www.humanisti.sk
www.humanisti.sk
Inzeráty
Predám ochrannú známku s logom
Jedálny lístok
BILLA
Webhouse.sk
Humanistická zbierka
Transparentný účet pre humanistov
Humanisti, už môžete pomáhať aj cez transparentný účet. Pozri: Zbierka na pomoc chudobným.
Zbierka na ochranu humanistov vo svete
Humanists International crowd-funds for persecuted humanists
Pomôžte humanistom vo svete! Mnohí čelia prenasledovaniu, mučeniu a trestu smrti za svoje presvedčenie. Pozri: Zbierka na ochranu humanistov vo svete.
Sčítanie ľudí bez náboženského vyznania
Atheist Census
Podporujeme
Spoločnosť PrometheusEthos – občianske združenie so zameraním na etiku, humanizmus a sekularizmusHumanisti Slovenska – občianske združenieZošity humanistovVladislav Marušic – ALTERNATÍVA Voľná myšlienka v ČeskuThe BrightsAdam RomanSlovenské súťaže.skNAJsúťaže.skeSúťaže.skKochlear.czÚnia nevidiacich a slabozrakých SlovenskaEurobabička Českej a Slovenskej republikyHoax.sk
Iné médiá
Adresa redakcie
e-mailová adresa redakcie
Internetový čas
Internet time: @609
Počítadlo


Spam poison

Martin Daňo sa ide zviditeľniť ako kandidát na prezidenta Slovenskej republiky

Budú mu opäť politici a štátne orgány klásť prekážky?

Martin Daňo 13. februára 2018 oznámil, že sa definitívne rozhodol kandidovať na prezidenta Slovenskej republiky v roku 2019. Pre niekoho je, a aj ostane, viac-menej neznámym človekom. Zdôrazním, že úzko spolupracuje s Rudolfom Vaským, s ktorým intenzívne v dielni pracuje na výrobe železných tyčí. Plánujú ich použiť v tzv. „roxorovej revolúcii“. Dúfajme len, že taká revolúcia nenastane, že sa nenájde dosť agresívnych ľudí na to, aby sa naplnilo Vaského proroctvo:

„Preto musíme jasne, zreteľne a nekompromisne deklarovať ako prvý cieľ našej revolúcie zabitie/usmrtenie všetkých zločincov a hajzlov, ktorí participovali na tomto režime od roku 1989. Tak im dám možnosť ujsť a získať politický azyl v USA alebo inej krajine ešte predtým, ako ich pochytáme a ubijeme na smrť so železnými tyčami!

Martin Daňo

Po kliknutí na fotografiu sa v novom okne zobrazí v inom rozlíšení s podrobnosťami o rozmeroch 626 × 512 bodov.

Dobre, získali sme akú-takú predstavu o človeku, ktorý by teoreticky chcel byť prezidentom. Vravím teoreticky, pretože viem rovnako ako sám Daňo, že prezidentom sa nestane. Vieme to, ja i on. Ale rečičky o jeho kandidatúre mu môžu pomôcť zviditeľniť sa. A on nutne potrebuje obecenstvo.

Čo vlastne povedal Martin Daňo, ponúkam v zostrihu z jeho videa z YouTube.

„Rozhodol som sa definitívne. Idem kandidovať na prezidenta. A teraz si poviete: ‚Ty si somár, Daňo!‘ Najprv zoberiem kameru, obídem všetkých poslancov v parlamente, a opýtam sa: Tu je petícia. Podpíšete, že súhlasíte s tým, že by som mohol ísť kandidovať? …Ja som sa rozhodol kandidovať. Potrebujem 15 podpisov od poslancov na súhlas s kandidatúrou. To nie je, že ma podporujete. Iba súhlasíte, že Daňo môže kandidovať. Podpíšete to, alebo nepodpíšete? …Aké prekážky? Prečo by povedal ten poslanec Národnej rady, že nemôžem kandidovať? …Ale ak je prekážka, tak povie: ‚Som agresívny, som psychopat, som blázon.‘ …Druhá možnosť bude, že si pozbieram podpisy od vás.“

Zdroj video záznamu: Martin Daňo/GINN.

Od vás, od občanov. Myslím si, že mu neostane nič iné, len vyzbierať potrebných 15 000 podpisov od občanov.

Sám som zvedavý, či sa mu podarí vyzbierať toľko podpisov. A či jeho zaregistrovanie nebude spojené s prekážkami, aké mu kládli politici alebo političky z politickej strany Robíme to pre deti – SF, ktorá podala návrh na okresný súd, aby súd zrušil registrácie Martina Daňa pre voľby za poslanca a primátora mesta Humenné. Bezvýznamná strana dokáže zničiť občianske práva uchádzať sa o politickú funkciu, a súd benevolentne rozhodol uznesením č. k. 18 S 1/2014-10 z 2. októbra 2014 o zrušení jeho registrácií.

Pravda je, že Ústavný súd uznal 17. februára 2015, že práva Martina Daňa boli porušené.

Z nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky (III. ÚS 693/2014-34; evidenčné číslo spisu 14676/2014):

„Základné právo Martina Daňa zúčastňovať sa na správe vecí verejných podľa čl. 30 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, základné právo na prístup k voleným a iným verejným funkciám podľa čl. 30 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky a právo na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a právo na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd uznesením Okresného súdu Humenné č. k. 18 S 1/2014-10 z 2. októbra 2014 a č. k. 21 S 1/2014-11 z 2. októbra 2014 porušené boli.

V tejto súvislosti je však potrebné uviesť, že zákon č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí je špeciálnym zákonom upravujúcim voľby do orgánov samosprávy a táto právna úprava je úplná. Právny poriadok Slovenskej republiky na rozdiel od niektorých iných krajín, nepozná a neupravuje aktívne a pasívne volebné právo prostredníctvom elektronických prostriedkov a neupravuje ani použitie zaručeného elektronického podpisu pre účely volieb do orgánov samosprávy obcí…

Podľa § 16 ods. 2 zákona o voľbách kandidátne listiny sa doručia v dvoch rovnopisoch zapisovateľovi miestnej volebnej komisie najneskôr do 55 dní pred dňom volieb. Politické strany doručia kandidátne listiny prostredníctvom splnomocnenca.

Podľa § 16 ods. 8 zákona o voľbách ku kandidátnej listine musí byť pripojené vlastnoručne podpísané vyhlásenie kandidáta, že súhlasí so svojou kandidatúrou a nedal súhlas na to, aby bol uvedený na inej kandidátnej listine, a že mu nie sú známe prekážky voliteľnosti.

Podľa § 21 ods. 1 zákona o voľbách kandidátne listiny pre voľbu starostu obce (primátora) môžu podávať politické strany. Každá politická strana môže na kandidátnej listine uviesť iba jedného kandidáta. Politické strany môžu podať kandidátnu listinu so spoločným kandidátom. Kandidátne listiny sa doručia v dvoch rovnopisoch zapisovateľovi miestnej volebnej komisie najneskôr 55 dní predo dňom volieb. Politické strany doručia kandidátne listiny prostredníctvom splnomocnenca.

Podľa § 21 ods. 3 druhej vety zákona o voľbách ku kandidátnej listine sa pripojí vyhlásenie podľa § 16 ods. 8.

Podľa § 17 ods. 1 písm. b), ako aj podľa § 22 ods. 1 písm. b) zákona o voľbách miestna volebná komisia predložené kandidátne listiny preskúma a nezaregistruje kandidáta, ku ktorého návrhu nie je pripojené vyhlásenie podľa § 16 ods. 8 zákona o voľbách.

Podľa § 250zb OSP ak volebná komisia rozhodla o zaregistrovaní kandidáta alebo o nezaregistrovaní kandidáta pre voľby do orgánov samosprávy obcí, môže sa kandidujúca politická strana, politické hnutie alebo nezávislý kandidát do troch dní odo dňa rozhodnutia miestnej (mestskej) volebnej komisie obrátiť na okresný súd s návrhom na vydanie rozhodnutia o zrušení registrácie kandidáta alebo s návrhom na vydanie rozhodnutia o zaregistrovaní kandidáta. Účastníkmi konania sú politická strana, politické hnutie alebo nezávislý kandidát, ktorí podali návrh podľa odseku 1, miestna (mestská) volebná komisia a kandidát, politická strana, politické hnutie alebo nezávislý kandidát, proti ktorým návrh smeruje. Súd rozhodne uznesením do troch dní odo dňa podania návrhu. Proti rozhodnutiu súdu nie je prípustný opravný prostriedok.

Preskúmaním obsahu napadnutých uznesení a konaní, ktoré ich vydaniu predchádzali ústavný súd dospel k záveru, že pri prerokovaní návrhov podaných proti sťažovateľovi okresný súd porušil imanentné princípy práva na súdnu ochranu zaručeného čl. 46 ods. 1 ústavy, ako aj práva na spravodlivé súdne konanie zaručené čl. 6 ods. 1 dohovoru.

Vzhľadom na uvedené ústavný súd uzatvára, že sťažovateľ nemal žiadnu možnosť vyjadriť sa k návrhu na zrušenie jeho registrácie v napadnutých voľbách, a preto okresný súd svojím konaním porušil základné právo sťažovateľa na súdnu ochranu zaručené čl. 46 ods. 1 ústavy, ako aj právo na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 dohovoru zaručujúce právo na rovnosť zbraní na kontradiktórnosť konania.

S prihliadnutím na opísané procesné vady konania okresného súdu, v príčinnej súvislosti s ktorými možno dospieť aj k záveru o nedostatočne zistenom skutkovom stave, ktorý mal byť podkladom pre zákonné a ústavne konformné rozhodnutie okresného súdu, ústavný súd nemôže urobiť jednoznačný záver, či sťažovateľ splnil všetky podmienky zákona o voľbách pre registráciu jeho kandidatúry v napadnutých voľbách alebo či zrušenie tejto registrácie okresným súdom bolo vecne správne. Je však zrejmé, že z dôvodu porušenia ústavnoprocesných princípov v konaniach okresného súdu sa aj napadnuté uznesenia, na základe ktorých bola zrušená registrácia sťažovateľa ako kandidáta na funkciu primátora mesta, tak aj na funkciu poslanca mestského zastupiteľstva, stali ústavne neudržateľné. A práve v dôsledku týchto uznesení došlo k vylúčeniu sťažovateľa z politickej súťaže, v rámci ktorej sa uchádzal o funkcie v orgánoch samosprávy mesta Humenné. Keďže objektivita postupu okresného súdu v napadnutých konaniach dodržaná nebola, ústavný súd dospel aj k záveru, že okresný súd v danej veci porušil aj sťažovateľom označené základné právo zúčastňovať sa na správe vecí verejných podľa čl. 30 ods. 1 ústavy a základné právo na prístup k voleným a iným verejným funkciám podľa čl. 30 ods. 4 ústavy.“

Stiahni súborRozhodnutie – Nález III. ÚS 693/2014 (súbor je vo formáte PDF a má 620 kB).

Archív:

Martin Daňo o kandidatúre na prezidenta SR


Chcete sa vyjadriť? Využite diskusné fórum.

Ján ParadaJán Parada
laik s celoživotným vzdelávaním
Čerpané z:
vlastný zdroj

Podpísali by ste sa ako občan pod petíciu, aby mohol kandidovať na prezidenta SR Martin Daňo?

Áno (Počet hlasov: 827)
(69.50 %)

Asi áno (Počet hlasov: 60)
(5.04 %)

Asi nie (Počet hlasov: 24)
(2.02 %)

Nie (Počet hlasov: 279)
(23.45 %)

Celkom hlasovalo: 1190

Ján Parada, 17. 02. 2018 | Prečítané: 3147 | Rubrika: Polemika o…

Doba slovenská
BILLA
Webhouse.sk
Webhouse

Odporúčame najlepší webhosting a domény za super ceny!

Iné médiá
Sociálne siete
Etická výchova
Ako by mala vyzerať etická výchova — alternatíva nábo­ženskej výchovy pre deti bez vyznania? Aký je váš názor?
Nové vo fóre
 Re: Kurča na fazuľke
08-08-20 * 12:17
 Re: Moje poznámky
08-08-20 * 09:55
 Re: Kurča na fazuľke
08-08-20 * 09:39
Lipka – diskusné fórum
Lipka
Diskuteri.sk
Diskuteri.sk
Brajti
The Brights
K teórii a praxi humanistickej výchovy
K teórii a praxi humanistickej výchovy
Kniha
Sumeri
Dobré knihy
Kniha Zakázané ovocie – Etika humanizmuKniha Nemnožme sa!Thomas Paine – Vek rozumu
Biblia očami vedy
Biblia očami vedy
Podporte útulok pre zvieratká
Podporte útulok pre zvieratká v Humennom
Spotrebiteľská Poradňasc
Vytvorené v redakčnom systéme phpRS © Jiří Lukáš | RSS | Návrat hore