www.humanisti.sk
Podporujeme
Spoločnosť PrometheusEthos – občianske združenie so zameraním na etiku, humanizmus a sekularizmusHumanisti Slovenska – občianske združenieZošity humanistov Ateisti Českej republiky Voľná myšlienka v ČeskuThe BrightsAdam Roman
Spolupracujeme
Kochlear.czÚnia nevidiacich a slabozrakých SlovenskaEurobabička Českej a Slovenskej republiky
Sčítanie ľudí bez náboženského vyznania
Atheist Census
Kultúrny program (Staré Mesto)
Bratislava-Staré Mesto
Adresa redakcie
e-mailová adresa redakcie
Internetový čas
Internet time: @532
Počítadlo


Spam poison

Deväťdesiat rokov Spolku slovenských spisovateľov

V uplynulom roku 2013 si väčšina médií a s nimi aj širšia kultúrna verejnosť NEpripomenula 90. výročie založenia Spolku slovenských spisovateľov (SSS)

Keďže som bol 15 rokov jeho popredným predstaviteľom (predseda 2003 – 2007; tajomník 1998 – 2003 a 2007 – 2013; šéfredaktor časopisu SSS Literárny týždenník 2010 – 2013) a som 30 rokov jeho členom (vrátane členstva v niekdajšom Zväze slovenských spisovateľov), cítim právo a povinnosť aspoň načrtnúť dejiny najvýznamnejšieho, najstaršieho a najpočetnejšieho združenia literárnych tvorcov na Slovensku.

Napriek rozmanitým i protichodným historickým okolnostiam a zvratom, z ktorých vyplynuli aj rozličné organizačné riešenia a viaceré používané názvy, bolo vždy cieľom korporácie prozaikov, básnikov, dramatikov i literárnych bádateľov zastupovať záujmy autorov najmä vo vzťahu k štátnym ustanovizniam, systematicky optimalizovať podmienky vzniku hodnotných pôvodných literárnych diel a ich sprístupňovania domácim i zahraničným čitateľom.

Predsedami SSS postupne boli Ivan Krasko, Vavro Šrobár, Janko Jesenský, Valentín Beniak, Ladislav Novomeský a Michal Chorváth.

V pozícii predsedov nástupníckej organizácie, ktorou bol spomínaný ZSS, pôsobili Ján Poničan, Michal Chorváth, Milan Lajčiak, František Hečko, Vojtech Mihálik, Miroslav Válek, Andrej Plávka a Ján Solovič.

Post predsedu (vrátane funkcií čestných predsedov) obnoveného SSS doteraz zastávali Ladislav Ťažký, Jaroslav Rezník, Dušan Slobodník, Ján Tužinský, Anton Hykisch, Milan Ferko, Vincent Šikula, Pavol Janík, Peter Jaroš a Miroslav Bielik.

V 30. rokoch SSS začal rozvíjať zahraničné styky nadväzovaním partnerských vzťahov s rozličnými národnými i medzinárodnými združeniami spisovateľov. V rokoch 1933 – 38 vydával mesačník Slovenské smery umelecké a kritické. Významnou udalosťou bol kongres slovenských spisovateľov, ktorý sa uskutočnil 30. 5. – 1. 6. 1936 v Trenčianskych Tepliciach. Okrem 53 členov SSS sa na ňom zúčastnilo 100 pozvaných hostí.

V rokoch 1939 – 45 sa zdvojnásobila členská základňa SSS. O schopnosti spisovateľov v rámci reálnych možností odolávať nepriazni dejín a chrániť aj počas pronacistického režimu vojnovej Slovenskej republiky demokratické hodnoty svedčí skutočnosť, že liberálne orientovaný literárny časopis Elán, ktorý redigoval Ján Smrek, vychádzal v rokoch 1939 – 44 ako orgán SSS. Napriek tomu sa v povojnovom období SSS a jeho predstavitelia dostali do politických ťažkostí, ktorých súčasťou bolo rozpustenie SSS 18. 6. 1945 a jeho obnovenie 29. 11. 1945.

V rámci postupného zužovania kompetencií slovenských inštitúcií a osobitne po zmene režimu v Československu vo februári 1948 nasledovali s určitým časovým posunom ďalšie peripetie vo vývoji SSS, ktorý sa 9. 9. 1949 na valnom zhromaždení v Budmericiach stal (aj s celým svojím majetkom) súčasťou Zväzu československých spisovateľov (ZČSS) ako jeho slovenská sekcia. Tá sa na celoštátnej konferencii v Prahe 6. 4. 1954 premenovala na Zväz slovenských spisovateľov (ZSS), ktorý však bol naďalej až do roku 1969 organizačnou zložkou ZČSS. V súvislosti s federatívnym usporiadaním Československa sa na ustanovujúcom zjazde 11. 6. 1969 ZSS stal samostatnou organizáciou. Vzhľadom na praktické potreby koordinácie medzinárodnej reprezentácie v oblasti literatúry sa na ustanovujúcom zjazde v Prahe 8. a 9. 12. 1977 opäť založil ZČSS.

Významnou súčasťou činnosti ZSS vždy boli zahraničné styky s inými spisovateľskými organizáciami. ZSS tiež vydával viacero literárnych časopisov – Slovenské pohľady (1952 – 89), Kultúrny život (1950 – 68), Mladá tvorba (1956 – 70), Meridiány (v angličtine, nemčine a ruštine, 1977 – 89), Literárny týždenník (1988 – 90) a Dotyky (1988 – 90). Najmä v období 60. rokov a koncom 80. rokov boli periodiká ZSS dôležitou publikačnou platformou nielen na prezentáciu originálnych tvorivých hodnôt a slobodného myslenia, ale aj generátorom demokratizácie spoločenského diania.

Mimoriadny zjazd ZSS 7. 12. 1989 v Bratislave viedol k následnému organizačnému rozloženiu na báze politických, názorových, generačných, konfesionálnych, žánrových a etnicko-národnostných kritérií.

Nástupníckou organizáciou ZSS sa stal obnovený SSS. Šesť spomedzi viacerých postupne vznikajúcich menších autorských zoskupení sa združilo v Asociácii organizácií spisovateľov Slovenska (AOSS).

SSS v zložitých ekonomických podmienkach kontinuálne vydáva Literárny týždenník, časopis pre mladú literatúru Dotyky a vo svojom vydavateľstve ročne asi 30 pôvodných i prekladových kníh. SSS má regionálne odbočky v Banskej Bystrici, Košiciach, Nitre a Žiline.

Pre porovnanie – AOSS kontinuálne vydáva časopis Romboid, dva razy na relatívne krátky čas obnovila vydávanie týždenníka Kultúrny život, nemá vlastné vydavateľstvo, ani organizačné zložky mimo Bratislavy.

Obnovený SSS sa stal nielen jedným z katalyzátorov demokratických zmien československej spoločnosti, ale aj intelektuálnym zázemím zavŕšenia prirodzeného historického pohybu smerujúceho k plnohodnotnej národnej emancipácii slovenskej literatúry a celej spoločnosti, a tak nemalou mierou prispel k vzniku súčasnej nezávislej modernej demokratickej Slovenskej republiky ako samostatného subjektu medzinárodného práva, v dôsledku čoho sa spolok dostal do dôslednej a pretrvávajúcej nepriazne vplyvných mocenských, finančných a mediálnych skupín s odlišnou štátoprávnou orientáciou.

SSS sa v rámci čoraz obmedzenejších možností doteraz usiloval udržiavať a prehlbovať medzinárodné väzby slovenskej literatúry. Na štandardné postupy v tejto oblasti – recipročné vydávanie časopiseckých a knižných antológií, partnerskú účasť na ich prezentáciách a na ďalších dôležitých bilaterálnych a multilaterálnych medzinárodných literárnych podujatiach mu Ministerstvo kultúry SR (MK SR) už viac rokov neposkytuje nijaké finančné prostriedky. Treba zdôrazniť, že sa to nezmenilo ani v čase 90. výročia založenia relevantnej spisovateľskej organizácie.

SSS napriek tomu úzko spolupracoval najmä s Úniou českých spisovateľov a v spolupráci s renomovaným americkým vydavateľstvom vydal v angličtine antológie súčasnej slovenskej prózy a poézie. Medzinárodné kontakty spisovateľských organizácií majú vzhľadom na neporozumenie zo strany štátu sporadický a fragmentárny charakter.

SSS sa má programovo profilovať ako dobrovoľná nezávislá organizácia spisovateľov bez ohľadu na ich politickú orientáciu, ako aj generačnú či národnú príslušnosť; má presadzovať slobodu prejavu a tvorby; vystupovať proti komercializácii kultúry.

SSS na dosiahnutie svojich cieľov potrebuje partnerov, ktorí majú seriózny záujem o vyváženú spoluprácu. V tomto zmysle sú možnosti SSS kategoricky limitované najmä postojmi a konaním MK SR, rezortnej štátnej inštitúcie s názvom Literárne informačné centrum (pôvodne Národné literárne centrum) a AOSS.

Práve kriminogénny prístup AOSS, ktorá v predchádzajúcich rokoch vykonávala správu spoločnej budovy SSS a AOSS v centre Bratislavy s negatívnymi výsledkami, vrátane sprenevery finančných prostriedkov, znemožnila SSS efektívne využívať ekonomický potenciál svojho majetku.

Osobitne treba zdôrazniť a oceniť, že SSS tradične nachádzal porozumenie u prezidentov Slovenskej republiky Rudolfa Schustera a Ivana Gašparoviča, ale kompetencie hlavy štátu sú v našom politickom systéme ohraničené a nemôžu nahrádzať dotačný systém MK SR.

Na pozadí náčrtu dejín inštitucionálneho literárneho života na Slovensku možno vecne porovnávať skutočný priestor pre slobodu umeleckej tvorby a mnohostrannú medzinárodnú výmenu jej hodnôt v sústave rozmanitých modelov usporiadania spoločenských vzťahov, v súradniciach jednotlivých politických garnitúr a v kontextoch osobnej kultúry konkrétnych zodpovedných predstaviteľov.

Chcem pri tejto príležitosti vyjadriť hlboké presvedčenie, že SSS, ktorý si pripomenul 90. výročie svojho založenia, na základe historických i nedávnych skúseností raz prijme racionálne rozhodnutia, ktoré mu zabezpečia základné podmienky vlastnej suverénnej existencie, predovšetkým vymanenie sa z likvidačného područia AOSS.

Chcete sa vyjadriť? Využite diskusné fórum.

Mgr. art. Pavol Janík, PhD.
– básnik, dramatik, publicista, prekladateľ
Čerpané z:
vlastný zdroj, osobná stránka

Pavol Janík, 01. 01. 2014 | Prečítané: 32937 | Rubrika: Kto sú humanisti?

Pomôžte Martinkovi Kupcovi
Podporiť vydanie zbierky básní môžete do 17. marca 2018.
Pozri: www.hithit.com.
Zbierka básní ŽIŤ ZAJTRA
Zbierka na ochranu humanistov
Pomôžte humanistom vo svete! Mnohí čelia prenasle­dovaniu, mučeniu a trestu smrti za svoje presvedčenie. Pozri: Globálna kampaň na ochranu humanistov.
HELP US PROTECT HUMANISTS AT RISK
Anketa
Podpísali by ste sa ako občan pod petíciu, aby mohol kandidovať na prezidenta SR Martin Daňo?

Áno (40 hl.)
 
Asi áno (9 hl.)
 
Asi nie (6 hl.)
 
Nie (35 hl.)
 

Celkom hlasovalo: 90
Etická výchova
Ako by mala vyzerať etická výchova — alternatíva nábo­ženskej výchovy pre deti bez vyznania? Aký je váš názor?
Nové vo fóre
 Zbierka nezmyslov
24-02-18 * 10:15
 RE: Utečenecká kríza
23-02-18 * 16:53
 Už
22-02-18 * 23:24
Brajti
The Brights
Kniha
Sumeri
Dobré knihy
Kniha Zakázané ovocie – Etika humanizmuKniha Nemnožme sa!
Vytvorené v redakčnom systéme phpRS © Jiří Lukáš | RSS | Návrat hore