www.humanisti.sk
www.humanisti.sk
Inzeráty
Predám ochrannú známku s logom
Jedálny lístok
BILLA
Webhouse.sk
Humanistická zbierka
Transparentný účet pre humanistov
Humanisti, už môžete pomáhať aj cez transparentný účet. Pozri: Zbierka na pomoc chudobným.
Zbierka na ochranu humanistov vo svete
Humanists International crowd-funds for persecuted humanists
Pomôžte humanistom vo svete! Mnohí čelia prenasledovaniu, mučeniu a trestu smrti za svoje presvedčenie. Pozri: Zbierka na ochranu humanistov vo svete.
Sčítanie ľudí bez náboženského vyznania
Atheist Census
Podporujeme
Spoločnosť PrometheusEthos – občianske združenie so zameraním na etiku, humanizmus a sekularizmusHumanisti Slovenska – občianske združenieZošity humanistovVladislav Marušic – ALTERNATÍVA Voľná myšlienka v ČeskuThe BrightsAdam RomanSlovenské súťaže.skNAJsúťaže.skeSúťaže.skKochlear.czÚnia nevidiacich a slabozrakých SlovenskaEurobabička Českej a Slovenskej republikyHoax.sk
Iné médiá
Adresa redakcie
e-mailová adresa redakcie
Internetový čas
Internet time: @165
Počítadlo


Spam poison

Aj napriek pokroku čelí 180 miliónov detí horším vyhliadkam, aké mali ich rodičia – UNICEF

20. november – Svetový deň detí

Aktivity Svetového dňa detí vo viac ako 130 krajinách s cieľom poskytnúť deťom platformu, kde sa môžu vyjadriť o svojich obavách a obhajovať záujmy deti, ktoré sú zanedbané.

Chlapec spieva do megafónu (Južný Sudán, 28. 4. 2017)

Po kliknutí na fotografiu sa v novom okne zobrazí v lepšom rozlíšení o rozmeroch 1 080 × 675 bodov.

New York 20. novembra 2017 – Napriek celosvetovému pokroku žije 1 z 12 detí na celom svete v krajinách, kde ich vyhliadky sú dnes horšie ako boli v prípade ich rodičov, tvrdí analýza UNICEF vypracovaná pri príležitosti Svetového dňa detí.

Podľa tejto analýzy žije 180 miliónov detí v 37 krajinách, kde je väčšia pravdepodobnosť, že budú žiť v extrémnej chudobe, nebudú chodiť do školy alebo budú zabité násilným spôsobom, ako boli vyhliadky detí žijúcich v týchto krajinách pred 20 rokmi.

Podľa vyhlásenia Laurenca Chandyho, riaditeľa sekcie UNICEF pre získavanie údajov, výskum a politiku:

„Je absurdnou skutočnosťou, že zatiaľ čo ostatná generácia zaznamenala obrovské a bezprecedentné zvýšenie životnej úrovne v prípade väčšiny detí na svete, zabudnutá menšina detí bola vylúčená z tohto progresu – a to bez vlastného zavinenia či zavinenia zo strany ich rodín.“

UNICEF si pripomína Svetový deň detí, ktorý je zároveň výročím prijatia Dohovoru o právach dieťaťa, a to prostredníctvom iniciovania celosvetovej zmeny pre deti, organizovania významných udalostí a inými aktiváciami detí vo viac ako 130 krajinách, aby tak poskytol deťom ich vlastnú platformu, ktorá bude pomáhať zachraňovať životy detí, bojovať za ich práva a napĺňať ich potenciál.

„Všetci rodičia, nech sa nachádzajú kdekoľvek na svete, dúfajú, že budú môcť svojim deťom poskytnúť lepšie príležitosti, aké mali oni sami, keď boli mladí. Pri príležitosti Svetového dňa detí si kladieme za cieľ stanoviť, koľkým deťom sa ich príležitosti zmenšujú a vyhliadky zhoršujú,“ dodáva Chandy.

Pri posudzovaní perspektívy detí pri úniku z extrémnej chudoby, získavaní základného vzdelania a vyhýbaní sa násilnému úmrtiu, analýza UNICEF preukázala, že:

 • Podiel ľudí žijúcich z menej ako 1,90 $ na deň sa zvýšil v 14 krajinách, vrátane štátov ako Benin, Kamerun, Madagaskar, Zambia a Zimbabwe. Tento nárast je spôsobený predovšetkým nepokojmi, konfliktami a nedostatočnou správou týchto území.
 • Zápis do základných škôl klesol v 21 krajinách, vrátane Sýrie a Tanzánie, a to z dôvodu takých faktorov ako finančné krízy, rýchly nárast obyvateľstva a vplyv konfliktov.
 • Násilné úmrtia detí vo veku do 19 rokov sa zvýšili v siedmich krajinách: Stredoafrická republika, Irak, Líbya, Južný Sudán, Sýria, Ukrajina a Jemen – vo všetkých prípadoch ide o krajiny, ktoré prekonávajú veľké konflikty.
 • Štyri krajiny – Stredoafrická republika, Južný Sudán, Sýria a Jemen – zaznamenali pokles vo viac ako jednej z troch meraných oblastí, zatiaľ čo Južný Sudán zaznamenal pokles vo všetkých troch meraných oblastiach.

„V čase rýchlych technologických zmien, ktoré vedú k obrovskému nárastu životnej úrovne, je zvrátené, že stovky miliónov detí čelí skutočnému poklesu životnej úrovne, a tým pádom majú tieto deti pocit nespravodlivosti a myslia si, že tí, ktorým bola zverená ich starostlivosť, zlyhali,“ povedal Chandy.

„Niet divu, že majú pocit, že ich hlasy sú nevypočuté a ich budúcnosť neistá.“

Samostatný prieskum UNICEF medzi deťmi vo veku 9 – 18 rokov v 14 krajinách, ktorý bol uverejnený dnes, poukazuje na to, že deti sú hlboko znepokojené globálnymi problémami, ktoré postihujú ich osobne aj ich rovesníkov, vrátane násilia, terorizmu, konfliktov, klimatických zmien, nespravodlivého zaobchádzania s utečencami a migrantmi, ako aj chudoby.

Toto sú kľúčové zistenia vyplývajúce z prieskumu:

 • Polovica detí vo všetkých 14 krajinách uvádza, že sa cítia zbavené práv, keď sa ich pýtali, ako sa cítia pri prijímaní rozhodnutí, ktoré postihujú deti na celom svete.

• Deti v Južnej Afrike (73 %) a v Spojenom kráľovstve (71 %) majú pocit, že ich hlasy nie je vôbec počuť, resp. že ich názory aj tak neprinesú žiadnu zmenu.

• Deti v Indii uviedli najväčšiu mieru pocitu emancipácie, pričom 52 % detí verí, že ich hlasy je počuť a môžu pomôcť svojej krajine a že ich názory môžu ovplyvniť budúcnosť ich krajiny.

 • Deti vo všetkých 14 krajinách označili terorizmus, nízku úroveň vzdelania a chudobu za najdôležitejšie problémy, na ktoré by mali svetoví lídri reagovať.
 • Vo všetkých 14 krajinách bolo najväčším identifikovaným problémom násilie páchané na deťoch, pričom 67 % respondentov uviedlo, že ich tento problém znepokojuje vo veľkej miere. Deti v Brazílii, Nigérii a Mexiku sa najviac obávajú násilia páchaného na deťoch, pričom 82 % (Brazília), 77 % (Nigéria) a 74 % (Mexiko) respondentov tento problém znepokojuje vo veľkej miere. Deti v Japonsku sú znepokojené v najmenšej miere, keďže menej ako štvrtina detí, ktoré sa zúčastnili na prieskume (23 %), uviedlo, že sa spomínaných problémov obáva veľmi.
 • Deti vo všetkých štrnástich krajinách sú rovnako znepokojené terorizmom a nízkou úrovňou vzdelania, pričom 65 % všetkých detí, ktoré sa zúčastnili na prieskume, bolo veľmi znepokojených v súvislosti s týmto problémom. Deti v Turecku (81 %) a v Egypte (75 %) sa v najväčšej miere obávajú terorizmu, ktorý ich osobne postihuje. Deti v Holandsku sa obávajú najmenej, že by ich terorizmus mohol priamo postihnúť, a to len 30 % opýtaných. Deti v Brazílii a Nigérii sa najviac obávajú nízkej úrovne vzdelania, či nedostatočného prístupu ku vzdelaniu, pričom viac ako 8 z 10 detí sa obáva tejto situácie na celom svete.
 • Približne 4 z 10 detí vo všetkých 14 krajinách veľmi znepokojuje nespravodlivé zaobchádzanie s deťmi-utečencami a deťmi-migrantmi na celom svete. Deti v Mexiku, Brazílii a Turecku sa v najväčšej miere obávajú nespravodlivého zaobchádzania s deťmi-utečencami a deťmi-migrantmi na celom svete, pričom takmer 3 z 5 mexických detí vyjadrilo strach, za nimi nasleduje viac ako polovica detí v Brazílii a v Turecku. Asi 55 % detí v Mexiku sa obáva, že ich tieto problémy osobne postihnú.
 • Takmer polovica detí (45 %) v 14 krajinách neverí, že dospelí a svetoví lídri prijímajú dobré rozhodnutia pre deti. Brazília má najväčší podiel detí (81 %), ktoré neveria svojim lídrom, nasleduje Južná Afrika (69 %). Deti v Indii majú najvyššiu mieru dôvery vo svojich lídrov, pričom lídrom neverí len 30 % detí.
 • Barack Obama, Cristiano Ronaldo, Justin Bieber a Taylor Swiftová patria medzi najpopulárnejšie osobnosti, ktoré by deti pozvali na svoju narodeninovú party, pričom bývalý prezident Spojených štátov amerických sa umiestnil v prvej päťke v deviatich zo štrnástich krajín. Sledovanie televízie uviedli deti ako záľubu č. 1 v siedmich zo štrnástich krajín.
 • Svetový deň detí je deň „pre deti od detí“, kedy deti z celého sveta prevezmú kľúčové úlohy v masmédiách, politike, biznise, športe a zábave, aby tak vyjadrili svoje pocity o tom, čomu by sa podľa nich mali venovať svetoví lídri, a stanú sa hlasom podpory pre milióny svojich súkmeňovcov, ktorí čelia vyhliadkam menej sľubnej budúcnosti.

„Svetový deň detí je o tom, aby ste nás počúvali a aby ste nám dali možnosť vyjadriť sa o našej budúcnosti. A náš odkaz je jasný: Musíme sa postaviť sami za seba, a keď sa tak stane, svet musí našim slovám načúvať,“ povedal Jaden Michael, 14-ročný aktivista a obhajca detských práv UNICEF.

Pod čiarou

Anglicky (in the English language):

Despite progress, 180 million children face bleaker prospects than their parents – UNICEF

World Children’s Day activities in over 130 countries to provide platform for children to speak out about their concerns; advocate for children being left behind

NEW YORK, 20 November 2017 – Despite global progress, 1 in 12 children worldwide live in countries where their prospects today are worse than those of their parents, according to a UNICEF analysis conducted for World Children’s Day.

According to the analysis, 180 million children live in 37 countries where they are more likely to live in extreme poverty, be out of school, or be killed by violent death than children living in those countries were 20 years ago.

“While the last generation has seen vast, unprecedented gains in living standards for most of the world's children, the fact that a forgotten minority of children have been excluded from this – through no fault of their own or those of their families – is a travesty,” said Laurence Chandy, UNICEF Director of Data, Research and Policy.

UNICEF is commemorating World Children’s Day, which marks the anniversary of the adoption of the Convention on the Rights of the Child, with global children’s 'take-overs', high-profile events and other activations of children in over 130 countries to give children their own platform to help save children’s lives, fight for their rights and fulfil their potential.

“It is the hope of every parent, everywhere, to provide greater opportunities for their children than they themselves enjoyed when they were young. This World Children’s Day, we have to take stock of how many children are instead seeing opportunities narrow and their prospects diminish,” added Chandy.

Assessing children’s prospects in escaping extreme poverty, getting a basic education and avoiding violent deaths, the UNICEF analysis reveals that:

 • The share of people living on less than $1.90 a day has increased in 14 countries, including Benin, Cameroon, Madagascar, Zambia and Zimbabwe. This increase is mostly due to unrest, conflicts or poor governance.
 • Primary school enrolment has declined in 21 countries, including Syria and Tanzania, due to such factors as financial crises, rapid population growth and the impact of conflicts.
 • Violent deaths among children below the age of 19 have increased in seven countries: Central African Republic, Iraq, Libya, South Sudan, Syria, Ukraine and Yemen – all countries experiencing major conflicts.
 • Four countries – Central African Republic, South Sudan, Syria and Yemen – witnessed a decline across more than one of the three areas measured, while South Sudan has experienced declines across all three.

“In a time of rapid technological change leading to huge gains in living standards, it is perverse that hundreds of millions are seeing living standards actually decline, creating a sense of injustice among them and failure among those entrusted with their care,” said Chandy.

“No wonder they feel their voices are unheard and their futures uncertain.”

A separate UNICEF survey of children aged 9-18 in 14 countries also released today shows that children are deeply concerned about global issues affecting their peers and them personally, including violence, terrorism, conflict, climate change, unfair treatment of refugees and migrants, and poverty.

Key findings from the survey include:

 • Half of children across all 14 countries report feeling disenfranchised when asked how they felt when decisions are made that affect children around the world.

• Children in South Africa and the United Kingdom feel the most disenfranchised with 73 per cent and 71 per cent respectively reporting feeling that their voices are not heard at all or their opinions do not make a change anyway.

• Children in India report feeling the most empowered with 52 per cent of children believing their voices are heard and can help their country and that their opinions can affect the future of their country.

 • Children across all 14 countries identified terrorism, poor education and poverty as the biggest issues they wanted world leaders to take action on.
 • Across all 14 countries, violence against children was the biggest concern with 67 per cent reporting worrying a lot. Children in Brazil, Nigeria, and Mexico are the most worried about violence affecting children, with 82 per cent, 77 per cent and 74 per cent respectively worrying a lot about this issue. Children in Japan are the least likely to worry, with less than a quarter of children surveyed (23 per cent) worrying a lot.
 • Children across all 14 countries are equally concerned about terrorism and poor education with 65 per cent of all children surveyed worrying a lot about these issues. Children in Turkey and Egypt are the most likely to worry about terrorism affecting them personally, at 81 per cent and 75 per cent respectively. By contrast, children in the Netherlands are the least likely to be concerned that terrorism would affect them directly, at just 30 per cent. Children in Brazil and Nigeria are the most concerned about poor quality education or lack of access, with more than 8 in 10 children worrying about this affecting children across the world.
 • Around 4 in 10 children across all 14 countries worry a lot about the unfair treatment of refugee and migrant children across the world. Children in Mexico, Brazil and Turkey are the most likely to worry about unfair treatment of refugee and migrant children across the world, with nearly 3 in 5 Mexican children expressing fear, followed by more than half of children in Brazil and Turkey. Around 55 per cent of children in Mexico are worried this will personally affect them.
 • Nearly half of children (45 per cent) across 14 countries do not trust their adults and world leaders to make good decisions for children. Brazil has the highest proportion of children (81 per cent) who do not trust leaders, followed by South Africa at 69 per cent. Children in India have the most confidence in their leaders, with only 30 per cent not trusting.
 • Barack Obama, Cristiano Ronaldo, Justin Bieber and Taylor Swift are the most popular names for children to invite to their birthday party, with the former President of the United States featuring in the top five in 9 of the 14 countries. Watching TV featured as the number one hobby of choice in 7 out of 14 of the countries.

World Children’s Day is a day ‘for children, by children’, when children from around the world will be taking over key roles in media, politics, business, sport and entertainment to express their concerns about what global leaders should be focusing on, and to voice support for the millions of their peers who are facing a less hopeful future.

“World Children’s Day is about listening to us and giving us a say in our future. And our message is clear: We need to speak up for ourselves, and when we do, the world needs to listen,” said Jaden Michael, 14-year-old activist and UNICEF child advocate.

Popis fotografie:

A young boy sings into a megaphone during a dance event organised at a child-friendly space run by UNICEF partner Woman Vision in the Protection of Civilians (PoC) site in Bentiu, South Sudan, Friday 28 April 2017. Child-friendly Spaces like this allow children to play and develop, playing an key role in in giving them a sense of normalcy amid chaos – an important aspect of the psycho-social wellbeing of those displaced by conflict.

As of May 2017, the United Nations’ protection of civilians (PoC) site in Bentiu, Unity State, is home to more than 120,000 internally displaced South Sudanese. Surrounded by war and famine, children and their families are seeking safety in the PoC from armed groups involved in the ongoing conflict across the country. The displaced are forced to live in overcrowded conditions and are reliant on international aid organisations for the basics like food and sanitation.

Autor fotografie: © Phil Hatcher-Moore (© UNICEF/UN069047/Hatcher-Moore).

Chcete sa vyjadriť? Využite diskusné fórum.

UNICEFDetský fond UNICEF
– vznikol na pomoc deťom, ktoré zasiahla druhá svetová vojna. Neskôr sa jeho pôsobnosť rozšírila a dnes pomáha najviac ohrozeným a zraniteľným deťom na celom svete. V rámci rozvojovej aj humanitárnej pomoci sa stará o prežitie a rozvoj detí, propaguje ich práva a upozorňuje na ich dodržiavanie.
UNICEF síce patrí medzi organizácie OSN, má však špecifické postavenie – je jediným fondom OSN, ktorý nie je financovaný zo strany OSN, ani nemá pridelenú pevnú rozpočtovú položku zo štátneho rozpočtu. Práca na pomoc deťom je úplne závislá od dobrovoľných príspevkov jednotlivcov, spoločností a ďalších donorov. UNICEF je totiž financovaný z čisto dobrovoľných príspevkov. V roku 1965 získal detský fond UNICEF Nobelovu cenu mieru za milióny zachránených detských životov a za propagáciu bratstva medzi národmi.
Čerpané z: www.unicef.sk

Súvisiace články:
Poukážte svoje 2 % deťom (25.02.2018)
Nadácia H&M Foundation a UNICEF odštartovali novú spoluprácu (30.11.2017)
Hrdinovia všedných dní (05.10.2017)
Viac ako 180 miliónov ľudí nemá prístup k pitnej vode v krajinách postihnutých konfliktom alebo nepokojom – UNICEF (31.08.2017)
Ďakujeme, že podporujete UNICEF (25.06.2017)
Tilgnerka pomôže štyrom ukrajinským školám (17.05.2017)
Týždeň modrého gombíka 2017 štartuje 15. mája (11.05.2017)
Počet ukrajinských detí, ktoré potrebujú pomoc, sa za ostatný rok takmer zdvojnásobil na 1 milión – UNICEF (17.02.2017)
UNICEF: Veselé Vianoce a šťastný nový rok 2017 (21.12.2016)
Pomôžme našim susedom (14.12.2016)
UNICEF oslavuje 70 rokov (07.12.2016)
UNICEF tieto Vianoce zbiera peniaze pre deti na Ukrajine (05.12.2016)
Jedno zo štyroch ukrajinských detí trpí psychologickou traumou, pomáhajú im učiteľky (25.11.2016)
Štvrtina detí žije v kríze, bez vzdelania nemajú budúcnosť (03.11.2016)
Deti na Ukrajine len chcú, aby sa už nestrieľalo (06.10.2016)
Oslávme spolu dôležitosť školy počas kríz a konfliktov (06.09.2016)
UNICEF vyzýva fanúšikov olympijských a paraolympijských hier, aby pomohli pri ochrane detí (08.08.2016)
UNICEF pokračuje v kampani videom o záchrane života vďaka škole (14.07.2016)
Do Týždňa modrého gombíka UNICEF sa zapojilo 7 500 dobrovoľníkov z obcí od Bratislavy po Sninu (17.06.2016)
Kamarátstva zo školy sú pre deti dôležité ako lieky, zdôrazňuje UNICEF (14.06.2016)
Ekvádor volá o pomoc (25.04.2016)
Verejná zbierka pre Nepál (30.04.2015)
Týždeň modrého gombíka (07.05.2012)
Projekt HĽADANÉ DETI (12.01.2012)
Festival Vianoc (16.12.2011)
Rozprávkové pečenie – Deň štvrtý (14.12.2011)
Rozprávkové pečenie – Deň tretí (12.12.2011)
Rozprávkové pečenie UNICEF 2011 (11.12.2011)
Podujatia UNICEF v obchodnom dome IKEA (06.12.2011)
Medzinárodný deň boja proti chudobe (17.10.2011)
Medzinárodný deň nezvestných detí (24.05.2011)

UNICEF, 20. 11. 2017 | Prečítané: 767 | Rubrika: Kto sú humanisti?

Doba slovenská
BILLA
Webhouse.sk
Webhouse

Odporúčame najlepší webhosting a domény za super ceny!

Iné médiá
Sociálne siete
Etická výchova
Ako by mala vyzerať etická výchova — alternatíva nábo­ženskej výchovy pre deti bez vyznania? Aký je váš názor?
Nové vo fóre
 Re: Kurča na fazuľke
08-08-20 * 12:17
 Re: Moje poznámky
08-08-20 * 09:55
 Re: Kurča na fazuľke
08-08-20 * 09:39
Lipka – diskusné fórum
Lipka
Diskuteri.sk
Diskuteri.sk
Brajti
The Brights
K teórii a praxi humanistickej výchovy
K teórii a praxi humanistickej výchovy
Kniha
Sumeri
Dobré knihy
Kniha Zakázané ovocie – Etika humanizmuKniha Nemnožme sa!Thomas Paine – Vek rozumu
Biblia očami vedy
Biblia očami vedy
Podporte útulok pre zvieratká
Podporte útulok pre zvieratká v Humennom
Spotrebiteľská Poradňasc
Vytvorené v redakčnom systéme phpRS © Jiří Lukáš | RSS | Návrat hore