www.humanisti.sk
www.humanisti.sk
Inzeráty
Predám ochrannú známku s logom
Pozvánka na koncert
Webhouse.sk
Humanistická zbierka
Transparentný účet pre humanistov
Humanisti, už môžete pomáhať aj cez transparentný účet. Pozri: Zbierka na pomoc chudobným.
Zbierka na ochranu humanistov vo svete
Humanists International crowd-funds for persecuted humanists
Pomôžte humanistom vo svete! Mnohí čelia prenasledovaniu, mučeniu a trestu smrti za svoje presvedčenie. Pozri: Zbierka na ochranu humanistov vo svete.
Sčítanie ľudí bez náboženského vyznania
Atheist Census
Podporujeme
Spoločnosť PrometheusEthos – občianske združenie so zameraním na etiku, humanizmus a sekularizmusHumanisti Slovenska – občianske združenieZošity humanistovVladislav Marušic – ALTERNATÍVAAteisti Českej republikyVoľná myšlienka v ČeskuThe BrightsAdam RomanSlovenské súťaže.skNAJsúťaže.skeSúťaže.skKochlear.czÚnia nevidiacich a slabozrakých SlovenskaEurobabička Českej a Slovenskej republikyHoax.sk
Iné médiá
Adresa redakcie
e-mailová adresa redakcie
Internetový čas
Internet time: @712
Počítadlo


Spam poison

Aké očakávania máte v roku 2013?

Vyspovedali sme…

© 2013 Peter Porubčan

Foto: © 2013 Peter Porubčan

Oslovili sme priateľov, kolegov, známych, priaznivcov a návštevníkov portálu Humanisti.sk, s otázkou, aké očakávania majú v roku 2013.

Získali sme tieto odpovede:

Ing. Vladimír Bajan, starosta Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava-Petržalka:

„Očakávam, že prežijeme, napriek nezmenenej finančnej solidarite s malými mestskými časťami Bratislavy, ktorou za štyri roky prídu Petržalčania o cca 2,5 milióna Eur.

V decembri 2012 sme prijali viac než konzervatívny rozpočet a budeme sporiť na vlastných výdavkoch. Pokračujeme v našom zámere zvyšovať kvalitu života Petržalčanov a v tomto roku otvoríme nový zimný štadión v Ovsišti a začneme stavať novú plaváreň pre verejnosť.“

Michal Černík, básnik a autor knižiek pre deti:

„Čo očakávam? Pokračovanie krízy v Európe a u nás, zdražovanie všetkého, narastanie nezamestnanosti, narastanie nespokojnosti občanov, ktorí už dávno prestali veriť svojej vláde i kapitalistickému systému, zväčšovanie sociálnych rozdielov medzi bohatými a chudobnými, narastanie sociálnych nepokojov, narastajúce frustrácie zo strachu o prácu a o existenciu, zväčšujúcu sa priepasť medzi vládnucimi a hospodárskymi elitami a chudobnejúcou väčšinou, zosilňovanie agresívnej imperiálnej politiky svetových globálnych hráčov, pokračovanie dobyvačných imperiálnych vojen a zosilňovanie rôznych typov agresií v arabskom a juhoamerickom svete. Trápi ma, že nemôžem napísať nič radostnejšieho. Napríklad to, že konečne budeme žiť v bezpečnom a spravodlivom a sociálne spravodlivom svete a politici – respektíve vojnoví dobrodruhovia zvaní politici, budú pred svetovým tribunálom súdení za zločiny proti ľudskosti.“

Slávek Černý, člen organizačného výboru Občianskeho združenia ateistov Českej republiky:

„Čaká nás iste zaujímavý rok. Zatiaľ čo rok 2012 bol v Česku definovaný ‚bojom o cirkevné reštitúcie‘, tak rok 2013 bude rokom, kedy sa začnú odovzdávať skutočné majetky a vyplácať skutočné peniaze. Dôjde k prvým sporom, predajom a machináciám, ktoré budú iste tučným sústom pre médiá. Oficiálne cirkvi tak budú ďalej rozdeľovať spoločnosť spolu s tým, ako porastie ich majetok, moc a zároveň bude klesať ich obľuba.

To bude iste príležitosť ale i záväzok pre naše nové vzniknuté združenie. Spolu s rastúcimi ambíciami a reálnym vplyvom predovšetkým Rímskokatolíckej cirkvi bude nasledovať prirodzená reakcia časti ľudí a ich nechuť mať s touto organizáciou čokoľvek spoločné. Naším hlavným cieľom teda bude vytvoriť efektívnu organizáciu, ktorá sa bude aktívne podieľať na udržaní a rozširovaní sekulárneho štátu. Štátu, kde nebudú deťom vymývané mozgy štátom financovanou náboženskou propagandou, a kde ľudia akéhokoľvek presvedčenia budú mať rovnaké práva a povinnosti.“

Pavla Dugovičová, predsedníčka Slobody zvierat:

„Moje očakávania pre budúci rok sú, že sa ľudia začnú konečne k sebe navzájom správať s úctou a rešpektom, a rovnako sa budú správať aj k zvieratám. Naplnenie tohto by určite prispelo k tomu, aby sa svet stal o trochu lepším.“

PhDr. Pavel Dvořák, historik, Vydavateľstvo RAK:

„Budem spokojný, ak naplním svoje pracovné predsavzatia: vydať Stopy dávnej minulosti 6 a nakrútiť štyri filmy z cyklu Hľadanie stratených svetov. Námety som poslal do RTVS, dúfam, že budú prijaté.“

PhDr. Roman Hradecký, predseda Spoločnosti Prometheus – združenia svetských humanistov:

„Podľa niektorých je 13-tka nešťastným číslom. Neverím na mágiu čísel, som však presvedčený, že za konkrétny spôsob prežitia roka vždy si môžeme najmä sami a preto si dovolím vysloviť presvedčenie, že rok 2013 bude rokom, kedy si naša spoločnosť opätovne uvedomí, že na Slovensku žijú ľudia s humanistickým, nenáboženským náhľadom na svet, ktorí tvoria jej hodnoty, a preto si zaslúžia rovnocenný prístup k ich potrebám a hodnotám. A aby to tak skutočne bolo, musíme predovšetkým my sami urobiť všetko čo vieme. Verím, že rok 2013 toho bude dôkazom…“

Mgr. art. Pavol Janík, PhD., tajomník Spolku slovenských spisovateľov, šéfredaktor časopisu SSS Literárny týždenník:

„Špirála ľudských očakávaní nie je ničím ohraničená, preto ľudia nikdy nebudú spokojní. Lenže práve nespokojnosť je hybnou silou všetkých ľudských snažení, a tým aj každého aspektu spoločenského vývoja. Azda netreba spomínať kľúčové medzinárodné okolnosti, ktoré podstatne ovplyvnia aj našu najbližšiu budúcnosť. To však neznamená, že sme úplne bezmocní a nemáme zodpovednosť za vlastný osud. Očakávam, že sa v 20. roku našej štátnej samostatnosti budeme správať ako dospelé a vyspelé demokratické spoločenstvo v rodine ostatných národov Európy a celého (čoraz menšieho) sveta. Je aj dosť známych výročí, ktoré budú v novom roku rezonovať vo verejnom priestore. Preto sa obmedzím na jubileá, ktoré súvisia s najvýznamnejším, najstarším a najpočetnejším združením literárnych tvorcov na Slovensku – pred 90 rokmi totiž vznikol Spolok slovenských spisovateľov a pred 25 rokmi začali vychádzať jeho časopisy Literárny týždenník a periodikum pre mladých autorov Dotyky. To chápem ako výzvu, nie na formálne nostalgické pohľady do minulosti, ale naopak na cieľavedomé modelovanie vlastného literárneho vývinu v určujúcich estetických a myšlienkových prúdeniach.

Úprimne želám šťastný nový rok.“

Ladislav Kratochvíl, autor a prevádzkovateľ www.kochlear.cz, stránok osôb so sluchovým postihnutím:

„Pretože som vo svojich štyridsiatich rokoch ohluchol a budem mať výročie 10 rokov nepočutia, veľmi by sa mi páčilo, keby prestali byť diskriminované osoby so sluchovým postihnutím, ktorí komunikujú v národnom hovorenom jazyku (u nás čeština) a ktorých je dajme tomu 95 % všetkých osôb so sluchovým postihnutím.

Tá diskriminácia spočíva predovšetkým v tom, že naše Ministerstvo práce a sociálnych vecí už niekoľko rokov odmieta prispieť na prevádzku služby simultánneho prepisu, aj keď je u neho táto služba riadne registrovaná a tento spôsob komunikácie je zahrnutý i v zákone.“

Vladislav Marušic, kníhkupectvo Alternatíva:

„Na rok 2013 nemám žiadne očakávania, ale potešil by som sa, ak by bol lepší, aký sa všeobecne očakáva. Ak by bol viac mierový, ako zvyčajne roky bývajú. Ak by sa svetonázorové skupiny ľudí viac navzájom znášali a mali rovnaké postavenie v sekulárnej spoločnosti. Ak by na Slovensku prestali byť diskriminované sexuálne menšiny. Prajem si, aby u nás bolo viac priamej demokracie a menej svojvôle politikov. Aby ľudia viac citlivo premýšľali a menej necitlivo konali. Aby bolo viac ekonomickej rovnosti. Čiže celkovo aby bolo vo svete aj u nás viac ľudskosti. Ale tak isto by som sa napríklad potešil, ak by sa už konečne po niekoľkých rokoch viac rozbehol môj antikvariát a humanistické kníhkupectvo alternativa-antikvariat.sk. Moja túžba po lepšom svete však nie je ohraničená rokmi. Je nadčasová a nekonečná.“

Peter Medveď, riaditeľ nadácie Ekopolis:

„Očakávam, že Európa sa dokáže posunúť pri riešení dôležitých výziev, ktoré sa v roku 2013 môžu dotknúť samotnej podstaty jej fungovania – finančnej krízy, ktorú mnohí správne vnímajú predovšetkým ako krízu našich hodnôt, ropného zlomu a z neho vyplývajúcich súvislostí na zásobovanie energiou, zmeny klímy spôsobovanej človekom.“

Prof. PhDr. Erich Mistrík, CSc., Pedagogická fakulta Univerzity Komenského:

„Vždy, keď počujem takúto otázku, tak sa zaseknem a neviem odpovedať. Lebo očakávaní je na jednej strane príliš veľa – osobných, pracovných, verejných, politických, kultúrnych… – a na druhej strane príliš málo, aby sa človek nesklamal.

Takže vlastne neviem odpovedať. Radšej si robím plány a formujem očakávania tak mesiac-dva dopredu.“

MUDr. Eva Siracká, DrSc., prezidentka Ligy proti rakovine:

„Očakávania sú vždy spojené s prianím i nádejou, že sa vám splnia. Keďže sme sa pridali k výzvam medzinárodných organizácií znížiť do roku 2020 incidenciu a mortalitu, mala by sa celá spoločnosť na dosiahnutí tohto úspechu podieľať. To by vyžadovalo, aby sa odstránili všetky byrokratické prekážky ústretovou a uváženou legislatívou, ktorá by motivovala privátny sektor k väčšej pomoci, odstránila trieštenie síl a zabránila aj nepoctivým pokusom profitovať na utrpení tých, ktorým osud neprial. Chcem byť optimistkou a veriť, že medzi nami je veľa slušných ľudí, ktorým dosiahnutie úspechu v tejto závažnej oblasti, akou je rakovina, nie je ľahostajné. Liga proti rakovine sa už 23 rokov snaží prostredníctvom svojich programov a projektov pomáhať onkologickým pacientom vo všetkých štádiách ochorenia, realizuje aktivity v oblasti prevencie, informuje, upozorňuje, že zmena životného štýlu môže byť zásadným krokom k zníženiu tejto choroby, podporuje základný a klinický výskum. Radi by sme vám boli nablízku i v roku 2013 a pomáhali vám zmierniť bremeno, ktoré rakovina so sebou prináša pre celú spoločnosť.“

Ing. Miloslava Šavelová, riaditeľka ZOO Bratislava:

„Nový rok začína tradične v znamení prianí a predsavzatí. Ľudia si prajú navzájom to, čo je v našich životoch najvzácnejšie – zdravie, šťastie, lásku, spokojnosť v práci i v rodine a asi by nás nezarmútilo ani viac peňazí.

A nie je tomu inak ani v ZOO Bratislava. Do nového roku si želám, aby našej veľkej rodine, ktorú tvorí úžasný tím ľudí a prekrásne zvieratá, nechýbalo zdravie, šťastie, láska a spokojnosť. Za celú zoologickú záhradu si prajem taktiež dostatok financií, ktoré nám umožnia zveľaďovať areál, zlepšovať chovné zariadenia či napredovať v oblasti poskytovania služieb návštevníkom.

Ak sa nám priania vyplnia, bude ZOO Bratislava ešte krajším miestom na oddych a načerpanie energie, kam sa každý bude rád vracať.

Všetkým čitateľom stránky Humanisti.sk prajem úspešný rok 2013 vo všetkých oblastiach života.“

Antonín Vaněk, predseda občianskeho združenia Humanistickí ateisti z Česka:

„Očakávame realizáciu projektu televízneho cyklu dokumentov s názvom Nestranný pohľad na Bibliu, boha, náboženstvá a cirkví, ktorý za účasti teistov i ateistov podrobí nestrannému skúmaniu všetky náboženské atribúty, náboženské texty, samotnú podstatu náboženstva a náplň činnosti cirkví.“

Ing. Karin Vodičková, predsedníčka OZ Tvorivá dielňa:

„V novom roku 2013 očakávam veľa dobrých vecí a nových stretnutí, príležitostí a teším sa na to, čo prinesie.“

Chcete sa vyjadriť? Využite diskusné fórum.

redakcia
Portálu mladých humanistov
Čerpané z:
vlastný zdroj

redakcia, 08. 01. 2013 | Prečítané: 1763 | Rubrika: Kto sú humanisti?

Webhouse.sk
Webhouse

Odporúčame najlepší webhosting a domény za super ceny!

Iné médiá
Voliči, pozor na Kisku!
Keď klamal v minulosti, bude klamať aj v budúcnosti. Pozri: Kiska povedal: „Nezaložím stranu.“ a Kiska je hanba Slovenska.
Etická výchova
Ako by mala vyzerať etická výchova — alternatíva nábo­ženskej výchovy pre deti bez vyznania? Aký je váš názor?
Nové vo fóre
Brajti
The Brights
K teórii a praxi humanistickej výchovy
K teórii a praxi humanistickej výchovy
Kniha
Sumeri
Dobré knihy
Kniha Zakázané ovocie – Etika humanizmuKniha Nemnožme sa!Thomas Paine – Vek rozumu
Podporte útulok pre zvieratká
Podporte útulok pre zvieratká v Humennom
Vytvorené v redakčnom systéme phpRS © Jiří Lukáš | RSS | Návrat hore