ceny humanistov 2011 (29.05.2011)
Ceny humanistov (19.06.2010)
Ceny humanistov na Slovensku už druhýkrát (21.06.2009)
Cena humanistov – humanistická osobnosť roka (30.04.2007)

Ján Parada, 22. 06. 2015 | Prečítané: 2995 | Rubrika: Kto sú humanisti?

Doba slovenská
BILLA
Webhouse.sk
Webhouse

Odporúčame najlepší webhosting a domény za super ceny!

Iné médiá
Sociálne siete
Anketa
Súhlasíte s finančnou odlukou cirkví od štátu?

Rozhodne áno (717 hl.)
 
Viac áno, ako nie (184 hl.)
 
Viac nie, ako áno (173 hl.)
 
Rozhodne nie (183 hl.)
 

Celkom hlasovalo: 1257
Etická výchova
Ako by mala vyzerať etická výchova — alternatíva nábo­ženskej výchovy pre deti bez vyznania? Aký je váš názor?
Nové vo fóre
 Re: Čítam
29-09-20 * 15:22
 Re: Pokrytectvo
27-09-20 * 11:12
 Re: "Sväté" médiá.
24-09-20 * 17:07
Lipka – diskusné fórum
Lipka
Diskuteri.sk
Diskuteri.sk
Brajti
The Brights
K teórii a praxi humanistickej výchovy
K teórii a praxi humanistickej výchovy
Kniha
Sumeri
Dobré knihy
Kniha Zakázané ovocie – Etika humanizmuKniha Nemnožme sa!Thomas Paine – Vek rozumu
Biblia očami vedy
Biblia očami vedy
Podporte útulok pre zvieratká
Podporte útulok pre zvieratká v Humennom
Spotrebiteľská Poradňasc
Vytvorené v redakčnom systéme phpRS © Jiří Lukáš | RSS | Návrat hore