www.humanisti.sk
www.humanisti.sk
Inzeráty
Predám ochrannú známku s logom
Jedálny lístok
BILLA
Webhouse.sk
Humanistická zbierka
Transparentný účet pre humanistov
Humanisti, už môžete pomáhať aj cez transparentný účet. Pozri: Zbierka na pomoc chudobným.
Zbierka na ochranu humanistov vo svete
Humanists International crowd-funds for persecuted humanists
Pomôžte humanistom vo svete! Mnohí čelia prenasledovaniu, mučeniu a trestu smrti za svoje presvedčenie. Pozri: Zbierka na ochranu humanistov vo svete.
Sčítanie ľudí bez náboženského vyznania
Atheist Census
Podporujeme
Spoločnosť PrometheusEthos – občianske združenie so zameraním na etiku, humanizmus a sekularizmusHumanisti Slovenska – občianske združenieZošity humanistovVladislav Marušic – ALTERNATÍVA Voľná myšlienka v ČeskuThe BrightsAdam RomanSlovenské súťaže.skNAJsúťaže.skeSúťaže.skKochlear.czÚnia nevidiacich a slabozrakých SlovenskaEurobabička Českej a Slovenskej republikyHoax.sk
Iné médiá
Adresa redakcie
e-mailová adresa redakcie
Internetový čas
Internet time: @759
Počítadlo


Spam poison

Banka pre bohatší život, ale nie váš!

Peter Peržo sa cíti oklamaný

5. januára 2016 prišiel do redakcie spravodajského magazínu Humanisti.sk list s veľkou prosbou o uverejnenie. Pán Peter Peržo napísal:

„Pekný deň. Zhodou okolností som pri investovaní do podielových fondov odhalil podvod v ČSOB – prosím, prečítajte si v prílohe LUPIČ V BANKE. Odmenou mi bolo okradnutie, prenasledovanie a policajná ochrana pre mňa a môjho syna, študenta farmácie v Hradci Králové (Česká republika). Kvôli zlovôli bankárov som sa ocitol v ťažkej životnej situácii, ktorá vyžaduje, aby som predal hlboko pod cenu dom po predkoch, zmieril sa s nespravodlivosťou, beštialitou a nevymožiteľnosťou práva. Hľadám ľudí, ktorí by mi mohli, vedeli a chceli pomôcť. S poďakovaním a úctou.

Peter Peržo
M. Rázusa 4
071 01 Michalovce, Slovensko
ikonaTel.: +421566442582“

Príloha: Lupič v banke

Vážené dámy, vážení páni.

Zvážte si dobre komu zveríte svoje finančné prostriedky. Krásne a vznešene znejú slová:

„Skupina ČSOB: Starostlivo počúvame potreby svojich klientov a ponúkame im nie produkty, ale najvhodnejšie riešenia.“

V určitých finančných oblastiach „je skupina ČSOB dlhodobo jedničkou“. (Citované zo Správy o udržateľnom rozvoji skupiny ČSOB v roku 2008.)

Bohužiaľ sú to len a len prázdne slová a skutek utek. Pri mojej investícii do podielových fondov sa naplno prejavila neprofesionalita, neodborná starostlivosť, arogancia i neetický prístup „profesionálov“. Môj pokyn na nákup podielových fondov EMIF Ireland Index Plus nezrealizovala pracovníčka na pobočke tak, ako sme sa dohodli a namiesto zaslúženého zisku mi ostali len oči pre plač. Keby len to. Banka presunula môj pokyn z obchodného na neobchodný deň a tvrdí, že to je bežný postup. Je možné vo vašej krajine bežne nakupovať vo sviatočný deň, v uzamknutom obchode a za cenu, ktorú si sami stanovíte? Alebo je to „bežné“ iba pre pár vyvolených?

Viackrát a opakovane som reklamoval obchod a žiadal o vrátenie investovaných finančných prostriedkov z dôvodu jeho neregulárnosti, ale ani od najvyšších predstaviteľov ČSOB som nedostal uspokojivú odpoveď. Preto som dňa 24. 1. 2011 podal sťažnosť guvernérovi Českej národnej banky (ČNB). Česká národná banka ako správny orgán a ako orgán dohľadu nad kapitálovým trhom podľa českých zákonov č. 6/1993 a 15/1998 Zb. prípad vyšetrovala. Pracovníci ČNB sa však neodvážili pod odpoveď ani podpísať. Odpoveď na otázku „Kto? obchodoval v ČSOB počas neobchodného dňa?“ zahalili v ČNB pod rúško mlčanlivosti. Rovnako ako názor na právnu postihnuteľnosť takéhoto konania. Čím to asi bude? V čí prospech? Cui bono?

Pre hrubé porušenie Etického kódexu bánk som požiadal Českú bankovú asociáciu (ČBA) a všetky banky pôsobiace v ČR o preverenie pochybných praktík ČSOB. Ich odpoveďou bolo zvolenie pána Ing. Pavla Kavánka, predsedu predstavenstva ČSOB za prezidenta ČBA. Poškvrnenie Etického kódexu bánk, hrubé porušenie vnútorných predpisov banky, pravidiel poctivého obchodovania i zákonov v najväčšej českej banke, „starostlivé počúvanie potrieb klientov a ponúka najvhodnejších riešení“ pri hlasovaní asi najviac zavážilo. Alebo sa mýlim?

Ešte „lepšie“ to dopadlo v Asociácii pre kapitálový trh ČR (AKAT).

„Prípadom sa nebudeme zaoberať a nedostanete žiadnu písomnú odpoveď.“

Etický kódex sem. Etický kódex tam.

Čím to asi bude?

Všetci mi odporúčali obrátiť sa na súd a kompetentné orgány.

Dňa 1. 6. 2011 som podal trestné oznámenie na neznámeho páchateľa – pracovníkov ČSOB na Obvodné štátne zastupiteľstvo pre Prahu 5. To moju žiadosť založilo. Žiadne zákony porušené neboli. Naozaj? Moje výhrady a podania k postupu OSZ Praha 5 z 20. 7. 2012 vyšetrovala a vyhodnotila pani štátna zástupkyňa M. Tichá z Mestského štátneho zastupiteľstva v Prahe. Vo svojom vyjadrení zo dňa 14. 9. 2012 pod sp. zn. 3 KZN 1286/2012-84 označila podvod v ČSOB za bežný postup. Pani vrchná štátna zástupkyňa Lenka Bradáčová zatiaľ mlčí. Dokedy?

Písomnú verziu Žaloby na Obvodnom súde pre Prahu 5 najprv záhadne stratili.

Po mnohých mesiacoch prebehlo dňa 20. 2. 2013 súdne pojednávanie s vopred určeným rozsudkom v prospech banky.

O prípade som informoval členov vlády ČR, poslancov i senátorov ČR. Tiež pána ombudsmana, finančného arbitra ČR, organizácie na ochranu spotrebiteľov a ľudských práv, pánov veľvyslancov ČR aj veľvyslancov viacerých krajín v Prahe. Informované sú elity z oblastí ekonomiky, financií, práva i spoločnosti v ČR i v zahraničí, Únia sudcov, Únia štátnych zástupcov a mnohí a mnohí ďalší… Väčšina z nich však mlčí.

Po odhalení podvodov v Čechách KBC Bank, matka ČSOB, investičné fondy EMIF pre istotu zrušila.

Kto za to môže? Kto chráni „profesionálov“, ktorí kradnú len a len pre seba?

Vážené dámy, vážení páni.

Ďakujem vám za váš drahocenný čas venovaný prípadu. Verím, že vám a vaším najbližším pomôže pri rozhodovaní, komu zveriť svoje finančné prostriedky.

Nezabudnite prosím na to, že v ČSOB vám k vašej investícii ako špeciálny darček pribalia aj policajnú ochranu pre vás a vaše deti. Samozrejme bezplatne.

S vďakou a úctou

Michalovce 7. júna 2013
Peter Peržo

Pod čiarou

Ešte výber z obsahu žalôb:

Vážená pani sudkyňa,
vážení právni zástupcovia,
vážené dámy a páni.

„Základom spravodlivosti je dôvera, to znamená stálosť a úprimnosť v slovách a dohodách.“ (Cicero)

Vo všeobecných povinnostiach pri konaní so zákazníkmi podľa § 15 českého zákona č. 256/2004 Zb. o podnikaní na kapitálovom trhu sa uvádza:

„(1) Obchodník s cennými papiermi koná kvalifikovane, čestne a spravodlivo a v najlepšom záujme zákazníkov, najmä plní povinnosti stanovené v tomto oddiele.“

S veľkým poľutovaním konštatujem, že zo slov a dohôd pravidiel i zákonov si v ČSOB ťažkú hlavu nerobia.

„Banka ČSOB – to sú len prázdne sľuby, arogancia a neprofesionalita.“

Tak je to uvedené na stránke Občianskeho združenia SOS ČSOB.

Len a len kvôli prázdnym sľubom, arogancii, neodbornej starostlivosti i nečestnosti pracovníkov ČSOB sme sa tu dnes, na tomto procese stretli.

Meritom sporu je obchod, ktorý mal vychádzať z relevantného vzťahu medzi bankou a klientom. Tak ako to uvádza právny zástupca banky vo svojom stanovisku k Žalobe zo dňa 20. februára 2012. Citujem bod 13:

„ČSOB uzatvorila Komisionársku zmluvu s klientom v súlade so zákonom č. 591/1992 Zb. o cenných papieroch a zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka a zákonom č. 256/2004 Zb. o podnikaní na kapitálovom trhu.“

ČSOB bola povinná predovšetkým: obstarať nákup v súlade so štatútom fondu.

Na Potvrdení objednávky na nákup, ktorý svojím podpisom potvrdili poverení pracovníci banky, je uvedený obchodný deň 4. 8. 2008.

Vážená pani sudkyňa,
vážené dámy a páni.

Ako mohla ČSOB obstarať nákup v súlade so Štatútom fondu, keď podľa stanov fondu nebol 4. 8. 2008 obchodný deň? Kompetentní pracovníci banky Stanovy porušili zvlášť hrubým spôsobom. Výhodným iba pre zlodejov, ktorí s pravdepodobnosťou hraničiacou s istotou rabovali v banke.

Tento deň nebol obchodným dňom podľa vyjadrenia KBC. Pozri vyjadrenia Josa Lenaertsa zo dňa 10. 9. 2008 a Petera Vervloessema 11. 9. 2008. Priznal to aj právny zástupca ČSOB Mgr. Martin Řepa v bode 19 Stanoviska, ktorým namietal opodstatnenosť Žaloby. Je záhadné, že NIKTO z ČSOB o tom nevedel. A FAKT, že 4. 8. 2008 bude sviatok v Írsku, bol známy už dávno predtým. Neprofesionalita ako vyšitá, a keby len neprofesionalita. Aj neodborná staroslivosť podľa § 11a zákona 256/2004:

„Obchodník s cennými papiermi je povinný poskytovať investičné služby s odbornou starostlivosťou.“

Banka nemohla naplniť ani literu § 414 zákona č. 513/1991 Zbierky Obchodného zákonníka:

„(1) Predávajúci je povinný dodať tovar a) v deň, ktorý je v zmluve určený alebo určený spôsobom stanoveným v zmluve.“

Deň 4. 8. 2008, ktorý je uvedený na Potvrdení, boli banky a burza v Írsku zatvorené. V ČSOB dokázali aj nemožné, dodávať tovar z uzamknutého obchodu.

Tým sa prejavila nezákonnosť profesionálov, ktorí vyhlasujú, že pracujú pre nás, klientov. Sú to len prázdne slová. Pre koho vlastne pracujú? Cui bono? Cui prodest?

Keby „profesionáli“ len nakupovali a predávali. V ČSOB si aj sami stanovovali ceny. To všetko bez vedomia správcu. To už je bezvedomie a podvod ako Brno.

Ten, kto kradne, je zlodej. Kto kryje zlodejov a zlodejiny, je sám zlodej. Teraz sa ohliadnite, Vy všetci, či aj vy nie ste zlodejmi, či už z vlastnej vôle alebo z popudu ľudí, pre ktorých pracujete.

Vážená pani sudkyňa
vážené dámy a páni.

So všetkou úctou k Vám, Vy ste už nakupovali v uzamknutom obchode? A je to legálne?

Prekrúcať fakty sa pracovníkom ČSOB darí profesionálne.

Lebo nazývať zlodejinu výrazmi „obchod, transakcia“ ako „štandardnú“, ako viackrát uvádza právny zástupca banky v Stanovisku, môže len a len klamár alebo podvodník.

Veď ako inak vysvetliť zjavný rozpor medzi slovami pána Mgr. Martina Řepu z bodu 20 Stanoviska a Vyjadrením Českej národnej banky.

V bode 20 sa uvádza, citujem:

„Pre platnosť a štandardnosť svedčí…“

V odpovedi ČNB zo 14. apríla 2011 sa uvádza, citujem:

„Otázky, či a prípadne v akom rozsahu mohlo dôjsť k porušeniu zákonných povinností ČSOB poskytovaním vyššie uvedenej informácie o NAV fonde ku dňu 4. 8. 2008 a tým, že poskytovala zákazníkom individualizované a neštandardné služby, je Česká národná banka oprávnená riešiť výhradne s ČSOB.“

Medzi riadkami je toho viac. Bohužiaľ pod rúškom bankového tajomstva, orgán dohľadu ČNB zakryl podvod v ČSOB.

Tiež to, aké „dobrovoľné opatrenia“ boli prijaté v ČSOB po tom, ako sa prevalilo obchodovanie v neobchodné dni? Veľmi nevierohodne pôsobí to, že pod odpoveďou ČNB nie je nikto podpísaný, aj to, že odpoveď mi nebola zaslaná poštou.

Mnohí z ČSOB aj ich prisluhovači by sa z podvodov v banke a prekrúcania faktov mali štandardne červenať ako červená repa.

Zákon č. 591/1992 Zb. o cenných papieroch hovorí:

§ 5 Vydávanie cenného papiera

(1) Cenný papier je vydaný dňom, kedy spĺňa všetky náležitosti pre neho zákonom alebo iným právnym predpisom stanovené a kedy sa v súlade so zákonom stanoveným spôsobom stane majetkom prvého nadobúdateľa (deň vydania cenného papiera). Dátum emisie cenného papiera je dátum označujúci deň, kedy môže dôjsť k vydaniu cenného papiera prvému nadobúdateľovi. Dátum emisie cenného papiera určí emitent, pokiaľ nevyplýva zo zvláštneho zákona niečo iné. 12c)

(4) Cenný papier, pokiaľ obsahuje všetky náležitosti stanovené pre neho právnym predpisom, je riadne vydaný aj napriek tomu, že neboli dodržané náležitosti postupu pri jeho vydaní alebo, že sa nestal zákonom stanoveným spôsobom majetkom svojho prvého nadobúdateľa, pokiaľ bol prvý alebo ktorýkoľvek ďalší nadobúdateľ v dobrej viere, že nadobúda riadne vydaný cenný papier. Tým nie je dotknutá zodpovednosť osôb, ktoré porušili povinnosti pri vydávaní cenných papierov. Ak nie je preukázaný opak, má sa za to, že nadobúdateľ konal v dobrej viere.

(5) Osoby, do ktorých práv bolo zasiahnuté vydaním cenných papierov postupom podľa odseku 4, majú právo na náhradu škody, ako voči emitentovi, tak voči osobám, ktoré menom emitenta alebo na jeho účet v tejto veci konali. Táto zodpovednosť za škodu sa riadi úpravou náhrady škody podľa obchodného zákonníka.“

Zákony ČR, Obchodný zákonník, Časť 3, Hlava I, Diel 10 – Porušenie zmluvných povinností a jeho následky:

Oddiel 3 – Náhrada škody

Kto poruší svoju povinnosť zo záväzkového vzťahu, je povinný nahradiť škodu tým spôsobenú druhej strane, ledaže preukáže, že porušenie povinnosti bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť.

§ 378

Škoda sa nahrádza v peniazoch; pokiaľ však o to oprávnená strana požiada, a ak je to možné a obvyklé, nahradzuje sa škoda uvedením v predošlý stav.“

Vážená pani sudkyňa
vážené dámy a páni.

To, že ČSOB pochybila, priznal pán Ing. Ondřej Škorpil, riaditeľ kancelárie predstavenstva ČSOB, vo svojej odpovedi zo dňa 20. 10. 2008. A za vzniknutú situáciu sa ospravedlnil. Za čo sa mi ospravedlnil? Veď najprv uisťoval a deklaroval, že všetko pri danom obchode prebehlo podľa pravidiel. A štandardne!?

Banka následne e-mailovou správou pani Marcely Šalplachtovej z oddelenia starostlivosti o súkromných a firemných klientov zo dňa 6. 11. 2008 zaslanej pánovi Pappovi uviedla, že riešenie nie je možné odstúpením od jednej operácie. Jediné možné riešenie je náhradou škody.

Banka však moju požiadavku o vyplatenie investovanej čiastky a poplatku, t. j. uvedenia do predošlého stavu tak, ako to ukladá § 378 Obchodného zákonníka, zamietla.

Tiež odmietla rokovať o náhrade škody (slová, termíny, pojmy škoda aj náhrada škody sa kdesi záhadne stratili). Pre banku to už bolo iba riešenie obchodu (nie škody) a nákup cenných papierov, ktoré boli vydané tak, že neboli dodržané náležitosti postupu podľa § 5 bod 4 zákona č. 591/1992 Zb., o cenných papieroch, navrhla riešiť dokúpením pár dielikov fondu. Celé toto riešenie však postavila na hypotéze, citujem:

„Pokiaľ by bola…“

Citované z e-mailu zo dňa 28. novembra 2008, ktorý bol zaslaný pánovi Pappovi pani Kuchlerovou. V uvedenej správe upresnila formu Plnej moci, na základe ktorej by som rokoval o náhrade škody z ČSOB priamo.

Po udelení Plnej moci, ktorú ČSOB uznala, som sa obrátil so žiadosťou na pána Andrého Bergena, v tom čase najvyššieho predstaviteľa KBC. Ten moju žiadosť preposlal pánovi Janovi Vanhevelovi, ktorý poveril prešetrením obchodnej transakcie pána Philippa Moreelsa. Pán Moreels vo svoje odpovedi zo dňa 9. 2. 2009 iba zopakoval stanovisko o dokúpení podielov fondu založenej na hypotéze. V závere listu pritom uvádza, že riešenie je možné len cestou náhrady škody.

Na Poslednú možnosť o zmier zo dňa 24. 2. 2009 adresovanú pánovi Moreelsovi som dodnes nedostal odpoveď. Banka svojvoľne k 2. 3. 2009 nakúpila 20,3676 kusov podielových listov a vo svojom liste zo dňa 3. 3. 2009 adresovanom pánovi Pappovi vyhlásila, že toto riešenie narovnalo obchod.

Kópia tohto listu mi bola z banky doručená. Arogancia mocných ako vyšitá. Prázdne slová o čestnosti, spravodlivosti a najlepšom záujme zákazníka podľa § 15 zákona č. 256/2004 Zb.

Vážený pán sudca, sudkyňa.

Termín „narovnalo obchod“ právo nepozná.

Pomocou vyhľadávača Google som „narovnanie“ našiel v bakalárskej práci Elsnicoví z Elsníc v českých krajinách raného novoveku Michaly Křížkovej z Ústavu historických vied na Filozofickej fakulte Univerzity v Pardubiciach z roku 2011 s podtitulom Príspevok k dejinám nižšej šľachty.

„Bol všeobecne uznávaný, najmä ako znalec právnych noriem pri spisovaní zmlúv, dohôd, narovnaní, obchode s nehnuteľnosťami a pod.“

Žeby sa „šľachta“ z ČSOB riadila pravidlami a zákonmi platnými v ranom novoveku? To by ozrejmilo mnohé.

Vážený pán sudca, sudkyňa.

Z vyššie uvedeného je nad slnko jasnejšie je, že banka zvlášť hrubým spôsobom porušila všeobecné povinnosti pri konaní so zákazníkmi tak, ako jej to ukladá § 15 zákona č. 256/2004 Zb., o podnikaní na kapitálovom trhu, citujem „(1) Obchodník s cennými papiermi koná kvalifikovane, čestne a spravodlivo a v najlepšom záujme zákazníkov, najmä plní povinnosti stanovené v tomto oddiele“, a to tým, že prijala a potvrdila Objednávku na nákup cenných papierov v neobchodný deň.

Pri danom obchode bol cenným papier vydaný tak, že neboli dodržané náležitosti postupu § 5, 4 spomínaného zákona.

Z vyššie uvedeného je zrejmé, že banka chybu uznala a navrhla ju riešiť náhradou škody. O náhrade škody so splnomocnencom na základe škody nerokovala. Náhradu škody nevyplatila tak ako jej to ukladá Zákon č. 513/1991 Zb. v § 378:

„Škoda sa nahrádza v peniazoch; ak však o to oprávnená strana požiada a ak to je možné a obvyklé, nahrádza sa škoda uvedením do predošlého stavu.“

Ľudová tvorivosť so šľachtickým narovnaním obchodu nie je náhrada škody ako to ukladá Obchodný zákonník.

Ak platia pravidlá a zákony pre všetkých, je nad slnko jasnejšie, že moja žaloba o náhradu škody je v plnom rozsahu oprávnená.

S etikou si v ČSOB jednoznačne nepotykali. Banka svojim postojom narovnávaním obchodu neodškriepiteľne zneužila svoje postavenie, vnútila klientovi nerovné a nespravodlivé podmienky.

Mám za to, že pracovníci banky konali nekvalifikovane, neprofesionálne, neodborne a nečestne.

Všetci zamestnanci banky sa Etický kódex zaviazali dodržiavať svojím podpisom.

Ďalšie prázdne slová a skutek utek.

Férovosť ako obchodný koncept

Skupina ČSOB prijala nový Etický kódex zamestnancov. Jeho základ tvorí budovanie profesionality, spoľahlivosti a férovosti vo vzťahoch ku klientom.

Etický kódex je ďalším krokom ČSOB k vybudovaniu vysoko výkonnej firemnej kultúry, ktorú podľa slov Pavla Kavánka, generálneho riaditeľa ČSOB charakterizuje ich spôsob práce, uvažovania a kvalita medziľudských vzťahov.

„Etický kódex nám pomôže lepšie využívať vnútorný potenciál a odstraňovať prekážky, ktoré nám berú chuť a energiu do práce. Kódex je záväzný a má prispievať k tomu, aby správne správanie bolo odmeňované a neetické nebolo zdôvodňované ako prijateľné,“ vysvetľuje Pavel Kavánek.

Na dôležitosť Etiky upozornil aj Najvyšší súd, ktorý vyniesol verdikt, ktorý odborníci považujú za kľúčový pre budúce posudzovanie poctivého obchodovania.

„Zákon nestačí, banka tiež musí dodržať slovo.“

Čo tam po slovách, podpisoch, predpisoch i zákonoch? ČSOB stojí nad zákonom? Slovom i písmom?

Vážený pán sudca, sudkyňa.

Žiadam o predvolanie prvého svedka, pani Kuchlerovú.

Vážená pani sudkyňa,
vážené dámy a páni.

V dobrej viere na základe splnenia individuálnych požiadaviek som zveril peniaze „profesionálom“.

Odmenou za dôveru mi bolo okradnutie, zadržiavanie peňazí, znevažovanie, prenasledovanie mňa a mojich blízkych a mnoho a mnoho zla.

Tak to teda mám ako klient navrch presne ako hlásal pán Kavánek a ako štandardnému klientovi mi bol skutočne poskytnutý aj najvyšší stupeň ochrany. Individuálne.

O pánovi Mečiarovi sa hovorilo, že klamstvo je jeho pracovná metóda. Predstavitelia ČSOB k nemu možno chodili na školenie. Zobrali ste si z LENONa príklad?

V slovách i písmach „elitných bankárov“ a zástupcov banky bolo toľko poloprávd, lží a klamstiev, že pán Mečiar bol v čase najväčšej slávy oproti „elitným pokrývačom a narovnávačom“ z ČSOB iba púhy amatér.

Vážená pani sudkyňa.

Ďakujem Vám za Vašu trpezlivosť.

Verím, že Vaše spravodlivé rozhodnutie pomôže kultivácii bankových služieb vo Vašej krajine a skutočnej ochrane drobných investorov.

Mám za to, že na základe predložených a nezvratných dôkazov prijmete moju žalobu v plnom znení a zaviažete banku na náhradu škody tak, ako je to v žalobe uvedené.

Iba tak ponesú, aspoň kúsok zodpovednosti, tí, ktorí predpisy, zákony aj pravidlá i dobré mravy porušovali a porušujú.

Obchodovať na kapitálovom trhu na základe vlastnej úvahy prostredníctvom obchodníkov s cennými papiermi neznamená vzdať sa svojich práv a niesť absolútne riziko z realizovaných transakcií. Obchodník s cennými papiermi nesie zodpovednosť i v prípadoch, keď uzatvorí so zákazníkom „nepriestrelnú a dokonalú“ komisionársku zmluvu.

Ušlý zisk a trovy konania vyčíslim do 3 dní od prijatia rozhodnutia, a čo najskôr doručím.

Vážené dámy, vážení páni.

„Na to, aby zlo zvíťazilo, stačí málo: aby dobrí ľudia nerobili nič.“ (Edmund Burke)

Pod čiarou

Vysvetlenie pojmov:

Pojem „odborná starostlivosť“ alebo „starostlivosť riadneho obchodníka“ je štandardným termínom súkromného i verejného práva už od čias Rakúsko-Uhorska, a bol ním i v práve medzivojnového Československa, o čom svedčí okrem iného i celý rad súdnych rozhodnutí, ktoré sa pojmom odborná starostlivosť zaoberali.

Odborná starostlivosť zahŕňa odbornosť (znalosť) a dôslednosť (aktivitu).

Obsahom pojmu odborná starostlivosť je odbornosť (teda profesionalita v zmysle vedieť a rozumieť) a dôslednosť (teda v zmysle aktívneho konania a svedomitosti).

Odbornú starostlivosť je nutné posudzovať podľa objektívnych kritérií.

Vynaloženie odbornej starostlivosti nie je možné posudzovať spätným pohľadem, ale vždy z pohľadu ex ante.

Ešte video z YouTube: Peter Peržo verzus ČSOB, alebo súd v službe mocným!

Chcete sa vyjadriť? Využite diskusné fórum.

Redakcia e-zinu Humanisti.skredakcia
Portálu mladých humanistov
Čerpané z:
vlastný zdroj

redakcia, 12. 02. 2016 | Prečítané: 740 | Rubrika: Polemika o…

Doba slovenská
BILLA
Webhouse.sk
Webhouse

Odporúčame najlepší webhosting a domény za super ceny!

Iné médiá
Sociálne siete
Anketa
Súhlasíte s finančnou odlukou cirkví od štátu?

Rozhodne áno (714 hl.)
 
Viac áno, ako nie (184 hl.)
 
Viac nie, ako áno (169 hl.)
 
Rozhodne nie (182 hl.)
 

Celkom hlasovalo: 1249
Etická výchova
Ako by mala vyzerať etická výchova — alternatíva nábo­ženskej výchovy pre deti bez vyznania? Aký je váš názor?
Nové vo fóre
Lipka – diskusné fórum
Lipka
Diskuteri.sk
Diskuteri.sk
Brajti
The Brights
K teórii a praxi humanistickej výchovy
K teórii a praxi humanistickej výchovy
Kniha
Sumeri
Dobré knihy
Kniha Zakázané ovocie – Etika humanizmuKniha Nemnožme sa!Thomas Paine – Vek rozumu
Biblia očami vedy
Biblia očami vedy
Podporte útulok pre zvieratká
Podporte útulok pre zvieratká v Humennom
Spotrebiteľská Poradňasc
Vytvorené v redakčnom systéme phpRS © Jiří Lukáš | RSS | Návrat hore