www.humanisti.sk
www.humanisti.sk
Inzeráty
Predám ochrannú známku s logom
Jedálny lístok
BILLA
Webhouse.sk
Humanistická zbierka
Transparentný účet pre humanistov
Humanisti, už môžete pomáhať aj cez transparentný účet. Pozri: Zbierka na pomoc chudobným.
Zbierka na ochranu humanistov vo svete
Humanists International crowd-funds for persecuted humanists
Pomôžte humanistom vo svete! Mnohí čelia prenasledovaniu, mučeniu a trestu smrti za svoje presvedčenie. Pozri: Zbierka na ochranu humanistov vo svete.
Sčítanie ľudí bez náboženského vyznania
Atheist Census
Podporujeme
Spoločnosť PrometheusEthos – občianske združenie so zameraním na etiku, humanizmus a sekularizmusHumanisti Slovenska – občianske združenieZošity humanistovVladislav Marušic – ALTERNATÍVA Voľná myšlienka v ČeskuThe BrightsAdam RomanSlovenské súťaže.skNAJsúťaže.skeSúťaže.skKochlear.czÚnia nevidiacich a slabozrakých SlovenskaEurobabička Českej a Slovenskej republikyHoax.sk
Iné médiá
Adresa redakcie
e-mailová adresa redakcie
Internetový čas
Internet time: @907
Počítadlo


Spam poison

Ateista Sopóci sa hnevá, že kandiduje pastor

Pastor, páter, farár…

Ing. Peter Sopóci uverejnil 10. januára 2016 žiadosť o právnu pomoc. Pýta sa:

„Výrok ‚Človek stvoril boha‘ je právne napadnuteľný ako nepravdivý?“

Myslím si, že nie je právne napadnuteľný. Ústava SR zaručuje občanom v článku 12 základné práva a slobody, ktoré sa týkajú nielen „viery a náboženstva“ ale aj iného zmýšľania.

„Základné práva a slobody sa zaručujú na území Slovenskej republiky všetkým bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vieru a náboženstvo, politické, či iné zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnosti alebo etnickej skupine, majetok, rod alebo iné postavenie. Nikoho nemožno z týchto dôvodov poškodzovať, zvýhodňovať alebo znevýhodňovať.“

Zvyčajne sú občania nábožní. Aspoň sa to tak hovorí, aj podľa výsledkov zo sčítania sa dá usúdiť, že väčšina občanov sa hlási k niektorej náboženskej organizácii. Najviac, až 62 percent, sa hlási k Rímskokatolíckej cirkvi.

Tí si myslia, že boh stvoril človeka. Vychádzajú z biblie, ktorá na začiatku opisuje vznik sveta a človeka. Stvorenie sveta je opísané takto:

„Na počiatku stvoril Boh nebo a zem.“

A stvorenie človeka takto:

„Boh povedal: Utvorme človeka na svoj obraz, na svoju podobu. Nech ľudia vládnu nad morskými rybami, nebeským vtáctvom, dobytkom, nad celou zemou a nad všetkými plazmi, čo sa hýbu po zemi. Boh stvoril človeka na svoj obraz; na Boží obraz ho stvoril. Stvoril ich ako muža a ženu.“

Slovo „stvoriť“ sa používa vo význame „vytvoriť“, „spraviť“, „urobiť“. Napríklad by sme sa mohli vyjadriť, že človek stvoril sochu. Človek ako zhotoviteľ umeleckého diela. Ale pri bohu mi slovo „stvoriť“ nesedí. Skôr je lepšie povedať takto:

„Človek vymyslel boha.“

Alebo:

„Človek utvoril boha.“

Kde slovo „utvoriť“ by bolo vo význame „zámernou, cieľavedomou (najmä duševnou, rozumovou, premýšľaním) činnosťou dať vznik niečomu. V tomto prípade by to „niečo“ bol „boh“. Vo význame „utvoriť si názor“.

Len sa mi nevidí, že by kedysi ľudia zámerne, cieľavedome, pracovali na tom, aby vznikla myšlienka o existencii boha. To až neskôr, keď niektorým ľuďom už veľmi záležalo na tom, aby sa nejaká forma náboženstva udržala medzi ľuďmi. Niektorým ľuďom, myslím tým napríklad kňazov, vladárov, panovníkov, a podobne. Ale v nejakom prvopočiatku, predpokladám, že išlo o nezámerné, necieľavedomé snahy utvoriť si nejaký názor na svet. Lebo podľa môjho názoru ľudia sa od dávna zaujímali, prečo vôbec je svet, ako vznikol svet, odkiaľ sa vzali ľudia, ako vznikla príroda, zvieratá, človek. Ľudia si kládli rôzne otázky, na ktoré nemali odpovede.

Jednou z foriem pre odpovede bol vznik náboženských predstáv. Náboženská myšlienka, že boh stvoril človeka, pretrvala roky, tisíce rokov možno od staroveku, možno od praveku, kým sa v novoveku objavili nové názory na vznik človeka. Tie názory sa nazývajú evolúcia alebo evolučná teória.

Teória hovorí, že živočíchy sa vyvíjajú, a postupne vznikajú nové druhy. Kým napríklad najprv boli mikróby, tak neskôr vznikli jednoduché ryby, ešte neskôr sa z predošlých živočíchov vyvinuli plazy a cicavce, až sa objavili primáty, a z jednej vetvy primátov sa neskôr oddelili ľudia. Vo vývoji živočíchov trvalo milióny rokov, kým sa na scéne objavil človek (Homo sapiens) schopný abstraktne myslieť. Až potom sa objavila u ľudí myšlienka, že boh stvoril človeka.

Takže Ústava SR zaručuje nábožným veriť tomu, čo sa tvrdí napríklad v biblii, že boh stvoril človeka. Zároveň Ústava SR zaručuje občanom mať aj iné zmýšľanie. Napríklad na základe vedy, vedeckých poznatkov o evolúcii, môžem si myslieť, že nejakých ľudí kedysi napadla myšlienka, že boh stvoril človeka, inými slovami, myslím si, že ľudia vymysleli bohov. Nie jedného, ale celú plejádu bohov. Dnes nevieme, odkedy ľudia veria v bohov, ale medzi najstaršie zmienky o bohoch patria objavené klinopisné tabuľky od Sumerov. Od polyteizmu, viery v mnohých bohov, neskôr ľudia prešli k monoteizmu, k viere len v jedného boha. Ako napríklad židia, na ktorých nadviazali kresťania a moslimovia.

Chcem inžiniera Petra Sopóciho upokojiť, že Ústava SR mu zaručuje myslieť si, že „človek stvoril boha“, a že tento jeho názor nie je právne napadnuteľný.

Ďalej ateista Peter Sopóci napísal:

„Vatikán je najzaostalejší štát na svete. Ako jediný na svete neuznáva volebné právo pre ženy.“

Na slovo „jediný“ som už značne podráždený. To si preveril všetky štáty sveta? Neviem aké volebné právo majú ženy v Spojených arabských emirátoch. Inak, vo Vatikáne nie je demokratický režim, ale teokracia. Vatikán je zvláštna cirkevná monarchia. Pápež, najvyšší predstaviteľ štátu Vatikán, je volený kardinálmi. Najprv by Rímskokatolícka cirkev musela umožniť ženám, aby sa stali kňažkami, biskupkami, a možno časom by pápež vymenoval kardinálky, a raz by bola na čele Vatikánu, celej katolíckej cirkvi, pápežka. Myslím oficiálne, bez maskovania, že nejaká žena sa bude tváriť ako muž – pápež. Ale toto je v kompetencii tejto cirkvi. Nevidím dôvod, prečo by sa niekto, kto nie je členom tejto organizácie, mal starať do ich vnútorných záležitostí. Čo sa má občan Slovenskej republiky, ateista, nečlen Rímskokatolíckej cirkvi, starať do vnútorných záležitostí cudzieho štátu?

V 3. bode jeho žiadosti o právnu pomoc sa sťažuje, že „páter“ kandiduje za hnutie OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO – NOVA). Peter Sopóci napísal:

„…som podal podanie na Štátnu komisiu pre voľby a kontrolu financovania politických strán, aby vyčiarkla zo zoznamu kandidáta za OĽANO… č. 105, pátera…“

Na kandidátnej listine hnutia je na 105. mieste umiestnený:

„Ján Szőllős, RNDr. Mgr., CSc., 50 r., pastor, geograf, Bratislava.“

Áno, je tam spomenuté, že je pastor. Čiže nie páter, ale pastor.

Ján Szőllős je pastorom v Bratskej jednote baptistov v Slovenskej republike a podpredsedom Rady BJB v SR.

Peter Sopóci sa cíti ohrdnutý, že mu komisia neodpovedala podľa jeho predstavy? Nečudujem sa im. Ak si prečíta tieto moje poznámky, hádam aj pochopí, prečo odmietli jeho žiadosť ako neopodstatnenú.

To, či nejaký pastor alebo kňaz sa uchádza o funkciu poslanca NR SR, nijako nesúvisí s tým, že Slovenská republika sa neviaže na náboženstvo. Pod slovom „neviaže“ sa myslí toľko, že nemáme žiadne štátne náboženstvo. Napríklad v Pakistane je štátnym náboženstvom islam. Lenže na Slovensku nie je štátnym náboženstvom kresťanstvo, aj keď na Slovensku žije najviac občanov, ktorí sa hlásia ku kresťanstvu. Žiaden zákon na Slovensku nebráni uchádzať sa o vysoké štátne funkcie kňazovi. Petrovi Sopócimu sa to nemusí páčiť, ale frfľať na zákony môže rovnako aj v prípade kandidátov na poslancov, ktorí nevedia čítať a písať. Nielen po slovensky, akože úradným jazykom, ale vôbec nevedia čítať a písať, sú negramotní, analfabeti.

Článok 73 v Ústave SR hovorí:

„Poslanci sú zástupcovia občanov. Mandát vykonávajú osobne podľa svojho svedomia a presvedčenia a nie sú viazaní príkazmi.“

„Nie sú viazaní príkazmi“ znamená, že je na ňom, na poslancovi, či poslankyni, ako bude hlasovať, aké zákony navrhne, podporí, či odmietne. A článok 74 hovorí:

„Za poslanca možno zvoliť občana, ktorý má volebné právo, dosiahol vek 21 rokov a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.“

Ani slovo o tom, aké má mať povolanie, zamestnanie. Za poslanca môže byť zvolený aj nezamestnaný.

Mimochodom, Peter Sopóci si nevšimol, že za slovom pastor je uvedené povolanie geograf.

Mgr. RNDr. Ján Szőllős, CSc. je vedeckým pracovníkom Geografického ústavu Slovenskej akadémie vied. Venuje sa humánnej a regionálnej geografii (politická geografia, geografia volieb).

Na inžiniera Petra Sopóciho reagujem aj preto, lebo ešte aj 17. januára 2016 sa v článku Naozaj potrebujeme politické strany a hnutia? opäť sťažoval, že kandiduje „farár“. Už nie páter, ale farár. Sopóci napísal:

„O to bol pre mňa väčší šok, keď som po uverejnení kandidátky OĽaNO zistil, že na kandidátke je pod číslom 105 zapísaný farár. Samozrejme som hneď podal podanie na Štátnu komisiu pre voľby, že to je v rozpore z ústavou, aby do parlamentu kandidoval farár. Nečakane, ako som nečakal, mi uvedená komisia moje podanie odmietla, lebo že kandidatúra farára je v súlade so zákonom. O ústave sa ani nezmienili.“

O jednom ústave by som vedel, ale nemám záujem sa s Petrom Sopóci handrkovať nad významom slova „ústav“.

V článku má aj celkom zábavné názory. Napríklad napísal:

„…dlhé roky som bol sympatizantom SNS, ale po prečítaní jej politických cieľov som zistil, že s tak konzervatívnou nábožensky založenou stranou nebudem spolupracovať a ani som ich nepožiadal, aby ma zaradili na kandidátku ako nezávislého občana.“

Keby ho zaradili na kandidátku, tak by im preferencie razom klesli k nule.emotikon

Som veľmi zvedavý, ktorá politická strana bude mať odvahu ho zobrať na svoju kandidátku. Bude to samovražda pre politickú stranu!

Alebo lahôdka pre kritické myslenie:

„V priebehu decembra som bol ešte rozhodnutý, že zaktivizujem okolo 10 000 občanov, aby sa postavili pred parlament a prinútili parlament zrušiť tieto voľby, znovu zaviedol trest smrti, zmenil volebný zákon v prospech občana a vypísal nové voľby. Moje okolie ma od takejto pomerne zložitej operácie odradilo. Mám si najprv vybudovať sieť sympatizantov a informovať verejnosť.“

Hor sa do budovania!emotikon

Pri čítaní vety „moje okolie ma od takejto pomerne zložitej operácie odradilo“ musím uznať, že Peter Sopóci má veľmi zdravé „okolie“. Aspoň „okolie“ uvažuje rozumne.

Hnevá sa na politikov, na politiku, chcel by zrušiť voľby, a vypracoval víziu, ako by sa spoločnosť mohla možno aj nenásilnou formou dostať z tejto zdanlivo bezvýchodiskovej situácie. Víziu nazval Duálna spoločnosť.

Poviem to na rovinu, že politika sa má robiť zodpovedne, a on so svojím programom asi ťažko zaujme občanov. Nerozumiem, či sa ako dôchodca len nudí, a preto vypisuje také balasty, alebo naozaj sníva o zmene politiky. Isté je, že začal veľmi zle. Nechcem mu brať jeho elán, možno ho to naozaj baví a čaká na sympatizantov (stúpencov, podporovateľov), ale ja by som sa hanbil, keby som s takým programom vyšiel pred občanov. Aj keď súhlasím, že sa aj mne stalo, že niekto (bigotný fanatik) považuje ateistu za zločinca, alebo že je hriech povedať o sebe, že som ateista.

Peter Sopóci napísal:

„Podľa môjho názoru sa spoločnosť delí na veriacich, neveriacich a ateistov. Posledne menovaná skupina patrí medzi ohrozené druhy a spoločnosť je súčasnou propagandou tak ohlúpnutá, že keď človek prehlási, že je ateista tak ho považujú za zločinca.“

Len to delenie mi akosi nesedí. Pod slovom veriacich pochopím dajme tomu teistov, nábožných, veriacich v boha, v bohov. OK. Ale aký je podľa neho rozdiel medzi neveriacim a ateistom?

Tiež prirovnávam náboženstvo k fajčeniu, droga ako droga, vieme svoje, ale neviem si predstaviť, ako budú reagovať občania na jeho predstavu z programu:

„Všetky kostoly musia byť na viditeľnom mieste označené nápisom ‚Človek stvoril boha‘ a textom ‚Ministerstvo zdravotníctva nenesie žiadnu zodpovednosť za poškodenie duševného alebo fyzického zdravia pri prevádzaní náboženských rituálov v tomto kostole.‘“

Viem si toto predstaviť v zábavnom programe, ale v politickom programe je to utópia.

Keby som bol bigotný fanatik, tak by som názory ateistu Petra Sopóciho zneužil na propagandu proti odluke cirkví od štátu.

Bonmot na záver. Hotová perla ducha. V diskusii sa vyjadril:

„Môj otec bol neveriaci, ja som ateista a teda predpokladám, že aj Nová generácia je ateistická, alebo nie?“

Nuž Nová Generácia je občianske združenie. Keby bol pozornejší a prečítal si ich stanovy, dozvedel by sa, že toto združenie mladých ľudí sa opiera o kresťanské hodnoty a deklaruje, že združuje ľudí bez ohľadu na ich náboženskú príslušnosť.

Osobne je mi veľmi ľúto Petra Sopóciho. Navrhujem mu, aby sa prihlásil do niektorého občianskeho združenia so zameraním na ateizmus. Niektoré organizácie nájde medzi odkazmi. Mier.emotikon

Archív:

Žiadosť o právnu pomocBratská jednota baptistov v Slovenskej republikeMgr. RNDr. Ján Szőllős, CSc.Naozaj potrebujeme politické strany a hnutia?
Nová GeneráciaNová Generácia – združenie mladých (stanovy)Duálna spoločnosť

Chcete sa vyjadriť? Využite diskusné fórum.

Ján ParadaJán Parada
laik s celoživotným vzdelávaním
Čerpané z:
vlastný zdroj

Existuje boh?

Verím, že boh existuje (Počet hlasov: 242)
(25.13 %)

Viem, že boh existuje (Počet hlasov: 97)
(10.07 %)

Pravdepodobne boh existuje (Počet hlasov: 33)
(3.43 %)

Neviem, či boh existuje (Počet hlasov: 47)
(4.88 %)

Pravdepodobne boh neexistuje (Počet hlasov: 24)
(2.49 %)

Dúfam, že krutý sadistický boh Abraháma neexistuje (Počet hlasov: 36)
(3.74 %)

Takmer isto boh neexistuje (Počet hlasov: 51)
(5.30 %)

Je isté, že osobný dobrý/láskavý boh neexistuje (Počet hlasov: 53)
(5.50 %)

Určite boh neexistuje (Počet hlasov: 73)
(7.58 %)

„Existuje“ iba v mytológiách, v ľudskej mysli (Počet hlasov: 235)
(24.40 %)

Možno neexistuje, ale aj tak v neho verím (Počet hlasov: 34)
(3.53 %)

Je mi to jedno, na tom nezáleží (Počet hlasov: 38)
(3.95 %)Celkom hlasovalo: 963
Súvisiace články:
Vývoj náboženstiev vo svete (20.09.2019)
Ostrý protest proti českému klerikovi Dominikovi Dukovi (10.08.2019)
Kresťania pálili knihy ako kedysi nacisti (19.04.2019)
Pápež František uráža ateistov (18.04.2019)
Katolícky kňaz Marek Orko Vácha a jeho primitívne názory na ateistov (20.01.2019)
Hľadám vzdelaného ateistu (06.01.2019)
Zákerný blud od eštebáka proti pápežovi Františkovi (26.12.2018)
Pápež František bozká Zlaté teľa (25.12.2018)
Ateista Chmelár radí kresťanom ohľadom osláv narodenia Ježiša Krista (20.12.2018)
Kňazov čaká preťať ďalší gordický uzol (02.12.2018)
Klerici netúžia po poklade v nebi (06.11.2018)
Máte slovo s Michaelou Jílkovou (07.10.2018)
Vedec a nositeľ Nobelovej ceny za fyziku Albert Einstein a jeho list židovskému filozofovi Erikovi Gutkindovi (04.10.2018)
Boh v predstave Jehovových svedkov (24.08.2018)
Pozor na trolla Egona (11.08.2018)
Zle vyšľachtený katolík mi venoval bulvárny článok (09.08.2018)
Klerik: „Nechceme počúvať rozprávky a mýty, chceme poznať pravdu…“ (08.07.2018)
Denník ateistu (18.06.2018)
Grygar by mal sám sebe udeliť anticenu Bludný balvan (02.04.2018)
Nevzdelaný biskup sa pýta z hlúposti (01.04.2018)
Ateizmus nie je pre mňa viera (15.01.2018)
Hitler nebol ateista (13.01.2018)
Dlhoročný ateista sa už necíti byť kresťanom (13.09.2017)
Náboženskí homosexuáli sú masochisti (10.08.2017)
Diskusné fórum „Bez boha“ je nedostupné (27.07.2017)
KBS číta e-zine Humanisti.sk (26.06.2017)
Budú orgány činné v trestnom konaní kriminalizovať aj autora plagátu k filmu Únos? (25.02.2017)
Bude Američanov chrániť boh? (27.01.2017)
Michal Havran a Josif Stalin (20.01.2017)
Keď sa ateisti modlia (02.01.2017)
Humanizmus nie je náboženstvo (18.12.2016)
Korene náboženského zla (12.12.2016)
Poslankyňa NR SR Natália Grausová požiadala poslancov a poslankyne, aby sa pomodlili modlitbu Otčenáš (15.09.2016)
Ďalší význam slova veriť (05.09.2016)
Prevládajúci svetonázor je „tam a potom“ (26.08.2016)
Blud: ateisti veria v niečo, len to nevedia definovať (31.07.2016)
Nadkonfesijná Matica v područí katolíckej konfesie kotlebistov? (24.05.2016)
Rodika má dar od boha (21.05.2016)
Pravý kresťan? (19.05.2016)
Katolícka bohoslužba za ateistu? (14.05.2016)
Katolícke Slovensko? Nezmysel! (13.05.2016)
Zvrátený kresťanský kardinál Duka (11.04.2016)
Denník N je fašistický plátok (07.04.2016)
Agresívny Heretik (05.04.2016)
Eugen Korda je ukážkový typ ľudí, z akých vyrastajú nebezpeční teroristi (03.04.2016)
Kasarda má pomýlené názory o bohu, ktorého vyznáva (01.04.2016)
Pre nábožných: Chodíte sa spovedať? (05.03.2016)
Meno nerobí človeka (28.02.2016)
Matka Božia bola Rómka (14.02.2016)
Humanista Lemmy verzus Ježišov svedok Daniel (13.02.2016)
Je to hrôza. Keď sa to dnes deje moslimom, zajtra prídu na rad ateisti, alebo kto ďalší? (22.01.2016)
Dokedy sa chcete podriaďovať nacistom? (19.01.2016)
Petície za zákaz náboženstiev (16.01.2016)
Rebro alebo penis od Adama použil boh na stvorenie Evy? (01.01.2016)
Prijme Slovensko aj humanistických utečencov? (01.12.2015)
Prezident Václav Havel bol, alebo nebol ateista? (29.11.2015)
Prečo ateisti považujú kritikov satanistov za katolíkov? (21.11.2015)
Hrozí u kresťanov nárast bigotného fanatizmu? (15.11.2015)
Homo humanus verzus Homo religiosus (26.10.2015)
Zbraň s biblickým textom (04.09.2015)
Martin Jelen a jeho obsedantná predstava (19.08.2015)
Kňaz vyháňa diabla s vrtuľníkom (17.08.2015)
Ateistický bludár Kohout sa „umelecky“ predvádza (15.08.2015)
Hádanka (30.07.2015)
V ktorých krajinách sveta je ťažké byť humanistom? (29.07.2015)
Prezident FIFA Joseph Blatter verí iba v nebo (02.07.2015)
Michal Havran je teológ, ktorý zlyhal na celej čiare (27.05.2015)
Pácha zločiny boh? (22.05.2015)
Víťazstvo nad nacizmom nie je božím zázrakom (15.05.2015)
Ak zomrel boh-syn, zomrel zároveň aj boh-otec? (08.05.2015)
Nevzdelaný kňaz sa ešte nestretol s ateistom (06.05.2015)
Konformizmus nie je náboženstvo (25.04.2015)
Aj futbal nazývajú civilným náboženstvom? (24.04.2015)
Vatikánsky vodca blúzni, že spoločnosť ohrozuje ateizmus (21.04.2015)
Hanbíte sa za osvojenie myšlienok od druhých ľudí? (16.04.2015)
Boh má radšej pravoslávnych než katolíkov (12.04.2015)
Pravoslávna cirkev nie je dotovaná štátom? (09.04.2015)
Za vieru musí platiť! (07.04.2015)
Zožrali ho psy, a basta (06.04.2015)
Kresťania a Židia (06.04.2015)
Veria v jedného boha, len mu dávajú rôzne mená (04.04.2015)
Humanisti obvinení z vlastizrady? (28.03.2015)
Táraniny o posmrtnom živote (25.03.2015)
Wikipédia nemá chybu (13.03.2015)
Existujú ateisti, ktorí veria v nadprirodzené javy? (03.03.2015)
Vždy s bohom? (21.02.2015)
Sigmund Freud a Carl Gustav Jung o náboženstvách (16.02.2015)
Faux pas u Ateistov Českej republiky (07.02.2015)
Pápež František so satanistickým pozdravom? (17.01.2015)
ALE, ALE pán Hrubčo! (15.01.2015)
Názor kňaza: Život bez náboženskej ideológie ústi do zvieracieho spôsobu života (09.09.2014)
Porošenko je kresťan (30.05.2014)
Aby mal boh niečo spoločné s pravdou, musel by existovať (18.03.2014)
Antisemitizmus je chybný výraz (15.02.2014)
Pápež sa hlboko mýli! (15.09.2013)
Slabomyseľný boh (28.07.2013)
Z rozprávky do rozprávky (05.05.2013)
Nebojte sa byť iní! (30.04.2013)
Už v stredoveku boli humanisti (30.04.2013)
Humanista je non-supernaturalista (29.04.2013)
Citát od Richarda Dawkinsa či ľudová múdrosť? (14.04.2013)
Faux pas par excellence, svetský humanista (31.03.2013)
Rozdiel medzi humanizmom a ateizmom (30.03.2013)
Pápež Fero (29.03.2013)
Katolícky extrémizmus (28.03.2013)
Ateista, ktorý sa modlí (28.03.2013)
Ako to vidia humanisti (19.03.2013)
Humanisti a homosexuáli (24.02.2013)
Predstava jedného kňaza o ateistoch (23.02.2013)
Prečo si v Magnificate sedia na kábli (16.01.2013)
Keď svätí vraj oslovujú nielen kresťanov, ale aj iných (11.01.2013)
Keď bigotný fundamentalista má hokej v pojmoch (09.01.2013)
Slovensko potrebuje statočného, skúseného a nekresťanského prezidenta (09.01.2013)
Vatikán: Boh neexistuje, nie sú dôkazy (15.12.2012)
Humanisti ako slobodomurári (06.12.2012)
Pravým humanistom môže byť i bývalý pravý ateista (05.12.2012)
V „ateistickom“ Rusku je dominantný teizmus (05.12.2012)
Kruté obvinenie pre nevinné deti! (29.11.2012)
A vinník sa nájde! (21.11.2012)
Humanista nepotrebuje barličku ako kresťan (21.11.2012)
Kto je humanista? (15.11.2012)
Faux pas svetského humanistu (11.11.2012)
Humanizmus je nové rytierstvo (07.11.2012)
O mizantropovi (02.11.2012)
Nekultúrny ateizmus (29.10.2012)
Aké úlohy čakajú humanistov? (25.10.2012)
Kde sú slovenskí humanisti? (22.10.2012)
Humanista a bezbožník (19.10.2012)
Slnečný zázrak (15.10.2012)
Adam, Eva, rebro a tak? (07.10.2012)
Očami humanistu (05.10.2012)
Čas na zmenu! (29.09.2012)
Kresťan Bibliu číta (28.09.2012)
Poznáte meno Kainovej ženy? (17.09.2012)
Humanisti a veriaci (07.09.2012)
Humanizmus je prirodzený (12.08.2012)
Humanisti a filantropi (27.07.2012)
Humanistický svetonázor (24.06.2012)
O živote tu a teraz (08.06.2012)
Humanizmus a teizmus (19.06.2011)

Ján Parada, 18. 01. 2016 | Prečítané: 2202 | Rubrika: Kto sú humanisti?

Doba slovenská
BILLA
Webhouse.sk
Webhouse

Odporúčame najlepší webhosting a domény za super ceny!

Iné médiá
Sociálne siete
Anketa
Súhlasíte s finančnou odlukou cirkví od štátu?

Rozhodne áno (713 hl.)
 
Viac áno, ako nie (184 hl.)
 
Viac nie, ako áno (168 hl.)
 
Rozhodne nie (180 hl.)
 

Celkom hlasovalo: 1245
Etická výchova
Ako by mala vyzerať etická výchova — alternatíva nábo­ženskej výchovy pre deti bez vyznania? Aký je váš názor?
Nové vo fóre
Lipka – diskusné fórum
Lipka
Diskuteri.sk
Diskuteri.sk
Brajti
The Brights
K teórii a praxi humanistickej výchovy
K teórii a praxi humanistickej výchovy
Kniha
Sumeri
Dobré knihy
Kniha Zakázané ovocie – Etika humanizmuKniha Nemnožme sa!Thomas Paine – Vek rozumu
Biblia očami vedy
Biblia očami vedy
Podporte útulok pre zvieratká
Podporte útulok pre zvieratká v Humennom
Spotrebiteľská Poradňasc
Vytvorené v redakčnom systéme phpRS © Jiří Lukáš | RSS | Návrat hore